Byggeledere til skybrudsprojekter i Københavns Kommune

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at sikre København mod skybrud og samtidig være en aktiv part i udviklingen af nogle af byens mest centrale uderum, så er stillingen for dig her.

I Område for Klimatilpasning og Byfornyelse søger vi byggeledere, der vil være med til at sikre Københavns fremtid og bæredygtige udvikling inden for klimatilpasning. Som byggeleder i Klimatilpasningsenheden får du en unik mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil, når vi skal arbejde innovativt og skabe nye unikke løsninger for at skybrudssikre København.

Din primære rolle bliver at styre skybrudsprojekter i anlægsfasen, men du kommer også til at indgå i stærke teams, hvor du som fagperson er med til at udvikle projekterne i planlægnings- og projekteringsfaserne.

Projekterne er en del af ca. 300 skybrudsprojekter, som indgår i Københavns Kommunes Plan for klimatilpasning. I alle skybrudsprojekter arbejder vi med, hvordan vandhåndtering og byrumspotentialer bedst muligt spiller sammen med eksisterende værdier og funktioner i de endelige løsninger, så vi skaber praktiske løsninger for vandhåndteringen såvel som gode byrum. Ved at tage højde for de forskellige interesser og hensyn, der er i byen, går vi efter helhedsorienterede løsninger til gavn for byens borgere og brugere.

Vi har vundet arkitekturpræmier for skybrudsprojekterne Enghaveparken og Bryggervangen, og lige nu er vi bl.a. i gang med at anlægge skybrudsprojektet Karens Minde Aksen i Sydhavnen og Rantzausgade på Nørrebro. På tegnebrættet er vi i gang med skybrudsprojekt for Strandboulevarden, Lersøparken, Bispeparken, Vestre Kirkegård, Vigerslevparken og ca. 115 andre steder i byen.

Hvis du vil være med til at skabe projekter, der flytter grænserne for håndtering af regnvand og anvendelsen af byens rum, så kom og vær en del af vores engagerede pionerhold.

Om os
I Klimatilpasning er vi tre enhedschefer og ca. 60 dedikerede og kompetente medarbejdere. Vi er repræsenteret bredt fagligt inden for byplanlægning, klimatilpasning, vandhåndtering, bynatur, byrum, trafik, omverdens inddragelse, anlægsstyring, byggeledelse, økonomi, strategi- og visionsudvikling. Vi har et tæt kollegaskab i en stærk interessebåret kultur, hvor det er vigtigt med daglig sparring i løsning af projekter og opgaver. Samtidig har vi fokus på hinandens trivsel og humør i en ofte travl hverdag.

I Klimatilpasningsenhederne er vi bygherre på skybrudsprojekterne, som vi har ansvaret for planlægning og styring af. Vi arbejder med projekterne fra den tidlige idéfase om, hvordan skybrudsvand bedst håndteres i et givet område, til projekterne er færdiganlagt og overdraget til drift. Dette foregår i et tæt samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR, som er en vigtig samarbejdspartner, når vi skal sikre en god fremtidig vandhåndtering i byen. Samtidig samarbejder vi med de omkringliggende kommuner og lokale interessegrupper.

Jobbet
Som byggeleder i Klimatilpasning varetager du bygherrerollen og fungerer som bindeled mellem de parter, du samarbejder med. Parterne er både interne og eksterne interessenter, rådgivere og entreprenører.

Du vil blive en del af en byggeledergruppe på 8-9 byggeledere, der indgår i tværfaglige team med projektledere, projektmedarbejdere og andre fagspecialister, som i tæt dialog varetager udvikling og gennemførelse af skybrudsprojekterne.

Du vil i alle projektfaser være projektlederens væsentligste sparringspartner ift. anlægsteknik, bygbarhed mv. Når licitation er gennemført, overtager byggelederen hovedrollen i projektet frem til aflevering af projektet og overdragelse til drift.

Du har ansvar for styring og sikring af fremdrift i anlægsfasen, herunder samarbejde med og kontraktstyring af entreprenøren, sikre rådgivers fagtilsyn, projektopfølgning mv. Byggeledelsen udføres med tæt reference til projektlederen, som har det overordnede økonomiske ansvar i alle projektets faser.

Som byggeleder tilbringer du en del af din tid på byggepladser, hvor du har ansvaret for den praktiske gennemførelse af projekter, og en del af din tid på kontoret med opfølgning og deltagelse i udviklingen af andre projekter. Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, men samtidigt kan indgå i et team af engagerede og professionelle medarbejdere, som også vil rumme andre byggeledere og fagspecialister med forskellige faglige profiler.

