Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Chef for Nationalt Beredskab ved Beredskabsstyrelsen

Nationalt Beredskab ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød varetager de overordnede opgaver vedrørende det statslige beredskabs nationale virksomhed. Vil du stå i spidsen for at videreudvikle opgaveløsningen? Er du god til samarbejde og udøve ledelse? Så er du måske vores nye chef for Nationalt Beredskab.

Om os

Nationalt Beredskab varetager Beredskabsstyrelsens overordnede opgaver vedrørende det statslige red-ningsberedskabs nationale operative virksomhed. Nationalt Beredskab er en central aktør i Danmarks krise-beredskab og sikrer videndeling på tværs af de operative afdelinger i Beredskabsstyrelsen samt koordinerer den beredskabsfaglige udvikling og sikre ensartede procedurer og materiel.

Nationalt Beredskab repræsenterer endvidere Beredskabsstyrelsen i stabsudvalget for den Nationale Operative Stab (NOST) og sikre sammenhæng og koordination i operative forhold i relation til en række andre myndigheder på nationalt niveau. Nationalt Beredskab indgår i samarbejde og bistår andre myndigheder med beredskabsansvar.

Nationalt Beredskab bidrager til arbejdet med implementering af den politiske aftale for redningsberedskabet og bidrager til departementsbetjening i øvrigt.

Om stillingen

Chefen for Nationalt Beredskab har et overordnet ansvar for en hensigtsmæssig, strategisk udvikling af det nationale, statslige redningsberedskab, herunder også det arktiske beredskab.

Chefen indgår i det operative beredskab som chefvagt i Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ved særligt store beredskabshændelser en opgave med koordination af styrelsens samlede indsats. I situationer med stor pressebevågenhed skal chefen også kunne fungere som Beredskabsstyrelsens ansigt i pressen.

Det er chefens ansvar at sikre, at Nationalt Beredskab er en integreret del af Danmarks katastrofeberedskab, og at Beredskabsstyrelsens politikker og målsætninger bruges aktivt i kontoret, såvel i den daglige persona-leledelse som i relationen til diverse interne og eksterne samarbejdspartnere.

Chefen har ansvaret for det materiellogistiske område i Beredskabsstyrelsen samt ansvar for den daglige operative vagtfunktion ved Beredskabsstyrelsen Birkerød.

Chefen er en del af chefgruppen i Beredskabsstyrelsen og skal evne at indgå i et bredt samarbejde med alle dele af beredskabet, såvel internt som eksternt, og skal medvirke til opgaveløsninger og beslutninger, der er til Beredskabsstyrelsens fælles bedste.

Chefen for Nationalt Beredskab refererer til den operative vicedirektør i Beredskabsstyrelsen.

Om dig

Du har beredskabsfaglig baggrund samt en akademisk uddannelse på kandidat-/masterniveau. Du vil desuden have en ledelsesuddannelse på minimum diplomniveau og/eller betydelig ledelsesmæssig erfaring. Din beredskabsfaglige uddannelse er minimum på indsatslederniveau.

Du har et godt kendskab til og erfaring med redningsberedskabets organisation og samarbejdsstruktur. Du har kendskab til personaleledelse og -udvikling, ligesom du er bekendt med budgettering og økonomistyring. Du skal være god til at skabe kontakter og relationer og kunne begå dig på engelsk i internationale fora.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til internationale operationer, pressehåndtering og andre sprog end engelsk.

Du skal have gode samarbejdsevner, herunder ikke mindst evne at indgå i et godt samarbejde med mange forskellige aktører på beredskabsområdet. Vi forventer, at du er analytisk stærk, formår at tænke i helheder og har strategisk overblik samt har forståelse for beslutningsprocesser i en politisk ledet organisation.
Endelig skal du kunne kommunikere klart i såvel skrift som tale.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens
udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere.

Endeligt vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for For-svarsministeriets myndighedsområde.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 efter rammeaftalen svarende til lønramme 37 for tjenestemænd. Der vil endvidere være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand.

Der vil være mulighed for at drøfte, hvorvidt besættelse af stillingen eventuelt kan på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan opnå en sikkerhedsgodkendelse og kan opretholde denne under hele ansættelsen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Flemming Klo-kager eller HR-partner Court Møller på telefon 4590 6000.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Christian Krause på telefon +45 3266 5580 eller mail fps-ba-bs105@mil.dk.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er tirsdag 10. april 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17 eller uge 19.
Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2018.


OM BEREDSKABSSTYELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329789320Phoenix-0d10a06d12018-04-06T18:06:20.673Chef for Nationalt Beredskab ved BeredskabsstyrelsenNationalt Beredskab ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød varetager de overordnede opgaver vedrørende det statslige beredskabs nationale virksomhed. Vil du stå i spidsen for at videreudvikle opgaveløsningen? Er du god til samarbejde og udøve ledelse? Så er du måske vores nye chef for Nationalt Beredskab.

