Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Centerchef til Center for Psykiatri og Handicap

Besættes pr.
01-06-2020

Bornholms Regionskommune søger centerchef til Center for Psykiatri og Handicap  

Center for Psykiatri og Handicap er bornholmernes indgang til psykiatri- og handicapområdet i kommunalt regi.

I centeret løftes en lang række af de kommunale myndigheds- og driftsopgaver inden for voksenpsykiatri- og handicapområdet.

Centeret har tre store områder: psykiatri, handicap og myndighed. Centerchefen har direkte ledelse af cirka fire medarbejdere og 10 ledere. Administration for myndighed, bo- og dagtilbud varetager opgaver som administrativ betjening af politisk udvalg, tilsyn (Ældre og Handicap), magtanvendelse, udviklingsopgaver og administration af fagsystemer/platforme.

Stillingsopslaget er uddybet i stillings- og personprofilen, som du finder her. 

Centerchefens funktioner og opgaver

Centerchefen for Center for Psykiatri og Handicap er den øverste driftschef for hele centrets virksomhed med ansvar for ledelse, drift, økonomi, styring og udvikling af det samlede område. Det er væsentligt at centerchefen sikrer en solid og velkonsolideret økonomi og styring, som fundament for centerets udvikling og opgavevaretagelse.

Centerchefen indgår i koncernledelsen sammen med direktionen og de ni øvrige driftschefer. Koncernledelsen varetager den strategiske udvikling af regionskommunen og den operationelle gennemførelse af de politiske beslutninger.

I tæt samspil med servicedirektøren varetager centerchefen den faglige rådgivning af Social- og Sundhedsudvalget og kommunalbestyrelsen på psykiatri- og handicapområdet.

Herudover er centerchefen ansvarlig for at udvikle løsninger på tværs af regionskommunens organisation for at sikre bæredygtige og helhedsorienterede indsatser i samspil med de øvrige chefer, medarbejderne og eksterne samarbejdsparter. I disse sammenhænge skal centerchefen være fokuseret på at identificere løsninger, der skaber resultater for psykiatri- og handicapområdet på Bornholm og formå at sætte strategisk retning for hele området. Som eksempel på dette kan det nævnes at centret har tradition for at udvikle relevante tilbud på Bornholm for så vidt muligt, frem for at tilkøbe løsninger uden for øen.

Dette med blik for fortsat at udvikle området i en retning, hvori der tænkes i nye visionære løsninger, så man får mest muligt værdi for borgeren og/eller mest mulig kvalitet i indsatserne. Det betyder, at centerchefen skal tilføre et passende element af forstyrrelse i organisationen – med respekt for at fastholde de gode indsatser, der allerede gøres.

Centerchefen for Center for Psykiatri og Handicap skal have fokus på:

 • Fuldførelse af implementeringen af fagsystemet CURA
 • Fortsætte projektsamarbejde med VISO omkring forankring af viden fra VISO-forløb på tværs af centret
 • Ny takstinddelingsmodel
 • Ny hovedlov på vej
 • Håndtering af servicelovens § 83 og 85
 • Føre arbejdet med centrets kerneopgave videre
 • Føre arbejdet med den sammenhængende ungeindsats videre til næste fase
 • Udvikling af politikker herunder en sammenskrivning af ældre- og værdighedspolitikken med handicappolitikken
 • Samarbejde mellem de forskellige tilsyn
 • Generelle tendenser – i landspolitik og lovgivning, lokal politik og i KL m.v.
 • At medvirke til, at der etableres et godt samspil til det politiske udvalg og kommunalbestyrelsen – med fagligt kvalificerede oplæg og en sikker politisk betjening.
Ledelsesmæssige kvalifikationer og personlige egenskaber

Centerchefen for Center for Psykiatri og Handicap i Bornholms Regionskommune er en synlig og inddragende chef, der ledelsesmæssigt såvel som personligt besidder solid analytisk kapacitet, evne til innovativ, tværgående- og strategisk tænkning, samt stærke sociale og relationelle egenskaber – vi tror på at samarbejdet styrkes når relationen styrkes!

Centerchefen skal evne at lede tillidsbaseret og at sætte retning for både ledergerningen og driften i centret.

Centerchefen skal kunne begå sig relevant på mange forskellige niveauer og kommunikere, formidle og oversætte klart og tydeligt. Hertil kommer at kunne prioritere og stå på mål for indsatsen og samtidig bakke medarbejdere og ledere op. Det er desuden vigtigt at centerchefen er udviklingsorienteret og nysgerrig i jagten på de gode løsninger for borgerne.

Centerchefen skal have forståelse for den kompleksitet og de særlige vilkår, der gør sig gældende i Bornholms Regionskommune, forstå at inddrage og invitere de øvrige centre, civilsamfundet og andre interessenter, til samarbejde om løsninger. Det er særligt vigtigt, når man er en kommune uden direkte nabokommuner. Samtidig er det vigtigt, at centerchefen vil Bornholm og engagerer sig i det lokale samfund.

Ledelsesopgaven som chef i Bornholms Regionskommune rummer mange aspekter og foregår på mange niveauer. Centerchefen skal i den forbindelse være i stand til at levere kvalificeret og aktivt modspil opad og nedad, herunder i forhold til ledelse af ledere, hvor centerchefen yder kvalificeret ledelsesmæssig sparring og sammen med ledelsen, lede driften og sætter strategisk retning i ledergruppen såvel som for hele området. I forlængelse heraf skal centerchefen både kunne lede gennem svære situationer og samtidig kunne udvikle området.

Parallelt med sikker varetagelse af områdets drift, både i taktisk og operationelt henseende samt med fokus på den faglige og strategiske udvikling af området, skal centerchefen besidde evnen til at håndtere den nødvendige økonomistyring, kompetent understøttet af Center for Økonomi og Personale.

Faglige kompetencer, erfaringer og baggrund

Det forventes, at centerchefen har viden om og kendskab til psykiatri- og handicapområdet, herunder det specialiserede socialområde, ligesom en indgående interesse for feltet og blik for tendenser, der rører sig på området, er essentielt.

Vi forestiller os, at centerchefens formelle uddannelsesmæssige baggrund har basis i en:
 • Fagligt relevant professionsbachelor med en akademisk overbygning inden for området og/eller
 • En socialpædagogisk eller sundhedsfaglig akademisk uddannelse eller tilsvarende og/eller
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger
Det er en klar fordel, hvis man har en ledelsesmæssig videre- og efteruddannelse på masterniveau, ellers må det forventes, at man inden for en rimelig tid påbegynder en sådan.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til ”Aftale om aflønning af chefer” indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Grundlønnen udgør løntrin 51 + pensionsgivende tillæg på 18.500 kr. årligt (31/3 2000-niveau). Den endelige løn fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen er pr. 1. juni 2020. 

Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via  knappen "Send ansøgning", sådan at vi har modtaget den senest den 01-04-2020. 

Første og anden samtalerunde forventes at blive afholdt den 15 og 20 april 2020

Du vil blive bedt om at udfylde personligheds- og adfærdsanalyser hvis du bliver indkaldt til samtale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Dorow på 56921003 eller 30181800.

Center for Psykiatri og Handicap

I Center for Psykiatri og Handicap yder vi kompetent støtte og vejledning. Vi ser faglighed som nøglen til at løfte vores opgaver og nå vores mål om at borgerne lykkes i livet, på egne præmisser.

Vi arbejder med borgernes medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale udfordringer har mulighed for at tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Ansøgningsfrist
01-04-2020 23:59


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.