Barselsvikariat - socialrådgiver til dagtilbud og skole

Har du et stærkt socialarbejder-gen? Er du god til at bygge bro mellem mennesker? Vil du være med til at til at give børn og unge i Glostrup Kommune de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig? Så har du muligheden for at udleve det i et barselsvikariat som forebyggende socialrådgiver.

OPGAVEBESKRIVELSE

Med en forebyggende funktion som socialrådgiver skal du være med til at sikre, at vi sætter tidligt ind i problemudviklingen med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets, den unges og familiens udvikling og tilknytning til hverdagslivet. Du kommer til at arbejde i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde, og du skal kunne fungere som brobygger herimellem. Det stiller høje krav til dig - både som socialfaglig sparringspart til andre professioner og som familiens første kontakt til det sociale myndighedsområde. Du skal evne at indgå i forpligtende samarbejde både med andre fagpersoner i Center for Familie og Forebyggelse og i høj grad med skole og dagtilbud, så du derigennem sikrer en tidlig inddragelse af familien og dens netværk.

Som forebyggende socialrådgiver skal du blandt andet arbejde med følgende:

Styrke det tidligt forebyggende sociale arbejde ved at sætte tidligt ind i problemudviklingen

Være med til at sikre at barnets/den unges og familiens hverdagsliv bliver omdrejningspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen

Understøtte mere kvalificerede underretninger om børn/unge med behov for særlig støtte

Understøtte at forskellige indsatser koordineres, så barnet/den unge og familien oplever sammenhæng i forløbet med deres hverdagsliv

Være brobygger og netværksskabende - både for familier, skole og Familieafsnit.

I Glostrup Kommune vil vi arbejde med en systemisk, narrativ tilgang på hele 0-18 års-området. Det betyder, at du som forebyggende socialrådgiver skal arbejde med det system og de fortællinger, som barnet, den unge og familien er en del af. Vi arbejder med en ressourceorienteret og inddragende tilgang. Når vi inddrager familien, tror vi på, at det bidrager til at tydeliggøre barnets/den unges og familiens perspektiv, og medvirker til at skabe motivation og ejerskab over forløbet. For at understøtte tilgangen bruger vi forskellige konkrete faglige metoder såsom ICS, Signs of Safety og netværksinddragelse. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med netværksmøder, familierådslagning, netværkskort med mere.

ORGANISERING

Du bliver ansat i Familieafsnittet, som er Glostrup Kommunes myndighedsfunktion på børneområdet. Du bliver tilknyttet Glostrup Skole og dagtilbud, og arbejder tæt sammen med ledelsen i både dagtilbud og på skolens forskellige matrikler. Du vil være forankret på rådhuset og gennemfører forebyggende, tidlige indsatser og rådgivning tæt på borgernes hverdagsliv – både på Glostrup Skoles matrikler, i dagtilbuddene og hjemme hos borgerne. Du bliver også en fast deltager i Familieafsnittets personalemøder, fælles faglige udviklingsdage for socialrådgivere, faglig sparring og udvikling. Derudover deltager du som forebyggende socialrådgiver som en fast del af de forskellige tværfaglige fora lokalt på skolens og dagtilbuddenes matrikler, sammen med andre professioner fx psykologer, logopæder, sundhedsplejersker og pædagogiske vejledere.

Som forebyggende socialrådgiver skal du arbejde fleksibelt for at imødekomme behov fra skole, dagtilbud og familier. Det betyder, at en del af din arbejdstid i perioder kan ligge udenfor rådhusets normale arbejdstid.

Du vil indgå i et team med vores anden forebyggende socialrådgiver. Sammen skal I dække Glostrup Skole (5 matrikler) og kommunens 10 dagtilbud.

EGENSKABER

Du er uddannet socialrådgiver/formidler med praksiserfaring og dermed kendskab til børne- og familieområdet, gerne fra en stilling som myndighedsrådgiver

Du kender gerne til ”Signs of Safety” og DUBU

Du har kendskab til at arbejde netværksbaseret

Du er optaget af at medvirke til tværfaglige løsninger, der rykker og kan lide at formidle samarbejde på kryds og tværs af organisation og fagligheder

Du er en holdspiller og god til at komme hurtigt ind på andre mennesker

Du er kreativ, nytænkende og løsningsorienteret

Du har et godt humør og et positivt menneskesyn

Du har den robusthed og vedholdenhed, vi ved, det kræver

Du brænder for, at ALLE børn skal være en del af hverdagslivet.

YDERLIGERE INFORMATION

Yderligere information kan fås ved henvendelse til funktionsleder Bent Hansen på telefon 3084 1447.

DET PRAKTISKE

Ansøgningsfristen er den 25. juli. Vi forventer at gennemføre samtale den 29. juli 2019.

Stillingen på 37 timer om ugen, og er til besættelse fra 1. september 2019 og er et tidsbegrænset barselsvikariat.

Glostrup Kommune indhenter udvidet straffeattest og børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst.

Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330051449Phoenix-3c1f573812019-07-16T00:00:00Barselsvikariat - socialrådgiver til dagtilbud og skole

Har du et stærkt socialarbejder-gen? Er du god til at bygge bro mellem mennesker? Vil du være med til at til at give børn og unge i Glostrup Kommune de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig? Så har du muligheden for at udleve det i et barselsvikariat som forebyggende socialrådgiver.

OPGAVEBESKRIVELSE

Med en forebyggende funktion som socialrådgiver skal du være med til at sikre, at vi sætter tidligt ind i problemudviklingen med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets, den unges og familiens udvikling og tilknytning til hverdagslivet. Du kommer til at arbejde i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde, og du skal kunne fungere som brobygger herimellem. Det stiller høje krav til dig - både som socialfaglig sparringspart til andre professioner og som familiens første kontakt til det sociale myndighedsområde. Du skal evne at indgå i forpligtende samarbejde både med andre fagpersoner i Center for Familie og Forebyggelse og i høj grad med skole og dagtilbud, så du derigennem sikrer en tidlig inddragelse af familien og dens netværk.

Som forebyggende socialrådgiver skal du blandt andet arbejde med følgende:

Styrke det tidligt forebyggende sociale arbejde ved at sætte tidligt ind i problemudviklingen

Være med til at sikre at barnets/den unges og familiens hverdagsliv bliver omdrejningspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen

Understøtte mere kvalificerede underretninger om børn/unge med behov for særlig støtte

Understøtte at forskellige indsatser koordineres, så barnet/den unge og familien oplever sammenhæng i forløbet med deres hverdagsliv

Være brobygger og netværksskabende - både for familier, skole og Familieafsnit.