Hvem er du?
Du skal have erfaring som byggeleder, gerne som byggeleder på anlægsprojekter. Dette er ikke et krav. Du har muligvis entreprenørbaggrund med lyst til også at bidrage med din faglighed i projektudviklingen før anlægsfasen, have work-life-balance og mange forskellige kollegaer omkring dig. Du er en engageret og dynamisk person med en uddannelsesmæssig baggrund som konstruktør, kloakmester, ingeniør, landskabsarkitekt, arkitekt eller anden relevant uddannelse.

Du har helst mindst tre års relevant erfaring med udførelse af anlægsprojekter med vej, vand, ledninger, jord, beplantning, befæstede arealer mv. fra offentlig, rådgivende eller udførende virksomhed. Du trives med vekslende arbejdsopgaver og det uforudselige med at være byggeleder på byggepladsen såvel som i storrumskontoret.

Vi leder efter byggeledere med erfaring indenfor

 • kontraktstyring, indenfor gældende lovgivning (særligt AB18 og ABR18), herunder sikre at tid, økonomi og kvalitet overholdes
 • byggeledelse, entreprisestyring og tilsyn
 • udbud og kontrahering af entreprenørarbejder
 • projektering af afvandings- og regnvandssystemer

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • er grundig og god til at skabe overblik
 • kan prioritere og strukturere opgaver
 • kan samarbejde og håndtere skiftende mål for arbejdsopgaverne undervejs i processen
 • er stabil, imødekommende, og at du kommunikerer direkte, åbent og inddragende
 • god til at håndtere konfliktfulde situationer, inden de går i hårdknuder
 • taler og skriver dansk på et professionelt niveau
 • har erfaring med ledningskoordinering og gerne med afvanding og spildevandsopgaver
 • har erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk ledet organisation

Ansættelsesvilkår  
Vi søger 1-2 byggeledere med start 1. februar 2023 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.  

Er du interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef Rasmus Dragenberg på 6026 1870 eller enhedschef Marianne Jensen på 2330 9770.  

Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen her: www.kk.dk/artikel/teknik-og-miljøforvaltningen 

Søg via linket senest mandag den 5. december 2022

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Byggeledere til skybrudsprojekter i Københavns Kommune

Vil du være med til at sikre København mod skybrud og samtidig være en aktiv part i udviklingen af nogle af byens mest centrale uderum, så er stillingen for dig her.

I Område for Klimatilpasning og Byfornyelse søger vi byggeledere, der vil være med til at sikre Københavns fremtid og bæredygtige udvikling inden for klimatilpasning. Som byggeleder i Klimatilpasningsenheden får du en unik mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil, når vi skal arbejde innovativt og skabe nye unikke løsninger for at skybrudssikre København.

Din primære rolle bliver at styre skybrudsprojekter i anlægsfasen, men du kommer også til at indgå i stærke teams, hvor du som fagperson er med til at udvikle projekterne i planlægnings- og projekteringsfaserne.

Projekterne er en del af ca. 300 skybrudsprojekter, som indgår i Københavns Kommunes Plan for klimatilpasning. I alle skybrudsprojekter arbejder vi med, hvordan vandhåndtering og byrumspotentialer bedst muligt spiller sammen med eksisterende værdier og funktioner i de endelige løsninger, så vi skaber praktiske løsninger for vandhåndteringen såvel som gode byrum. Ved at tage højde for de forskellige interesser og hensyn, der er i byen, går vi efter helhedsorienterede løsninger til gavn for byens borgere og brugere.

Vi har vundet arkitekturpræmier for skybrudsprojekterne Enghaveparken og Bryggervangen, og lige nu er vi bl.a. i gang med at anlægge skybrudsprojektet Karens Minde Aksen i Sydhavnen og Rantzausgade på Nørrebro. På tegnebrættet er vi i gang med skybrudsprojekt for Strandboulevarden, Lersøparken, Bispeparken, Vestre Kirkegård, Vigerslevparken og ca. 115 andre steder i byen.

Hvis du vil være med til at skabe projekter, der flytter grænserne for håndtering af regnvand og anvendelsen af byens rum, så kom og vær en del af vores engagerede pionerhold.

