Byggesagkyndig konstruktionsingeniør med bredt kendskab til byggeteknik til mindre rådgivende arkitekt- og ingeniør konsulenthus

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til vores kunde, et veletableret  rådgivende arkitekt- og ingeniør konsulenthus i København, søger vi en konstruktionsingeniør til at udføre teknisk rådgivning og bistand på meget varierende byggeprojekter inden for eksisterende byggeri og nybyggeri. Opgaverne spænder fra smårenoveringsopgaver til større moderniseringer.

Kunderne er typisk ejere, ejer- og andelsboligforeninger, private udlejere og administratorer samt hoteller og institutioner primært i Københavnsområdet og på Sjælland. En kombination af faglig viden og indsigt giver kunderne en kompetent og seriøs samarbejdspartner.

Tæt dialog og grundig rådgivning er et must og hele fundamentet for professionel udførelse af arbejdet. Her er der intet, der falder mellem to stole eller overlades til tilfældigheder. I en del større sager indgår både arkitekter, ingeniører og konstruktører som rådgiver for bygherren og bygger dermed bro, så kunden oplever en fælles og målrettet indsats på deres sag.

Alle discipliner arbejder procesorienteret for at kunne skabe en totalløsning, som er sammensat og udviklet, så den passer til hver enkel kunde. Opgaverne løses i teams eller projektgrupper sammensat fra sag til sag; alt afhængig af opgaven.

Alle medarbejdere besidder specialistviden indenfor hver deres område som f.eks. projektledelse, økonomistyring, kontrahering, installationer, statiske beregninger samt renovering men har stadig mange års erfaring med varierende arbejdsopgaver.

Virksomhedens målsætning er at skabe bygninger med sjæl under hensyntagen til det omgivende miljø. Bygningerne bliver tilpasset brugernes forventninger og krav, og projektet holder sig indenfor de aftalte økonomiske rammer. Arkitekturen er først og fremmest kendetegnet ved enkelhed og brugervenlighed. Der lægges vægt på at skabe æstetiske og funktionelle løsninger i et tæt samspil med bygherre. Der arbejdes altid på at fremtidssikre løsninger på alle typer af byggeprojekter.

Typer af projekter

Altaner: Renovering, etablering og udvidelse af altaner; F.eks. med nedslidte overflader og/eller nedbrudte bærende dele.

Byfornyelse: Istandsættelse af en ejendom, hvor klimaskærmen (fundament, tag, ydervægge, vinduer og lign.) er nedslidt eller hvor lejligheden er utidssvarende.

Bygherrerådgivning: byggesager, hvor der er behov for en uvildig teknisk rådgivning f.eks. i forbindelse med opførelse af et enfamiliehus, og hvor bygherre vil sikre sig, at der leveres de aftalte ydelser mht. kvalitet, tid og økonomi.

Tilsyn: bistand til ejer- og andelsforeninger om udført arbejde er i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, eller om arbejdet medfører ulemper eller gener for hovedejendommen eller nabolejlighederne.

Drift og vedligeholdelsesplaner/Tilstandsrapporter: Udarbejdelse af status over ejendommens nuværende tilstand samt anbefaling til fremtidig prioritering af vedligeholdelse/genopretning og renovering mht. tidsramme og økonomi.

Energimærkning: Certificering i at udføre energimærkning som grundlag for planlægning af den fremtidige indsats for opnåelse af energibesparelser.

Nyindretning og ombygning: Skitseprojekt som beslutningsgrundlag, budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, tilsyn og udarbejdelse af byggeregnskab, ansøgning om byggetilladelse samt øvrig myndighedskontakt inkl. udførelse og korrektion af BBR-areal beregninger; kontakt til de offentlige myndigheder, lige fra ansøgning om byggetilladelse til endelig ibrugtagningstilladelse.

Statiske beregninger: F.eks. i forbindelse med etablering af nye dørhuller eller større murgennembrydninger i eks. bærende vægge og facader, hultagning i etageadskillelse for opstilling af trapper, udvekslinger i tagkonstruktioner for nye kviste og ovenlys mv.

Af andre typer af opgaver er etablering og indretning af taglejligheder, termografering – varmestyring med IR-kamera for at kortlægge varmetab fra bygningen samt vurdering af andelsboliger ved salg for at vurdere lejlighedens tilstand.

Om jobbet

Du vil alt efter anciennitet skulle projektere og herunder udarbejde statiske beregninger og tegninger af konstruktioner på projekterne. Du vil skulle levere statisk dokumentation klar til certificeret statiker. Du vil i vidt muligt omfang få mulighed for at følge sagen fra den kommer ind, til den er afsluttet og løbende herunder have kontakt til bygherrer, samarbejdspartnere, entreprenører og myndigheder. Du vil forestå fagtilsyn og byggeledelse samt deltage i normale tegnestuerelaterede opgaver.

Du bliver kundens professionelle samarbejds- og sparringspartner, hvor du via din brede viden finder den mest optimale løsning for kunden. Vi forventer, at du kan sikre virksomhedens kunder en reel og realistisk opgaveløsning. Du møder kunden i en åben og ærlig dialog, hvor der ikke bliver lagt fingre imellem. Det er den uvildige rådgivning, kunderne har brug for, når de står over for et byggeprojekt.

Din Faglige profil

 • Du er uddannet konstruktionsingeniør (diplom- eller civilingeniør) med mindst 5 års erfaring eller mindre, hvis du har en håndværksmæssig baggrund
 • Du har en bred alsidig byggeteknisk indsigt og interesse
 • Du har erfaring med udarbejdelse af statisk dokumentation
 • Du har erfaring med tilbudsgivning, udarbejdelse af byggeregnskab samt tilsyn
 • Du har erfaring med at udarbejde tilstandsrapporter
 • Du har erfaring med myndighedskontakt
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med københavnerbyggeri
 • Du har erfaring med tegning og projektering i AUTOCAD
 • Du har erfaring med MS Office

Din personlige profil

 • Du har gode samarbejdsevner og et kontaktskabende væsen
 • Du kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
 • Du kan tage teten som projektleder og gå forrest
 • Du tør tage beslutninger og holder hovedet koldt i pressede situationer
 • Du har gode mundtlige og skriftlige formulerings- og kommunikationsevner
 • Du er fleksibel og har humor
 • Du har en oprigtig interesse i at lære nyt og kaste dig ud i nye projekter

Virksomheden tilbyder

 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling; herunder tildeling af større ansvarsområder
 • Alsidige arbejdsopgaver inden for rapporteringer samt projektering af og tilsyn med bærende konstruktioner på erhvervs- og boligbyggeri
 • Flextid
 • Personalegoder som frokostordning, hjemmearbejdsplads og P-mulighed
 • Gode kolleger med en humoristisk og fordomsfri omgangstone
 • Ansættelse snarest muligt med løn efter kvalifikationer
 • Pensionsordning

Ansøgningsproces

PlusPersonale varetager hele ansættelsesprocessen. Vi kalder løbende til samtale. Da vi har lange rekrutteringsprocesser, beder vi om din tålmodighed. Vi skal nok vende tilbage.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Byggesagkyndig konstruktionsingeniør med bredt kendskab til byggeteknik til mindre rådgivende arkitekt- og ingeniør konsulenthus

Til vores kunde, et veletableret  rådgivende arkitekt- og ingeniør konsulenthus i København, søger vi en konstruktionsingeniør til at udføre teknisk rådgivning og bistand på meget varierende byggeprojekter inden for eksisterende byggeri og nybyggeri. Opgaverne spænder fra smårenoveringsopgaver til større moderniseringer.

Kunderne er typisk ejere, ejer- og andelsboligforeninger, private udlejere og administratorer samt hoteller og institutioner primært i Københavnsområdet og på Sjælland. En kombination af faglig viden og indsigt giver kunderne en kompetent og seriøs samarbejdspartner.

Tæt dialog og grundig rådgivning er et must og hele fundamentet for professionel udførelse af arbejdet. Her er der intet, der falder mellem to stole eller overlades til tilfældigheder. I en del større sager indgår både arkitekter, ingeniører og konstruktører som rådgiver for bygherren og bygger dermed bro, så kunden oplever en fælles og målrettet indsats på deres sag.

Alle discipliner arbejder procesorienteret for at kunne skabe en totalløsning, som er sammensat og udviklet, så den passer til hver enkel kunde. Opgaverne løses i teams eller projektgrupper sammensat fra sag til sag; alt afhængig af opgaven.

Alle medarbejdere besidder specialistviden indenfor hver deres område som f.eks. projektledelse, økonomistyring, kontrahering, installationer, statiske beregninger samt renovering men har stadig mange års erfaring med varierende arbejdsopgaver.

Virksomhedens målsætning er at skabe bygninger med sjæl under hensyntagen til det omgivende miljø. Bygningerne bliver tilpasset brugernes forventninger og krav, og projektet holder sig indenfor de aftalte økonomiske rammer. Arkitekturen er først og fremmest kendetegnet ved enkelhed og brugervenlighed. Der lægges vægt på at skabe æstetiske og funktionelle løsninger i et tæt samspil med bygherre. Der arbejdes altid på at fremtidssikre løsninger på alle typer af byggeprojekter.

Typer af projekter

Altaner: Renovering, etablering og udvidelse af altaner; F.eks. med nedslidte overflader og/eller nedbrudte bærende dele.

Byfornyelse: Istandsættelse af en ejendom, hvor klimaskærmen (fundament, tag, ydervægge, vinduer og lign.) er nedslidt eller hvor lejligheden er utidssvarende.

Bygherrerådgivning: byggesager, hvor der er behov for en uvildig teknisk rådgivning f.eks. i forbindelse med opførelse af et enfamiliehus, og hvor bygherre vil sikre sig, at der leveres de aftalte ydelser mht. kvalitet, tid og økonomi.

Tilsyn: bistand til ejer- og andelsforeninger om udført arbejde er i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, eller om arbejdet medfører ulemper eller gener for hovedejendommen eller nabolejlighederne.

Drift og vedligeholdelsesplaner/Tilstandsrapporter: Udarbejdelse af status over ejendommens nuværende tilstand samt anbefaling til fremtidig prioritering af vedligeholdelse/genopretning og renovering mht. tidsramme og økonomi.

Energimærkning: Certificering i at udføre energimærkning som grundlag for planlægning af den fremtidige indsats for opnåelse af energibesparelser.

Nyindretning og ombygning: Skitseprojekt som beslutningsgrundlag, budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, tilsyn og udarbejdelse af byggeregnskab, ansøgning om byggetilladelse samt øvrig myndighedskontakt inkl. udførelse og korrektion af BBR-areal beregninger; kontakt til de offentlige myndigheder, lige fra ansøgning om byggetilladelse til endelig ibrugtagningstilladelse.

Statiske beregninger: F.eks. i forbindelse med etablering af nye dørhuller eller større murgennembrydninger i eks. bærende vægge og facader, hultagning i etageadskillelse for opstilling af trapper, udvekslinger i tagkonstruktioner for nye kviste og ovenlys mv.

Af andre typer af opgaver er etablering og indretning af taglejligheder, termografering – varmestyring med IR-kamera for at kortlægge varmetab fra bygningen samt vurdering af andelsboliger ved salg for at vurdere lejlighedens tilstand.

Om jobbet

Du vil alt efter anciennitet skulle projektere og herunder udarbejde statiske beregninger og tegninger af konstruktioner på projekterne. Du vil skulle levere statisk dokumentation klar til certificeret statiker. Du vil i vidt muligt omfang få mulighed for at følge sagen fra den kommer ind, til den er afsluttet og løbende herunder have kontakt til bygherrer, samarbejdspartnere, entreprenører og myndigheder. Du vil forestå fagtilsyn og byggeledelse samt deltage i normale tegnestuerelaterede opgaver.

Du bliver kundens professionelle samarbejds- og sparringspartner, hvor du via din brede viden finder den mest optimale løsning for kunden. Vi forventer, at du kan sikre virksomhedens kunder en reel og realistisk opgaveløsning. Du møder kunden i en åben og ærlig dialog, hvor der ikke bliver lagt fingre imellem. Det er den uvildige rådgivning, kunderne har brug for, når de står over for et byggeprojekt.

Din Faglige profil

 • Du er uddannet konstruktionsingeniør (diplom- eller civilingeniør) med mindst 5 års erfaring eller mindre, hvis du har en håndværksmæssig baggrund
 • Du har en bred alsidig byggeteknisk indsigt og interesse
 • Du har erfaring med udarbejdelse af statisk dokumentation
 • Du har erfaring med tilbudsgivning, udarbejdelse af byggeregnskab samt tilsyn
 • Du har erfaring med at udarbejde tilstandsrapporter
 • Du har erfaring med myndighedskontakt
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med københavnerbyggeri
 • Du har erfaring med tegning og projektering i AUTOCAD
 • Du har erfaring med MS Office

Din personlige profil

 • Du har gode samarbejdsevner og et kontaktskabende væsen
 • Du kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
 • Du kan tage teten som projektleder og gå forrest
 • Du tør tage beslutninger og holder hovedet koldt i pressede situationer
 • Du har gode mundtlige og skriftlige formulerings- og kommunikationsevner
 • Du er fleksibel og har humor
 • Du har en oprigtig interesse i at lære nyt og kaste dig ud i nye projekter

Virksomheden tilbyder

 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling; herunder tildeling af større ansvarsområder
 • Alsidige arbejdsopgaver inden for rapporteringer samt projektering af og tilsyn med bærende konstruktioner på erhvervs- og boligbyggeri
 • Flextid
 • Personalegoder som frokostordning, hjemmearbejdsplads og P-mulighed
 • Gode kolleger med en humoristisk og fordomsfri omgangstone
 • Ansættelse snarest muligt med løn efter kvalifikationer
 • Pensionsordning

Ansøgningsproces

PlusPersonale varetager hele ansættelsesprocessen. Vi kalder løbende til samtale. Da vi har lange rekrutteringsprocesser, beder vi om din tålmodighed. Vi skal nok vende tilbage.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.