I Glostrup Kommune vil vi arbejde med en systemisk, narrativ tilgang på hele 0-18 års-området. Det betyder, at du som forebyggende socialrådgiver skal arbejde med det system og de fortællinger, som barnet, den unge og familien er en del af. Vi arbejder med en ressourceorienteret og inddragende tilgang. Når vi inddrager familien, tror vi på, at det bidrager til at tydeliggøre barnets/den unges og familiens perspektiv, og medvirker til at skabe motivation og ejerskab over forløbet. For at understøtte tilgangen bruger vi forskellige konkrete faglige metoder såsom ICS, Signs of Safety og netværksinddragelse. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med netværksmøder, familierådslagning, netværkskort med mere.

ORGANISERING

Du bliver ansat i Familieafsnittet, som er Glostrup Kommunes myndighedsfunktion på børneområdet. Du bliver tilknyttet Glostrup Skole og dagtilbud, og arbejder tæt sammen med ledelsen i både dagtilbud og på skolens forskellige matrikler. Du vil være forankret på rådhuset og gennemfører forebyggende, tidlige indsatser og rådgivning tæt på borgernes hverdagsliv – både på Glostrup Skoles matrikler, i dagtilbuddene og hjemme hos borgerne. Du bliver også en fast deltager i Familieafsnittets personalemøder, fælles faglige udviklingsdage for socialrådgivere, faglig sparring og udvikling. Derudover deltager du som forebyggende socialrådgiver som en fast del af de forskellige tværfaglige fora lokalt på skolens og dagtilbuddenes matrikler, sammen med andre professioner fx psykologer, logopæder, sundhedsplejersker og pædagogiske vejledere.

Som forebyggende socialrådgiver skal du arbejde fleksibelt for at imødekomme behov fra skole, dagtilbud og familier. Det betyder, at en del af din arbejdstid i perioder kan ligge udenfor rådhusets normale arbejdstid.

Du vil indgå i et team med vores anden forebyggende socialrådgiver. Sammen skal I dække Glostrup Skole (5 matrikler) og kommunens 10 dagtilbud.

EGENSKABER

Du er uddannet socialrådgiver/formidler med praksiserfaring og dermed kendskab til børne- og familieområdet, gerne fra en stilling som myndighedsrådgiver

Du kender gerne til ”Signs of Safety” og DUBU

Du har kendskab til at arbejde netværksbaseret

Du er optaget af at medvirke til tværfaglige løsninger, der rykker og kan lide at formidle samarbejde på kryds og tværs af organisation og fagligheder

Du er en holdspiller og god til at komme hurtigt ind på andre mennesker

Du er kreativ, nytænkende og løsningsorienteret

Du har et godt humør og et positivt menneskesyn

Du har den robusthed og vedholdenhed, vi ved, det kræver

Du brænder for, at ALLE børn skal være en del af hverdagslivet.

YDERLIGERE INFORMATION

Yderligere information kan fås ved henvendelse til funktionsleder Bent Hansen på telefon 3084 1447.

DET PRAKTISKE

Ansøgningsfristen er den 25. juli. Vi forventer at gennemføre samtale den 29. juli 2019.

Stillingen på 37 timer om ugen, og er til besættelse fra 1. september 2019 og er et tidsbegrænset barselsvikariat.

Glostrup Kommune indhenter udvidet straffeattest og børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst.

Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag.

