BRÆNDER DU FOR FAGLIG UDVIKLING & FORDYBELSE, STÆRKT SAMMENHOLD OG HØJTSPECIALISERET PLEJE OG BEHANDLING?

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi er Danmarks eneste intensive afsnit med kardiologi som selvstændigt subspeciale, og vi søger kolleger, der ligesom os drives af en dynamisk og afvekslende hverdag, hvor den livsvigtige, basale sygepleje går hånd i hånd med højteknologisk monitorering og behandling til den kritisk syge hjertepatient.

Se præsentationsvideo her

DINE NYE KOLLEGER FORTÆLLER:

”2143 er en fed arbejdsplads med høj faglighed og en vekslende og alsidig hverdag, hvor man altid skal forholde sig til en ny situation. Det er meningsfuldt at arbejde i tæt kontakt med patient og pårørende i kritiske forløb. Kompetenceudvikling prioriteres højt fra start. Specialuddannelsen er et meget fokuseret lærings- og uddannelsesforløb, som gør mig i stand til at reflektere over praksis på en ny måde”

Kristian 38 år, sygeplejerske og i gang med Specialuddannelsen, ansat i 3 år.

”På 2143 har vi en spændende og udfordrende patientkategori, som vi tværfagligt samarbejder omkring. Jeg møder dagligt synlig ledelse, og vi kender alle hinandens kompetencer, hvilket føles godt for arbejdsmiljøet. Jeg har lært virkelig meget om den hjerteintensive patient i de mange år, jeg har været på 2143 og synes stadig at hverdagen på 2143 er udfordrende og fagligt interessant”

Heidi 53 år, intensivsygeplejerske og mentor, ansat i 24 år.

KOMPLEKSITET, SAMMENHOLD OG FAGLIG FORDYBELSE

Som sygeplejersker varetager vi alt fra f.eks. modtagelse af den netop genoplivede hjertestoppatient til akut PCI i Kard. Lab, pleje, behandling og avanceret monitorering af patienter med livstruende kredsløbs- og organsvigt samt en rolig, værdig afslutning på livet for de patienter, hvor videre behandling er udsigtsløs.

Vi beskæftiger os dagligt med invasiv monitorering og højteknologisk behandling såsom Swan Ganz-katetre og a-kanyler, kontinuerlig dialyse, respiratorbehandling, mekaniske assists og hypotermibehandling. Det kræver høj faglighed og et godt overblik, men sikrer også fuldt fokus på – og fordybelse i – den enkelte patient. Man kommer ”hele vejen rundt”, både hvad angår den vigtige, basale sygepleje såvel som monitorering og medicinsk samt instrumentel pleje og behandling.

Som ny sygeplejerske på 2143 starter du i et skræddersyet introduktionsprogram, hvor du er tilknyttet 2 kontaktsygeplejersker. Vi arbejder meget med såkaldte kompetencekort, som giver dig et godt overblik over læringsmål og din individuelle udvikling. Der arbejdes bl.a. med kompetencekort på de hyppigt forekommende mentordage, hvor du i samarbejde med din mentor fordyber dig i konkrete patientsituationer, problemstillinger eller emner.

Du står aldrig alene som sygeplejerske hos 2143. Vi har et stærkt, tværfagligt sammenhold, som er præget af en høj, faglig stolthed og vilje til udvikling og sparring. Vi er en motiveret og engageret personalegruppe med 50 sygeplejersker, som spænder vidt både alders- og erfaringsmæssigt og 60% har specialuddannelse i intensiv sygepleje. Afsnittet ledes af en teamledelse bestående af en kardiologisk overlæge og en afdelingssygeplejerske, som begge er tydelige og nærværende.

Psykologisk tryghed og fokus på en fælles kerneopgave er vigtige pejlemærker i tilgangen til patienten, både monofagligt og tværfagligt - værdier som vi værner om og arbejder aktivt på at styrke. Vi vægter balancen mellem arbejdsliv og privatliv meget højt, og du vil derfor få stor indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen via MinTid, forskellige weekendrul og mulighed for 12-timers vagter. Vi tilbyder ligeledes den unikke mulighed, at man kan følge en sygeplejerske en dag i afdelingen hvis man vil opleve stemningen, inden man søger.

OM 2143

Vi har i afsnittet fysisk plads til 9 patienter med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 5 døgn. Patienttilgangen er akut, og der modtages patienter døgnet rundt. Patienter, der indlægges på vores afsnit, har alle behov for intensiv terapi. Primært er det patienter til hypotermibehandling efter hjertestop, patienter med livstruende arytmier, akut- og kronisk hjerteinsufficiens, kardiomyopati, thorakale aortaaneurismer, lungeødem, lungeemboli, kardiogent shock, svær klapsygdom, septisk shock ved endokardit mm.

VI SØGER

Vi søger en dedikeret sygeplejerske, der har lyst til at blive en del af en attraktiv arbejdsplads med fokus på høj faglighed, kvalitet og udvikling. Kardiologisk erfaring er en fordel, men den rette personlighed, flair for teknik og evne til samarbejde er mere afgørende for os.

