Chef for 4 KMP/V GHR (HRU)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du stå i spidsen for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og tilsikre at fundamentet for gode professionelle infanterister er på plads?

Kan og vil du skabe gode enkeltkæmpere og afsiddede infanterigrupper og udvikle unge befalingsmænd til at være dygtige førere?

Brænder du for chefvirket, er du selvstændig, og er du en leder, som skaber følgeskab?

Så bør du søge stillingen som kompagnichef 4. kompagni ved V Uddannelsesbataljon.

Om os

Vi er en uddannelsesbataljon, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Bataljonens kerneopgave er uddannelsen af infanterister i rammen af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi tror på, at Hærens Basis- og Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem Grundlæggende Militær Uddannelse, Funktionsuddannelse og Enhedsuddannelse.

Som noget nyt har bataljonen fra august 2021 startet gennemførelsen af en otte måneders værnepligtsuddannelse (HBU 8), men henblik på at uddanne mobiliseringsenheder til 1. Brigades tre kampbataljoner ved LG, GHR og JDR.

Som bataljon besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre i staben og underafdelingerne, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. Bataljonen har fokus på, at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Bataljonen løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer og underafdelinger, men en høj grad af handlefrihed, fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Bataljonen er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem kvalitet, engagement, respekt og kontrol.

”Vi danner Hærens fundament”

Om stillingen

Som chef for 4. kompagni, kommer du til at bygge videre på det solide fundament som er skabt gennem Hærens Basisuddannelse ved Livkompagniet. Under Reaktionsstyrkeuddannelsen skal soldaterne videreudvikle deres enkeltkæmperfærdigheder og uddannes til at virke som afsiddet infanterigruppe i rammen af delingen under alle taktiske aktiviteter.

Opgaveløsningen som kompagnichef kræver stort personligt engagement – hver dag! Du er overfor bataljonschefen direkte ansvarlig for kompagniets samlede virke, og du indgår i bataljonens chefgruppe.

Det er også dit ansvar – i samarbejde med bataljonsbefalingsmanden - at tilsikre, at kompagniets befalingsmænd på alle niveauer uddannes og udvikles frem mod tjeneste ved SRS-enheder, primært ved Gardehusarregimentet.

Desuden løser kompagniet løbende en række mindre afgivelser og støtteopgaver, både internt i bataljonen og for eksterne myndigheder.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L,VUK eller du er en erfaren premierløjtnant, som har gennemført Føringskursus med et godt resultat og som kan udnævnes ifm. tiltrædelsen.

Som leder går du altid forrest og fremstår som en faglig og personlig rollemodel for dine soldater, og du er både fysisk og mentalt robust. Du er soldat i ordets bedste betydning og er altid villig til at gå forrest og lede ved eksemplets magt.

Du er en naturlig leder, som folk samles omkring. Du er empatisk og har interesse i dine soldater og deres udvikling, og du formår at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor personellet trives. Du har hele tiden målet for øje under hensyntagen til vilkårene for dit personel og situationen i dit kompagni.

Du er både udviklings- og resultatorienteret, da uddannelsen forventeligt skal justeres løbende, men samtidig skal uddannelsesmålene nås rettidigt og tilfredsstillende.

Du kan om nødvendigt træde i karakter og træffe de nødvendige beslutninger, når situationen kræver dette. Du er engageret i ledelse og uddannelse med fokus på, at teorien bliver omsat til praktik. Du har gode samarbejdsevner, er udadvendt og du ved, at gode resultater opnås ved at alle yder deres bedste.

Som person er du loyal både op, ned og til siden og ser dig som en vigtig brik i bataljonens samlede opgaveløsning, og du forstår betydningen af samarbejde på tværs af underafdelingerne.

Det vil være en fordel, hvis du som delingsfører eller næstkommanderende har forrettet tjeneste i en HRU eller SRS infanterienhed.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for V Uddannelsesbataljon, oberstløjtnant Christian Enghusen Poulsen på telefon 7283 3901/4138 5200 eller GHR-5B-CH@FIIN.DK.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61 eller mail FPS-BA-BS231@MIL.DK

Ansøgningsfristen er torsdag den 23. september 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres i uge 39 på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og internatio-nal tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Chef for 4 KMP/V GHR (HRU)

Vil du stå i spidsen for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og tilsikre at fundamentet for gode professionelle infanterister er på plads?