Har du et stærkt socialarbejder-gen? Er du god til at bygge bro mellem mennesker? Vil du være med til at til at give børn og unge i Glostrup Kommune de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig? Så har du muligheden for at udleve det i et barselsvikariat som forebyggende socialrådgiver. OPGAVEBESKRIVELSE Med en forebyggende funktion som socialrådgiver skal du være med til at sikre, at vi sætter tidligt ind i problemudviklingen med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets, den unges og familiens udvikling og tilknytning til hverdagslivet. Du kommer til at arbejde i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde, og du skal kunne fungere som brobygger herimellem. Det stiller høje krav til dig - både som socialfaglig sparringspart til andre professioner og som familiens første kontakt til det sociale myndighedsområde. Du skal evne at indgå i forpligtende samarbejde både med andre fagpersoner i Center for Familie og Forebyggelse og i høj grad med skole og dagtilbud, så du derigennem sikrer en tidlig inddragelse af familien og dens netværk. Som forebyggende socialrådgiver skal du blandt andet arbejde med følgende: Styrke det tidligt forebyggende sociale arbejde ved at sætte tidligt ind i problemudviklingen Være med til at sikre at barnets den unges og familiens hverdagsliv bliver omdrejningspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen Understøtte mere kvalificerede underretninger om børn unge med behov for særlig støtte Understøtte at forskellige indsatser koordineres, så barnet den unge og familien oplever sammenhæng i forløbet med deres hverdagsliv Være brobygger og netværksskabende - både for familier, skole og Familieafsnit. I Glostrup Kommune vil vi arbejde med en systemisk, narrativ tilgang på hele 0-18 års-området. Det betyder, at du som forebyggende socialrådgiver skal arbejde med det system og de fortællinger, som barnet, den unge og familien er en del af. Vi arbejder med en ressourceorienteret og inddragende tilgang. Når vi inddrager familien, tror vi på, at det bidrager til at tydeliggøre barnets den unges og familiens perspektiv, og medvirker til at skabe motivation og ejerskab over forløbet. For at understøtte tilgangen bruger vi forskellige konkrete faglige metoder såsom ICS, Signs of Safety og netværksinddragelse. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med netværksmøder, familierådslagning, netværkskort med mere. ORGANISERING Du bliver ansat i Familieafsnittet, som er Glostrup Kommunes myndighedsfunktion på børneområdet. Du bliver tilknyttet Glostrup Skole og dagtilbud, og arbejder tæt sammen med ledelsen i både dagtilbud og på skolens forskellige matrikler. Du vil være forankret på rådhuset og gennemfører forebyggende, tidlige indsatser og rådgivning tæt på borgernes hverdagsliv både på Glostrup Skoles matrikler, i dagtilbuddene og hjemme hos borgerne. Du bliver også en fast deltager i Familieafsnittets personalemøder, fælles faglige udviklingsdage for socialrådgivere, faglig sparring og udvikling. Derudover deltager du som forebyggende socialrådgiver som en fast del af de forskellige tværfaglige fora lokalt på skolens og dagtilbuddenes matrikler, sammen med andre professioner fx psykologer, logopæder, sundhedsplejersker og pædagogiske vejledere. Som forebyggende socialrådgiver skal du arbejde fleksibelt for at imødekomme behov fra skole, dagtilbud og familier. Det betyder, at en del af din arbejdstid i perioder kan ligge udenfor rådhusets normale arbejdstid. Du vil indgå i et team med vores anden forebyggende socialrådgiver. Sammen skal I dække Glostrup Skole (5 matrikler) og kommunens 10 dagtilbud. EGENSKABER Du er uddannet socialrådgiver formidler med praksiserfaring og dermed kendskab til børne- og familieområdet, gerne fra en stilling som myndighedsrådgiver Du kender gerne til Signs of Safety og DUBU Du har kendskab til at arbejde netværksbaseret Du er optaget af at medvirke til tværfaglige løsninger, der rykker og kan lide at formidle samarbejde på kryds og tværs af organisation og fagligheder Du er en holdspiller og god til at komme hurtigt ind på andre mennesker Du er kreativ, nytænkende og løsningsorienteret Du har et godt humør og et positivt menneskesyn Du har den robusthed og vedholdenhed, vi ved, det kræver Du brænder for, at ALLE børn skal være en del af hverdagslivet. YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information kan fås ved henvendelse til funktionsleder Bent Hansen på telefon 3084 1447. DET PRAKTISKE Ansøgningsfristen er den 25. juli. Vi forventer at gennemføre samtale den 29. juli 2019. Stillingen på 37 timer om ugen, og er til besættelse fra 1. september 2019 og er et tidsbegrænset barselsvikariat. Glostrup Kommune indhenter udvidet straffeattest og børneattest. Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst. Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag.11jobnet3c1f5738100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-07-25T00:00:000000http://www.glostrup.dk/service/job?hr=show-job/377520EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnGlostrupEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnAlbertslundEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnBrøndby3555032Glostrup Kommune11Rådhusparken 22600GlostrupDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid47Tidsbegrænset786047JobNet5012180501218010001-07-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=3c1f5738https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=3c1f5738https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=3c1f5738&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=3c1f5738&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/3.jpgØnsker du et spændende job som Socialrådgiver? Hos Glostrup Kommune tilbyder vi arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejder.12007991Dansk3Læse/ tale346013Socialrådgiver10Sundhed362162094noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmark330055235Socialrådgiver til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center BallerupRobot Ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri søger vi 2 socialrådgivere med start 1. oktober 2019 til 2-årige projektansættelser. Vi søger en socialrådgiver, som ønsker at arbejde med traumatiserede flygtninge, er interesseret i at arbejde i et tværfagligt team samt med mennesker fra mange forskellige kulturer og ønsker at bidrage til forskning og videreudvikling af behandlingstilbud for vores målgruppe. Du vil være ansat i en periode, hvor der gennemføres et forskningsprojekt, som har et særligt fokus på tværsektorielt samarbejde og hvor vores socialrådgivere derfor er centrale aktører. Vi søger en ansøger med følgende kvalifikationer: Uddannet socialrådgiver med indgående kendskab til den sociale lovgivning, gerne uddannelse fra den interkulturelle internationale linje Gerne psykiatrisk erfaring og kendskab til målgruppen Interesse for og gerne erfaring med at arbejde på tværs af kulturelle og sproglige forskelle Erfaring med forvaltningsarbejdet i en kommune, gerne indenfor beskæftigelsesområdet Udadvendt og imødekommende Fleksibel og god til at samarbejde Struktureret, ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt Socialrådgivergruppen vil under projektperioden bestå af 4 socialrådgivere. Stillingen er 2-årig med eventuel mulighed for forlængelse og er på 30 timer uge. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri prioriterer vi høj faglighed, undervisning og forskning, men i en afslappet ånd med humor og gensidig respekt. Vi arbejder proaktivt på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, som kan give den nødvendige støtte i krævende psykosocialt arbejde. Vi tilbyder derfor tværfaglig supervision. Vi arbejder med to målgrupper hhv. flygtninge med traumerelaterede lidelser som PTSD og depression samt andre psykiatriske patienter med anden etnisk baggrund end dansk hvor kulturelle faktorer spiller en væsentlig rolle i sygdomsbilledet. Vores mål er at forbedre psykiatrisk udredning, diagnostik og behandling af vores målgrupper. Vi arbejder med opsamling af viden og erfaringer, formidling, vejledning og supervision. Behandlingen er evidensbaseret og manualiseret. Vi arbejder struktureret med behandlingspakker, og behandlingen er tæt integreret med den igangværende forskning. Din nye hverdag Du kommer til at bidrage til vores spændende arbejde, indgå i et meget dynamisk og engageret team af behandlere, forskere, sekretærer, tolke og studerende og få en indsigt i psykiatriske lidelser hos patienter fra andre kulturer. Du vil som socialrådgiver på kompetencecentret: kortlægge patienternes sociale status - såvel ressourceområder som problemområder indgå i tværsektorielt samarbejde med kommuner, herunder f.eks. deltagelse i netværksmøder med de relevante kommuner Vejlede samarbejdspartnere i relevant social lovgivning rådgive om optageområdets sociale tilbud til målgruppen deltage i relevante møde- og undervisningsaktiviteter internt og eksternt Du kommer ind på en arbejdsplads med et top-godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdsrammer og åbendørs politik. Du vil have rig mulighed for sparring med de øvrige socialrådgivere såvel som med læger, psykologer og sygeplejersker. Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for socialrådgivere. Ansøgningsprocedure Ønsker du nærmere information må du endelig kontakte enten overlæge Morten Ekstrøm eller socialrådgiver Ida Ghiai på tlf. 38 64 61 80 eller ledende socialrådgiver Eva Tangdal på tlf. 38 64 60 81. Ansøgningsfrist er den 9. august 2019. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 19. august. Yderligere information om kompetencecentret kan findes på vores hjemmeside: ctp-net.dk. Region Hovedstaden er Danmarks største region med 1,7 millioner indbyggere, et årligt budget på 37 milliarder kroner og godt 36.000 medarbejdere - heraf knap 5.000 i psykiatrien. En af Region Hovedstadens hovedopgaver er at tilbyde psykiatrisk behandling af høj faglig kvalitet i en psykiatri, der har patienten i centrum. Regionen ledes af regionrådets 41 folkevalgte politikere og har hovedsæde på regionsgården i Hillerød. Region Hovedstaden ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig selv i stillingen til at søge. Læs mere på www.regionh.dk .Ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri søger vi 2 socialrådgivere med start 1. oktober 2019 til 2-årige projektansættelser.

Vi søger en socialrådgiver, som ønsker at arbejde med traumatiserede flygtninge, er interesseret i at arbejde i et tværfagligt team samt med mennesker fra mange forskellige kulturer og ønsker at bidrage til forskning og videreudvikling af behandlingstilbud for vores målgruppe. Du vil være ansat i en periode, hvor der gennemføres et forskningsprojekt, som har et særligt fokus på tværsektorielt samarbejde og hvor vores socialrådgivere derfor er centrale aktører.

