Byggeledere til etablering af byudstyr til kildesortering af affald til Bæredygtigt Byggeri og Genbrug

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at styre et stort, synligt og komplekst anlægsprojekt, der skal få kildesortering af affald til at blive en integreret del af det københavnske byrum? Så læs endelig videre.

Frem mod 2024 skal der etableres op mod 750 sorteringspunkter på offentligt tilgængelige arealer i København. De skal hjælpe københavnerne til at sortere mere og bedre, og understøtte et ambitiøst mål om, at 70 procent af københavnernes husholdningsaffald indsamles til genanvendelse i 2024.

Den politiske beslutning er truffet, det forberedende arbejde er gennemført, så nu skal vi i gang med anlægsarbejdet. Vi har brug for kolleger til at varetage byggeledelsen fra planlægning til færdigt anlæg. Hvis det er dig, vil du skulle fungere som bindeled mellem de parter, kommunen skal samarbejde med, både interne og eksterne interessenter, rådgivere og entreprenører og sikre fremdrift, overblik, koordinering og faglig kvalitet.

Den ideelle kandidat
Vi forestiller os, at du har erfaring og kompetencer indenfor tilsyn og anlægsprojektstyring. Du er udviklingsorienteret og proaktiv, vant til at indgå i teamsamarbejde og har gerne erfaring fra en politisk ledet organisation.

Du har relevant uddannelse indenfor håndværkerfaget fx bygningskonstruktør, ingeniør, brolægger, murer etc. gerne med erfaring fra anlægsområdet fra f.eks. en offentlig virksomhed, en entreprenør eller en projekterende rådgivervirksomhed.

Det er en fordel, at du har kompetencer eller erfaring indenfor

 • Bygge/entrepriseledelse/tilsyn (fokus på tid, økonomi og kvalitet)
 • At være løsningsorienteret og proaktiv ift. opgaveløsningen
 • Projektering af udstyr i byens rum
 • Projekteringsledelse og gennemførelse af projektering
 • Afholdelse af sikkerheds- og byggemøder samt tilsyn
 • Kommunikation og borgerdialog

Herudover lægger vi vægt på, at du har overblik og stærke evner med hensyn til at strukturere og prioritere opgaver undervejs i processen, og at du derfor også kan agere fleksibelt i forhold til skiftende mål.

Du har personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter. Du er optaget af at nå i mål med blikket rettet fast imod faktorerne tid, økonomi, kvalitet og proces.

Du kommer til at indgå i et team af udviklings-, projekt- og byggeledere samt byrumsfaglige personer, som varetager projektet i tæt dialog. Du vil arbejde tæt sammen med rådgivere og entreprenører samt indgå i konstruktiv kommunikation med borgere, myndigheder og andre interessenter.

Arbejdet består hovedsageligt i at føre tilsyn på en lang række anlægsarbejdspladser, sørge for at der procesoptimeres, og at der er kvalitet i det udførte arbejde, arbejde med tidsstyring, samt at afholde tavle- og byggemøder med entreprenør og rådgiver.

Arbejdstiden vil formentlig være fordelt på ca. 80% i marken og 20% kontorarbejde.   

Du opleves som imødekommende og konstruktiv og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver  professionelt dansk på højt niveau.

Vi tilbyder

 • Unik mulighed for at sætte et varigt aftryk på Københavns byrum og ressource og klimadagsordenen gennem en opgave, der er miljømæssigt ambitiøs, med et klart politisk mandat og opbakning
 • En arbejdsplads med fagligt engagerede kolleger med høje ambitioner
 • Godt arbejdsmiljø med høj arbejdsglæde og kollegialt sammenhold
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling gennem opgaveløsningen og muligheder for at præge arbejdsopgaverne
 • Flekstid og god balance mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv

Om os
Stillingen er forankret i forvaltningens afdeling for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion (PARC). Ansættelsen er i enheden Bæredygtigt byggeri og genbrug. Du vil desuden have kontakt til andre enheder og afdelinger i forvaltningen.

Vi holder til i Njalsgade på Islands Brygge i København.

Om sorteringsløsningerne og Cirkulær København
Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget Cirkulær København, som er en ambitiøs ressource- og affaldsplan for perioden frem til 2024 (https://www.kk.dk/artikel/cirkulaer-koebenhavn-ressource-og-affaldsplan-2024).

Planen indeholder høje mål for genbrug og genanvendelse. Et af nøglegrebene i planen er at hjælpe københavnerne til at sortere langt mere af deres affald, end de gør i dag. Det skal bl.a. ske gennem etablering af op til 750 såkaldte sorteringspunkter på offentligt tilgængelige arealer. Et sorteringspunkt er en række beholdere til forskellige affaldsfraktioner opstillet samlet i en lille ø.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.

Du vil blive ansat på en flekstidsordning med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge inkl. frokostpause, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Stillingen er en projektansættelse med forventet start den 1. februar 2023 eller hurtigst muligt. Ansættelsen løber frem til den 30. april 2024 med mulighed for forlængelse.

Er du interesseret?  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Mikkel Stenbæk Hansen på 2726 6416 eller anlægsprojektleder Michael Niebling Llobet på 3141 3277. Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen her

Søg via linket senest mandag den 5. december 2022
Jobsamtaler forventes afholdt uge 50.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden står forvaltningen for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Byggeledere til etablering af byudstyr til kildesortering af affald til Bæredygtigt Byggeri og Genbrug

Vil du være med til at styre et stort, synligt og komplekst anlægsprojekt, der skal få kildesortering af affald til at blive en integreret del af det københavnske byrum? Så læs endelig videre.

