Borgercenter Børn og Unge Amager søger socialfaglig koordinator til myndighedsgruppen Ungeliv

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være sammen med os i en forandringsproces, hvor færre overgange for familierne og fokus på det gode socialfaglige håndværk skaber forandringer for Amagers mest udsatte familier?

Brænder du for myndighedsarbejdet med børn, unge og deres familier, og kunne du tænke dig at være fagligt fyrtårn for vores sagsbehandlere i Ungeliv og Den Korte Snor? Så er en stilling som socialfaglig koordinator måske noget for dig.

Om Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager)
BBU Amager har myndighedsansvaret for Socialforvaltningens indsatser for byens udsatte børn og unge. Vi skaber en positiv forandring for og med de børn, unge og deres familier i København, der har mest brug for hjælp. Vores arbejde er baseret på høj faglighed, systematik og samarbejde med borgerne.

BBU Amager er en stor arbejdsplads med omkring 200 medarbejdere. Vi er lokaliseret i en levende, ekspanderende og aktiv bydel, hvor vi samarbejder bredt med boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører, skolerne og mange andre superkræfter i lokalområdet.

Enheden rummer bl.a. myndighedssagsbehandlere, kontaktpersoner, familiebehandlere, psykologer, rådgivere, jurister, netværkskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere samt en frivillig, anonym familierådgivning. Du bliver således en del af et stort fællesskab, hvor der er plads til at videndele og udfordre hinanden i faglige drøftelser.

Ungeliv: 14-23 år
Stillingen som socialfaglig koordinator er i Ungeliv, hvor ca. 19 sagsbehandlere udfører deres myndighedsrolle. I Ungeliv arbejder vi med indsatser for de unge i både forebyggelses- og anbringelsessporet, hvor fokus er på at skabe progression og stabilitet for den unge uanset indsatsniveau med vægt på inddragelse i almensamfundet ift. uddannelse og beskæftigelse.

Målet for de unge vil være det selvstændige unge-/voksenliv, og fokus vil derfor være på overgangen fra skoleliv til unge-/voksenliv herunder beskæftigelse, uddannelse, indsatser i Borgercenter Voksne og evt. videre foranstaltninger for eksempel i form af efterværn eller §107/§108.

Kendetegnende for alle BBU Amagers myndighedsgrupper er, at sagsbehandlerne udarbejder samtlige sagsskridt i egne sager fra §50 børnefaglige undersøgelser til §140 handleplaner, §70 opfølgninger samt mulige børn- og ungeudvalgsoplæg.

Den socialfaglige koordinator forventes derfor at have solidt kendskab til et bredt spekter af lovgivningen og erfaring med de enkelte sagsskridt. Endvidere forventer vi, at den faglige koordinator har indgående erfaring med arbejdet med komplekse, sociale problematikker på børneområdet samt erfaring med anbringelser med og uden samtykke.

Den Korte Snor
Stillingen som socialfaglig koordinator er også for Den Korte Snor, som er en kriminalitetsforbyggende indsats efter Servicelovens §52. Målgruppen er udsatte børn og unge fra 10-18 år, som har en kriminel eller uroskabende adfærd. Den Korte Snor består af et team på seks med to sagsbehandlere/familierådgivere og fire kontaktpersoner, der arbejder med i alt 20 børn/unge og deres familier.

Familierådgiveren/sagsbehandleren varetager både myndighedsopgaven og familiebehandlingsopgaven i familien, i et tæt makkerskab sammen med kontaktpersonen. Den Korte Snors medarbejderne indgår også i tværgående opgaver i den øvrige organisation, såsom opgaver i myndighedsgrupperne o.a.

Om stillingen
Som socialfaglig koordinator skal du, i tæt samarbejde med ledergruppen og dine koordinatorkollegaer, sikre den socialfaglige kvalitet og udvikling af opgaveløsningen med særligt ansvar for myndighedssagsbehandlingen.

Du skal kunne bidrage med viden om og sparring ift. at understøtte den daglige drift med fokus på overholdelse af lovgivningen samt rettidigheden i sagsbehandlingen. Herunder forventer vi, at du efter behov kan bistå sagsbehandlerne ved borgersamtaler.

Du vil have fast kontorplads sammen med vores engagerede sagsbehandlere. Derudover vil du indgå i en ambitiøs koordinatorgruppe, som vægter høj faglighed og et godt arbejdsfællesskab. Koordinatorgruppen er ydermere i tæt dialog og samarbejde med den centrale stab, hvor der er fælles opgaver, der skal løses på tværs af borgercentrene i Københavns Kommune.

Om dig
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge indenfor rammerne af serviceloven. Du er optaget af og har holdninger til, hvad der karakteriserer god myndighedssagsbehandling og godt socialfagligt arbejde.

