BHC Storemosevej søger social- og sundhedsassistenter

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du social- og sundhedsassistent?
- Kan du flytte dig, samtidig med at du står fast?
- Kan du tilrettelægge din indsats ud fra kerneopgaven: ”Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg”?
- Vil du være med til at udvikle ”Storemosevej 24, et godt sted at bo og arbejde”?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så håber vi du vil læse videre.

Den 1. september 2021 flytter vi ind på ”Storemosevej 24” - som er et nybygget døgndækket botilbud for 20 mennesker med behov for specialiseret pædagogsis støtte og omsorg. Vi flytter nuværende ”Gaia” beliggende på Bodil Hjorths Vej 9 i Vodskov - til de nye rammer. Det betyder at vi alle kender hinanden godt i forvejen.

Storemosevej 24, er et botilbud under Behandlingscentret Hammer Bakker, som er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, Fagcenter for Særlige Tilbud.
Organisationen Behandlingscentret indeholder tre tilbud: Storemosevej 24 med plads til 20 borgere (§107 og §108), ’Brinken’ med plads til 5 borgere (§105) og ’Den Rette Opgang’ med plads til 5 borgere (§107).

Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser, som har behov for en særlig form for støtte og/eller behandling.

I målgruppen er også borgere med behandlingsdomme, institutionsdomme, tilsynsdomme eller borgere i varetægt surrogat samt borgere, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud. Alle, uanset faggruppe varetager de opgaver der skal løses sammen med den enkelte borger. Vi lægger stor vægt på det flerfaglige samarbejde imellem faggrupperne for, at de mennesker vi er her for, får den bedst kvalificerede indsats.

I det daglige, arbejder vi målrettet med at støtte det enkelte menneske til, at mestre sit eget liv gennem oplevelsen af størst mulig grad af uafhængighed og livskvalitet.
Det tilstræbes, at det enkelte menneske vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.

Vi vil tage godt imod dig – og sørge for, at du bliver grundigt introduceret til arbejdet. Du vil ikke stå alene i arbejdet, da du altid er på arbejde med kollegaer.

Eksempler på opgaver kan være:

 • At støtte mennesker i at mestre mest muligt selvstændighed i eget liv.
 • At yde støtte – eller udføre praktiske opgaver, som rengøring, madlavning, tøjvask mm
 • At forvalte betingelserne i straffeloven for de mennesker der har en dom.
 • At tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats, ud fra den enkeltes indsatsmål.
 • At udarbejde og evaluere delmål m.m i CURA.
 • At praktisere sikker medicin udlevering og håndtering.
 • Ledsagelse i forskellige sammenhænge.
 • At indgå i et team, og bidrage til det gode samarbejde - sammen med dine kollegaer.
Der er brug for:
 • At du har erfaring inden for området og at du forstår, at der bag enhver adfærd ligger en følelse, behov, ønske eller en årsag.
 • At du har din autorisation.
 • At du kan give injektioner.
 • At du kan varetage opgaverne omkring medicinhåndtering i et botilbud.
 • At dine handlinger tager afsæt i at skabe mest mulig værdi for de mennesker vi er her for, og at du fagligt kan begrunde hvorfor du gør som du gør.
 • At du kan rumme følelsesmæssige udsving og agere ensartet og roligt i situationen.
 • Du kan vurdere menneskers tilstand og træffe beslutninger ud fra vurdering af aktuel tilstand.
 • At du er en aktiv medspiller og bidrager til en professionel arbejdskultur hvor sparring, samarbejde, ordentlighed og arbejdsmiljø er i højsædet.
 • At du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen.
 • At du er fleksibel og udviser selvstændighed.
 • At du har gode skrive og IT-kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen.
 • At du er anerkendende og empatisk i din tilgang til andre mennesker.
 • At du er mødestabil.
 • At du har en god situationsfornemmelse, et godt overblik og er god til at planlægge din dag-  både selvstændigt og i teams.
Vi kan tilbyde:
 • Et arbejdsfællesskab, med fokus på kerneopgaven.
 • Et botilbud i udvikling, hvor indretning og arbejdsgange har stor betydning.
 • Engagerede og kompetente kollegaer.
 • Faglig udvikling, sparring og supervision.
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer samarbejde og et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • En spændende proces i forhold til at udvikle ”Storemosevej – et godt sted at bo og arbejde”.
 • En arbejdsplads i smukke omgivelser i Hammer Bakker.
Vi søger et antal Social- og sundhedsassistenter til faste eller midlertidige stillinger. Stillinerne er som udgangspunkt på fuld tid, med mindre andet ønskes.
Der er tale om skiftende arbejdstider, og der skal forventes mest arbejde om aftenen. Arbejdstiden omfatter arbejde hver anden weekend, samt på helligdage. Derudover planlægges der med ”rådighed fra vagtværelse” i nattetimerne, ca to gange på fire uger. Det vil være muligt at tilgå lokalaftaler på nedsat hviletid, lange vagter samt udskydelse af fridøgn.

Arbejdsstedets adresse:
Storemosevej 24, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Michel Habib på tlf. 25 12 98 69
eller assisterende leder Tina Schougaard på tlf. 25 20 09 76 i tidsrummet kl. 9-10 tirsdage og torsdage.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sendes til den mail du oplyser, når du ansøger stillingen. Du skal derfor være opmærksom på, at indkaldelsen kan ende i dit spam filter.    

