Gem job

CAMO Line Manager AS550 Fennec ved Helicopter Wing

Helikopter Wing (HW) søger en erfaren flytekniker med line og mellemleder erfaring til arbejdet som CAMO Line Manager på AS550 Fennec helikopteren.

Hos Helicopter Wing værdsættes den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer, der kræver handlekraft og en positiv indstilling.

Om os

HW er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke.

På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen.

Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.

Foruden den operative anvendelse af helikopterkapaciteterne er HW driftskoordinerende myndighed på flytyperne EH101, AS550, MH60-R og T-17. Som driftskoordinerende myndighed har HW ansvaret for at planlægge og tilsikre udførelsen af alt vedligeholdelse på flyene, så disse forbliver luftdygtige.

Helicopter Wing Karup, Continuing Airworthiness Management Organisation (HW CAMO) har det overordnede ansvar for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse, koordination og opfølgning af den samlede materielfaglige drift af Flyvevåbnets helikoptere og T-17 fly.¬

Endvidere er HW CAMO ansvarlig for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af de materielfaglige bestemmelser, samt det styringsgrundlag, som skal etablere Continuing Airworthiness baseret på kravene i DKMAR.

Om stillingen

Stillingsindehaveren er overordnet ansvarlig for den daglige planlægning og koordinering af anvendelsen af operative AS550 Fennec stel på linen i samarbejde med operatørens DUTY-OPS i ESK724.

Stillingsindehaveren tilsikrer i dit daglige virke, at det enkelte flystel er luftdygtigt og rigtigt konfigureret før dette bliver klargjort til flyvning. Det er her vigtigt, at der opstår en nødvendig synergi mellem planlægningen og udførsel af den kortsigtede planlægning af steludnyttelsen i forhold til operatørens behov og de i CAMO masterplan fastlagte Base-level eftersynsperioder.

Parallelt hermed giver stillingsindehaveren input til den langsigtede planlægning af steludnyttelsen i forhold til operatørens behov og de i CAMO masterplan fastlagte Base-level eftersynsperioder.

I forbindelse med den daglige flyvning udleverer og modtager stillingsindehaveren Tech Log til/fra piloterne, herunder tilsikrer briefing af besætningerne af nødvendige forhold før flyvning og de-briefing af piloter efter endt flyvning omkring relevante vedligeholdelsesmæssige forhold. I den forbindelse tilsikres korrekt udfyldelse af COMBI rapporter og oprettelse af fejlfindings-/vedligeholdelsesopgaver.

Nødvendige data overføres til DeMars i forbindelse med modtagelse af Tech Log.

Når der opstår fejl på flyene gennemfører stillingsindehaveren den overordnede daglige prioritering af line opgaverne overfor DKMAR-145 i FVT, i koordination med FVT planlægning, herunder tilsikrer optimal udnyttelse af vedligeholdelsesressourcerne, samt fejlretning af udskudte fejl. Hvis situationen nødvendiggør det udarbejdes oplæg til AAA, MATFLYT, dispensationer m.v. efter behov samtidig med, at der løbende gennemføres nødvendig controlling på data før og efter flyvning, så Tech Log altid er korrekt opdateret.

I forbindelse med controlling på flyene tilsikrer stillingsindehaveren nødvendig monitering af flyenes individuelle eftersynsstatus m.h.t. mindre eftersyn der udføres på linen (30T & 100T), samt tilsikrer optimering/igangsættelse af nødvendige mindre eftersyn således at det får mindst mulig indflydelse på den daglige ønskede stelrådighed for operatøren.

Deltager i relevante møder og arbejdsgrupper efter nærmere anvisning.

Om dig

Det er et krav, at du har en bred erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af daglig flyvning, samt flyvedligeholdelse i Flyvevåbnet. Du er engageret, struktureret, kvalitetsbevidst og du kan arbejde selvstændigt.

Du har kendskab til Part M og Part 145.

Du har mod på at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimering inden for eget ansvarsområde. Der vil i stillingen være en høj grad af selvledelse.

Det er vigtigt, at du kan håndtere flere forskellige interessenter og samtidig fungere som sparringsparter for dine CAMO kolleger med henblik på at sikre tilstrækkelig stelrådighed, så de operative opgaver kan løses optimalt os sikkert.