Vi søger en ansøger med følgende kvalifikationer:

 • Uddannet socialrådgiver med indgående kendskab til den sociale lovgivning, gerne uddannelse fra den interkulturelle/internationale linje
 • Gerne psykiatrisk erfaring og kendskab til målgruppen
 • Interesse for og gerne erfaring med at arbejde på tværs af kulturelle og sproglige forskelle
 • Erfaring med forvaltningsarbejdet i en kommune, gerne indenfor beskæftigelsesområdet
 • Udadvendt og imødekommende
 • Fleksibel og god til at samarbejde
 • Struktureret, ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
Socialrådgivergruppen vil under projektperioden bestå af 4 socialrådgivere.

Stillingen er 2-årig med eventuel mulighed for forlængelse og er på 30 timer/uge.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
Ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri prioriterer vi høj faglighed, undervisning og forskning, men i en afslappet ånd med humor og gensidig respekt. Vi arbejder proaktivt på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, som kan give den nødvendige støtte i krævende psykosocialt arbejde. Vi tilbyder derfor tværfaglig supervision.

Vi arbejder med to målgrupper hhv. flygtninge med traumerelaterede lidelser som PTSD og depression samt andre psykiatriske patienter med anden etnisk baggrund end dansk hvor kulturelle faktorer spiller en væsentlig rolle i sygdomsbilledet. Vores mål er at forbedre psykiatrisk udredning, diagnostik og behandling af vores målgrupper. Vi arbejder med opsamling af viden og erfaringer, formidling, vejledning og supervision. Behandlingen er evidensbaseret og manualiseret. Vi arbejder struktureret med behandlingspakker, og behandlingen er tæt integreret med den igangværende forskning.
Din nye hverdag
Du kommer til at bidrage til vores spændende arbejde, indgå i et meget dynamisk og engageret team af behandlere, forskere, sekretærer, tolke og studerende og få en indsigt i psykiatriske lidelser hos patienter fra andre kulturer. Du vil som socialrådgiver på kompetencecentret:

 • kortlægge patienternes sociale status - såvel ressourceområder som problemområder
 • indgå i tværsektorielt samarbejde med kommuner, herunder f.eks. deltagelse i netværksmøder med de relevante kommuner
 • Vejlede samarbejdspartnere i relevant social lovgivning
 • rådgive om optageområdets sociale tilbud til målgruppen
 • deltage i relevante møde- og undervisningsaktiviteter internt og eksternt
Du kommer ind på en arbejdsplads med et top-godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdsrammer og åbendørs politik. Du vil have rig mulighed for sparring med de øvrige socialrådgivere såvel som med læger, psykologer og sygeplejersker.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for socialrådgivere.

Ansøgningsprocedure
Ønsker du nærmere information må du endelig kontakte enten overlæge Morten Ekstrøm eller socialrådgiver Ida Ghiai på tlf. 38 64 61 80 eller ledende socialrådgiver Eva Tangdal på tlf. 38 64 60 81.

Ansøgningsfrist er den 9. august 2019. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 19. august.


Yderligere information om kompetencecentret kan findes på vores hjemmeside: ctp-net.dk.
Region Hovedstaden er Danmarks største region med 1,7 millioner indbyggere, et årligt budget på 37 milliarder kroner og godt 36.000 medarbejdere - heraf knap 5.000 i psykiatrien. En af Region Hovedstadens hovedopgaver er at tilbyde psykiatrisk behandling af høj faglig kvalitet i en psykiatri, der har patienten i centrum. Regionen ledes af regionrådets 41 folkevalgte politikere og har hovedsæde på regionsgården i Hillerød. Region Hovedstaden ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig selv i stillingen til at søge. Læs mere på

www.regionh.dk .


Psykiatrisk Center BallerupBallerup2019-07-05T00:00:002019-08-09T00:00:00
330052868Erfaren socialrådgiver til koordinerende sagsbehandling på familieområdet.Robot Er du socialrådgiver med erfaring, stærk i relationer og kan levere myndighedsarbejde med empati og tydelighed, så kan du være vores nye medarbejder. Da vi, med stærk politisk fokus, har besluttet at styrke den koordinerende sagsbehandling i forhold til borgere med sager i flere enheder, søger vi en ny medarbejder der specifikt har interesse i dette område. Familieafsnittet varetager socialfaglige indsatser efter Serviceloven og samarbejder på tværs i det tidlige forbyggende arbejde med udsatte børn og unge. I Glostrup Kommune arbejder vi ud fra de to kerneopgaver Mestring og udfoldelse. De rammesætter sammen med den systemiske narrative tilgang arbejdet i Familieafsnittet. Ambition og metode Familieafsnittets ambition er at arbejde innovativt og skræddersy løsninger, så vi sætter det enkelte barn den enkelte unge og familien i centrum for indsatsen. Vi arbejder strategisk med at inddrage og ansvarliggøre forældre og netværk og tilrettelægger vores arbejde ud fra et hverdagslivsperspektiv. Indsatserne er videns baserede, og vi arbejder i DUBU, med ICS og på sigt SOS som grundlæggende metoder. Organisering Familieafsnittet er organiseret med en specialteam, et forebyggelses- og sikkerhedsteam og et foranstaltnings- og rådgivningsteam. Udover myndighedsrådgiverne har vi en familieplejekonsulent, forebyggende skole- og dagtilbudssocialrådgivere, administrativ medarbejder, faglig koordinator og funktionsleder. Alt efter sagstallet indgår en eller to rådgivere i den koordinerende enhed, der er sammensat af aktører fra Jobcenter, Ungeenhed, Social Service, Hjælpemidler m.v. De mødes ca. en gang pr. uge og har andre fælles møder. Resten af tiden et man tilknyttet sin primær faglige enhed. Stillingen er primærfagligt tilknyttet Foranstaltningers-teamet med 0-17.årige på det psykosociale område. Arbejdet består primært i, at faciliterer netværksmøder, beslutte og gennemføre børnefaglige undersøgelser og iværksætte foranstaltninger efter SEL 11.3. og 52. Vi ønsker os en ny kollega, der: Har kontakt til sin indre socialarbejder og besidder stærke relationelle egenskaber Kommunikerer klart, tydeligt og anerkendende overfor borgene, kollegaer og samarbejdspartnere Kan arbejde netværksindragende og styre større netværksmøder fra tavlen Har styr på det administrative i myndighedsarbejdet og kan afstemme det med sin rolle som socialarbejder Er uddannet socialrådgiver formidler Kan arbejde kreativt og innovativt indenfor de økonomiske og juridiske rammer, der er for arbejdet Trives med vagtdage hvor dagen sjældent ender som planlagt Har den nødvendige psykiske robusthed til at møde de mest udsatte børn og unge Kan og forstår at arbejde i en politisk styret organisation Har betydelig erfaring på Børne og Familieområdet Vi tilbyder: En arbejdsplads i rivende udvikling, hvor du kan være medskaber af udviklingen Et arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og plads til faglig udfoldelse Et spændende fagligt og tværfagligt miljø med vide rammer for udvikling og nytænkning inden for børne- og ungdomsområdet Kort og ubureaukratisk afstand til de interne samarbejdspartnere Arbejdsplads tæt på Glostrup Station, med tværgående tog bus forbindelser Tæt faglig og kollegial sparring, mulighed for supervision Politisk bevågenhed og forståelse for dit arbejdsområde. Det praktiske: Ansøgningsfristen er den 21. august 2019, kl. 12.00. Vi forventer at gennemføre samtaler den 28. august 2019. Stillingen på 37 timer om ugen, forventes besat fra 1. oktober 2019. Glostrup Kommune indhenter udvidet straffeattest og børneattest. Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst. Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag. Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Bent Hansen på telefon 30841447.