Samtidig går du ikke af vejen for at påtage dig driftsmæssige opgaver, når du ser, der er behov for det. Du skal med andre ord være klar til at hoppe ind og ud af driften samtidig med, at du er med til at udvikle og implementere nye faglige metoder.

Du skal være en stærk formidler både på skrift og i tale, og det er en fordel, hvis du har solidt kendskab til Den Løsningsfokuserede Metode, Signs of Safety og Integrated Children’s System og selv kan praktisere metoderne.

Vi forventer, at du formår at søge ny viden på området, og at du er kreativ og har mod på at bringe dig selv i spil i forhold til at formidle og lære fra dig, hvad enten det drejer sig om nye metoder, systemer eller nye procedurer i arbejdet.

Du skal sideløbende med den daglige drift ligeledes have blik for områder (individuelt/gruppe), hvor der kan være behov for udvikling, og du skal i samarbejde med teamleder være i stand til at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter i denne forbindelse.

Din tilgang til sparringen med sagsbehandlerne og kontaktpersonerne skal være anerkendende og nysgerrig, og du skal være i stand til at bevare ro og overblik, så du medvirker til, at vi træffer gode og velovervejede beslutninger, også når familier eller samarbejdspartnere ønsker hurtig handling.

Vi forventer, at du kan være opsøgende i din tilgang til medarbejderne, at du tør give konstruktiv feedback og kan være insisterende på det tætte samarbejde med både professionelle, netværk og civilsamfund og understøtte, at vi kontinuerligt arbejder for at sikre, at vores familier i vid udstrækning bliver uafhængige af professionel støtte og selvhjulpne i eget liv.

Endelig har vi en forventning om, at du har indgående kendskab til og erfaring med anbringelsessager, herunder børn- og ungeudvalgsoplæg, idet du sammen med områdejuristerne og de øvrige koordinatorer vil være ansvarlig for planlægning og kvalitetssikring af oplæg til børn- og ungeudvalget, endvidere planlægning og gennemførelse af anbringelser med eller uden samtykke.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattester samt referencer.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Nina Thestrup Hansen på 2677 2931 eller teamleder Louise Kabongo-Bentzen på 2445 2476.

Søg via nedenstående link senest søndag den 19. september 2021
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. september 2021. Der vil indgå en caseopgave, der skal løses forud for samtalen.  

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Borgercenter Børn og Unge Amager søger socialfaglig koordinator til myndighedsgruppen Ungeliv

Vil du være sammen med os i en forandringsproces, hvor færre overgange for familierne og fokus på det gode socialfaglige håndværk skaber forandringer for Amagers mest udsatte familier?

Brænder du for myndighedsarbejdet med børn, unge og deres familier, og kunne du tænke dig at være fagligt fyrtårn for vores sagsbehandlere i Ungeliv og Den Korte Snor? Så er en stilling som socialfaglig koordinator måske noget for dig.

Om Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager)
BBU Amager har myndighedsansvaret for Socialforvaltningens indsatser for byens udsatte børn og unge. Vi skaber en positiv forandring for og med de børn, unge og deres familier i København, der har mest brug for hjælp. Vores arbejde er baseret på høj faglighed, systematik og samarbejde med borgerne.

BBU Amager er en stor arbejdsplads med omkring 200 medarbejdere. Vi er lokaliseret i en levende, ekspanderende og aktiv bydel, hvor vi samarbejder bredt med boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører, skolerne og mange andre superkræfter i lokalområdet.

Enheden rummer bl.a. myndighedssagsbehandlere, kontaktpersoner, familiebehandlere, psykologer, rådgivere, jurister, netværkskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere samt en frivillig, anonym familierådgivning. Du bliver således en del af et stort fællesskab, hvor der er plads til at videndele og udfordre hinanden i faglige drøftelser.

Ungeliv: 14-23 år
Stillingen som socialfaglig koordinator er i Ungeliv, hvor ca. 19 sagsbehandlere udfører deres myndighedsrolle. I Ungeliv arbejder vi med indsatser for de unge i både forebyggelses- og anbringelsessporet, hvor fokus er på at skabe progression og stabilitet for den unge uanset indsatsniveau med vægt på inddragelse i almensamfundet ift. uddannelse og beskæftigelse.

Målet for de unge vil være det selvstændige unge-/voksenliv, og fokus vil derfor være på overgangen fra skoleliv til unge-/voksenliv herunder beskæftigelse, uddannelse, indsatser i Borgercenter Voksne og evt. videre foranstaltninger for eksempel i form af efterværn eller §107/§108.

