Bliv vores nye lederkollega til ledelse af drift af fødevaretilsyn i hovedstadsområdet

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

I Fødevarestyrelsen søger FødevareKøbenhavn i Glostrup en sektionsleder, der kan medvirke til at sætte gode rammer for medarbejderne, fungere godt i et dynamisk lederteam og deltage i tværgående opgaver omkring drift og udvikling af kontrol i fødevarevirksomheder.

Om stillingen
Da en vores lederkollegaer har søgt nye udfordringer internt i Fødevarestyrelsen, søger vi i FødevareKøbenhavn en ny sektionsleder til en sektion, der arbejder med tilsyn af fødevarevirksomheder. Sektionen består af ca. 22 medarbejdere. Din vigtigste opgave bliver drifts- og personaleledelse af tre teams, der udfører ca. 6.000 kontrolbesøg om året – herunder mål- og tavlestyring samt ledelse og facilitering af faglighed omkring kontrol med både detail- og engrosvirksomheder.

Du skal være motiveret til at udøve personaleledelse på distancen og være klar på at være en synlig og nærværende leder, der kan skabe mening om arbejdsopgaverne. Du vil også få en række tværgående opgaver omkring udviklingen af fødevarekontrollen, og du vil få en bred kontaktflade i hele styrelsen. Udover drift og udvikling af tilsynsopaven forventer vi blandt andet, at du kan få ansvar for arbejde med økologi, spisemærker og enhedens pressearbejde, som vores tidligere lederkollega har arbejdet med. Vi er dog åbne for en vis omfordeling af opgaver i vores lederteam og øvrige udviklingsopgaver vil komme til i dialog med dig.

Du kommer til at indgå i et lederteam med en enhedschef og i alt fem sektionsledere. Sammen har vi det tværgående ansvar for enhedens trivsel, opgavevaretagelse og den tværfaglige prioritering.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde dig et spændende og varierende job i et godt, uformelt arbejdsmiljø med stor faglighed. Der er en stor samfundsmæssig interesse for vores arbejde, og det, mener vi, forpligter. Vores medarbejdere skaber gode resultater hver dag og yder deres allerbedste for en god fødevarekontrol, en høj fødevaresikkerhed og værdiskabende vejledning for fødevarevirksomheder.

Din sektion er en del af FødevareKøbenhavn, som er en af Fødevarestyrelsens fire udkørende fødevareenheder. FødevareKøbenhavn har ca. 120 ansatte og varetager Fødevarestyrelsens direkte kontakt med virksomheder og forbrugere. Medarbejderne fører blandt andet tilsyn med alle fødevarevirksomheder i Storkøbenhavn, det østlige Sjælland og på Bornholm – i alt ca. 25.000 kontrolbesøg om året. Enheden har også ansvaret for grænsekontrollen i Københavns Lufthavn og Frihavn.

Som lederteam lægger vi i vores ledelse blandt andet vægt på at kunne balancere mellem den enkelte og helheden samt at balancere mellem tryghed og forandring. Vi vil inspirere og inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen af opgaveløsningen. Samtidig ønsker vi, at medarbejderne trives og udvikler deres kompetencer i det daglige. Vi praktiserer en åben og uformel ledelse i hverdagen og lægger vægt på ærlighed og forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejdere. Vi har en flad struktur i lederteamet, og vi er altid parate til løse opgaver for hinanden eller sparre om vores udfordringer. Vi bidrager desuden gerne til tværgående projekter i hele Fødevarestyrelsen.

Om dig
Vi ser gerne, at du
- er en leder med stort engagement og initiativ, som kan rammesætte og skabe mening omkring sektionens opgaver, lægge strategi og handlingsplaner for dine teams og de fremadrettede opgaver,
- er en synlig og nærværende leder, der kan motivere og lede på distancen og samtidig sikre en ensartet opgavevaretagelse og en fælles målopfyldelse med høj trivsel,
- har flair for tal, styring og driftsledelse til brug for planlægning og tavlestyring af den samlede kontrolindsats,
- kan understøtte, videreudvikle og udfordre medarbejdernes kompetencer og sætte klare mål,
- kan inspirere og understøtte videndeling og være sparringspartner for medarbejderne i det daglige,
- er en konstruktiv holdspiller i et lederteam og bidrager til den samlede ledelse af enheden,
- er god til kommunikation og formidling såvel skriftligt som mundtligt og har mod på at varetage enhendes kontakt til pressen og den overordnede kontakt til omverdenen i øvrigt.