Er du socialrådgiver med erfaring, stærk i relationer og kan levere myndighedsarbejde med empati og tydelighed, så kan du være vores nye medarbejder. Da vi, med stærk politisk fokus, har besluttet at styrke den koordinerende sagsbehandling i forhold til borgere med sager i flere enheder, søger vi en ny medarbejder der specifikt har interesse i dette område.

Familieafsnittet varetager socialfaglige indsatser efter Serviceloven og samarbejder på tværs i det tidlige forbyggende arbejde med udsatte børn og unge.

I Glostrup Kommune arbejder vi ud fra de to kerneopgaver Mestring og udfoldelse. De rammesætter sammen med den systemiske/narrative tilgang arbejdet i Familieafsnittet.

Ambition og metode

Familieafsnittets ambition er at arbejde innovativt og skræddersy løsninger, så vi sætter det enkelte barn/den enkelte unge og familien i centrum for indsatsen. Vi arbejder strategisk med at inddrage og ansvarliggøre forældre og netværk – og tilrettelægger vores arbejde ud fra et hverdagslivsperspektiv. Indsatserne er videns baserede, og vi arbejder i DUBU, med ICS og på sigt SOS som grundlæggende metoder.

Organisering

Familieafsnittet er organiseret med en specialteam, et forebyggelses- og sikkerhedsteam og et foranstaltnings- og rådgivningsteam. Udover myndighedsrådgiverne har vi en familieplejekonsulent, forebyggende skole- og dagtilbudssocialrådgivere, administrativ medarbejder, faglig koordinator og funktionsleder.

Alt efter sagstallet indgår en eller to rådgivere i den koordinerende enhed, der er sammensat af aktører fra Jobcenter, Ungeenhed, Social Service, Hjælpemidler m.v. De mødes ca. en gang pr. uge og har andre fælles møder. Resten af tiden et man tilknyttet sin primær faglige enhed.

Stillingen er primærfagligt tilknyttet Foranstaltningers-teamet med 0-17.årige på det psykosociale område. Arbejdet består primært i, at faciliterer netværksmøder, beslutte og gennemføre børnefaglige undersøgelser og iværksætte foranstaltninger efter SEL § 11.3. og § 52.

Vi ønsker os en ny kollega, der:

 • Har kontakt til sin indre socialarbejder og besidder stærke relationelle egenskaber
 • Kommunikerer klart, tydeligt og anerkendende overfor borgene, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde netværksindragende og styre større netværksmøder fra tavlen
 • Har styr på det administrative i myndighedsarbejdet og kan afstemme det med sin rolle som socialarbejder
 • Er uddannet socialrådgiver/formidler
 • Kan arbejde kreativt og innovativt indenfor de økonomiske og juridiske rammer, der er for arbejdet
 • Trives med vagtdage hvor dagen sjældent ender som planlagt
 • Har den nødvendige psykiske robusthed til at møde de mest udsatte børn og unge
 • Kan og forstår at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har betydelig erfaring på Børne og Familieområdet

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i rivende udvikling, hvor du kan være medskaber af udviklingen
 • Et arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og plads til faglig udfoldelse
 • Et spændende fagligt og tværfagligt miljø med vide rammer for udvikling og nytænkning inden for børne- og ungdomsområdet
 • Kort og ubureaukratisk afstand til de interne samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads tæt på Glostrup Station, med tværgående tog/bus forbindelser
 • Tæt faglig og kollegial sparring, mulighed for supervision
 • Politisk bevågenhed og forståelse for dit arbejdsområde.

Det praktiske:

Ansøgningsfristen er den 21. august 2019, kl. 12.00. Vi forventer at gennemføre samtaler den 28. august 2019.

Stillingen på 37 timer om ugen, forventes besat fra 1. oktober 2019.

Glostrup Kommune indhenter udvidet straffeattest og børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst.

Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Bent Hansen på telefon 30841447.

Glostrup KommuneGlostrup2019-07-02T00:00:002019-08-21T00:00:00
330051828Socialrådgiver til Familieambulatoriet, Region HovedstadenRobot Familieambulatoriet, Amager Hvidovre Hospital, søger en socialrådgiver per 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er en tværfaglig specialafdeling under gynækologisk obstetrisk afdeling, som varetager svangreomsorgen og patientforløbene for gravide med mangeartede problemstillinger Psykisk og socialt sårbare kvinder, eller kvinder med nuværende eller tidligere risikoforbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler, kvinder med aktuelt eller tidligere forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og eller andre rusmidler samt gravide hvor partneren har et nuværende forbrug af rusmidler og endelig gravide kvinder, der lever med HIV. Målet med indsatsen er, under graviditet mod barselsperioden og udskrivelse, at der skabes kontinuitet og sammenhæng under hele patientforløbet, med fokus på ressourcetænkning, den tidlige indsats og samarbejdet omkring familien med de øvrige sektorer. Arbejdet finder sted på Hvidovre Hospital, men der må påregnes udefunktion på Hillerød Hospital en gang om ugen, samt ved netværksmøder. Personalegruppen består af læger, jordemødre, socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykolog og sekretær. Familieambulatoriet har et omfattende og formaliseret samarbejde med mange fagpersoner og instanser i den primære social- og sundhedssektor og i hospitalssektoren. Arbejdet er proces- og helhedsorienteret. Der er tilsvarende familieambulatorier i de øvrige 4 regioner, og alle 5 ambulatorier har et indbyrdes samarbejde på nationalt plan. Erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt kendskab til børneområdet og erfaring med voksne med alvorlige psykosociale problemer er ønskeligt. Kendskab til relevant lovgivning på området forudsættes. Vi tilbyder: et godt og inspirerende arbejdsmiljø personlig og faglig udvikling tæt teamarbejde en udfordrende og spændende hverdag indføring i gravides og børnefamiliers vilkår i Danmark mulighed for at arbejde med særligt socialt udfordrede gravide og børn Vi forventer: min. 3 års erfaring som socialrådgiver kendskab til gældende lovgivning på området med særligt kendskab til aktivloven og servicelovgivning interesse for og engagement i patientgruppen interesse for og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde god kontaktevne høj grad af tolerance, fleksibilitet, robusthed og rummelighed gode samarbejdsevner stærke kompetencer i såvel skriftlig- som mundtlig formidling videndeling undervisning interesse for videreudvikling og forskning inden for området Der er tale om en stilling med reference til Familieambulatoriets ledelse og afdelingsledelsen i Gynækologisk obstetrisk afdeling, Amager Hvidovre Hospital. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til socialrådgiver tlf.38 62 26 40 eller afsnitsleder Michelle Skop Kolls tlf. 40 14 72 09, michelle.kolls@regionh.dk Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: 22 august 2019 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler: 26 august 2019Familieambulatoriet, Amager Hvidovre Hospital, søger en socialrådgiver per 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er en tværfaglig specialafdeling under gynækologisk/obstetrisk afdeling, som varetager svangreomsorgen og patientforløbene for gravide med mangeartede problemstillinger; Psykisk og socialt sårbare kvinder, eller kvinder med nuværende eller tidligere risikoforbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler, kvinder med aktuelt eller tidligere forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler samt gravide hvor partneren har et nuværende forbrug af rusmidler og endelig gravide kvinder, der lever med HIV.