Om os

Nationalt Beredskab varetager Beredskabsstyrelsens overordnede opgaver vedrørende det statslige red-ningsberedskabs nationale operative virksomhed. Nationalt Beredskab er en central aktør i Danmarks krise-beredskab og sikrer videndeling på tværs af de operative afdelinger i Beredskabsstyrelsen samt koordinerer den beredskabsfaglige udvikling og sikre ensartede procedurer og materiel.

Nationalt Beredskab repræsenterer endvidere Beredskabsstyrelsen i stabsudvalget for den Nationale Operative Stab (NOST) og sikre sammenhæng og koordination i operative forhold i relation til en række andre myndigheder på nationalt niveau. Nationalt Beredskab indgår i samarbejde og bistår andre myndigheder med beredskabsansvar.

Nationalt Beredskab bidrager til arbejdet med implementering af den politiske aftale for redningsberedskabet og bidrager til departementsbetjening i øvrigt.

Om stillingen

Chefen for Nationalt Beredskab har et overordnet ansvar for en hensigtsmæssig, strategisk udvikling af det nationale, statslige redningsberedskab, herunder også det arktiske beredskab.

Chefen indgår i det operative beredskab som chefvagt i Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ved særligt store beredskabshændelser en opgave med koordination af styrelsens samlede indsats. I situationer med stor pressebevågenhed skal chefen også kunne fungere som Beredskabsstyrelsens ansigt i pressen.

Det er chefens ansvar at sikre, at Nationalt Beredskab er en integreret del af Danmarks katastrofeberedskab, og at Beredskabsstyrelsens politikker og målsætninger bruges aktivt i kontoret, såvel i den daglige persona-leledelse som i relationen til diverse interne og eksterne samarbejdspartnere.

Chefen har ansvaret for det materiellogistiske område i Beredskabsstyrelsen samt ansvar for den daglige operative vagtfunktion ved Beredskabsstyrelsen Birkerød.

Chefen er en del af chefgruppen i Beredskabsstyrelsen og skal evne at indgå i et bredt samarbejde med alle dele af beredskabet, såvel internt som eksternt, og skal medvirke til opgaveløsninger og beslutninger, der er til Beredskabsstyrelsens fælles bedste.

Chefen for Nationalt Beredskab refererer til den operative vicedirektør i Beredskabsstyrelsen.

Om dig

Du har beredskabsfaglig baggrund samt en akademisk uddannelse på kandidat-/masterniveau. Du vil desuden have en ledelsesuddannelse på minimum diplomniveau og/eller betydelig ledelsesmæssig erfaring. Din beredskabsfaglige uddannelse er minimum på indsatslederniveau.

Du har et godt kendskab til og erfaring med redningsberedskabets organisation og samarbejdsstruktur. Du har kendskab til personaleledelse og -udvikling, ligesom du er bekendt med budgettering og økonomistyring. Du skal være god til at skabe kontakter og relationer og kunne begå dig på engelsk i internationale fora.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til internationale operationer, pressehåndtering og andre sprog end engelsk.

Du skal have gode samarbejdsevner, herunder ikke mindst evne at indgå i et godt samarbejde med mange forskellige aktører på beredskabsområdet. Vi forventer, at du er analytisk stærk, formår at tænke i helheder og har strategisk overblik samt har forståelse for beslutningsprocesser i en politisk ledet organisation.
Endelig skal du kunne kommunikere klart i såvel skrift som tale.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens
udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere.

Endeligt vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for For-svarsministeriets myndighedsområde.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 efter rammeaftalen svarende til lønramme 37 for tjenestemænd. Der vil endvidere være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand.

Der vil være mulighed for at drøfte, hvorvidt besættelse af stillingen eventuelt kan på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan opnå en sikkerhedsgodkendelse og kan opretholde denne under hele ansættelsen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Flemming Klo-kager eller HR-partner Court Møller på telefon 4590 6000.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Christian Krause på telefon +45 3266 5580 eller mail fps-ba-bs105@mil.dk.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er tirsdag 10. april 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17 eller uge 19.
Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2018.


