Chef for operationssektionen 1 Panseringeniørbataljon

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kan du vise vejen gennem dit personlige eksempel, skabe korpsånd og et godt samarbejdsklima? Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger? Vil du have en spændende nøglefunktion med et højt aktivitetsniveau og ikke mindst mange bolde i luften?

Kan du svare ja til ovenstående, er du måske vores kommende chef for operationssektionen S3/5 i 1 Panseringeniørbataljon, 1. Brigade.

Vi søger til ingeniørtropperne en uddannet kaptajn med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et solidt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.


Om os

1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set består bataljonen af 449 soldater.
Staben i. 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.


Om stillingen

Din primære opgave er at skabe rammerne for kompagniernes virke gennem planlægningen og opfølgningen af en målrettet og effektiv uddannelse samt opstilling af ingeniørbidrag i hele spektret af opgaver. Du vil være chef for to kaptajner i operationssektionen, men vil også få ansvar for større planlægningsopgave på tværs af staben inkl. S7.

Du er derudover operativ og indgå i bataljonens operative føring og planlægning i rammen af 1. Brigade. Operativt vil du indgå som fører af OPS/PLAN 1 og har ansvaret for føringen af Panseringeniørbataljonen i koordination med bataljonschefen samt lejlighedsvis lede stabsarbejdet parallelt med 1. Brigades PLANC, idet OPS/PLAN 1 og 2 er fuldt ombyttelige.

Du er bataljonens 3. kommanderende og virker som stabschefens nærmeste stedfortræder og sparringspartner. Du skal, i tæt samarbejde med stabschefen, gennemføre et effektivt samarbejde såvel internt i bataljonen og 1. Brigade samt med Ingeniørregimentet og de øvrige bataljoner ved regimentet. Du får derved rig mulighed for at afprøve og udvikle dit lederskab og din militære faglighed med sigte på at kunne gøre fremtidig karriere i Forsvaret og en evt. afklaring til videreuddannelsestrin II (OFU/MMS). Ligeledes vil du med optagelse med videreuddannelsestrin II får vilkår i stilingen til en fornuftig balance imellem studie, job og familien.Om dig

Du er en officer med videreuddannelsestrin I (BTN og BDE). Du har erfaring fra virket som kompagnichef og kendskab til kampingeniørtjenesten. Det er ønskeligt at du har erfaring fra international tjeneste. Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber, analytiske evner og helhedsforståelse. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler. Du skaber og holder et højt fagligt niveau og udvikler aktivt egne og sektionens kompetencer. Du er et eksempel til efterfølgelse og tilpasser din ledelsesstil til hvad der kræves i situationen.

Du skal have et godt kendskab til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse for grupper, delinger og kompagnier.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling. Stillingen vil give gode ledelsesmæssige udfordringer i relation til planlægningen, de operative opgaver og ikke mindst, fastholdelse og rekruttering af personel.
Endvidere vil du have stor indflydelse på indholdet og kan sætte dit personlige præg på stillingen.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om tjenesten i Skive, er du mere end velkommen til at kontakte stabschef i 1 Panseringeniørbataljon, major Pia Nørby Brøner på telefon 25 32 00 82 eller mail IGR-1B-STCH@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2021, og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter ved 1 Panseringeniørbataljon i Skive eller på VTC.

Stillingen ønskes pr. 1. december 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Chef for operationssektionen 1 Panseringeniørbataljon

Kan du vise vejen gennem dit personlige eksempel, skabe korpsånd og et godt samarbejdsklima? Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger? Vil du have en spændende nøglefunktion med et højt aktivitetsniveau og ikke mindst mange bolde i luften?

Kan du svare ja til ovenstående, er du måske vores kommende chef for operationssektionen S3/5 i 1 Panseringeniørbataljon, 1. Brigade.

Vi søger til ingeniørtropperne en uddannet kaptajn med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et solidt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.


Om os

1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set består bataljonen af 449 soldater.
Staben i. 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.


Om stillingen

Din primære opgave er at skabe rammerne for kompagniernes virke gennem planlægningen og opfølgningen af en målrettet og effektiv uddannelse samt opstilling af ingeniørbidrag i hele spektret af opgaver. Du vil være chef for to kaptajner i operationssektionen, men vil også få ansvar for større planlægningsopgave på tværs af staben inkl. S7.

Du er derudover operativ og indgå i bataljonens operative føring og planlægning i rammen af 1. Brigade. Operativt vil du indgå som fører af OPS/PLAN 1 og har ansvaret for føringen af Panseringeniørbataljonen i koordination med bataljonschefen samt lejlighedsvis lede stabsarbejdet parallelt med 1. Brigades PLANC, idet OPS/PLAN 1 og 2 er fuldt ombyttelige.

Du er bataljonens 3. kommanderende og virker som stabschefens nærmeste stedfortræder og sparringspartner. Du skal, i tæt samarbejde med stabschefen, gennemføre et effektivt samarbejde såvel internt i bataljonen og 1. Brigade samt med Ingeniørregimentet og de øvrige bataljoner ved regimentet. Du får derved rig mulighed for at afprøve og udvikle dit lederskab og din militære faglighed med sigte på at kunne gøre fremtidig karriere i Forsvaret og en evt. afklaring til videreuddannelsestrin II (OFU/MMS). Ligeledes vil du med optagelse med videreuddannelsestrin II får vilkår i stilingen til en fornuftig balance imellem studie, job og familien.Om dig

Du er en officer med videreuddannelsestrin I (BTN og BDE). Du har erfaring fra virket som kompagnichef og kendskab til kampingeniørtjenesten. Det er ønskeligt at du har erfaring fra international tjeneste. Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber, analytiske evner og helhedsforståelse. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler. Du skaber og holder et højt fagligt niveau og udvikler aktivt egne og sektionens kompetencer. Du er et eksempel til efterfølgelse og tilpasser din ledelsesstil til hvad der kræves i situationen.

Du skal have et godt kendskab til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse for grupper, delinger og kompagnier.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling. Stillingen vil give gode ledelsesmæssige udfordringer i relation til planlægningen, de operative opgaver og ikke mindst, fastholdelse og rekruttering af personel.
Endvidere vil du have stor indflydelse på indholdet og kan sætte dit personlige præg på stillingen.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om tjenesten i Skive, er du mere end velkommen til at kontakte stabschef i 1 Panseringeniørbataljon, major Pia Nørby Brøner på telefon 25 32 00 82 eller mail IGR-1B-STCH@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2021, og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter ved 1 Panseringeniørbataljon i Skive eller på VTC.

Stillingen ønskes pr. 1. december 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.