Centerleder til Bifrost - stedet med fleksible muligheder for børn og unge

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


Bifrost – fleksible tilbud til børn og unge – centerleder 

Bifrost er en højt specialiseret døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med vidtgående handicaps – fra både Vejle Kommune og andre kommuner.
Bifrost har 3 afdelinger, Kilden, Bygden og Gården, beliggende i Vejle og Brejning.
Dygtige ledere og medarbejdere skal alle uddannes til at arbejde ud fra neuropædagogiske grundprincipper.

Om jobbet

Bifrost har været igennem en turbulent tid. Der arbejdes derfor målrettet med faglig og organisatorisk udvikling og der er behov for en dygtig og tillidsskabende centerleder til at løfte en væsentlig samfundsopgave -  til gavn for børn og unge med særlige behov.
En handlingsplan, der rækker frem i tiden, er netop vedtaget og vil give rum og mulighed for en spændende rejse, der vil blive understøttet, så du som centerleder kan udvikle stedet sammen med engagerede ledere og medarbejdere.  Handlingsplanen vedlægges.

Du vil blive mødt af unikke børn med mangeartede behov, store forventninger fra forældre og stor efterspørgsel efter individuelle løsninger fra rådgivere fra såvel Vejle Kommune som andre kommuner. Der er medarbejdere med såvel pædagogisk som sundhedsfaglig uddannelse, ligesom der er omsorgsmedhjælpere ansat. Dertil kommer en række familiekonsulenter, der understøtter arbejdet i familier, hvor børn er anbragt i pleje.

Som centerleder skal du kunne lede en stor institution og understøtte afdelingsledergruppen, blandt andet via kvalificeret sparring og fælles lederudvikling. Du skal skabe og lede en ledergruppe, der står sammen om opgaven. Du er med andre ord en visionær centerleder, der kan skabe rammerne for, at afdelingslederne lykkes i den daglige drift, så resultaterne nås. En nærværende og tillidsskabende centerleder, der kan få følgeskab, både blandt afdelingslederne, men også hos medarbejderne. Det tværfaglige samarbejdsmiljø skal fortsat udvikles i en gensidig respekt de enkelte fagligheder imellem.

Du skal, sammen med 8 dedikerede afdelingsledere, videreføre og videreudvikle institutionens fundament og rammerne for et godt og sundt arbejdsmiljø. Du evner derfor på inddragende vis, at skabe gejst og holdånd og kan samtidigt sætte en klar retning for ledere og medarbejdere i Bifrost. Du kan med dine gode relationelle kompetencer skabe og bevare det gode netværk, Bifrost har med andre kommuner.

Det neuropædagogiske fundament i Bifrost står over for en større revitalisering, hvor det skal spille sammen med low arousel pædagogik og det sundhedsfaglige felt. I det hele taget er der påbegyndt indledende udvikling af et forstærket internt uddannelses-setup, både for nye medarbejdere, men også for nuværende medarbejdere med henblik på at fastholde og udvikle nødvendige faglige kompetencer. Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af dygtige medarbejdere bliver en af de kommende års største opgaver i Bifrost. Samtidig udvikler målgruppen for anbringelser og aflastning i Bifrost sig i disse år med stadig større og komplekse behov hos børnene til følge. Det kræver, at institutionen fortsat udvikler sig og geares til morgendagens faglige og organisatoriske udfordringer.
Du er derfor en erfaren og dygtig leder, som evner at navigere i de paradokser, der ofte kendetegner moderne ledelse.

For den rette ansøger er der tale om en virkelig spændende og udfordrende stilling som centerleder, hvor alle ledelsesfag, faglige og personlige kompetencer vil komme i spil.
Vi søger efter en visionær, nærværende og tillidsskabende centerleder, som brænder for at udvikle institutionen og sammen finde holdbare svar på de strategiske udfordringer, som institutionen står overfor.   En centerleder med gode kommunikative evner, og som er empatisk og handlekraftig.

Som centerleder på Bifrost indgår du i ledergruppen i Familie & Forebyggelse, og du skal her bidrage til at udvikle og skabe sammenhæng i de ydelser og den kvalitet, der leveres på tværs. Du skal således være en aktiv deltager i ledergruppen, hvor hovedopgaven er en helhedsorienteret indsats i Familie & Forebyggelse ud fra et borgerperspektiv.