VI ØNSKER AF DIG, AT DU:

 • har relevant klinisk erfaring fra en somatisk afdeling
 • har interesse og flair for at arbejde med komplekse og kritisk syge patienter
 • har fokus på helheden i forhold til patienten, og kan inddrage patienten og de pårørende i sygeplejen
 • er nysgerrig og interesseret i evidensbaseret udvikling og forskning
 • kan prioritere arbejdsopgaverne og trives med at arbejde selvstændigt
 • trives med vagter og en travl hverdag
 • er engageret i arbejdspladsen og interesseret i at udvikle sygeplejen
 • ønsker at bidrage til et godt mono- såvel som tværfagligt samarbejde
VI TILBYDER:

 • en inspirerende fast stilling som sygeplejerske
 • individuel introduktion og oplæring hvor du tilknyttes 2 kontaktsygeplejersker
 • struktureret kompetenceudviklingsprogram
 • specialuddannelse i intensiv sygepleje
 • mentor ordning som en del af specialuddannelsen i intensivsygepleje
 • åbent læringsmiljø med fokus på feedback i hverdagen
 • formaliseret netværk for nyansatte
 • gruppesupervisionsforløb gennem det første års ansættelse
 • indflydelse på afdelingens fremtidige udvikling
 • stærkt kollegaskab og sammenhold
 • medindflydelse på vagtplaner og brug af MinTid
 • mulighed for nattevagtskontrakt med ekstra løntillæg
Kan du se dig selv som en del af Rigshospitalets kardiologiske intensiv afsnit og har du de færdigheder, kvaliteter og kompetencer som vi leder efter, vil vi glæde os til at høre fra dig. Vil du læse mere om afsnittet, kan du rekvirere en detaljeret beskrivelse af afsnit 2143 hos Maria Weile. Du er også meget velkommen til at følge en sygeplejerske en dag.

ANSÆTTELSESVILKÅR

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd.

ANSØGNINGSPROCEDURE

Ansøgningsfrist mandag den 20. september 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Tiltrædelse snarest. Stillingen besættes som fuldtidsstilling, deltid kan aftales efter endt oplæring.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV, som sendes online via linket på denne side.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se afdelingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maria Weile-Lund på 3545 1229 eller maria.weile-lund@regionh.dk eller klinisk sygeplejespecialist Karen-Margrethe Callsen på 3545 9774 eller karen-margrethe.callsen@regionh.dk

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


BRÆNDER DU FOR FAGLIG UDVIKLING & FORDYBELSE, STÆRKT SAMMENHOLD OG HØJTSPECIALISERET PLEJE OG BEHANDLING?

Vi er Danmarks eneste intensive afsnit med kardiologi som selvstændigt subspeciale, og vi søger kolleger, der ligesom os drives af en dynamisk og afvekslende hverdag, hvor den livsvigtige, basale sygepleje går hånd i hånd med højteknologisk monitorering og behandling til den kritisk syge hjertepatient.

Se præsentationsvideo her

DINE NYE KOLLEGER FORTÆLLER:

”2143 er en fed arbejdsplads med høj faglighed og en vekslende og alsidig hverdag, hvor man altid skal forholde sig til en ny situation. Det er meningsfuldt at arbejde i tæt kontakt med patient og pårørende i kritiske forløb. Kompetenceudvikling prioriteres højt fra start. Specialuddannelsen er et meget fokuseret lærings- og uddannelsesforløb, som gør mig i stand til at reflektere over praksis på en ny måde”

Kristian 38 år, sygeplejerske og i gang med Specialuddannelsen, ansat i 3 år.

”På 2143 har vi en spændende og udfordrende patientkategori, som vi tværfagligt samarbejder omkring. Jeg møder dagligt synlig ledelse, og vi kender alle hinandens kompetencer, hvilket føles godt for arbejdsmiljøet. Jeg har lært virkelig meget om den hjerteintensive patient i de mange år, jeg har været på 2143 og synes stadig at hverdagen på 2143 er udfordrende og fagligt interessant”

Heidi 53 år, intensivsygeplejerske og mentor, ansat i 24 år.

KOMPLEKSITET, SAMMENHOLD OG FAGLIG FORDYBELSE

Som sygeplejersker varetager vi alt fra f.eks. modtagelse af den netop genoplivede hjertestoppatient til akut PCI i Kard. Lab, pleje, behandling og avanceret monitorering af patienter med livstruende kredsløbs- og organsvigt samt en rolig, værdig afslutning på livet for de patienter, hvor videre behandling er udsigtsløs.

Vi beskæftiger os dagligt med invasiv monitorering og højteknologisk behandling såsom Swan Ganz-katetre og a-kanyler, kontinuerlig dialyse, respiratorbehandling, mekaniske assists og hypotermibehandling. Det kræver høj faglighed og et godt overblik, men sikrer også fuldt fokus på – og fordybelse i – den enkelte patient. Man kommer ”hele vejen rundt”, både hvad angår den vigtige, basale sygepleje såvel som monitorering og medicinsk samt instrumentel pleje og behandling.

