CAB – Center for Afklaring og Beskæftigelse udvider indsatsen og søger ambitiøse og resultatorienterede beskæftigelseskonsulenter

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) søger nye medarbejdere, der kan varetage rollen som beskæftigelseskonsulent for borgere over 30 år i ressourceforløb – gerne med en profil, der også kan byde kvalificeret ind på et tæt virksomhedssamarbejde. 

Målgruppen er borgere over 30 år, der får bevilget et ressourceforløb af mellem 1-3 års varighed. I løbet af ressourceforløbet skal borgeren parallelt med den øvrige indsats i f.eks. sundhedsforvaltningen, regionen og/eller socialforvaltningen have udviklet sine kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære opgaver i få lønnede timer. Kendetegnet for målgruppen er, at det er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, og som har komplekse problemstillinger, der skal løses via en tværfaglig indsats i de forskellige forvaltninger.

Opgaven som beskæftigelseskonsulent
Som beskæftigelseskonsulent i CAB arbejder du systematisk med de beskrevne indsatser i borgerens indstilling fra rehabiliteringsteamet. Herigennem er du med til at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgeren, blandt andet i koordinering med de øvrige forvaltninger, behandlere, virksomheder og leverandører. Du er med til at engagere og motivere borgeren til at fastholde en tværfaglig udviklingsindsats med fortsat fokus på job og uddannelse. Du tror på, at en helhedsorienteret indsats sker samtidig med en aktiv virksomhedsrettet indsats, og at denne understøtter borgeren i at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden har du forståelse for og erfaring med at skabe relation til borgeren ved at møde denne på en ligeværdig og respektfuld måde.

CAB varetager både det koordinerende myndighedsarbejde med borgerens indstilling fra rehabiliteringsteamet og den beskæftigelsesrettede indsats, der iværksættes som et led i rehabiliteringsplanen. Derfor vil du også bidrage til de forskellige indsatser, der kan skabe progression for borgeren. Dette er eksempelvis individuelle samtaleforløb, etablering og opfølgning på virksomhedspraktik samt jobrettede workshops.

Sideløbende hermed forbereder beskæftigelseskonsulenten også løbende de sager, som skal forelægges på rehabiliteringsmøde, når borgeren efter endt ressourceforløb skal have vurderet sin sag til enten fleksjob eller førtidspension. Du skal derfor kunne samle en sag, indhente lægelig dokumentation og andre bidrag til belysning af sagen, foretage socialfaglige vurderinger af den tilvejebragte dokumentation samt udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del i samarbejde med borgeren.

Vores forventninger til dig er, at du

 • kan håndtere samtaler med udsatte borgere med komplekse problemstillinger samt fastholde et beskæftigelsesrettet fokus
 • er i stand til at skabe udvikling, motivation og fremdrift for de borgere, du samarbejder med, og ligeledes er i stand til at dokumentere den indsats, der igangsættes for de enkelte borgere
 • lægger vægt på at bidrage til gode borgeroplevelser, herunder borgerinddragelse
 • har evnen til at sætte dig ind i et stort og komplekst regelsæt på beskæftigelsesområdet
 • er struktureret og i stand til at prioritere de mange og forskellige opgaver og dagsordener, inkl. egen sagsstamme
 • har gode kommunikations- og formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt 
 • har stærke IT-kompetencer og systemforståelse
 • er i stand til at samarbejde på tværs af forvaltninger, regioner og eksterne samarbejdspartnere
 • kan indgå i et større team og i samarbejde med ambitiøse kolleger udvikle indsatsen til gavn for borgerne
 • kan indgå i og trives med en anerkendende samarbejdskultur, hvor vi med venlighed og hjælpsomhed tager ansvar for den fælles opgaveløsning
 • kan anskue udfordringer fra flere perspektiver og er reflekterende og løsningsfokuseret
 • har lyst til at være med til at sætte dit præg på Jobcenter Københavns profil

Vi tilbyder dig

 • Ansættelse i en udviklingsorienteret organisation, som er under stadig forandring. 
 • Introprogram og sidemandsoplæring samt opgaver, der vil kunne udfordre dig fagligt. 
 • Samarbejde med udviklingsorienterede og selvstændige kolleger med et fagligt højt ambitionsniveau og forskellige baggrunde. 
 • En udfordrende stilling, hvor der er fokus på resultater og progression. 
 • Grundig oplæring, herunder en 9 dages BIF-uddannelse på Metropol med ECTS-point. 
 • Flekstid, borger- og medarbejderdrevet kantine, frugtordning, flekstid, massageordning, fitnessrum på arbejdspladsen samt medarbejderyoga. 

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK/Kommunal for vejledere/undervisere eller Dansk Socialrådgiverforening indenfor beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. Lønnen er efter principperne om Ny løn. 

Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt med flextidsordning. 

Tiltrædelse forventes at være den 1. juli 2022 eller snarest muligt. 

Arbejdsstedet er Sydbanestien 6, 2450 København SV eller Gl. Vasbygade 49, 2450 København SV. 

For yderligere information kan du kontakte vores hovednummer 8256 5400 og spørge efter afdelingschef Mathilde Garde eller afdelingschef Helle Jensen.  

Søg via linket senest søndag den 15. maj 2022
Jobsamtaler forventes afviklet i uge 20 og 21. 

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne.

Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt.

Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

CAB – Jobcenter København – vi hjælper med at afklare ledige til fleksjob eller førtidspension, og vi hjælper ledige i ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


CAB – Center for Afklaring og Beskæftigelse udvider indsatsen og søger ambitiøse og resultatorienterede beskæftigelseskonsulenter

Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) søger nye medarbejdere, der kan varetage rollen som beskæftigelseskonsulent for borgere over 30 år i ressourceforløb – gerne med en profil, der også kan byde kvalificeret ind på et tæt virksomhedssamarbejde. 

Målgruppen er borgere over 30 år, der får bevilget et ressourceforløb af mellem 1-3 års varighed. I løbet af ressourceforløbet skal borgeren parallelt med den øvrige indsats i f.eks. sundhedsforvaltningen, regionen og/eller socialforvaltningen have udviklet sine kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære opgaver i få lønnede timer. Kendetegnet for målgruppen er, at det er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, og som har komplekse problemstillinger, der skal løses via en tværfaglig indsats i de forskellige forvaltninger.

Opgaven som beskæftigelseskonsulent
Som beskæftigelseskonsulent i CAB arbejder du systematisk med de beskrevne indsatser i borgerens indstilling fra rehabiliteringsteamet. Herigennem er du med til at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgeren, blandt andet i koordinering med de øvrige forvaltninger, behandlere, virksomheder og leverandører. Du er med til at engagere og motivere borgeren til at fastholde en tværfaglig udviklingsindsats med fortsat fokus på job og uddannelse. Du tror på, at en helhedsorienteret indsats sker samtidig med en aktiv virksomhedsrettet indsats, og at denne understøtter borgeren i at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden har du forståelse for og erfaring med at skabe relation til borgeren ved at møde denne på en ligeværdig og respektfuld måde.

CAB varetager både det koordinerende myndighedsarbejde med borgerens indstilling fra rehabiliteringsteamet og den beskæftigelsesrettede indsats, der iværksættes som et led i rehabiliteringsplanen. Derfor vil du også bidrage til de forskellige indsatser, der kan skabe progression for borgeren. Dette er eksempelvis individuelle samtaleforløb, etablering og opfølgning på virksomhedspraktik samt jobrettede workshops.

Sideløbende hermed forbereder beskæftigelseskonsulenten også løbende de sager, som skal forelægges på rehabiliteringsmøde, når borgeren efter endt ressourceforløb skal have vurderet sin sag til enten fleksjob eller førtidspension. Du skal derfor kunne samle en sag, indhente lægelig dokumentation og andre bidrag til belysning af sagen, foretage socialfaglige vurderinger af den tilvejebragte dokumentation samt udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del i samarbejde med borgeren.

Vores forventninger til dig er, at du

 • kan håndtere samtaler med udsatte borgere med komplekse problemstillinger samt fastholde et beskæftigelsesrettet fokus
 • er i stand til at skabe udvikling, motivation og fremdrift for de borgere, du samarbejder med, og ligeledes er i stand til at dokumentere den indsats, der igangsættes for de enkelte borgere
 • lægger vægt på at bidrage til gode borgeroplevelser, herunder borgerinddragelse
 • har evnen til at sætte dig ind i et stort og komplekst regelsæt på beskæftigelsesområdet
 • er struktureret og i stand til at prioritere de mange og forskellige opgaver og dagsordener, inkl. egen sagsstamme
 • har gode kommunikations- og formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt 
 • har stærke IT-kompetencer og systemforståelse
 • er i stand til at samarbejde på tværs af forvaltninger, regioner og eksterne samarbejdspartnere
 • kan indgå i et større team og i samarbejde med ambitiøse kolleger udvikle indsatsen til gavn for borgerne
 • kan indgå i og trives med en anerkendende samarbejdskultur, hvor vi med venlighed og hjælpsomhed tager ansvar for den fælles opgaveløsning
 • kan anskue udfordringer fra flere perspektiver og er reflekterende og løsningsfokuseret
 • har lyst til at være med til at sætte dit præg på Jobcenter Københavns profil

Vi tilbyder dig

 • Ansættelse i en udviklingsorienteret organisation, som er under stadig forandring. 
 • Introprogram og sidemandsoplæring samt opgaver, der vil kunne udfordre dig fagligt. 
 • Samarbejde med udviklingsorienterede og selvstændige kolleger med et fagligt højt ambitionsniveau og forskellige baggrunde. 
 • En udfordrende stilling, hvor der er fokus på resultater og progression. 
 • Grundig oplæring, herunder en 9 dages BIF-uddannelse på Metropol med ECTS-point. 
 • Flekstid, borger- og medarbejderdrevet kantine, frugtordning, flekstid, massageordning, fitnessrum på arbejdspladsen samt medarbejderyoga. 

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK/Kommunal for vejledere/undervisere eller Dansk Socialrådgiverforening indenfor beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. Lønnen er efter principperne om Ny løn. 

Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt med flextidsordning. 

Tiltrædelse forventes at være den 1. juli 2022 eller snarest muligt. 

Arbejdsstedet er Sydbanestien 6, 2450 København SV eller Gl. Vasbygade 49, 2450 København SV. 

For yderligere information kan du kontakte vores hovednummer 8256 5400 og spørge efter afdelingschef Mathilde Garde eller afdelingschef Helle Jensen.  

Søg via linket senest søndag den 15. maj 2022
Jobsamtaler forventes afviklet i uge 20 og 21. 

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne.

Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt.

Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

CAB – Jobcenter København – vi hjælper med at afklare ledige til fleksjob eller førtidspension, og vi hjælper ledige i ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.