Kan og vil du skabe gode enkeltkæmpere og afsiddede infanterigrupper og udvikle unge befalingsmænd til at være dygtige førere?

Brænder du for chefvirket, er du selvstændig, og er du en leder, som skaber følgeskab?

Så bør du søge stillingen som kompagnichef 4. kompagni ved V Uddannelsesbataljon.

Om os

Vi er en uddannelsesbataljon, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Bataljonens kerneopgave er uddannelsen af infanterister i rammen af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi tror på, at Hærens Basis- og Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem Grundlæggende Militær Uddannelse, Funktionsuddannelse og Enhedsuddannelse.

Som noget nyt har bataljonen fra august 2021 startet gennemførelsen af en otte måneders værnepligtsuddannelse (HBU 8), men henblik på at uddanne mobiliseringsenheder til 1. Brigades tre kampbataljoner ved LG, GHR og JDR.

Som bataljon besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre i staben og underafdelingerne, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. Bataljonen har fokus på, at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Bataljonen løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer og underafdelinger, men en høj grad af handlefrihed, fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Bataljonen er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem kvalitet, engagement, respekt og kontrol.

”Vi danner Hærens fundament”

Om stillingen

Som chef for 4. kompagni, kommer du til at bygge videre på det solide fundament som er skabt gennem Hærens Basisuddannelse ved Livkompagniet. Under Reaktionsstyrkeuddannelsen skal soldaterne videreudvikle deres enkeltkæmperfærdigheder og uddannes til at virke som afsiddet infanterigruppe i rammen af delingen under alle taktiske aktiviteter.

Opgaveløsningen som kompagnichef kræver stort personligt engagement – hver dag! Du er overfor bataljonschefen direkte ansvarlig for kompagniets samlede virke, og du indgår i bataljonens chefgruppe.

Det er også dit ansvar – i samarbejde med bataljonsbefalingsmanden - at tilsikre, at kompagniets befalingsmænd på alle niveauer uddannes og udvikles frem mod tjeneste ved SRS-enheder, primært ved Gardehusarregimentet.

Desuden løser kompagniet løbende en række mindre afgivelser og støtteopgaver, både internt i bataljonen og for eksterne myndigheder.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L,VUK eller du er en erfaren premierløjtnant, som har gennemført Føringskursus med et godt resultat og som kan udnævnes ifm. tiltrædelsen.

Som leder går du altid forrest og fremstår som en faglig og personlig rollemodel for dine soldater, og du er både fysisk og mentalt robust. Du er soldat i ordets bedste betydning og er altid villig til at gå forrest og lede ved eksemplets magt.

Du er en naturlig leder, som folk samles omkring. Du er empatisk og har interesse i dine soldater og deres udvikling, og du formår at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor personellet trives. Du har hele tiden målet for øje under hensyntagen til vilkårene for dit personel og situationen i dit kompagni.

Du er både udviklings- og resultatorienteret, da uddannelsen forventeligt skal justeres løbende, men samtidig skal uddannelsesmålene nås rettidigt og tilfredsstillende.

Du kan om nødvendigt træde i karakter og træffe de nødvendige beslutninger, når situationen kræver dette. Du er engageret i ledelse og uddannelse med fokus på, at teorien bliver omsat til praktik. Du har gode samarbejdsevner, er udadvendt og du ved, at gode resultater opnås ved at alle yder deres bedste.

Som person er du loyal både op, ned og til siden og ser dig som en vigtig brik i bataljonens samlede opgaveløsning, og du forstår betydningen af samarbejde på tværs af underafdelingerne.

Det vil være en fordel, hvis du som delingsfører eller næstkommanderende har forrettet tjeneste i en HRU eller SRS infanterienhed.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for V Uddannelsesbataljon, oberstløjtnant Christian Enghusen Poulsen på telefon 7283 3901/4138 5200 eller GHR-5B-CH@FIIN.DK.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61 eller mail FPS-BA-BS231@MIL.DK

Ansøgningsfristen er torsdag den 23. september 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres i uge 39 på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og internatio-nal tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.