Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Beskæftigelseskonsulenter til Jobcenter København, Arbejdsmarkedscenter

Vil du bidrage til et fagligt fællesskab med ambitiøse standarder?  
 
Vi søger dygtige beskæftigelseskonsulenter med flair for at motivere sygemeldte borgere og understøtte deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet til vores sygedagpengeafdeling i Jobcenter København, Arbejdsmarkedscentret. Vi søger beskæftigelseskonsulenter til arbejdet med jobafklaringsforløb.  
 
Om Arbejdsmarkedscentret:
 I Arbejdsmarkedscentret løser vi mange forskellige opgaver i forhold til ledige borgere. Vi har et stort fokus på borgerinddragelsen, hvor vi i et tæt samarbejde arbejder på at finde de rigtige løsninger, som hurtigst muligt hjælper borgeren tilbage til beskæftigelse eller uddannelse.
 
Arbejdsmarkedscentret har, i samarbejde med øvrige aktører inden for Jobcenter København, til formål at bringe ledige ud af det offentlige forsørgelsessystem og samtidig tilrettelægge indsatsen på en sådan måde, at de ledige får de bedste forudsætninger for at opnå varig beskæftigelse.
 
Arbejdsmarkedscentret er et af en række kontraktstyrede centre i den samlede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning i Københavns Kommune. Centret er beliggende tæt på offentlige transportmuligheder i et attraktivt miljø præget af høj faglighed og en uformel omgangstone.
 
Dine primære arbejdsopgaver som beskæftigelseskonsulent vil være:  
 • at give råd og vejledning om spørgsmål inden for lovområderne sygedagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats
 • at varetage myndighedsrollen og afholde samtaler med sygemeldte borgere med forudgående ledighed
 • udarbejdelse af planer for tilbagevenden til arbejdsmarkedet med et stærkt fokus på virksomhedsnære indsatser
 • visitering til en bred palet af beskæftigelsesfremmende tilbud med fokus på sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • forlæggelse af sager for rehabiliteringsteamet ved overgang til jobafklaringsforløb
 • at behandle sager om, og indstille til bevilling af, revalidering, fleksjob og førtidspension ved anvendelse af rehabiliteringsplanens forberedende del
 • at samarbejde tværfagligt med kolleger og andre aktører omkring den sygemeldte borger  
Vi forventer, at du:  
 • har en relevant uddannelse og flere års erfaring inden for beskæftigelsesområdet  
 • har erfaring med udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del   
 • har et godt humør og et positivt, helhedsorienteret menneskesyn, hvor fokus er på borgerens ressourcer og potentialer  
 • er en rummelig person, der evner at lytte og motivere  
 • ønsker at indgå i et team med dine kolleger og har lyst til faglige drøftelser og vidensdeling på et højt fagligt niveau  
 • har stærke sociale kompetencer og gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt  
 • er struktureret, kan planlægge og koordinere mange opgaver selvstændigt og samtidig bevare overblikket i pressede situationer  
 • kan bidrage med nye tanker og ideer i en omskiftelig hverdag  
 • har erfaring i samarbejde med borgere, øvrige centre i en kommune, leverandører, virksomheder eller faglige organisationer  
 • kan fungere selvstændigt i en tovholderfunktion med mange interessenter i spil  
 • har flair for systematisk anvendelse af it  
Derudover har vi forventninger til din faglighed.
 
 Vi forventer, at du har:  
 • godt kendskab til arbejdsopgaverne og tilhørende lovgivning i et jobcenter  
 • grundigt kendskab til lov om sygedagpenge og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  
 • grundigt kendskab til arbejdsevnevurdering  
 • grundlæggende kendskab til forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven på det sociale område  
Vores arbejdsplads:  
Vi lægger vægt på god trivsel i hverdagen. Det betyder, at medarbejderne har indflydelse på deres eget arbejde og de betingelser, arbejdet foregår under. Hertil kommer forudsigelighed, social støtte fra leder og kolleger, mening i arbejdet, anerkendelse samt passende klare krav. Vi lægger også vægt på, at både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder hele tiden udvikler sig. Som nyansat medarbejder bliver du tilbudt introduktionsforløb og sidemandsoplæring. Du vil desuden få tilrettelagt en kompetenceudviklingsplan for de første et til to år. Planen vil efterfølgende løbende blive tilpasset ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS).  
 
Løn- og ansættelsesvilkår:  
Stillingerne er på 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til relevant gældende overenskomst efter principperne om Ny Løn.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 25. april 2018
 
 
 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her