Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Byggesagsbehandler - genopslag

Om dig
Du kan lide at finde gode løsninger og har lyst til at gøre en forskel for borgere og virksomheden.
Du synes, det er sjovt at anvende din viden om bygninger og regler herom i konkrete sager og finde balancerede løsninger i samarbejde med eksterne og kolleger.
Du anerkender, at der både skal tages højde for de enkeltes ønsker og hensyn til andre, når et hus skal placeres.

Vi går op i at byggesagsbehandlingen er effektiv, kompetent og ensartet samtidig med, at der tages højde for individuelle forskelle. Det er derfor vigtigt, at du er god til at identificere ansøgers ønsker og levere den relevante service. God service kan f.eks være, at man tidligt i processen oplyser ansøger om, at hvis ansøger flytter et hus ½ meter kan de hurtigere få en byggetilladelse fordi det så ikke er nødvendigt at høre naboer.

Det er en fordel, hvis du har konkret viden om anden lovgivning, f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven, planloven, naturbeskyttelsesloven og vej- og miljølovgivningen. I byggeteamet behandler vi sager om dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer ved åer, søer og skove.

Du er faglig engageret. Du er god til at samarbejde og skabe netværk, også med folk med andre faglige baggrunde. Du er velformuleret, klar og tydelig i din formidling - mundtligt såvel som skriftligt. Du evner at omsætte regler og formulere afgørelser på en enkel og forståelig måde.

Om jobbet
Du har formentlig en uddannelse som ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt, jurist eller lign. Vi vil foretrække, hvis du har en teknisk baggrund og du skal have erfaring som byggesagsbehandler og med byggeriets forskellige faser og problemstillinger, f.eks. fra en lignende stilling eller fra bygge- eller rådgivningsbranchen.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst.

Dine opgaver vil primært bestå af

  • behandling af byggeansøgninger, både i forhold til byggelovgivning og anden relevant lovgivning. Sidstnævnte handler især om planloven, naturbeskyttelsesloven og vej- og miljølovgivningen, hvor du enten selv eller i samarbejde med andre skal sikre, at vilkår og tilladelser i henhold til anden lovgivning indgår i byggesagsbehandlingen.
  • generel vejledning til borgere og virksomheder om muligheder i forhold til byggerier
  • indgå i sagsbehandling af sager om indeklimaproblemer i forhold til byfornyelsesloven, primært problemer med skimmelsvamp
  • besvare andre henvendelser fra borgere og virksomheder i relation til området
  • indimellem bidrage til lokalplanlægning for at skabe gode rammer for fremtidigt byggeri
  • politisk betjening af relevant udvalg (Primært Plan- og Miljøudvalget)
  • de øvrige byggesagsbehandlere har forskellige [tekniske] baggrunde, f.eks. ingeniør, bygningskonstruktør, teknisk designer, geografer og jurister.

Om arbejdsstedet
Du bliver ansat i Center for Teknik og Miljø. Vi varetager opgaver på det tekniske område i tæt samarbejde med den øvrige del af organisationen.

Vi har en helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang til opgaverne. Vi er løsningsorienterede, og god service er i centrum. Vi lægger derfor stor vægt på samspil mellem fagligheder på tværs i organisationen, såvel som med eksterne aktører. Vi er strategisk orienterede og arbejder mod langsigtede mål med plan/udviklingsstrategien og budgettet som de overordnede strategiske rammer.

Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede.

Vi har seks bærende værdier, som danner fundament for organisationen; åbenhed, tillid, respekt, deltagelse, mod og fleksibilitet.
Vi arbejder meget selvstændigt og lægger vægt på gensidig respekt, engagement, humor og samarbejde.

Vi har et åbent kontorlandskab uden faste pladser. Centret består af ca. 50 medarbejdere fordelt på tre teams:
Byg & Miljø, Natur & Vand og Trafik & Ressourcer.
Byg & Miljø består af består af opgavefællesskaberne Byg, Landzone og Miljøområdet og sekretariatsfunktion for Hegnsynet indgår i teamet. Teamet er pt. på 21 medarbejdere, Byggesagsområdet har stort politisk fokus, da det bidrager til vækst og velfærd i kommunen. Vi arbejder med at reducere sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling. Det forventes opnået ved en opnormering af området samtidig med at vi løbende arbejder med procesoptimering.
Byggesagsbehandlingen er knudepunkt for mange henvendelser om enkeltejendomme og vi lægger vægt på, at kommunen opleves som et hele. Vi har derfor et bredt samarbejdet med kolleger i resten af teamet, centret og andre centre, primært Borgerservice og BEE (Byer, Ejendomme og Erhverv). Det betyder også, at vi skal have et vist kendskab til mange forskellige interesser og reguleringer.

Vi har flekstid, og det er muligt med hjemmearbejdsdage efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte centerchef Dorethe Pedersen, tlf. 7249 6832. Send gerne en sms, så ringes der tilbage.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest 17. januar

Vi afholder første samtalerunde onsdag 24. januar, hvor vi udvælger til anden samtalerunde, som vi afholder tirsdag 30. januar

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her