Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Barselsvikariat som leder af afdelingen for Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser i Furesø

Vores afdelingsleder er i lykkelige omstændigheder, så derfor søger vi en dygtig, inddragede og udviklingsorienteret barselsvikar, der kan stå i spidsen for afdelingen ’Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser’ i ca. et år.

Som vores nye afdelingsleder-vikar drives du af at gøre en forskel for børn i udsatte positioner, og du har samtidigt et skarpt blik for en sikker drift og styring. Du sætter retningen med et tydeligt fokus både på effekten for barnet og samarbejdet med familierne.

Din rolle som afdelingsleder
Som afdelingsleder-vikar får du et spændende job, hvor du har det faglige og personalemæssige ansvar.
Din funktion er central i organisationen, og du får store samarbejdsflader til mange af kommunens områder og afdelinger. En af dine vigtigste interne samarbejdspartnere er afdelingen for Foranstaltning for børn og unge. Familiehuset, PPR, dagtilbud og skoler er andre vigtige aktører i dit arbejde. Derudover har vi stor et stort fokus på, at du bidrager med et helhedssyn på opgaveløsningen både i og udenfor centeret

Du skal stå i spidsen for en veldrevet afdeling, der består af 12 dedikerede og dygtige medarbejdere, der primært beskæftiger sig med arbejdet indenfor rammerne af Servicelovens §§ 11 og 50. Afdelingen består af 8 myndighedshedsrådgivere og 4 dagtilbuds- og skolesocialrådgivere. Du deler ledelsesansvaret for den sociale døgnvagt med din kollega i søsterafdelingen Foranstaltning for børn og unge.

Vi tror på en tæt og hyppig opfølgning i vores sager, og vi efterlever det i dagligdagen. Rådgiverne har et lavt sagsantal på ca. 26 sager, og der afholdes, foruden et ugentligt sagsmøde på rådhuset i Værløse, regelmæssige faste individuelle sagsgennemgange mellem afdelingsleder og rådgiver. Dagtilbuds- og skolesocialrådgiverne har ligeledes mulighed for tæt sparring med afdelingslederen, og der afholdes ugentlige teammøder.

Vi har store ambitioner for vores udsatte børn og unge
I Furesø har vi gennem en årrække haft et stærkt fokus på de tidlige og forebyggende indsatser, og vi er optaget af at videreudvikle indsatser og samarbejdsformer, der understøtter børn og unges trivsel og læring så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Denne ambition har vi også for vores mest udsatte børn og unge.

Vi arbejder for bæredygtige løsninger, så familierne kan mestre eget liv
Vi ønsker, at børn og familier oplever en tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Det betyder, at vi, sammen med familierne, arbejder for at finde gode bæredygtige løsninger, der kan bringe deres børn og unge i trivsel og udvikling samtidig med, at familierne bliver selvhjulpne og oplever sig støttet i at kunne mestre eget liv. Vi ser barnets og familiernes netværk som en stor og positiv ressource, og vi lægger stor vægt på at inddrage barnets og familiens netværk. Vi er aktuelt i gang med at forankre det inddragende netværksmøde på hele børneområdet.  Dette arbejde vil du blive en central del af.

Dine erfaringer og kompetencer
Du skal have lyst til at bygge videre på det gode fundament, som vi allerede står på.
Vi ser helst, at du allerede har erfaring med personaleledelse, men hvis du er en ambitiøs og erfaren rådgiver eller koordinator med stor faglig viden fra området, så kan vikariatet også være dit første lederjob.
Du står stærkt i din faglighed, så du kan sikre en stabil daglig drift på et højt fagligt niveau og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

Du er en tilgængelig og tæt faglig sparringspartner for medarbejderne. Du evner at understøtte det tværfaglige samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere omkring både børn og familier.

I Furesø Kommune tror vi på, at gode relationer og kommunikation er afsæt for et godt samarbejde på tværs af afdelinger og centre. Vi ved også, at det kan være afgørende for at skabe gode sammenhængende, helhedsorienterede og tidligt forebyggende indsatser. Som afdelingsleder evner du at udleve denne tilgang i din ledelsespraksis.

Din ledelsesstil er inddragende, nysgerrig og tydelig, så du på den måde får det bedste ud af dine medarbejdere. Samtidig er det naturligt for dig at sætte retning, at arbejde struktureret samt have et vedholdende blik på en sikker faglig drift og styring.

Vi lægger også vægt på

  • At du har en socialfaglig uddannelse med et indgående kendskab til myndighedsarbejdet på det udsatte børneområde
  • At du har gode kommunikative evner både i skrift og tale, og du kan "oversætte" selv svære problemstillinger på en let og tilgængelig måde
  • At du, i samarbejde med områdelederen, evner at udvikle og implementere strategier og nye faglige initiativer såvel tværgående som i egen afdeling
  • At du kan lede både op, ned og til siden og udøve begrundet ledelse i en kontekst med forskelligrettede krav.

Det er en stor fordel, hvis du har erfaringer med ICS/DUBU, det inddragende netværksmøde og sverigesmodellen.

Du vil blive budt velkommen af engagerede, ambitiøse og fagligt dygtige ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, som glæder sig til samarbejdet. Vi er arbejdsomme og har en respektfuld omgangstone – hvor vi har let til smil og humor.

Center for Børn og Voksne
Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser er del af Center for Børn og Voksne med godt 220 medarbejdere, 7 afdelingsledere, 2 områdeledere og en centerchef.

Du bliver organiseret under området for Myndighed for børn og voksne, og du refererer til områdelederen. Området består af tre afdelinger med hver sin afdelingsleder: Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser, Foranstaltning for børn og unge samt Borgere med nedsat funktionsevne. Du bliver del af et nyetableret, men ambitiøst lederteam, som arbejder tæt sammen i det daglige.

Der er ansøgningsfrist torsdag d. 21. januar 2021.
Vi holder 1. samtale d. 25. januar 2021 og 2. samtale d. 27. januar 2021. Til 2. samtalen vil du blive præsenteret for en case.
Ansættelse pr. 1. marts 2021.
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Du kan læse mere om forudsætningerne for vores arbejde i Børn og Ungepolitikken og byrådets arbejdsprogram ”Fælles fremgang for Furesø” på www. furesoe.dk.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte områdeleder Margit Wendelboe Petersen på 7216 5690 eller på mwe1@furesoe.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.