Børn & Familie søger leder til nyt stærkt fagligt fællesskab.

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hvad vil vi?
Vi er optaget af, hvordan vi kan videreudvikle kvaliteten af vores opgaveløsning. Samtidigt forfølger vi ambitiøst og målrettet at indfri medarbejdernes og dermed afdelingens store potentiale for mere helhedsorienterede og tværgående løsninger.

Vi har et vedvarende fokus på at sikre høj kvalitet i det monofaglige arbejde i de enkelte fagområder i afdelingen, og vi har en meget stærk og fælles ambition om at blive endnu dygtigere på tværs. Derfor reorganiserer vi nu ledelsesopgaven omkring vores ressourcepædagoger, tale-/hørekonsulenter, psykologer og pædagogiske konsulenter, så ledelsesopgaven fremover bliver varetaget af en leder og tre faglige koordinatorer.

I sommeren 2020 fik vi en ny sammenhængende børne- og ungepolitik som gennem fire pejlemærker; fælles faglighed, sammenhænge, forældreskab samt tidlig indsats sætter den overordnede politiske dagsorden for vores arbejde. I forlængelse af den sammenhængende børne- og ungepolitik er vi ved at lægge sidste hånd på en handleguide, som skal understøtte udmøntningen af de politiske pejlemærker. Dette arbejde bliver centralt i det kommende år.

Hvis du tænker, at det lyder vildt spændende … så er det måske lige dig, vi søger!

Hvem er vi?
Børn & Familie blev etableret 1. oktober 2019. Vi er en bredt sammensat afdeling, som består af Sundhedsplejen, Dagplejen, Psykologenheden, Børn & Ungeenheden, pædagogiske- og tale-/hørefaglige konsulenter, børnefysioterapeuter, en administrativ enhed, 3 områdeinstitutioner på dagtilbudsområdet med i alt 15 matrikler samt Sløjfen, som er vores specialpædagogiske dagtilbud/videnscenter og et ressourcepædagogteam.

Derudover har vi et meget tæt og tværgående samarbejde med Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri, som vi har bofællesskab med på områdekontoret i Brørup.

Hvad skal du?
Vi har brug for en ny medspiller i ledergruppen, som har lyst til – i tæt dialog og samarbejde med de decentrale institutionsledere – blandt andet at tage ledelse på at videreudvikle opgaveløsning og samarbejde omkring PPR-opgaverne. Endvidere kommer du sammen med den øvrige ledergruppe i Børn & Familie til at udvikle nye ”greb” i vores forebyggende indsatser.

Den videre udvikling af samarbejdet med de decentrale ledere i dagtilbud og på skoler har høj prioritet. Vejen Kommune har en stærk tradition for en meget flad/ decentral struktur, hvor der både er højt til loftet og plads til mangfoldighed, og vores decentrale ledere har store ambitioner og positive forventninger til samarbejdet. Du vil også her få en meget vigtig rolle.

Du kommer altså til både at arbejde på de indre og de ydre linjer – i spændingsfeltet mellem at sammentømre en stærk ny enhed samtidigt med, at du – sammen med dine koordinatorer og lederkolleger – målrettet både forfølger ambitionen om en stærk ”Vi i Børn & Familie-identitet” og et sammenhængende 0-18 års område.

Du refererer til afdelingschefen og i samarbejde med ham og det øvrige lederteam tager du naturligt strategisk ansvar. En vigtig del af din opgave bliver dermed også at være en væsentlig bidragsyder i lederteamets målrettede arbejde med vedvarende at øge sammenhængskraften mellem de enkelte fagområder i afdelingen samt i samarbejdet på tværs af afdelingerne.
Men hvad skal der til for at lykkes i jobbet, og hvad bør stillingsbetegnelsen egentlig være? Det glæder vi os meget til at høre dine bud på!

Hvem er du?
Vi forestiller os at du:

 • Helt afgjort har erfaring med ledelse – og mod på at udvikle dig endnu mere som leder
 • Har solidt kendskab til området – som spænder fra de ”klassiske” PPR opgaver indenfor både dagtilbuds- og folkeskoleloven over til forebyggelsesarbejde efter Serviceloven
 • Formodentligt har en grunduddannelse indenfor/omkring fagområderne – måske suppleret med en lederuddannelse
 • Er udviklings- og resultatorienteret og kan omsætte teori til værdiskabende praksis
 • Du evner balancen mellem strategisk tålmodighed og at gribe nu’ets muligheder, når de er der – uden at miste det strategiske overblik
 • Du er ambitiøs og retningssættende – først og fremmest på børnenes vegne, og du kan få andre med
 • Du arbejder systematisk og struktureret – både som igangsætter, fastholder og afslutter, og du er insisterende på tværgående samspil
 • Du er optaget af data som grundlag for organisatorisk læring og udvikling og formår at gøre data levende
 • Du har stærke kommunikative kompetencer og imødekommende gennemslagskraft
 • Du skaber naturligt stærke relationer gennem dit samarbejde med andre, og din engagerede vedholdenhed skaber naturligt medløb