OM BEREDSKABSSTYELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
2018-04-18T00:50:40.183 Nationalt Beredskab ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød varetager de overordnede opgaver vedrørende det statslige beredskabs nationale virksomhed. Vil du stå i spidsen for at videreudvikle opgaveløsningen? Er du god til samarbejde og udøve ledelse? Så er du måske vores nye chef for Nationalt Beredskab.Om os Nationalt Beredskab varetager Beredskabsstyrelsens overordnede opgaver vedrørende det statslige red-ningsberedskabs nationale operative virksomhed. Nationalt Beredskab er en central aktør i Danmarks krise-beredskab og sikrer videndeling på tværs af de operative afdelinger i Beredskabsstyrelsen samt koordinerer den beredskabsfaglige udvikling og sikre ensartede procedurer og materiel. Nationalt Beredskab repræsenterer endvidere Beredskabsstyrelsen i stabsudvalget for den Nationale Operative Stab (NOST) og sikre sammenhæng og koordination i operative forhold i relation til en række andre myndigheder på nationalt niveau. Nationalt Beredskab indgår i samarbejde og bistår andre myndigheder med beredskabsansvar. Nationalt Beredskab bidrager til arbejdet med implementering af den politiske aftale for redningsberedskabet og bidrager til departementsbetjening i øvrigt.Om stillingen Chefen for Nationalt Beredskab har et overordnet ansvar for en hensigtsmæssig, strategisk udvikling af det nationale, statslige redningsberedskab, herunder også det arktiske beredskab. Chefen indgår i det operative beredskab som chefvagt i Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ved særligt store beredskabshændelser en opgave med koordination af styrelsens samlede indsats. I situationer med stor pressebevågenhed skal chefen også kunne fungere som Beredskabsstyrelsens ansigt i pressen. Det er chefens ansvar at sikre, at Nationalt Beredskab er en integreret del af Danmarks katastrofeberedskab, og at Beredskabsstyrelsens politikker og målsætninger bruges aktivt i kontoret, såvel i den daglige persona-leledelse som i relationen til diverse interne og eksterne samarbejdspartnere. Chefen har ansvaret for det materiellogistiske område i Beredskabsstyrelsen samt ansvar for den daglige operative vagtfunktion ved Beredskabsstyrelsen Birkerød. Chefen er en del af chefgruppen i Beredskabsstyrelsen og skal evne at indgå i et bredt samarbejde med alle dele af beredskabet, såvel internt som eksternt, og skal medvirke til opgaveløsninger og beslutninger, der er til Beredskabsstyrelsens fælles bedste. Chefen for Nationalt Beredskab refererer til den operative vicedirektør i Beredskabsstyrelsen. Om dig Du har beredskabsfaglig baggrund samt en akademisk uddannelse på kandidat- masterniveau. Du vil desuden have en ledelsesuddannelse på minimum diplomniveau og eller betydelig ledelsesmæssig erfaring. Din beredskabsfaglige uddannelse er minimum på indsatslederniveau. Du har et godt kendskab til og erfaring med redningsberedskabets organisation og samarbejdsstruktur. Du har kendskab til personaleledelse og -udvikling, ligesom du er bekendt med budgettering og økonomistyring. Du skal være god til at skabe kontakter og relationer og kunne begå dig på engelsk i internationale fora. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til internationale operationer, pressehåndtering og andre sprog end engelsk. Du skal have gode samarbejdsevner, herunder ikke mindst evne at indgå i et godt samarbejde med mange forskellige aktører på beredskabsområdet. Vi forventer, at du er analytisk stærk, formår at tænke i helheder og har strategisk overblik samt har forståelse for beslutningsprocesser i en politisk ledet organisation. Endelig skal du kunne kommunikere klart i såvel skrift som tale. En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere. Endeligt vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for For-svarsministeriets myndighedsområde.Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 efter rammeaftalen svarende til lønramme 37 for tjenestemænd. Der vil endvidere være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand. Der vil være mulighed for at drøfte, hvorvidt besættelse af stillingen eventuelt kan på åremål. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan opnå en sikkerhedsgodkendelse og kan opretholde denne under hele ansættelsen. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation. KONTAKT OG ANSØGNING: Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Flemming Klo-kager eller HR-partner Court Møller på telefon 4590 6000. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Christian Krause på telefon 45 3266 5580 eller mail fps-ba-bs105@mil.dk. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningsfristen er tirsdag 10. april 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17 eller uge 19. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2018. OM BEREDSKABSSTYELSEN Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder. Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen. Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk11Jobnet0d10a06d100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-17T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=154571&DepartmentId=18963&MediaId=4695&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnRudersdalEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnAllerødEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnFuresø3208087Beredskabsstyrelsen11Datavej 163460Birkerød32665580DKDanmark155.8353810012.41134200
fps-ba-bs105@mil.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent551005JobNet48055561000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0d10a06dhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=0d10a06dhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0d10a06d&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0d10a06d&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/4.jpgSom Kontorchef hos Beredskabsstyrelsen bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12007991Dansk3Læse/ tale241915Kontorchef6Ledelse354197941Christian Granhøj Alamfps-ba-bs105@mil.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK