Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Byggechef til Sundhedsstrategisk Planlægning, Regionshuset i Sorø

Region Sjælland søger en Chef for Koncern Byg, som kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Region Sjællands bygningsmasse, herunder en række byggeprojekter på regionens sygehuse. Afdelingen har en vigtig rolle i gennemførelsen af de mange tilpasninger samt til- og ombygninger, der er nødvendige for at skabe rammer for sygehusplanens gennemførelse.

Chefen for Koncern Byg er den daglige leder af en afdeling med ca. 10 medarbejdere, som er en del af regionens tværgående center Sundhedsstrategisk Planlægning. Chefen for Koncern Byg indgår i centrets ledergruppe med reference til direktøren for Sundhedsstrategisk Planlægning.

Vi tilbyder muligheden for stor indflydelse på sygehusenes fremtidige anvendelse og de tilhørende byggeprojekter samt faglig og personlig udvikling i en afdeling med dygtige medarbejdere og et rart arbejdsmiljø.

Om jobbet

Koncern Byg har ansvar for opgaver relateret til bygningsanvendelsen under Region Sjællands virksomhedsområder - primært sygehuse og sociale institutioner. Chefen for Koncern Byg er ansvarlig for gennemførelsen af store byggeprojekter, dog undtaget kvalitetsfondsbyggeriet Projekt Universitetshospital Køge, som er forankret i en særskilt regional organisation. Koncern Byg har en rolle som sparringspartner og udførelse af den interne controlling. Koncern Byg varetager bygherreopgaver på vegne af Regionsrådet og har dermed et stort og vigtigt ansvar for byggeprojekternes planlægning og gennemførelse.

Planlægnings- og byggeopgaverne faciliteres i tæt dialog og samarbejde med kolleger både internt og ekstern i regionen, herunder kolleger i de andre regioner, byggebranchen, sundhedsprofessionelle, sygehusplanlæggere, brugere og økonomiansvarlige, således at krav til anvendelse af bygningsmasse afspejler behov, faglige krav og økonomi.

Koncern Byg rådgiver regionens ledelse i forbindelse med den løbende bygningsmæssige tilpasning af alle matrikler, herunder afhændelse af bygninger.

Koncern Byg fungerer som koordinator og formidler af byggerelaterede emner til og fra nationale myndigheder og brancheorganisationer.

Koncern Byg yder rådgivning i alle byggefaglige spørgsmål og vejleder og rådgiver virksomhedsområderne i hensigtsmæssige forløb, samt på tværgående områder.

Om dig

Du forventes at have en byggeteknisk videregående uddannelse på kandidat eller masterniveau, f.eks. arkitekt eller ingeniør. Da du skal stå i spidsen for meget store byggeprojekter forventes det, at du har dokumenteret selvstændigt ledelsesansvar for større byggesager som matcher denne stilling.

Region Sjællands bygningsmasse er et strategisk aktiv for regionen og skal anvendes forsvarligt og hensigtsmæssigt, både fagligt og økonomisk. Du skal derfor have erfaring med - og forståelse for - politiske processer og være i stand til at udarbejde beslutningsoplæg, der definerer rammer for beslutninger og konsekvenser af de valg, der træffes politisk.

Som offentlig bygherre er ordentlighed, gennemsigtighed og legitimitet højt prioriteret og tænkes ind i tilrettelæggelsen af alle byggeforløb.

Chefen for Koncern Byg har en stor kontaktflade til politikere, direktion, virksomhedsområder, brugere og egne medarbejdere i Koncern Byg. Derudover også eksterne entreprenører, rådgivere og teknikere. For at kunne navigere i dette brede felt af samarbejdspartnere foretrækkes følgende personlige egenskaber:

 • Åbenhed, indlevelsesevne og forståelse for forskellige synspunkter og motivation.

 • Klar og tydelig kommunikation i alle faser af projektledelsen, i samarbejdsrelationer og i udførelsen af ledelsesopgaven.

 • Evne og vilje til at træffe beslutninger, som ikke nødvendigvis tilgodeser alle aktører.

 • Personlig og professionel integritet.

 • Situationsfornemmelse.

 • Ansvarlighed.

Om os

Koncern Byg er en enhed bestående af ca. 10 medarbejdere med indsigt i alle byggeriets faser og stort selvstændigt ansvar. Chefen for Koncern Byg er en del af ledergruppen i Sundhedsstrategisk Planlægning og bidrager til udvikling af den samlede afdeling.

Sundhedsstrategisk Planlægning er et tværgående center bestående af 5 enheder og et sekretariat, der sammen sætter strategisk retning for et fagligt, organisatorisk og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Sundhedsstrategisk Planlægning har i alt cirka 70 medarbejdere, som løser en lang række regionale opgaver inden for bl.a. sygehusplanlægning, kvalitetsudvikling, Sundhedsplatformen, patientsikkerhed, lægeuddannelse og Sygehusbyggeri.

Koncern Byg fungerer som en tværgående strategisk rådgivningsfunktion for virksomhedsområderne og de tværgående centre, herunder de decentrale tekniske enheder. I samarbejde med disse enheder udvikles og ajourføres regulativer, retningslinjer og kvalitetskrav på bygge- og bygningsområdet samt krav til arkitektur og design.

Koncern Byg varetager overordnet styring, koordinering og kvalitetssikring af byggeopgaver i Region Sjælland, herunder:

 • Styrer og kvalitetssikrer byggeopgaver for alle virksomhedsområder.

 • Udvikler og ajourfører udviklingsplanerne for de enkelte sygehusgeografier, med udgangspunkt i sygehusplanen.

 • Udvikler og ajourfører byggeregulativ og understøttende retningslinjer for gennemførelse af byggeopgaver, herunder paradigmer for kontrakter og fællesbestemmelser.

 • Udvikler og ajourfører bygningsvedligeholdelsesregulativ og understøttende retningslinjer og systemværktøjer til varetagelse af bygningsvedligeholdelse.

 • Udvikler og ajourfører energiregulativ og understøttende retningslinjer og systemværktøjer til varetagelse af energistyring, herunder håndtering af FN’s verdensmål og bæredygtighed i byggeriet med fokus på anvendelse af DGNB.

 • Udvikler og ajourfører regler for ejendomsadministration, herunder køb/salg/leje med understøttende retningslinjer

Herudover varetager Koncern Byg nogle mere driftsrelaterede opgaver:

 • Administration og drift af Regionens Feriefond

 • Vedligeholdelse af Regionshuset

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:

Generelle spørgsmål:

Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning, Mads Ellegaard Christensen - 2232 6736

Opgaver ift. bygherrerollen:

Vicedirektør, Helle Charlotte Gaub, Sjællands Universitetshospital - 2496 9734

Øvrige informationer omkring stillingen:

Chefkonsulent, Jørgen Skov Jensen, Enhed for Koncern Byg - 2496 4659.

Samtaler afholdes den 23. oktober og 26. oktober 2020

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.