Hvis du nu er blevet helt vildt nysgerrig
Nedenfor kan du læse om vores ambition og vores ledelsesgrundlag.
Du kan læse vores sammenhængende børne- og ungepolitik her: https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/sammenhaengende-boerne-og-ungepolitik/
Og du kan læse Vejen Kommunes vision, mission og værdier her: https://vejen.dk/politik/politisk-styring/

Du fornemmer måske, at vi er på udkig efter den helt rigtige ”nye på holdet”, og du er mere end velkommen til at kontakte afdelingschef for Børn & Familie på tlf. 20 41 07 35, inden du beslutter dig for, om du vil sende os en ansøgning. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fast lederstilling på 37 t./ugtl.           

Ansættelse er endvidere betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe-/ og børneattest.

Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup – og et kørekort er en rigtig god idé.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er 18. juni kl. 12.00.

Vi afholder første samtalerunde tirsdag den 10. august og anden samtalerunde torsdag den 19. august.
Vejen Kommune anvender erhvervstest i forbindelse med ansættelse af ledere. Ansøgere, der inviteres til anden samtalerunde vil derfor blive kontaktet med henblik på nærmere aftale om gennemførelse af test inden anden samtalerunde, ligesom ansøgere til anden samtalerunde inviteres til 1-1 samtale med afdelingschefen mellem samtalerunderne.

Send din ansøgning online via knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV samt andre relevante bilag.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Børn & Families ambition:

Vi handler klogt, rettidigt og tværfagligt til gavn for børn, unge og deres familier.

Ledelsesgrundlag:
RETNING Børn & Familie sætter fælles retning for en inddragende kultur med fokus på en tidlig koordineret forståelse af opgaven.

KOMPETENT Børn & Familie kendes ved professionalitet i opgaveløsningen og ved medarbejdere, der bringer deres faglige, kommunikative og relationelle kompetencer i spil.

FORETRUKKEN Børn & Familie er proaktive og insisterende på samarbejde og fælles handling og er derfor en attraktiv samarbejdspartner.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Børn & Familie søger leder til nyt stærkt fagligt fællesskab.

Hvad vil vi?
Vi er optaget af, hvordan vi kan videreudvikle kvaliteten af vores opgaveløsning. Samtidigt forfølger vi ambitiøst og målrettet at indfri medarbejdernes og dermed afdelingens store potentiale for mere helhedsorienterede og tværgående løsninger.

Vi har et vedvarende fokus på at sikre høj kvalitet i det monofaglige arbejde i de enkelte fagområder i afdelingen, og vi har en meget stærk og fælles ambition om at blive endnu dygtigere på tværs. Derfor reorganiserer vi nu ledelsesopgaven omkring vores ressourcepædagoger, tale-/hørekonsulenter, psykologer og pædagogiske konsulenter, så ledelsesopgaven fremover bliver varetaget af en leder og tre faglige koordinatorer.

I sommeren 2020 fik vi en ny sammenhængende børne- og ungepolitik som gennem fire pejlemærker; fælles faglighed, sammenhænge, forældreskab samt tidlig indsats sætter den overordnede politiske dagsorden for vores arbejde. I forlængelse af den sammenhængende børne- og ungepolitik er vi ved at lægge sidste hånd på en handleguide, som skal understøtte udmøntningen af de politiske pejlemærker. Dette arbejde bliver centralt i det kommende år.

Hvis du tænker, at det lyder vildt spændende … så er det måske lige dig, vi søger!

Hvem er vi?
Børn & Familie blev etableret 1. oktober 2019. Vi er en bredt sammensat afdeling, som består af Sundhedsplejen, Dagplejen, Psykologenheden, Børn & Ungeenheden, pædagogiske- og tale-/hørefaglige konsulenter, børnefysioterapeuter, en administrativ enhed, 3 områdeinstitutioner på dagtilbudsområdet med i alt 15 matrikler samt Sløjfen, som er vores specialpædagogiske dagtilbud/videnscenter og et ressourcepædagogteam.

Derudover har vi et meget tæt og tværgående samarbejde med Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri, som vi har bofællesskab med på områdekontoret i Brørup.

Hvad skal du?
Vi har brug for en ny medspiller i ledergruppen, som har lyst til – i tæt dialog og samarbejde med de decentrale institutionsledere – blandt andet at tage ledelse på at videreudvikle opgaveløsning og samarbejde omkring PPR-opgaverne. Endvidere kommer du sammen med den øvrige ledergruppe i Børn & Familie til at udvikle nye ”greb” i vores forebyggende indsatser.