Af dig som person forventer vi at du:
• Er servicemindet.
• Er selvstændig.
• Evner at tage opgaver og selvstændigt udføre dem.
• Har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.
• Er kvalitetsbevist.
• Siger din mening, og har en holdning til dit arbejde.
• Har humor.
• Sidst men ikke mindst, at du har overblik også i pressede situationer.

Det forventes, at du færdes hjemmevant i Office pakken (Word, Excel og PowerPoint).

Det er endvidere et krav, at du allerede er hjemmevant i DeMars (SAP). Derudover er det en fordel hvis du har erfaring med kvalitetssystemer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CAMO major Søren Jessen på telefon 72 84 25 40 eller 25 58 93 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. august måned 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. oktober måned 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåb-nets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver sø-redningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Sagsbehandler til Det Regionale IT Servicenter Ves...

Flyvestation Karup

Karup J
Vil du være vores nye Indkøbs- og beholdningsansvarlige forsyner, for Det Regionale IT Servicecentre Vest? Og dermed have ansvar for planlægning, koordinering, opgavetilrettelæggelse og prioritering for materiel og køretøjer, i vores region? – Som vi...
4. august 2022

Sagsbehandler til behandling af diplomatiske ansøg...

Flyvestation Karup

Karup J
Er du den stærke befalingsmand, der evner at sagsbehandle kompleks problemstillinger og bevare overblikket i en operativ præget hverdag, så er her muligheden for at blive en del af et udfordrende og dynamisk miljø i Flyvevåbnets nationale luftoperati...
21. juli 2022

Faglærer til den Grundlæggende Sergentuddannelse v...

Flyvestation Karup

Karup J
Vil du være med til, at gøre de kommende sergenter i flyvevåbnet klar til tjenesten som mellemleder? Kunne du tænke dig, at udvikle dine egne kompetencer inden for ledelse, pædagogik og føring, så er stillingen som faglærer lige noget for dig. Om os ...
3. august 2022

CAMO Line Manager AS550 Fennec ved Helicopter Wing

Helikopter Wing (HW) søger en erfaren flytekniker med line og mellemleder erfaring til arbejdet som CAMO Line Manager på AS550 Fennec helikopteren.

Hos Helicopter Wing værdsættes den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer, der kræver handlekraft og en positiv indstilling.

Om os

HW er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke.

På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen.

Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.

Foruden den operative anvendelse af helikopterkapaciteterne er HW driftskoordinerende myndighed på flytyperne EH101, AS550, MH60-R og T-17. Som driftskoordinerende myndighed har HW ansvaret for at planlægge og tilsikre udførelsen af alt vedligeholdelse på flyene, så disse forbliver luftdygtige.

Helicopter Wing Karup, Continuing Airworthiness Management Organisation (HW CAMO) har det overordnede ansvar for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse, koordination og opfølgning af den samlede materielfaglige drift af Flyvevåbnets helikoptere og T-17 fly.¬

Endvidere er HW CAMO ansvarlig for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af de materielfaglige bestemmelser, samt det styringsgrundlag, som skal etablere Continuing Airworthiness baseret på kravene i DKMAR.

Om stillingen

Stillingsindehaveren er overordnet ansvarlig for den daglige planlægning og koordinering af anvendelsen af operative AS550 Fennec stel på linen i samarbejde med operatørens DUTY-OPS i ESK724.

Stillingsindehaveren tilsikrer i dit daglige virke, at det enkelte flystel er luftdygtigt og rigtigt konfigureret før dette bliver klargjort til flyvning. Det er her vigtigt, at der opstår en nødvendig synergi mellem planlægningen og udførsel af den kortsigtede planlægning af steludnyttelsen i forhold til operatørens behov og de i CAMO masterplan fastlagte Base-level eftersynsperioder.

Parallelt hermed giver stillingsindehaveren input til den langsigtede planlægning af steludnyttelsen i forhold til operatørens behov og de i CAMO masterplan fastlagte Base-level eftersynsperioder.