Frem mod 2024 skal der etableres op mod 750 sorteringspunkter på offentligt tilgængelige arealer i København. De skal hjælpe københavnerne til at sortere mere og bedre, og understøtte et ambitiøst mål om, at 70 procent af københavnernes husholdningsaffald indsamles til genanvendelse i 2024.

Den politiske beslutning er truffet, det forberedende arbejde er gennemført, så nu skal vi i gang med anlægsarbejdet. Vi har brug for kolleger til at varetage byggeledelsen fra planlægning til færdigt anlæg. Hvis det er dig, vil du skulle fungere som bindeled mellem de parter, kommunen skal samarbejde med, både interne og eksterne interessenter, rådgivere og entreprenører og sikre fremdrift, overblik, koordinering og faglig kvalitet.

Den ideelle kandidat
Vi forestiller os, at du har erfaring og kompetencer indenfor tilsyn og anlægsprojektstyring. Du er udviklingsorienteret og proaktiv, vant til at indgå i teamsamarbejde og har gerne erfaring fra en politisk ledet organisation.

Du har relevant uddannelse indenfor håndværkerfaget fx bygningskonstruktør, ingeniør, brolægger, murer etc. gerne med erfaring fra anlægsområdet fra f.eks. en offentlig virksomhed, en entreprenør eller en projekterende rådgivervirksomhed.

Det er en fordel, at du har kompetencer eller erfaring indenfor

 • Bygge/entrepriseledelse/tilsyn (fokus på tid, økonomi og kvalitet)
 • At være løsningsorienteret og proaktiv ift. opgaveløsningen
 • Projektering af udstyr i byens rum
 • Projekteringsledelse og gennemførelse af projektering
 • Afholdelse af sikkerheds- og byggemøder samt tilsyn
 • Kommunikation og borgerdialog

Herudover lægger vi vægt på, at du har overblik og stærke evner med hensyn til at strukturere og prioritere opgaver undervejs i processen, og at du derfor også kan agere fleksibelt i forhold til skiftende mål.

Du har personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter. Du er optaget af at nå i mål med blikket rettet fast imod faktorerne tid, økonomi, kvalitet og proces.

Du kommer til at indgå i et team af udviklings-, projekt- og byggeledere samt byrumsfaglige personer, som varetager projektet i tæt dialog. Du vil arbejde tæt sammen med rådgivere og entreprenører samt indgå i konstruktiv kommunikation med borgere, myndigheder og andre interessenter.

Arbejdet består hovedsageligt i at føre tilsyn på en lang række anlægsarbejdspladser, sørge for at der procesoptimeres, og at der er kvalitet i det udførte arbejde, arbejde med tidsstyring, samt at afholde tavle- og byggemøder med entreprenør og rådgiver.

Arbejdstiden vil formentlig være fordelt på ca. 80% i marken og 20% kontorarbejde.   

Du opleves som imødekommende og konstruktiv og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver  professionelt dansk på højt niveau.

Vi tilbyder

 • Unik mulighed for at sætte et varigt aftryk på Københavns byrum og ressource og klimadagsordenen gennem en opgave, der er miljømæssigt ambitiøs, med et klart politisk mandat og opbakning
 • En arbejdsplads med fagligt engagerede kolleger med høje ambitioner
 • Godt arbejdsmiljø med høj arbejdsglæde og kollegialt sammenhold
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling gennem opgaveløsningen og muligheder for at præge arbejdsopgaverne
 • Flekstid og god balance mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv

Om os
Stillingen er forankret i forvaltningens afdeling for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion (PARC). Ansættelsen er i enheden Bæredygtigt byggeri og genbrug. Du vil desuden have kontakt til andre enheder og afdelinger i forvaltningen.

Vi holder til i Njalsgade på Islands Brygge i København.

Om sorteringsløsningerne og Cirkulær København
Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget Cirkulær København, som er en ambitiøs ressource- og affaldsplan for perioden frem til 2024 (https://www.kk.dk/artikel/cirkulaer-koebenhavn-ressource-og-affaldsplan-2024).

Planen indeholder høje mål for genbrug og genanvendelse. Et af nøglegrebene i planen er at hjælpe københavnerne til at sortere langt mere af deres affald, end de gør i dag. Det skal bl.a. ske gennem etablering af op til 750 såkaldte sorteringspunkter på offentligt tilgængelige arealer. Et sorteringspunkt er en række beholdere til forskellige affaldsfraktioner opstillet samlet i en lille ø.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.

Du vil blive ansat på en flekstidsordning med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge inkl. frokostpause, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Stillingen er en projektansættelse med forventet start den 1. februar 2023 eller hurtigst muligt. Ansættelsen løber frem til den 30. april 2024 med mulighed for forlængelse.

Er du interesseret?  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Mikkel Stenbæk Hansen på 2726 6416 eller anlægsprojektleder Michael Niebling Llobet på 3141 3277. Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen her

Søg via linket senest mandag den 5. december 2022
Jobsamtaler forventes afholdt uge 50.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden står forvaltningen for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.