Gem job

Chef for ledelseselementet ved Forsvarets Sanitetskommando

Er du major og vil du gerne udfordre dine kompetencer indenfor styring, planlægning, kommunikation og situationsbestemt rådgivning? Er dine kernekompetencer samtidigt samarbejde på tværs af forskellige faggrupper og ikke mindst, at du besidder empatiske lederegenskaber? Så søger chefen og stabschefen i Forsvarets Sanitetskommando efter den næste chef til Forsvarets Sanitetskommandos ledelseselement.

Om os

Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.


Ledelseselementet indgår i staben, der er placeret i Sødalsparken i Brabrand, ved Aarhus. Som chef arbejder du for chefen og stabschefen, og du er organisatorisk placeret direkte under stabschefen. Ledelseselementet varetager primært ledelsesstøtte, styring, koordination, informationsmanagement og adjudanturopgaver. Du bliver chef for fem medarbejdere, en adjudant, en chefsekretær, en sekretariatsleder, en stabshjælper og en kommunikationsmedarbejder.
Den øvrige stab består af en udviklingsdivision, en produktionsdivision samt et garnisonsstøtteelement. Herudover består FSK af fem infirmerier, to uddannelsescentre, et operativt stabselement samt et sundhedsfagligt hærelement.
Du vil indgå i et super professionelt team, der har en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang til opgaverne.

Om stillingen

Du leder ledelseselementets fem medarbejdere og har ansvaret for, at elementet som helhed får løst sine opgaver så effektivt og rationelt som muligt.

Du er ansvarlig for FSK sagshåndtering, der skal udføres med høj kvalitet, være veldokumenteret og kunne genfremsøges, når der er behov for det. Sammen med sekretariatet skal du via overblik, opgaveanmodninger og aktionslister styre FSK sagshåndtering, således at der opnås en hensigtsmæssig opgaveanalyse, journalisering, sagsbehandling, kontrol, godkendelse, ekspedition og afslutning af alle indkomne sager fra det øvrige Forsvar og alle selvinitierede sager i FSK.

Du støtter chefen og stabschefen, som militærassistent, i samarbejde med adjudanten og chefsekretæren, med sagsbehandling, koordination, planlægning og udførelse af ledelsesaktiviteter, som chefmøder, chefseminarer, kontaktbesøg, relationsmøder, samarbejdsudvalgsmøder, NATO-møder, paroler, stabsorienteringer mm.

Du sagsbehandler håndakter, sagsoplæg og stabsnotater til ledelsen, for at sikre den nødvendige tværgående koordination, vidensdeling og afklaring.

Du er FSK presseofficer, og du koordinerer den samlede kommunikationsindsats ved FSK sammen med kommunikationsmedarbejderen, der varetager sagsbehandlingen og effektueringen af kommunikationsopgaverne.
Du håndterer alle borgerhenvendelser og aktindsigter ved FSK sammen med sekretariatet.

Du er ansvarlig for introduktionsmoduler for nye medarbejdere, implementering af nye stabsprocedurer mm.

Situationsbestemt kan du lede projekter, forestå foredragsvirksomhed, samt lede eller deltage i styre- og arbejdsgrupper på vegne af ledelsen.

Der stilles krav til din styring og opgaveløsning, men du får stor frihed til løsning af dine opgaver, og i stillingen bliver du en væsentlig bidragsyder til udviklingen af fremtidens FSK. Vi kan love, at det både bliver spændende, lærerigt og sjovt.

Om dig

Det er en forudsætning, at du har gennemført Master i Militær Studier eller Videreuddannelsestrin II for ledere, og at du har stabserfaring, gerne via et eller flere tjenesteforløb ved højere stabe (NIV I,II)

Det er ønskeligt, at du tidligere har forrettet tjeneste ved operative enheder, og har haft en eller flere udsendelser i internationale operationer.

Tidligere tjeneste med sanitetsfaglige og kommunikationsfaglige indhold vil give dig fordele ved stillingstiltrædelsen, men kræves ikke, da disse kompetencer kan tilegnes i stillingen.

Vi søger en M331, der er selvstændig, helhedsorienteret, fleksibel og engageret. Du skal evne at lede og arbejde på tværs af alle niveauer i kommandoen. Du har solide kompetencer inden for områderne styring, initiativ, planlægning, kommunikation og samarbejde. Du har stærke analytiske evner med øje for detaljerne, du kan udvikle stringente processer, du kan motivere andre, og du kan se nye kreative muligheder, når de opstår. Du kan træffe hurtige beslutninger, du har gennemslagskraft, og du trives med, at du ofte skal være nøglepersonen i centrum af kommandoens aktiviteter.

Vi vil gå langt for at skabe gunstige vilkår for din personlige kompetenceudvikling i stillingen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets

Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Århus (Brabrand).

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte oberst Jesper Momme STCH/FSK på telefon 91 33 50 99.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 19. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Sagsbehandler til Planlægningsafdelingen ved Forsv...

Sødalsparken, Brabrand

Brabrand
Er du kaptajn/kaptajnløjtnant, og har du stærke kompetencer indenfor planlægning. Har du interesse for sanitetstjeneste eller er nysgerrig på samme? Så er det nu, at du skal til tasterne, da Forsvarets Sanitetskommando søger en sagsbehandler i Udvikl...
1. august 2022

Kvalitetsinspektør / næstkommanderende til Kvalite...