I forbindelse med den daglige flyvning udleverer og modtager stillingsindehaveren Tech Log til/fra piloterne, herunder tilsikrer briefing af besætningerne af nødvendige forhold før flyvning og de-briefing af piloter efter endt flyvning omkring relevante vedligeholdelsesmæssige forhold. I den forbindelse tilsikres korrekt udfyldelse af COMBI rapporter og oprettelse af fejlfindings-/vedligeholdelsesopgaver.

Nødvendige data overføres til DeMars i forbindelse med modtagelse af Tech Log.

Når der opstår fejl på flyene gennemfører stillingsindehaveren den overordnede daglige prioritering af line opgaverne overfor DKMAR-145 i FVT, i koordination med FVT planlægning, herunder tilsikrer optimal udnyttelse af vedligeholdelsesressourcerne, samt fejlretning af udskudte fejl. Hvis situationen nødvendiggør det udarbejdes oplæg til AAA, MATFLYT, dispensationer m.v. efter behov samtidig med, at der løbende gennemføres nødvendig controlling på data før og efter flyvning, så Tech Log altid er korrekt opdateret.

I forbindelse med controlling på flyene tilsikrer stillingsindehaveren nødvendig monitering af flyenes individuelle eftersynsstatus m.h.t. mindre eftersyn der udføres på linen (30T & 100T), samt tilsikrer optimering/igangsættelse af nødvendige mindre eftersyn således at det får mindst mulig indflydelse på den daglige ønskede stelrådighed for operatøren.

Deltager i relevante møder og arbejdsgrupper efter nærmere anvisning.

Om dig

Det er et krav, at du har en bred erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af daglig flyvning, samt flyvedligeholdelse i Flyvevåbnet. Du er engageret, struktureret, kvalitetsbevidst og du kan arbejde selvstændigt.

Du har kendskab til Part M og Part 145.

Du har mod på at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimering inden for eget ansvarsområde. Der vil i stillingen være en høj grad af selvledelse.

Det er vigtigt, at du kan håndtere flere forskellige interessenter og samtidig fungere som sparringsparter for dine CAMO kolleger med henblik på at sikre tilstrækkelig stelrådighed, så de operative opgaver kan løses optimalt os sikkert.

Af dig som person forventer vi at du:
• Er servicemindet.
• Er selvstændig.
• Evner at tage opgaver og selvstændigt udføre dem.
• Har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.
• Er kvalitetsbevist.
• Siger din mening, og har en holdning til dit arbejde.
• Har humor.
• Sidst men ikke mindst, at du har overblik også i pressede situationer.

Det forventes, at du færdes hjemmevant i Office pakken (Word, Excel og PowerPoint).

Det er endvidere et krav, at du allerede er hjemmevant i DeMars (SAP). Derudover er det en fordel hvis du har erfaring med kvalitetssystemer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CAMO major Søren Jessen på telefon 72 84 25 40 eller 25 58 93 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. august måned 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. oktober måned 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåb-nets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver sø-redningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Sagsbehandler til Det Regionale IT Servicenter Ves...

Flyvestation Karup

Karup J
Vil du være vores nye Indkøbs- og beholdningsansvarlige forsyner, for Det Regionale IT Servicecentre Vest? Og dermed have ansvar for planlægning, koordinering, opgavetilrettelæggelse og prioritering for materiel og køretøjer, i vores region? – Som vi...
4. august 2022

Sagsbehandler til behandling af diplomatiske ansøg...

Flyvestation Karup

Karup J
Er du den stærke befalingsmand, der evner at sagsbehandle kompleks problemstillinger og bevare overblikket i en operativ præget hverdag, så er her muligheden for at blive en del af et udfordrende og dynamisk miljø i Flyvevåbnets nationale luftoperati...
21. juli 2022

Faglærer til den Grundlæggende Sergentuddannelse v...

Flyvestation Karup

Karup J
Vil du være med til, at gøre de kommende sergenter i flyvevåbnet klar til tjenesten som mellemleder? Kunne du tænke dig, at udvikle dine egne kompetencer inden for ledelse, pædagogik og føring, så er stillingen som faglærer lige noget for dig. Om os ...
3. august 2022