Basis-sygeplejerske 32 timer søges til Tysingehave Pleje - og Dagcenter med ansættelse ved Danske Diakonhjem

Pleje – og Dagcenteret er et offentligt privat partnerskab mellem Danske Diakonhjem og Holbæk Kommune. Plejecenteret har 65 boliger og 65 Dagcenter pladser til visiterede borgere. Vores vision er, at det afspejler det som beboerne og dagcentergæster forstår ved det gode hjem, stedet med liv, livskvalitet, hvor livet leves, er samlingspunktet og aktivet både for den enkelte ældre og for den ældre i lokalsamfundet med vægt på hjemlighed. Vores værdi – og idegrundlag hviler på det kristne livs – og menneskesyn. Som arbejdsplads har medarbejderne fokus på kerneopgaven, er uddannet og har en fagprofessionel tilgang med mulighed for kompetenceudvikling, ansvar og udnyttelse af den enkeltes ressourcer – en arbejdsplads hvor der er lagt vægt på det gode arbejdsmiljø, som alle bidrager med, i en forståelse af at trivsel er et fælles ansvar.

Basissygeplejerskens rolle 
I organisationen er båret af Danske Diakonhjems værdier jf. www.diakon.dk

Det forventes at du:

 • At du varetager den daglige fordeling af de sygeplejefaglige opgaver i team 1og 2
 • Som udgangspunkt yder kompleks sygepleje til borgere i forskellige forløb.
 • Er ansvarlig for specialiserede sygeplejefunktioner.
 • Understøtter patienter i mestring af deres livssituation og varetager sundhedspædagogiske opgaver.
 • Udfører akut sygepleje, hvor borgerens tilstand forværres hurtigt og kræver, at der ageres fagligt relevant.
 • Kan analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse.
 • Kortlægger borgerens sundhedsbehov og sygdomsrisici på det fysiske, mentale og sociokulturelle plan.
 • Iværksætter sygeplejefaglige indsatsområder og udarbejder handlingsplaner, som dækker borgers behov for sygepleje døgnet rundt. Handlingsplanerne skal have et sundhedsfremmende sigte.
 • Udfører udredning, forebyggelse og opfølgning af bl.a. infektion, inkontinens, sår, demens, palliation, underernæring og samarbejder med relevante samarbejdspartnere.
 • Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver.
 • Observerer patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling.
 • Observerer, rådgiver og varetager helhedspleje hos kronisk syge og svage borgere, og vurderer om den sygeplejefaglige indsats er tilstrækkelig. Søger løsninger der giver borgeren det bedste forløb.
 • Sikrer at der følges op på sygeplejeindsatserne, med henblik på at justere eller afslutte indsatsen på baggrund af en løbende observation og vurdering af borgerens helbredstilstand.


Basissygeplejersken 
Ansættes i Danske Diakonhjem som står for driften af Tysingehave, og forudsætningen for ansættelsen er, at du indgår i Danske Diakonhjems værdigrundlag og menneskesyn.

Basissygeplejerskens profil:

 • Skal kunne prioritere, delegere og bevare overblikket
 • Skal kunne tilrettelægge og overskue eget arbejde ud fra de opgaver der skal løses og den tid der er til rådighed
 • Skal have vilje og evne til at opretholde et godt arbejdsmiljø
 • Skal kunne arbejde selvstændigt og loyalt
 • Skal kunne samarbejde med patienter, pårørende og andre fagpersoner i planlægning, koordinering, delegering, udførelse og evaluering af sygepleje.
 • Skal kunne beherske almindelig dokumentationspraksis, anvende relevante dokumentationssystemer og administrative procedurer.
 • Skal have evner for dialog/formidling/kommunikation overalt i organisationen – og i forhold til medarbejderne på forskellige niveauer

 

Vi tilbyder

 • En 32 timers stilling som basissygeplejerske mandag til fredag.
 • En unik mulighed for at være en del af det 2 OPP i Danmark, Holbæk Kommune, som vil blive fyrtårnet inden for ældreplejen
 • Løn ydes i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning 
Ansøgningsfristen er mandag den 26. februar Ansøgning med relevante bilag sendes til Susan Andreasen, Forstander Tysingehave Pleje – og Dagcenter, Sønderstrupvej 26, 4340 Tølløse mrk. Afdelingssygeplejerske eller til mail: sua@diakon.dk
Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan indhentes hos Susan Andreasen, Forstander tlf.: 20206389

Ansættelsessamtalerne vil finde sted på Tysingehave i møderummet tirsdag den 27. februar til ansættelse 1. april 2018

Læs mere om Danske Diakonhjem på hjemmesiden www.diakonhjem.dk 

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:2. februar 2018
Udløbsdato:20. februar 2018

Sygeplejerske til konsulentfunktion til efteruddannelsesområdet.

SOSU Sjælland

SYGEPLEJERSKE til efteruddannelsesområdet. Du vil blive ansat som konsulent til uddannelsesplanlægning på efteruddannelsesområdet primært inden for praktikvejledning og medicinadministration. Brænder du for at gøre en forskel for andre, og vil du væ...
Indrykket:14. februar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Lejre Kommune søger to demenskoordinatorer, som vil være med til at udvikle kommunens demensindsats i tråd med den nationale demenshandlingsplan

Center for Velfærd og Omsorg - CVO

Brænder du for demensområdet og vil du være med til at skabe det bedst mulige liv for mennesker med demens og deres pårørende? Er du selvstændig og har du overblik? Er du empatisk, initiativrig og kan du støtte, motivere og inspirere andre? Så er du...
Indrykket:15. februar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Udviklingschef til Afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Roskilde
Vi søger en visionær og dynamisk udviklingschef til Afdeling M. Afdelingen varetager regionens specialefunktion i forhold til patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose). Hvem er vi? Psykiatrisk Center Sct....
Indrykket:2. februar 2018
Udløbsdato:21. februar 2018

Sygeplejerske til intensiv terapiafsnit, Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Da vi har flere kolleger på barsel - og har øget uddannelseskapaciteten til den intensive specialuddannelse - søger vi flere sygeplejersker. Anæstesiologisk Afdeling, intensiv terapiafsnit I12, Roskilde søger sygeplejersker til ansættelse på 28 37 t...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:20. februar 2018

Sygeplejerske til Siriusparken / Grønnehaven

Odsherred Kommune

Sygeplejerske til Sirirusparken Grønnehaven Sirirusparken og Grønnehaven er en del af Center for Social og Psykiatri Odsherred. Botilbuddene henvender sig til borgere med en væsentlig nedsat funktionsevne og eller til borger med en psykiatrisk diagn...