Vi lægger desuden vægt på, at du har forståelse for processer, har gennemslagskraft og bevarer overblikket i en kompleks og travl hverdag. Du skal kunne begå dig på alle niveauer i organisationen og være god til at etablere netværk og tværgående samarbejde. Du er indstillet på aktivt at bidrage til et fagligt og socialt fællesskab med dine medarbejdere og lederkollegaer. Juridisk og samfundsfaglig indsigt vil være en fordel sammen med kendskab til Fødevarestyrelsens arbejdsopgaver. I lederteamet ønsker vi en humørfyldt og idérig kollega, som også evner at føre ideer ud i livet.

Om du har en fødevarefaglig baggrund er ikke det vigtigste. Det vigtigste er engagement for ledelse, stærke relationelle kompetencer og evnen til at se opgaver i et helhedsperpektiv. Erfaring fra ledelse i en politisk styret organisation er en fordel.

Hvornår skal du starte
Tiltrædelse er snarest muligt og senest den 1. august 2022.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som chefkonsulent med personaleansvar efter den gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil være mulighed for tillæg efter kvalifikationer.

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning sammen med CV, kopi af eksamensbevis og eventuelt andre relevante bilag via vores online rekrutteringssystem på fvm.dk/job senest den 22. maj 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i juni 2022.

Test vil indgå som en del af rekrutteringsprocessen.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre mere om jobbet, kan du kontakte fødevarechef Jakob Munkhøj Nielsen på tlf. 7227 6900.

Du kan læse mere om Fødevarestyrelsen og fødevarekontrol på www.fvst.dk.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Bliv vores nye lederkollega til ledelse af drift af fødevaretilsyn i hovedstadsområdet

I Fødevarestyrelsen søger FødevareKøbenhavn i Glostrup en sektionsleder, der kan medvirke til at sætte gode rammer for medarbejderne, fungere godt i et dynamisk lederteam og deltage i tværgående opgaver omkring drift og udvikling af kontrol i fødevarevirksomheder.

Om stillingen
Da en vores lederkollegaer har søgt nye udfordringer internt i Fødevarestyrelsen, søger vi i FødevareKøbenhavn en ny sektionsleder til en sektion, der arbejder med tilsyn af fødevarevirksomheder. Sektionen består af ca. 22 medarbejdere. Din vigtigste opgave bliver drifts- og personaleledelse af tre teams, der udfører ca. 6.000 kontrolbesøg om året – herunder mål- og tavlestyring samt ledelse og facilitering af faglighed omkring kontrol med både detail- og engrosvirksomheder.

Du skal være motiveret til at udøve personaleledelse på distancen og være klar på at være en synlig og nærværende leder, der kan skabe mening om arbejdsopgaverne. Du vil også få en række tværgående opgaver omkring udviklingen af fødevarekontrollen, og du vil få en bred kontaktflade i hele styrelsen. Udover drift og udvikling af tilsynsopaven forventer vi blandt andet, at du kan få ansvar for arbejde med økologi, spisemærker og enhedens pressearbejde, som vores tidligere lederkollega har arbejdet med. Vi er dog åbne for en vis omfordeling af opgaver i vores lederteam og øvrige udviklingsopgaver vil komme til i dialog med dig.

Du kommer til at indgå i et lederteam med en enhedschef og i alt fem sektionsledere. Sammen har vi det tværgående ansvar for enhedens trivsel, opgavevaretagelse og den tværfaglige prioritering.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde dig et spændende og varierende job i et godt, uformelt arbejdsmiljø med stor faglighed. Der er en stor samfundsmæssig interesse for vores arbejde, og det, mener vi, forpligter. Vores medarbejdere skaber gode resultater hver dag og yder deres allerbedste for en god fødevarekontrol, en høj fødevaresikkerhed og værdiskabende vejledning for fødevarevirksomheder.