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


BHC Storemosevej søger social- og sundhedsassistenter

Er du social- og sundhedsassistent?
- Kan du flytte dig, samtidig med at du står fast?
- Kan du tilrettelægge din indsats ud fra kerneopgaven: ”Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg”?
- Vil du være med til at udvikle ”Storemosevej 24, et godt sted at bo og arbejde”?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så håber vi du vil læse videre.

Den 1. september 2021 flytter vi ind på ”Storemosevej 24” - som er et nybygget døgndækket botilbud for 20 mennesker med behov for specialiseret pædagogsis støtte og omsorg. Vi flytter nuværende ”Gaia” beliggende på Bodil Hjorths Vej 9 i Vodskov - til de nye rammer. Det betyder at vi alle kender hinanden godt i forvejen.

Storemosevej 24, er et botilbud under Behandlingscentret Hammer Bakker, som er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, Fagcenter for Særlige Tilbud.
Organisationen Behandlingscentret indeholder tre tilbud: Storemosevej 24 med plads til 20 borgere (§107 og §108), ’Brinken’ med plads til 5 borgere (§105) og ’Den Rette Opgang’ med plads til 5 borgere (§107).

Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser, som har behov for en særlig form for støtte og/eller behandling.

I målgruppen er også borgere med behandlingsdomme, institutionsdomme, tilsynsdomme eller borgere i varetægt surrogat samt borgere, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud. Alle, uanset faggruppe varetager de opgaver der skal løses sammen med den enkelte borger. Vi lægger stor vægt på det flerfaglige samarbejde imellem faggrupperne for, at de mennesker vi er her for, får den bedst kvalificerede indsats.

I det daglige, arbejder vi målrettet med at støtte det enkelte menneske til, at mestre sit eget liv gennem oplevelsen af størst mulig grad af uafhængighed og livskvalitet.
Det tilstræbes, at det enkelte menneske vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.

Vi vil tage godt imod dig – og sørge for, at du bliver grundigt introduceret til arbejdet. Du vil ikke stå alene i arbejdet, da du altid er på arbejde med kollegaer.

Eksempler på opgaver kan være:

 • At støtte mennesker i at mestre mest muligt selvstændighed i eget liv.
 • At yde støtte – eller udføre praktiske opgaver, som rengøring, madlavning, tøjvask mm
 • At forvalte betingelserne i straffeloven for de mennesker der har en dom.
 • At tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats, ud fra den enkeltes indsatsmål.
 • At udarbejde og evaluere delmål m.m i CURA.
 • At praktisere sikker medicin udlevering og håndtering.
 • Ledsagelse i forskellige sammenhænge.
 • At indgå i et team, og bidrage til det gode samarbejde - sammen med dine kollegaer.
Der er brug for:
 • At du har erfaring inden for området og at du forstår, at der bag enhver adfærd ligger en følelse, behov, ønske eller en årsag.
 • At du har din autorisation.
 • At du kan give injektioner.
 • At du kan varetage opgaverne omkring medicinhåndtering i et botilbud.
 • At dine handlinger tager afsæt i at skabe mest mulig værdi for de mennesker vi er her for, og at du fagligt kan begrunde hvorfor du gør som du gør.
 • At du kan rumme følelsesmæssige udsving og agere ensartet og roligt i situationen.
 • Du kan vurdere menneskers tilstand og træffe beslutninger ud fra vurdering af aktuel tilstand.
 • At du er en aktiv medspiller og bidrager til en professionel arbejdskultur hvor sparring, samarbejde, ordentlighed og arbejdsmiljø er i højsædet.
 • At du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen.
 • At du er fleksibel og udviser selvstændighed.
 • At du har gode skrive og IT-kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen.
 • At du er anerkendende og empatisk i din tilgang til andre mennesker.
 • At du er mødestabil.
 • At du har en god situationsfornemmelse, et godt overblik og er god til at planlægge din dag-  både selvstændigt og i teams.
Vi kan tilbyde:
 • Et arbejdsfællesskab, med fokus på kerneopgaven.
 • Et botilbud i udvikling, hvor indretning og arbejdsgange har stor betydning.
 • Engagerede og kompetente kollegaer.
 • Faglig udvikling, sparring og supervision.
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer samarbejde og et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • En spændende proces i forhold til at udvikle ”Storemosevej – et godt sted at bo og arbejde”.
 • En arbejdsplads i smukke omgivelser i Hammer Bakker.
Vi søger et antal Social- og sundhedsassistenter til faste eller midlertidige stillinger. Stillinerne er som udgangspunkt på fuld tid, med mindre andet ønskes.
Der er tale om skiftende arbejdstider, og der skal forventes mest arbejde om aftenen. Arbejdstiden omfatter arbejde hver anden weekend, samt på helligdage. Derudover planlægges der med ”rådighed fra vagtværelse” i nattetimerne, ca to gange på fire uger. Det vil være muligt at tilgå lokalaftaler på nedsat hviletid, lange vagter samt udskydelse af fridøgn.

Arbejdsstedets adresse:
Storemosevej 24, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Michel Habib på tlf. 25 12 98 69
eller assisterende leder Tina Schougaard på tlf. 25 20 09 76 i tidsrummet kl. 9-10 tirsdage og torsdage.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sendes til den mail du oplyser, når du ansøger stillingen. Du skal derfor være opmærksom på, at indkaldelsen kan ende i dit spam filter.    

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.