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste – Brabrand

Brabrand
Så søg vores ledige stilling i Kvalitets- og Kontrolsektionen ved Supply Chain Divisionen i Brabrand. Om os Sektionens arbejdsområder spænder bredt i seks fagspecifikke områder (kvalitet, arbejdsmiljø, farligt gods, beholdnings-kontrol, militær sikke...
6. august 2022

Chef for ledelseselementet ved Forsvarets Sanitetskommando

Er du major og vil du gerne udfordre dine kompetencer indenfor styring, planlægning, kommunikation og situationsbestemt rådgivning? Er dine kernekompetencer samtidigt samarbejde på tværs af forskellige faggrupper og ikke mindst, at du besidder empatiske lederegenskaber? Så søger chefen og stabschefen i Forsvarets Sanitetskommando efter den næste chef til Forsvarets Sanitetskommandos ledelseselement.

Om os

Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.


Ledelseselementet indgår i staben, der er placeret i Sødalsparken i Brabrand, ved Aarhus. Som chef arbejder du for chefen og stabschefen, og du er organisatorisk placeret direkte under stabschefen. Ledelseselementet varetager primært ledelsesstøtte, styring, koordination, informationsmanagement og adjudanturopgaver. Du bliver chef for fem medarbejdere, en adjudant, en chefsekretær, en sekretariatsleder, en stabshjælper og en kommunikationsmedarbejder.
Den øvrige stab består af en udviklingsdivision, en produktionsdivision samt et garnisonsstøtteelement. Herudover består FSK af fem infirmerier, to uddannelsescentre, et operativt stabselement samt et sundhedsfagligt hærelement.
Du vil indgå i et super professionelt team, der har en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang til opgaverne.

Om stillingen

Du leder ledelseselementets fem medarbejdere og har ansvaret for, at elementet som helhed får løst sine opgaver så effektivt og rationelt som muligt.

Du er ansvarlig for FSK sagshåndtering, der skal udføres med høj kvalitet, være veldokumenteret og kunne genfremsøges, når der er behov for det. Sammen med sekretariatet skal du via overblik, opgaveanmodninger og aktionslister styre FSK sagshåndtering, således at der opnås en hensigtsmæssig opgaveanalyse, journalisering, sagsbehandling, kontrol, godkendelse, ekspedition og afslutning af alle indkomne sager fra det øvrige Forsvar og alle selvinitierede sager i FSK.

Du støtter chefen og stabschefen, som militærassistent, i samarbejde med adjudanten og chefsekretæren, med sagsbehandling, koordination, planlægning og udførelse af ledelsesaktiviteter, som chefmøder, chefseminarer, kontaktbesøg, relationsmøder, samarbejdsudvalgsmøder, NATO-møder, paroler, stabsorienteringer mm.

Du sagsbehandler håndakter, sagsoplæg og stabsnotater til ledelsen, for at sikre den nødvendige tværgående koordination, vidensdeling og afklaring.

Du er FSK presseofficer, og du koordinerer den samlede kommunikationsindsats ved FSK sammen med kommunikationsmedarbejderen, der varetager sagsbehandlingen og effektueringen af kommunikationsopgaverne.
Du håndterer alle borgerhenvendelser og aktindsigter ved FSK sammen med sekretariatet.

Du er ansvarlig for introduktionsmoduler for nye medarbejdere, implementering af nye stabsprocedurer mm.

Situationsbestemt kan du lede projekter, forestå foredragsvirksomhed, samt lede eller deltage i styre- og arbejdsgrupper på vegne af ledelsen.

Der stilles krav til din styring og opgaveløsning, men du får stor frihed til løsning af dine opgaver, og i stillingen bliver du en væsentlig bidragsyder til udviklingen af fremtidens FSK. Vi kan love, at det både bliver spændende, lærerigt og sjovt.

Om dig

Det er en forudsætning, at du har gennemført Master i Militær Studier eller Videreuddannelsestrin II for ledere, og at du har stabserfaring, gerne via et eller flere tjenesteforløb ved højere stabe (NIV I,II)

Det er ønskeligt, at du tidligere har forrettet tjeneste ved operative enheder, og har haft en eller flere udsendelser i internationale operationer.

Tidligere tjeneste med sanitetsfaglige og kommunikationsfaglige indhold vil give dig fordele ved stillingstiltrædelsen, men kræves ikke, da disse kompetencer kan tilegnes i stillingen.

Vi søger en M331, der er selvstændig, helhedsorienteret, fleksibel og engageret. Du skal evne at lede og arbejde på tværs af alle niveauer i kommandoen. Du har solide kompetencer inden for områderne styring, initiativ, planlægning, kommunikation og samarbejde. Du har stærke analytiske evner med øje for detaljerne, du kan udvikle stringente processer, du kan motivere andre, og du kan se nye kreative muligheder, når de opstår. Du kan træffe hurtige beslutninger, du har gennemslagskraft, og du trives med, at du ofte skal være nøglepersonen i centrum af kommandoens aktiviteter.

Vi vil gå langt for at skabe gunstige vilkår for din personlige kompetenceudvikling i stillingen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets

Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Århus (Brabrand).

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte oberst Jesper Momme STCH/FSK på telefon 91 33 50 99.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 19. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Sagsbehandler til Planlægningsafdelingen ved Forsv...

Sødalsparken, Brabrand

Brabrand
Er du kaptajn/kaptajnløjtnant, og har du stærke kompetencer indenfor planlægning. Har du interesse for sanitetstjeneste eller er nysgerrig på samme? Så er det nu, at du skal til tasterne, da Forsvarets Sanitetskommando søger en sagsbehandler i Udvikl...
1. august 2022

Kvalitetsinspektør / næstkommanderende til Kvalite...

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste – Brabrand

Brabrand
Så søg vores ledige stilling i Kvalitets- og Kontrolsektionen ved Supply Chain Divisionen i Brabrand. Om os Sektionens arbejdsområder spænder bredt i seks fagspecifikke områder (kvalitet, arbejdsmiljø, farligt gods, beholdnings-kontrol, militær sikke...
6. august 2022