Tiltrædelse 1. januar 2022

Vi forventer af dig

 • at du har en relevant uddannelse 
 • at du har ledererfaring og kan lede gennem afdelingslederne
 • at du er engageret i det specialiserede område
 • at du kender vigtigheden af at lytte og anerkende og har gode kommunikative evner
 • at dine værdier er båret af ordentlighed
 • at du formår at skabe en balance mellem udvikling og drift
 • at du kan opnå følgeskab, få det bedste frem i ledere og medarbejderne, og skabe den positive fælles kultur, der skal kendetegne Bifrost – du er nærværende og tillidsskabende
 • at du har gode samarbejdsevner og relationelle kompetencer, der giver en lethed i omgangen med dig, som gør det enkelt at spille sammen med dig
 • at du har en naturlig autoritet, er rammesættende, tydelig og delegerende
 • at du kan styre økonomien, sammen med de 8 ledere
 • at du har humor
 • Sidst, men ikke mindst, så brænder du for at gøre en forskel for sårbare børn og unge

Vi tilbyder dig

En spændende og udviklende stilling, hvor du er med til at gøre en forskel.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i henhold til relevant lederoverenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.

Om os

Familie & Forebyggelse er en af 3 linjeafdelinger i Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune. Der er i alt ca. 750 ansatte i Familie & Forebyggelse. Bifrost er en af 3 døgninstitutioner i afdelingen.

Bifrost er et tilbud til børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Med afsæt i barnets potentiale tilbyder Bifrost helhedsorienterede indsatser med fokus på udvikling.

Der er 8 ledere og ca. 230 medarbejdere incl. fastansatte vikarer.

Der er 20 døgnpladser og 65 aflastningspladser. Endvidere modtager 90 børn støtte i hjemmet.

Flere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte chef for Familie & Forebyggelse Anette Ravn Olsen for nærmere information på tlf. 23 88 58 06 eller på mail anero@vejle.dk.
Du kan læse mere om os på www.Bifrost.vejle.dk
Her kan du læse: Handleplan Bifrost.

Ansøgningsfrist

15. november 2021.
1. samtalerunde afvikles den 22. november 2021 og 2. samtale 29. november 2021. Der vil mellem de to samtaler blive afholdt 1:1 samtale mellem kandidat og chefen for Familie & Forebyggelse.

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse mellem 1. og 2. samtale og cases i forbindelse med 2. samtale.

Børneattest

Vi indhenter børneattest og den offentlige straffeattest.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Centerleder til Bifrost - stedet med fleksible muligheder for børn og unge


Bifrost – fleksible tilbud til børn og unge – centerleder 

Bifrost er en højt specialiseret døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med vidtgående handicaps – fra både Vejle Kommune og andre kommuner.
Bifrost har 3 afdelinger, Kilden, Bygden og Gården, beliggende i Vejle og Brejning.
Dygtige ledere og medarbejdere skal alle uddannes til at arbejde ud fra neuropædagogiske grundprincipper.

Om jobbet

Bifrost har været igennem en turbulent tid. Der arbejdes derfor målrettet med faglig og organisatorisk udvikling og der er behov for en dygtig og tillidsskabende centerleder til at løfte en væsentlig samfundsopgave -  til gavn for børn og unge med særlige behov.
En handlingsplan, der rækker frem i tiden, er netop vedtaget og vil give rum og mulighed for en spændende rejse, der vil blive understøttet, så du som centerleder kan udvikle stedet sammen med engagerede ledere og medarbejdere.  Handlingsplanen vedlægges.

Du vil blive mødt af unikke børn med mangeartede behov, store forventninger fra forældre og stor efterspørgsel efter individuelle løsninger fra rådgivere fra såvel Vejle Kommune som andre kommuner. Der er medarbejdere med såvel pædagogisk som sundhedsfaglig uddannelse, ligesom der er omsorgsmedhjælpere ansat. Dertil kommer en række familiekonsulenter, der understøtter arbejdet i familier, hvor børn er anbragt i pleje.

Som centerleder skal du kunne lede en stor institution og understøtte afdelingsledergruppen, blandt andet via kvalificeret sparring og fælles lederudvikling. Du skal skabe og lede en ledergruppe, der står sammen om opgaven. Du er med andre ord en visionær centerleder, der kan skabe rammerne for, at afdelingslederne lykkes i den daglige drift, så resultaterne nås. En nærværende og tillidsskabende centerleder, der kan få følgeskab, både blandt afdelingslederne, men også hos medarbejderne. Det tværfaglige samarbejdsmiljø skal fortsat udvikles i en gensidig respekt de enkelte fagligheder imellem.