Din sektion er en del af FødevareKøbenhavn, som er en af Fødevarestyrelsens fire udkørende fødevareenheder. FødevareKøbenhavn har ca. 120 ansatte og varetager Fødevarestyrelsens direkte kontakt med virksomheder og forbrugere. Medarbejderne fører blandt andet tilsyn med alle fødevarevirksomheder i Storkøbenhavn, det østlige Sjælland og på Bornholm – i alt ca. 25.000 kontrolbesøg om året. Enheden har også ansvaret for grænsekontrollen i Københavns Lufthavn og Frihavn.

Som lederteam lægger vi i vores ledelse blandt andet vægt på at kunne balancere mellem den enkelte og helheden samt at balancere mellem tryghed og forandring. Vi vil inspirere og inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen af opgaveløsningen. Samtidig ønsker vi, at medarbejderne trives og udvikler deres kompetencer i det daglige. Vi praktiserer en åben og uformel ledelse i hverdagen og lægger vægt på ærlighed og forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejdere. Vi har en flad struktur i lederteamet, og vi er altid parate til løse opgaver for hinanden eller sparre om vores udfordringer. Vi bidrager desuden gerne til tværgående projekter i hele Fødevarestyrelsen.

Om dig
Vi ser gerne, at du
- er en leder med stort engagement og initiativ, som kan rammesætte og skabe mening omkring sektionens opgaver, lægge strategi og handlingsplaner for dine teams og de fremadrettede opgaver,
- er en synlig og nærværende leder, der kan motivere og lede på distancen og samtidig sikre en ensartet opgavevaretagelse og en fælles målopfyldelse med høj trivsel,
- har flair for tal, styring og driftsledelse til brug for planlægning og tavlestyring af den samlede kontrolindsats,
- kan understøtte, videreudvikle og udfordre medarbejdernes kompetencer og sætte klare mål,
- kan inspirere og understøtte videndeling og være sparringspartner for medarbejderne i det daglige,
- er en konstruktiv holdspiller i et lederteam og bidrager til den samlede ledelse af enheden,
- er god til kommunikation og formidling såvel skriftligt som mundtligt og har mod på at varetage enhendes kontakt til pressen og den overordnede kontakt til omverdenen i øvrigt.

Vi lægger desuden vægt på, at du har forståelse for processer, har gennemslagskraft og bevarer overblikket i en kompleks og travl hverdag. Du skal kunne begå dig på alle niveauer i organisationen og være god til at etablere netværk og tværgående samarbejde. Du er indstillet på aktivt at bidrage til et fagligt og socialt fællesskab med dine medarbejdere og lederkollegaer. Juridisk og samfundsfaglig indsigt vil være en fordel sammen med kendskab til Fødevarestyrelsens arbejdsopgaver. I lederteamet ønsker vi en humørfyldt og idérig kollega, som også evner at føre ideer ud i livet.

Om du har en fødevarefaglig baggrund er ikke det vigtigste. Det vigtigste er engagement for ledelse, stærke relationelle kompetencer og evnen til at se opgaver i et helhedsperpektiv. Erfaring fra ledelse i en politisk styret organisation er en fordel.

Hvornår skal du starte
Tiltrædelse er snarest muligt og senest den 1. august 2022.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som chefkonsulent med personaleansvar efter den gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil være mulighed for tillæg efter kvalifikationer.

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning sammen med CV, kopi af eksamensbevis og eventuelt andre relevante bilag via vores online rekrutteringssystem på fvm.dk/job senest den 22. maj 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i juni 2022.

Test vil indgå som en del af rekrutteringsprocessen.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre mere om jobbet, kan du kontakte fødevarechef Jakob Munkhøj Nielsen på tlf. 7227 6900.

Du kan læse mere om Fødevarestyrelsen og fødevarekontrol på www.fvst.dk.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.