Om os
I Klimatilpasning er vi tre enhedschefer og ca. 60 dedikerede og kompetente medarbejdere. Vi er repræsenteret bredt fagligt inden for byplanlægning, klimatilpasning, vandhåndtering, bynatur, byrum, trafik, omverdens inddragelse, anlægsstyring, byggeledelse, økonomi, strategi- og visionsudvikling. Vi har et tæt kollegaskab i en stærk interessebåret kultur, hvor det er vigtigt med daglig sparring i løsning af projekter og opgaver. Samtidig har vi fokus på hinandens trivsel og humør i en ofte travl hverdag.

I Klimatilpasningsenhederne er vi bygherre på skybrudsprojekterne, som vi har ansvaret for planlægning og styring af. Vi arbejder med projekterne fra den tidlige idéfase om, hvordan skybrudsvand bedst håndteres i et givet område, til projekterne er færdiganlagt og overdraget til drift. Dette foregår i et tæt samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR, som er en vigtig samarbejdspartner, når vi skal sikre en god fremtidig vandhåndtering i byen. Samtidig samarbejder vi med de omkringliggende kommuner og lokale interessegrupper.

Jobbet
Som byggeleder i Klimatilpasning varetager du bygherrerollen og fungerer som bindeled mellem de parter, du samarbejder med. Parterne er både interne og eksterne interessenter, rådgivere og entreprenører.

Du vil blive en del af en byggeledergruppe på 8-9 byggeledere, der indgår i tværfaglige team med projektledere, projektmedarbejdere og andre fagspecialister, som i tæt dialog varetager udvikling og gennemførelse af skybrudsprojekterne.

Du vil i alle projektfaser være projektlederens væsentligste sparringspartner ift. anlægsteknik, bygbarhed mv. Når licitation er gennemført, overtager byggelederen hovedrollen i projektet frem til aflevering af projektet og overdragelse til drift.

Du har ansvar for styring og sikring af fremdrift i anlægsfasen, herunder samarbejde med og kontraktstyring af entreprenøren, sikre rådgivers fagtilsyn, projektopfølgning mv. Byggeledelsen udføres med tæt reference til projektlederen, som har det overordnede økonomiske ansvar i alle projektets faser.

Som byggeleder tilbringer du en del af din tid på byggepladser, hvor du har ansvaret for den praktiske gennemførelse af projekter, og en del af din tid på kontoret med opfølgning og deltagelse i udviklingen af andre projekter. Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, men samtidigt kan indgå i et team af engagerede og professionelle medarbejdere, som også vil rumme andre byggeledere og fagspecialister med forskellige faglige profiler.

Hvem er du?
Du skal have erfaring som byggeleder, gerne som byggeleder på anlægsprojekter. Dette er ikke et krav. Du har muligvis entreprenørbaggrund med lyst til også at bidrage med din faglighed i projektudviklingen før anlægsfasen, have work-life-balance og mange forskellige kollegaer omkring dig. Du er en engageret og dynamisk person med en uddannelsesmæssig baggrund som konstruktør, kloakmester, ingeniør, landskabsarkitekt, arkitekt eller anden relevant uddannelse.

Du har helst mindst tre års relevant erfaring med udførelse af anlægsprojekter med vej, vand, ledninger, jord, beplantning, befæstede arealer mv. fra offentlig, rådgivende eller udførende virksomhed. Du trives med vekslende arbejdsopgaver og det uforudselige med at være byggeleder på byggepladsen såvel som i storrumskontoret.

Vi leder efter byggeledere med erfaring indenfor

 • kontraktstyring, indenfor gældende lovgivning (særligt AB18 og ABR18), herunder sikre at tid, økonomi og kvalitet overholdes
 • byggeledelse, entreprisestyring og tilsyn
 • udbud og kontrahering af entreprenørarbejder
 • projektering af afvandings- og regnvandssystemer

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • er grundig og god til at skabe overblik
 • kan prioritere og strukturere opgaver
 • kan samarbejde og håndtere skiftende mål for arbejdsopgaverne undervejs i processen
 • er stabil, imødekommende, og at du kommunikerer direkte, åbent og inddragende
 • god til at håndtere konfliktfulde situationer, inden de går i hårdknuder
 • taler og skriver dansk på et professionelt niveau
 • har erfaring med ledningskoordinering og gerne med afvanding og spildevandsopgaver
 • har erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk ledet organisation

Ansættelsesvilkår  
Vi søger 1-2 byggeledere med start 1. februar 2023 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.  

Er du interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef Rasmus Dragenberg på 6026 1870 eller enhedschef Marianne Jensen på 2330 9770.  

Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen her: www.kk.dk/artikel/teknik-og-miljøforvaltningen 

Søg via linket senest mandag den 5. december 2022

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.