Den videre udvikling af samarbejdet med de decentrale ledere i dagtilbud og på skoler har høj prioritet. Vejen Kommune har en stærk tradition for en meget flad/ decentral struktur, hvor der både er højt til loftet og plads til mangfoldighed, og vores decentrale ledere har store ambitioner og positive forventninger til samarbejdet. Du vil også her få en meget vigtig rolle.

Du kommer altså til både at arbejde på de indre og de ydre linjer – i spændingsfeltet mellem at sammentømre en stærk ny enhed samtidigt med, at du – sammen med dine koordinatorer og lederkolleger – målrettet både forfølger ambitionen om en stærk ”Vi i Børn & Familie-identitet” og et sammenhængende 0-18 års område.

Du refererer til afdelingschefen og i samarbejde med ham og det øvrige lederteam tager du naturligt strategisk ansvar. En vigtig del af din opgave bliver dermed også at være en væsentlig bidragsyder i lederteamets målrettede arbejde med vedvarende at øge sammenhængskraften mellem de enkelte fagområder i afdelingen samt i samarbejdet på tværs af afdelingerne.
Men hvad skal der til for at lykkes i jobbet, og hvad bør stillingsbetegnelsen egentlig være? Det glæder vi os meget til at høre dine bud på!

Hvem er du?
Vi forestiller os at du:

 • Helt afgjort har erfaring med ledelse – og mod på at udvikle dig endnu mere som leder
 • Har solidt kendskab til området – som spænder fra de ”klassiske” PPR opgaver indenfor både dagtilbuds- og folkeskoleloven over til forebyggelsesarbejde efter Serviceloven
 • Formodentligt har en grunduddannelse indenfor/omkring fagområderne – måske suppleret med en lederuddannelse
 • Er udviklings- og resultatorienteret og kan omsætte teori til værdiskabende praksis
 • Du evner balancen mellem strategisk tålmodighed og at gribe nu’ets muligheder, når de er der – uden at miste det strategiske overblik
 • Du er ambitiøs og retningssættende – først og fremmest på børnenes vegne, og du kan få andre med
 • Du arbejder systematisk og struktureret – både som igangsætter, fastholder og afslutter, og du er insisterende på tværgående samspil
 • Du er optaget af data som grundlag for organisatorisk læring og udvikling og formår at gøre data levende
 • Du har stærke kommunikative kompetencer og imødekommende gennemslagskraft
 • Du skaber naturligt stærke relationer gennem dit samarbejde med andre, og din engagerede vedholdenhed skaber naturligt medløb

Hvis du nu er blevet helt vildt nysgerrig
Nedenfor kan du læse om vores ambition og vores ledelsesgrundlag.
Du kan læse vores sammenhængende børne- og ungepolitik her: https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/sammenhaengende-boerne-og-ungepolitik/
Og du kan læse Vejen Kommunes vision, mission og værdier her: https://vejen.dk/politik/politisk-styring/

Du fornemmer måske, at vi er på udkig efter den helt rigtige ”nye på holdet”, og du er mere end velkommen til at kontakte afdelingschef for Børn & Familie på tlf. 20 41 07 35, inden du beslutter dig for, om du vil sende os en ansøgning. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fast lederstilling på 37 t./ugtl.           

Ansættelse er endvidere betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe-/ og børneattest.

Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup – og et kørekort er en rigtig god idé.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er 18. juni kl. 12.00.

Vi afholder første samtalerunde tirsdag den 10. august og anden samtalerunde torsdag den 19. august.
Vejen Kommune anvender erhvervstest i forbindelse med ansættelse af ledere. Ansøgere, der inviteres til anden samtalerunde vil derfor blive kontaktet med henblik på nærmere aftale om gennemførelse af test inden anden samtalerunde, ligesom ansøgere til anden samtalerunde inviteres til 1-1 samtale med afdelingschefen mellem samtalerunderne.

Send din ansøgning online via knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV samt andre relevante bilag.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Børn & Families ambition:

Vi handler klogt, rettidigt og tværfagligt til gavn for børn, unge og deres familier.

Ledelsesgrundlag:
RETNING Børn & Familie sætter fælles retning for en inddragende kultur med fokus på en tidlig koordineret forståelse af opgaven.

KOMPETENT Børn & Familie kendes ved professionalitet i opgaveløsningen og ved medarbejdere, der bringer deres faglige, kommunikative og relationelle kompetencer i spil.

FORETRUKKEN Børn & Familie er proaktive og insisterende på samarbejde og fælles handling og er derfor en attraktiv samarbejdspartner.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.