Birkhovedskolen søger faglig kompetent AKT- og inklusionsvejleder

Vi ønsker at prioritere vores samlede inklusionsindsats og søger derfor en faglig kompetent AKT- og inklusionsvejleder, som brænder for at styrke arbejdet med børn og unge ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang. 

Du vil i stillingen få indflydelse på løbende udvikling af jobbeskrivelsen i samarbejde med skolens PLC og ledelse med det klare formål hele tiden at styrke inklusionsindsatsen. 
 
Som led i Nyborg kommunes strategi for inkluderende læringsfællesskaber skal du være med til at udvikle den pædagogisk indsats på Birkhovedskolen, så alle elever føler sig inkluderet på skolen. Du skal have erfaring og relevant efter- eller videreuddannelse indenfor AKT, inklusion og vejledning.

AKT- og inklusionsvejlederens ansvarsområder og opgaver på Birkhovedskolen knytter sig til det pædagogiske læringscenter, som på Birkhovedskolen både er et fysisk sted og en strategisk enhed. PLC understøtter skolens aktuelle indsatsområder, professionelle samarbejde og vores formelle læringsfællesskaber mellem faggrupper samt elevernes læring og trivsel.
  
Konkret er vejledernes opgave:
  • At være tovholdere for analyser af elever og klassers trivsel både i forbyggende perspektiv fx med baggrund i trivselsmålinger og ved mistrivsel på elev- eller klasseniveau. 
  • Udarbejdelse af handleplaner og evaluering af indsatser i samarbejde med de enkelte teams og ledelse samt øvrige involverede partnere som forældre og elever.
 
Faglige kompetencer:
Du er uddannet inden for det pædagogiske område og har praktisk erfaring med vejlederrollen. Du har en faglig nysgerrighed, og du er særligt motiveret for inklusionsperspektivet. Du er tålmodig, vedholdende og robust i din tilgang til arbejdet med mennesker og i din pædagogiske praksis.

Det er naturligt for dig at arbejde struktureret, differentieret og systematisk med elevens udvikling og derigennem skabe forudsigelighed. Du evner at opstille delmål og arbejde målrettet, og du arbejder datainformeret og inddrager relevante evalueringsværktøjer i dit virke. Du kan samarbejde konstruktivt med kollegaer på tværs af faggrupper på skolen og i det kommunale regi.

Du skal have erfaring med vejlederrollen herunder at lede samarbejdet mellem lærere, pædagoger, eksterne partnere samt elev og forældre. Udover vejlederrollen skal du også kunne gennemføre konkrete inklusionsfremmende aktiviteter med eleverne.

Du skal have mod og lyst til at kompetenceudvikle dig i praksisnære læringsfællesskaber.
Du skal kunne udfordre læringsmiljøerne med henblik på at skabe mest mulig læring og trivsel hos både kollegaer og eleverne.
 
Ud over de rette faglige kompetencer skal du have evnerne og lysten til at arbejde i team (PLF), og samtidig kunne udfordre dig selv og kollegaer i forhold til udvikling af den pædagogiske praksis og din udvikling som vejleder. 

Du skal være villig til at være en aktiv medspiller i en lærende organisation.
 
Vi forventer derfor, at du:
  • er fleksibel
  • kan mestre menneskers forskellighed, og ser det som en ressource
  • kan skabe positive relationer til børn og voksne
  • er i besiddelse af en god portion humor
  • er aktiv medspiller i teamsamarbejde
  • kan idéudvikle og sparre med kolleger
  • kan indgå i et konstruktivt og til tider udvidet forældresamarbejde
  • er i stand til at iagttage egen praksis, og orientere dig mod det der virker
  
Om Birkhovedskolen:
Birkhovedskolen er en byskole i Nyborg by med ca. 500 elever og 35 lærere. Skolen er en to-sporet folkeskole fra 0. – 9.kl. Birkhovedskolen rummer desuden kommunens læseklasser. Skolen ligger blot to minutters gåafstand fra Nyborg Station.
 
Birkhovedskolen ønsker at være en lærende organisation, og vi er derfor hele tiden optaget af at blive klogere på vores egen praksis. Vi ønsker at undres og reflektere sammen i bestræbelserne på at udvikle eleverne og os selv mest muligt. 
 
Vi er en skole opdelt i to afdelinger (0. - 4. og 5. - 9.) med et PLC som skolens pædagogiske motor. Vi har ressourcepersoner inden for Sproglige dimension, AKT og faglig støtte i dansk og matematik.

Se i øvrigt skolens hjemmeside: www.birkhovedskolen.dk  

Ansøgning:
Stillingen er en fuldtidsstilling og til besættelse pr. 1. december 2020 eller snarest muligt.

Hør mere om stillingen hos afdelings-, vice- og udviklingsleder Lars Busk Svendsen på tlf. 6333 7502 eller skoleleder Carsten Højgaard på tlf. 6333 7501

Ansøgningsfrist onsdag 21. oktober 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 2020


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest og børneattest inden ansættelse. 

Pr. 1. august 2020 har Nyborg Kommune indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og fra denne dato, er det ikke muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.