Du skal, sammen med 8 dedikerede afdelingsledere, videreføre og videreudvikle institutionens fundament og rammerne for et godt og sundt arbejdsmiljø. Du evner derfor på inddragende vis, at skabe gejst og holdånd og kan samtidigt sætte en klar retning for ledere og medarbejdere i Bifrost. Du kan med dine gode relationelle kompetencer skabe og bevare det gode netværk, Bifrost har med andre kommuner.

Det neuropædagogiske fundament i Bifrost står over for en større revitalisering, hvor det skal spille sammen med low arousel pædagogik og det sundhedsfaglige felt. I det hele taget er der påbegyndt indledende udvikling af et forstærket internt uddannelses-setup, både for nye medarbejdere, men også for nuværende medarbejdere med henblik på at fastholde og udvikle nødvendige faglige kompetencer. Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af dygtige medarbejdere bliver en af de kommende års største opgaver i Bifrost. Samtidig udvikler målgruppen for anbringelser og aflastning i Bifrost sig i disse år med stadig større og komplekse behov hos børnene til følge. Det kræver, at institutionen fortsat udvikler sig og geares til morgendagens faglige og organisatoriske udfordringer.
Du er derfor en erfaren og dygtig leder, som evner at navigere i de paradokser, der ofte kendetegner moderne ledelse.

For den rette ansøger er der tale om en virkelig spændende og udfordrende stilling som centerleder, hvor alle ledelsesfag, faglige og personlige kompetencer vil komme i spil.
Vi søger efter en visionær, nærværende og tillidsskabende centerleder, som brænder for at udvikle institutionen og sammen finde holdbare svar på de strategiske udfordringer, som institutionen står overfor.   En centerleder med gode kommunikative evner, og som er empatisk og handlekraftig.

Som centerleder på Bifrost indgår du i ledergruppen i Familie & Forebyggelse, og du skal her bidrage til at udvikle og skabe sammenhæng i de ydelser og den kvalitet, der leveres på tværs. Du skal således være en aktiv deltager i ledergruppen, hvor hovedopgaven er en helhedsorienteret indsats i Familie & Forebyggelse ud fra et borgerperspektiv.

Tiltrædelse 1. januar 2022

Vi forventer af dig

 • at du har en relevant uddannelse 
 • at du har ledererfaring og kan lede gennem afdelingslederne
 • at du er engageret i det specialiserede område
 • at du kender vigtigheden af at lytte og anerkende og har gode kommunikative evner
 • at dine værdier er båret af ordentlighed
 • at du formår at skabe en balance mellem udvikling og drift
 • at du kan opnå følgeskab, få det bedste frem i ledere og medarbejderne, og skabe den positive fælles kultur, der skal kendetegne Bifrost – du er nærværende og tillidsskabende
 • at du har gode samarbejdsevner og relationelle kompetencer, der giver en lethed i omgangen med dig, som gør det enkelt at spille sammen med dig
 • at du har en naturlig autoritet, er rammesættende, tydelig og delegerende
 • at du kan styre økonomien, sammen med de 8 ledere
 • at du har humor
 • Sidst, men ikke mindst, så brænder du for at gøre en forskel for sårbare børn og unge

Vi tilbyder dig

En spændende og udviklende stilling, hvor du er med til at gøre en forskel.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i henhold til relevant lederoverenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.

Om os

Familie & Forebyggelse er en af 3 linjeafdelinger i Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune. Der er i alt ca. 750 ansatte i Familie & Forebyggelse. Bifrost er en af 3 døgninstitutioner i afdelingen.

Bifrost er et tilbud til børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Med afsæt i barnets potentiale tilbyder Bifrost helhedsorienterede indsatser med fokus på udvikling.

Der er 8 ledere og ca. 230 medarbejdere incl. fastansatte vikarer.

Der er 20 døgnpladser og 65 aflastningspladser. Endvidere modtager 90 børn støtte i hjemmet.

Flere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte chef for Familie & Forebyggelse Anette Ravn Olsen for nærmere information på tlf. 23 88 58 06 eller på mail anero@vejle.dk.
Du kan læse mere om os på www.Bifrost.vejle.dk
Her kan du læse: Handleplan Bifrost.

Ansøgningsfrist

15. november 2021.
1. samtalerunde afvikles den 22. november 2021 og 2. samtale 29. november 2021. Der vil mellem de to samtaler blive afholdt 1:1 samtale mellem kandidat og chefen for Familie & Forebyggelse.

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse mellem 1. og 2. samtale og cases i forbindelse med 2. samtale.

Børneattest

Vi indhenter børneattest og den offentlige straffeattest.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.