Kendetegnende for alle BBU Amagers myndighedsgrupper er, at sagsbehandlerne udarbejder samtlige sagsskridt i egne sager fra §50 børnefaglige undersøgelser til §140 handleplaner, §70 opfølgninger samt mulige børn- og ungeudvalgsoplæg.

Den socialfaglige koordinator forventes derfor at have solidt kendskab til et bredt spekter af lovgivningen og erfaring med de enkelte sagsskridt. Endvidere forventer vi, at den faglige koordinator har indgående erfaring med arbejdet med komplekse, sociale problematikker på børneområdet samt erfaring med anbringelser med og uden samtykke.

Den Korte Snor
Stillingen som socialfaglig koordinator er også for Den Korte Snor, som er en kriminalitetsforbyggende indsats efter Servicelovens §52. Målgruppen er udsatte børn og unge fra 10-18 år, som har en kriminel eller uroskabende adfærd. Den Korte Snor består af et team på seks med to sagsbehandlere/familierådgivere og fire kontaktpersoner, der arbejder med i alt 20 børn/unge og deres familier.

Familierådgiveren/sagsbehandleren varetager både myndighedsopgaven og familiebehandlingsopgaven i familien, i et tæt makkerskab sammen med kontaktpersonen. Den Korte Snors medarbejderne indgår også i tværgående opgaver i den øvrige organisation, såsom opgaver i myndighedsgrupperne o.a.

Om stillingen
Som socialfaglig koordinator skal du, i tæt samarbejde med ledergruppen og dine koordinatorkollegaer, sikre den socialfaglige kvalitet og udvikling af opgaveløsningen med særligt ansvar for myndighedssagsbehandlingen.

Du skal kunne bidrage med viden om og sparring ift. at understøtte den daglige drift med fokus på overholdelse af lovgivningen samt rettidigheden i sagsbehandlingen. Herunder forventer vi, at du efter behov kan bistå sagsbehandlerne ved borgersamtaler.

Du vil have fast kontorplads sammen med vores engagerede sagsbehandlere. Derudover vil du indgå i en ambitiøs koordinatorgruppe, som vægter høj faglighed og et godt arbejdsfællesskab. Koordinatorgruppen er ydermere i tæt dialog og samarbejde med den centrale stab, hvor der er fælles opgaver, der skal løses på tværs af borgercentrene i Københavns Kommune.

Om dig
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge indenfor rammerne af serviceloven. Du er optaget af og har holdninger til, hvad der karakteriserer god myndighedssagsbehandling og godt socialfagligt arbejde.

Samtidig går du ikke af vejen for at påtage dig driftsmæssige opgaver, når du ser, der er behov for det. Du skal med andre ord være klar til at hoppe ind og ud af driften samtidig med, at du er med til at udvikle og implementere nye faglige metoder.

Du skal være en stærk formidler både på skrift og i tale, og det er en fordel, hvis du har solidt kendskab til Den Løsningsfokuserede Metode, Signs of Safety og Integrated Children’s System og selv kan praktisere metoderne.

Vi forventer, at du formår at søge ny viden på området, og at du er kreativ og har mod på at bringe dig selv i spil i forhold til at formidle og lære fra dig, hvad enten det drejer sig om nye metoder, systemer eller nye procedurer i arbejdet.

Du skal sideløbende med den daglige drift ligeledes have blik for områder (individuelt/gruppe), hvor der kan være behov for udvikling, og du skal i samarbejde med teamleder være i stand til at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter i denne forbindelse.

Din tilgang til sparringen med sagsbehandlerne og kontaktpersonerne skal være anerkendende og nysgerrig, og du skal være i stand til at bevare ro og overblik, så du medvirker til, at vi træffer gode og velovervejede beslutninger, også når familier eller samarbejdspartnere ønsker hurtig handling.

Vi forventer, at du kan være opsøgende i din tilgang til medarbejderne, at du tør give konstruktiv feedback og kan være insisterende på det tætte samarbejde med både professionelle, netværk og civilsamfund og understøtte, at vi kontinuerligt arbejder for at sikre, at vores familier i vid udstrækning bliver uafhængige af professionel støtte og selvhjulpne i eget liv.

Endelig har vi en forventning om, at du har indgående kendskab til og erfaring med anbringelsessager, herunder børn- og ungeudvalgsoplæg, idet du sammen med områdejuristerne og de øvrige koordinatorer vil være ansvarlig for planlægning og kvalitetssikring af oplæg til børn- og ungeudvalget, endvidere planlægning og gennemførelse af anbringelser med eller uden samtykke.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattester samt referencer.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Nina Thestrup Hansen på 2677 2931 eller teamleder Louise Kabongo-Bentzen på 2445 2476.

Søg via nedenstående link senest søndag den 19. september 2021
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. september 2021. Der vil indgå en caseopgave, der skal løses forud for samtalen.  

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.