Som ny sygeplejerske på 2143 starter du i et skræddersyet introduktionsprogram, hvor du er tilknyttet 2 kontaktsygeplejersker. Vi arbejder meget med såkaldte kompetencekort, som giver dig et godt overblik over læringsmål og din individuelle udvikling. Der arbejdes bl.a. med kompetencekort på de hyppigt forekommende mentordage, hvor du i samarbejde med din mentor fordyber dig i konkrete patientsituationer, problemstillinger eller emner.

Du står aldrig alene som sygeplejerske hos 2143. Vi har et stærkt, tværfagligt sammenhold, som er præget af en høj, faglig stolthed og vilje til udvikling og sparring. Vi er en motiveret og engageret personalegruppe med 50 sygeplejersker, som spænder vidt både alders- og erfaringsmæssigt og 60% har specialuddannelse i intensiv sygepleje. Afsnittet ledes af en teamledelse bestående af en kardiologisk overlæge og en afdelingssygeplejerske, som begge er tydelige og nærværende.

Psykologisk tryghed og fokus på en fælles kerneopgave er vigtige pejlemærker i tilgangen til patienten, både monofagligt og tværfagligt - værdier som vi værner om og arbejder aktivt på at styrke. Vi vægter balancen mellem arbejdsliv og privatliv meget højt, og du vil derfor få stor indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen via MinTid, forskellige weekendrul og mulighed for 12-timers vagter. Vi tilbyder ligeledes den unikke mulighed, at man kan følge en sygeplejerske en dag i afdelingen hvis man vil opleve stemningen, inden man søger.

OM 2143

Vi har i afsnittet fysisk plads til 9 patienter med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 5 døgn. Patienttilgangen er akut, og der modtages patienter døgnet rundt. Patienter, der indlægges på vores afsnit, har alle behov for intensiv terapi. Primært er det patienter til hypotermibehandling efter hjertestop, patienter med livstruende arytmier, akut- og kronisk hjerteinsufficiens, kardiomyopati, thorakale aortaaneurismer, lungeødem, lungeemboli, kardiogent shock, svær klapsygdom, septisk shock ved endokardit mm.

VI SØGER

Vi søger en dedikeret sygeplejerske, der har lyst til at blive en del af en attraktiv arbejdsplads med fokus på høj faglighed, kvalitet og udvikling. Kardiologisk erfaring er en fordel, men den rette personlighed, flair for teknik og evne til samarbejde er mere afgørende for os.

VI ØNSKER AF DIG, AT DU:

 • har relevant klinisk erfaring fra en somatisk afdeling
 • har interesse og flair for at arbejde med komplekse og kritisk syge patienter
 • har fokus på helheden i forhold til patienten, og kan inddrage patienten og de pårørende i sygeplejen
 • er nysgerrig og interesseret i evidensbaseret udvikling og forskning
 • kan prioritere arbejdsopgaverne og trives med at arbejde selvstændigt
 • trives med vagter og en travl hverdag
 • er engageret i arbejdspladsen og interesseret i at udvikle sygeplejen
 • ønsker at bidrage til et godt mono- såvel som tværfagligt samarbejde
VI TILBYDER:

 • en inspirerende fast stilling som sygeplejerske
 • individuel introduktion og oplæring hvor du tilknyttes 2 kontaktsygeplejersker
 • struktureret kompetenceudviklingsprogram
 • specialuddannelse i intensiv sygepleje
 • mentor ordning som en del af specialuddannelsen i intensivsygepleje
 • åbent læringsmiljø med fokus på feedback i hverdagen
 • formaliseret netværk for nyansatte
 • gruppesupervisionsforløb gennem det første års ansættelse
 • indflydelse på afdelingens fremtidige udvikling
 • stærkt kollegaskab og sammenhold
 • medindflydelse på vagtplaner og brug af MinTid
 • mulighed for nattevagtskontrakt med ekstra løntillæg
Kan du se dig selv som en del af Rigshospitalets kardiologiske intensiv afsnit og har du de færdigheder, kvaliteter og kompetencer som vi leder efter, vil vi glæde os til at høre fra dig. Vil du læse mere om afsnittet, kan du rekvirere en detaljeret beskrivelse af afsnit 2143 hos Maria Weile. Du er også meget velkommen til at følge en sygeplejerske en dag.

ANSÆTTELSESVILKÅR

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd.

ANSØGNINGSPROCEDURE

Ansøgningsfrist mandag den 20. september 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Tiltrædelse snarest. Stillingen besættes som fuldtidsstilling, deltid kan aftales efter endt oplæring.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV, som sendes online via linket på denne side.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se afdelingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maria Weile-Lund på 3545 1229 eller maria.weile-lund@regionh.dk eller klinisk sygeplejespecialist Karen-Margrethe Callsen på 3545 9774 eller karen-margrethe.callsen@regionh.dk

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.