Målet med indsatsen er, under graviditet mod barselsperioden og udskrivelse, at der skabes kontinuitet og sammenhæng under hele patientforløbet, med fokus på ressourcetænkning, den tidlige indsats og samarbejdet omkring familien med de øvrige sektorer. Arbejdet finder sted på Hvidovre Hospital, men der må påregnes udefunktion på Hillerød Hospital en gang om ugen, samt ved netværksmøder.
Personalegruppen består af læger, jordemødre, socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykolog og sekretær.

Familieambulatoriet har et omfattende og formaliseret samarbejde med mange fagpersoner og instanser i den primære social- og sundhedssektor og i hospitalssektoren. Arbejdet er proces- og helhedsorienteret.
Der er tilsvarende familieambulatorier i de øvrige 4 regioner, og alle 5 ambulatorier har et indbyrdes samarbejde på nationalt plan.

Erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt kendskab til børneområdet og erfaring med voksne med alvorlige psykosociale problemer er ønskeligt. Kendskab til relevant lovgivning på området forudsættes.

Vi tilbyder:

 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø
 • personlig og faglig udvikling
 • tæt teamarbejde
 • en udfordrende og spændende hverdag
 • indføring i gravides og børnefamiliers vilkår i Danmark
 • mulighed for at arbejde med særligt socialt udfordrede gravide og børn
Vi forventer:

 • min. 3 års erfaring som socialrådgiver
 • kendskab til gældende lovgivning på området – med særligt kendskab til aktivloven og servicelovgivning
 • interesse for og engagement i patientgruppen
 • interesse for og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • god kontaktevne
 • høj grad af tolerance, fleksibilitet, robusthed og rummelighed
 • gode samarbejdsevner
 • stærke kompetencer i såvel skriftlig- som mundtlig formidling
 • videndeling/undervisning
 • interesse for videreudvikling og forskning inden for området
Der er tale om en stilling med reference til Familieambulatoriets ledelse og afdelingsledelsen i Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Amager Hvidovre Hospital.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til socialrådgiver tlf.38 62 26 40 eller afsnitsleder Michelle Skop Kolls tlf. 40 14 72 09, michelle.kolls@regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 22 august 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: 26 august 2019

Hvidovre HospitalHvidovre2019-07-01T00:00:002019-08-22T00:00:00
330060000Familierådgivningen søger to dygtige familierådgiver til faste stillinger på det psykosociale område.Robot Familierådgivningen søger to dygtige familierådgiver til faste stillinger på det psykosociale område. Stillingerne er til besættelse 1. oktober 2019. Her i Familierådgivningen er vi optaget af en faglig strategi (Lige muligheder), der er baseret dels på den praksiserfaring, som allerede findes i afdelingen, og dels med udgangspunkt i den forskning og viden, som findes på området. Vi ønsker, at det faglige arbejde, som hver dag udføres overfor børnene og familierne, samt de prioriteringer og beslutninger, som træffes med udgangspunkt i vores faglige ambition, er baseret på følgende grundværdier: Alle forældre vil deres børns bedste Vi vil prioritere lokale løsninger, der samler familien Barnets og familiens syn på egen situation er vigtig Tværfagligt samarbejde Familierådgivningen har fra 2015-2018 været i partnerskab med Socialstyrelsen omkring tidlig indsats og forebyggelse, øget fokus på normalitet i indsatserne for børn og unge samt udvikle en bred tilbudsvifte. Vi arbejder videre med de erfaringer, mindset og tiltag som er udviklet under partnerskabet. Vi ønsker fortsat et øget fokus på at sikre en tidlig indsats, samt at de indsatser, som iværksættes, skal være mindst mulig indgribende for børnene og de unge. Vi følger derfor også hyppigere op på indsatsernes effekt end lovgivningen foreskriver. Familierådgivningen er en stor og velfungerende afdeling i forhold til arbejdsmiljø, værdier samt i forhold til et stærkt fagligt niveau. Vi er en afdeling bestående af 1 socialfaglig leder, 3 faglige teamledere, 6 børnehandicaprådgivere, 19 familierådgivere på det psykosociale område og 5 familierådgivere i vores Modtager-team. Derudover har vi et administrativt team på 3 medarbejdere samt et familieplejeteam på 4 medarbejdere. Aldersmæssigt spænder vi vidt og med forskellig erfaring. Der arbejdes med udgangspunkt i SOS og ICS, som understøttes elektronisk af it-system DUBU. Vi tilbyder dig: Et fagligt højt miljø, med stor mulighed for at udføre et godt socialt arbejde med andre faggrupper og med betydelig egen kompetence God faglig støtte og sparring i sagerne, ugentlige rådgivningsmøder, mulighed for inddragelse af faglig teamleder, og løbende kollegial sparring Rummelige og omsorgsfulde kollegaer i en god og tryg atmosfære En synlig og tydelig ledelse, der sætter retning Ekstern supervision Fokus på kvalitetssikring i forhold til lovmedholdelighed Mulighed for hjemmearbejdsplads Intern refleksiv praktikker uddannelse (systemisk uddannelse over 8 måneder) Vi forventer af dig: Du har erfaring indenfor området Du er en selvstændig, engageret, pligtopfyldende og fleksibel person Du vil og kan være med til at sikre en høj faglig kvalitet i arbejdet Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler Du kan bevare overblikket i pressede situationer Evner at arbejde tværfagligt, systematisk og ønsker at gøre dig ekstra umage overfor de borgere som er i vores målgruppe Bidrager til et positivt arbejdsmiljø Har du lyst til at høre mere om stillingerne, så ring til teamleder Astrid Nielsen tlf. 2186 6793 eller familierådgiver Pernille Rasmussen tlf 3639 3221. Du kan desuden læse mere her: Lige muligheder Lige muligheder (pixi-udgave) Funktionsbeskrivelse Løn- og ansættelsesforhold: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn, i forhold til kvalifikationer og funktioner. Ansøgningsfrist d. 18. august 2019 og ansættelsessamtaler afholdes 26. august 2019.Familierådgivningen søger to dygtige familierådgiver til faste stillinger på det psykosociale område.Stillingerne er til besættelse 1. oktober 2019.Her i Familierådgivningen er vi optaget af en faglig strategi (Lige muligheder), der er baseret dels på den praksiserfaring, som allerede findes i afdelingen, og dels med udgangspunkt i den forskning og viden, som findes på området. Vi ønsker, at det faglige arbejde, som hver dag udføres overfor børnene og familierne, samt de prioriteringer og beslutninger, som træffes med udgangspunkt i vores faglige ambition, er baseret på følgende grundværdier:

 • Alle forældre vil deres børns bedste
 • Vi vil prioritere lokale løsninger, der samler familien
 • Barnets og familiens syn på egen situation er vigtig
 • Tværfagligt samarbejde
Familierådgivningen har fra 2015-2018 været i partnerskab med Socialstyrelsen omkring tidlig indsats og forebyggelse, øget fokus på normalitet i indsatserne for børn og unge samt udvikle en bred tilbudsvifte. Vi arbejder videre med de erfaringer, mindset og tiltag som er udviklet under partnerskabet. Vi ønsker fortsat et øget fokus på at sikre en tidlig indsats, samt at de indsatser, som iværksættes, skal være mindst mulig indgribende for børnene og de unge. Vi følger derfor også hyppigere op på indsatsernes effekt end lovgivningen foreskriver.Familierådgivningen er en stor og velfungerende afdeling i forhold til arbejdsmiljø, værdier samt i forhold til et stærkt fagligt niveau.Vi er en afdeling bestående af 1 socialfaglig leder, 3 faglige teamledere, 6 børnehandicaprådgivere, 19 familierådgivere på det psykosociale område og 5 familierådgivere i vores Modtager-team. Derudover har vi et administrativt team på 3 medarbejdere samt et familieplejeteam på 4 medarbejdere. Aldersmæssigt spænder vi vidt og med forskellig erfaring.

Der arbejdes med udgangspunkt i SOS og ICS, som understøttes elektronisk af it-system DUBU.Vi tilbyder dig:

 • Et fagligt højt miljø, med stor mulighed for at udføre et godt socialt arbejde med andre faggrupper og med betydelig egen kompetence
 • God faglig støtte og sparring i sagerne, ugentlige rådgivningsmøder, mulighed for inddragelse af faglig teamleder, og løbende kollegial sparring
 • Rummelige og omsorgsfulde kollegaer i en god og tryg atmosfære
 • En synlig og tydelig ledelse, der sætter retning
 • Ekstern supervision
 • Fokus på kvalitetssikring i forhold til lovmedholdelighed
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads
 • Intern refleksiv praktikker uddannelse (systemisk uddannelse over 8 måneder)
Vi forventer af dig:

 • Du har erfaring indenfor området
 • Du er en selvstændig, engageret, pligtopfyldende og fleksibel person
 • Du vil og kan være med til at sikre en høj faglig kvalitet i arbejdet
 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Du kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Evner at arbejde tværfagligt, systematisk og ønsker at gøre dig ekstra umage overfor de borgere som er i vores målgruppe
 • Bidrager til et positivt arbejdsmiljø
Har du lyst til at høre mere om stillingerne, så ring til teamleder Astrid Nielsen tlf. 2186 6793 eller familierådgiver Pernille Rasmussen tlf 3639 3221.

Du kan desuden læse mere her:Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn, i forhold til kvalifikationer og funktioner.Ansøgningsfrist d. 18. august 2019 og ansættelsessamtaler afholdes 26. august 2019.

ADM undervisning plejebørnHvidovre2019-07-15T00:00:002019-08-18T00:00:00
330060039Socialrådgiver til FamilieafsnittetRobot Har du et stærkt socialarbejder-gen? Vil du være med til at til at give børn og unge de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig? Er du god til paragrafferne og i stand til at tænke nyt indenfor de eksisterende rammer? Så skal du søge stillingen som rådgiver i Familieafsnittet i Glostrup Kommune, for en af vores medarbejdere er blevet optaget på Kandidatuddannelsen. Familieafsnittet varetager socialfaglige indsatser efter Serviceloven og samarbejder på tværs i det tidlige forbyggende arbejde med udsatte børn og unge. I Glostrup Kommune arbejder vi ud fra de to kerneopgaver Mestring og udfoldelse. De rammesætter sammen med den systemiske narrative tilgang arbejdet i Familieafsnittet. Ambition og metode Familieafsnittets ambition er at arbejde innovativt og skræddersy løsninger, så vi sætter det enkelte barn den enkelte unge og familien i centrum for indsatsen. Vi arbejder strategisk med at inddrage og ansvarliggøre forældre og netværk og tilrettelægger vores arbejde ud fra et hverdagslivsperspektiv. Indsatserne er videns baserede, og vi arbejder i DUBU, med ICS og på sigt SOS som grundlæggende metoder. Organisering Familieafsnittet er organiseret med et Specialteam, et Forebyggelses- og Sikkerhedsteam og et Foranstaltningsteam. Den ledige stilling er i Foranstaltningsteamet for de 0-18 23-årige, hvor der arbejdes med børnefaglige undersøgelser, handleplaner og foranstaltninger. Udover myndighedsrådgiverne har vi en familieplejekonsulent, forebyggende skole- og dagtilbuds socialrådgiver, administrativ medarbejder, socialfaglig koordinator og funktionsleder. Vi har fra den 1. august tilført afsnittet 4 Familiebehandlere, der arbejder med fremskudte indsatser i familierne, i et tæt dagligt samarbejde med rådgiverne. Der er samlet 25 medarbejdere i Familieafsnittet. Vi ønsker os en ny kollega, der: Har kontakt til sin indre socialarbejder og besidder stærke relationelle egenskaber Kommunikerer klart, tydeligt og anerkendende overfor borgene, kollegaer og samarbejdspartnere Har styr på det administrative i myndighedsarbejdet og kan afstemme det med sin rolle som socialarbejder Er uddannet socialrådgiver formidler Kan arbejde kreativt og innovativt indenfor de økonomiske og juridiske rammer, der er for arbejdet Kan og forstår at arbejde i en politisk styret organisation Vi tilbyder: En arbejdsplads i rivende udvikling, hvor du kan være medskaber af udviklingen Et arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og plads til faglig udfoldelse Et spændende fagligt og tværfagligt miljø med vide rammer for udvikling og nytænkning inden for børne- og ungdomsområdet Kort og ubureaukratisk afstand til de interne samarbejdspartnere Arbejdsplads tæt på Glostrup Station, med tværgående tog bus forbindelser Tæt faglig og kollegial sparring, mulighed for supervision Politisk bevågenhed og forståelse for dit arbejdsområde. Det praktiske: Ansøgningsfristen er den 21. august 2019. Vi forventer at gennemføre samtale den 26. august 2019. Stillingen på 37 timer om ugen og vi forventer, at stillingen skal være besat senest 1. oktober 2019. Glostrup Kommune indhenter udvidet straffeattest og børneattest. Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst. Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag. Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Funktionsleder Bent Hansen på telefon 30841447.

Har du et stærkt socialarbejder-gen? Vil du være med til at til at give børn og unge de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig? Er du god til paragrafferne og i stand til at tænke nyt indenfor de eksisterende rammer? Så skal du søge stillingen som rådgiver i Familieafsnittet i Glostrup Kommune, for en af vores medarbejdere er blevet optaget på Kandidatuddannelsen.

Familieafsnittet varetager socialfaglige indsatser efter Serviceloven og samarbejder på tværs i det tidlige forbyggende arbejde med udsatte børn og unge.

I Glostrup Kommune arbejder vi ud fra de to kerneopgaver Mestring og udfoldelse. De rammesætter sammen med den systemiske/narrative tilgang arbejdet i Familieafsnittet.

Ambition og metode

Familieafsnittets ambition er at arbejde innovativt og skræddersy løsninger, så vi sætter det enkelte barn/den enkelte unge og familien i centrum for indsatsen. Vi arbejder strategisk med at inddrage og ansvarliggøre forældre og netværk – og tilrettelægger vores arbejde ud fra et hverdagslivsperspektiv. Indsatserne er videns baserede, og vi arbejder i DUBU, med ICS og på sigt SOS som grundlæggende metoder.

Organisering

Familieafsnittet er organiseret med et Specialteam, et Forebyggelses- og Sikkerhedsteam og et Foranstaltningsteam. Den ledige stilling er i Foranstaltningsteamet for de 0-18/23-årige, hvor der arbejdes med børnefaglige undersøgelser, handleplaner og foranstaltninger. Udover myndighedsrådgiverne har vi en familieplejekonsulent, forebyggende skole- og dagtilbuds socialrådgiver, administrativ medarbejder, socialfaglig koordinator og funktionsleder. Vi har fra den 1. august tilført afsnittet 4 Familiebehandlere, der arbejder med fremskudte indsatser i familierne, i et tæt dagligt samarbejde med rådgiverne. Der er samlet 25 medarbejdere i Familieafsnittet.

Vi ønsker os en ny kollega, der:

 • Har kontakt til sin indre socialarbejder og besidder stærke relationelle egenskaber
 • Kommunikerer klart, tydeligt og anerkendende overfor borgene, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Har styr på det administrative i myndighedsarbejdet og kan afstemme det med sin rolle som socialarbejder
 • Er uddannet socialrådgiver/formidler
 • Kan arbejde kreativt og innovativt indenfor de økonomiske og juridiske rammer, der er for arbejdet
 • Kan og forstår at arbejde i en politisk styret organisation

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i rivende udvikling, hvor du kan være medskaber af udviklingen
 • Et arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og plads til faglig udfoldelse
 • Et spændende fagligt og tværfagligt miljø med vide rammer for udvikling og nytænkning inden for børne- og ungdomsområdet
 • Kort og ubureaukratisk afstand til de interne samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads tæt på Glostrup Station, med tværgående tog/bus forbindelser
 • Tæt faglig og kollegial sparring, mulighed for supervision
 • Politisk bevågenhed og forståelse for dit arbejdsområde.

Det praktiske:

Ansøgningsfristen er den 21. august 2019. Vi forventer at gennemføre samtale den 26. august 2019.

Stillingen på 37 timer om ugen og vi forventer, at stillingen skal være besat senest 1. oktober 2019.

Glostrup Kommune indhenter udvidet straffeattest og børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst.

Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Funktionsleder Bent Hansen på telefon 30841447.

Glostrup KommuneGlostrup2019-07-15T00:00:002019-08-21T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Socialrådgiver til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatrisk Center Ballerup

Ballerup
Ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri søger vi 2 socialrådgivere med start 1. oktober 2019 til 2-årige projektansættelser. Vi søger en socialrådgiver, som ønsker at arbejde med traumatiserede flygtninge, er interesseret i at arbejde i et ...
Indrykket:5. juli 2019
Udløbsdato:9. august 2019

Erfaren socialrådgiver til koordinerende sagsbehandling på familieområdet.

Glostrup Kommune

Glostrup
Er du socialrådgiver med erfaring, stærk i relationer og kan levere myndighedsarbejde med empati og tydelighed, så kan du være vores nye medarbejder. Da vi, med stærk politisk fokus, har besluttet at styrke den koordinerende sagsbehandling i forhold...
Indrykket:2. juli 2019
Udløbsdato:21. august 2019

Socialrådgiver til Familieambulatoriet, Region Hovedstaden

Hvidovre Hospital

Hvidovre
Familieambulatoriet, Amager Hvidovre Hospital, søger en socialrådgiver per 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er en tværfaglig specialafdeling under gynækologisk obstetrisk afdeling, som varetager svangr...
Indrykket:1. juli 2019
Udløbsdato:22. august 2019

Familierådgivningen søger to dygtige familierådgiver til faste stillinger på det psykosociale område.

ADM undervisning plejebørn

Hvidovre
Familierådgivningen søger to dygtige familierådgiver til faste stillinger på det psykosociale område. Stillingerne er til besættelse 1. oktober 2019. Her i Familierådgivningen er vi optaget af en faglig strategi (Lige muligheder), der er baseret del...
Indrykket:15. juli 2019
Udløbsdato:18. august 2019

Socialrådgiver til Familieafsnittet

Glostrup Kommune

Glostrup
Har du et stærkt socialarbejder-gen? Vil du være med til at til at give børn og unge de bedst mulige vilkår for at trives og udvikle sig? Er du god til paragrafferne og i stand til at tænke nyt indenfor de eksisterende rammer? Så skal du søge stilli...
Indrykket:15. juli 2019
Udløbsdato:21. august 2019