Chef for Sensor og Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du arbejde med digitale teknologier, software, simulation, sensorer og kommunikationsløsninger?
Vil du stå i spidsen for et team af specialister, der er med til at skabe fremtidens taktiske efterretningskapaciteter?

Så har du nu muligheden for at blive chef for Sensor & Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.


Om os

1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter. Herunder kikker vi blandt andet på sensorer samt Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I) systemer.

S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads.Vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme. Vi har et højt aktivitetsniveau, der også inkluderer uddannelses-, kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Bataljonen har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. Vi holder til på Varde Kaserne sammen med vores nærmeste samarbejdspartner som er Efterretningsregimentet.


Om stillingen

Som leder for Sensor & Digitaliseringselementet er du ansvarlig for opbygning af specialist kompetencer inden for en række indhentningssensorer. Du skal endvidere lede den taktiske udvikling inden for kommunikationsløsninger, efterretningssoftware og simulation, samt integrationen af diverse digitale løsninger til hærens taktiske efterretningstjeneste.

Du medvirker ved implementeringen af BMS, LC2IS og våbenartens specifikke netværk til 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon. Dette medfører koordination af særlige behov, applikationer og netværk med andre våbenarter samt implementeringen af simulationssystemer til understøttelse af uddannelse og øvelser.

Du bidrager til bataljonens generelle doktrinudvikling inden for våbenarten med vægt på teknologi og kommunikation.

Beskrivelse af bataljonens samlede kommunikationsbehov ”Information Exchange Requirements”, herunder beskrivelse af software- og hardwaremæssige værktøjer til brug for specialerne under våbenarten, er tilsvarende en del af opgaveporteføljen.

Du planlægger og gennemfører uddannelse på E-relateret soft- og hardware for efterretningspersonel og -enheder.

Som chef deltager du i kontrol- og inspektionsvirksomhed inden for fagansvaret og deltager i Lessons Identified/Lessons Learned processen med henblik på at skabe bedre vilkår for bataljonen i forbindelsen med operative indsættelser, øvelser og uddannelse.

Endelig vil du indgå i bataljonens sikkerhedsorganisation som IT- og krypto sikkerhedsofficer.


Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade. Alternativt er du premierløjtnant, som er vurderet egnet til at gennemgå føringskursus, og kan ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har stor interesse og forståelse for teknologi, informationsteknologi, taktisk efterretningstjeneste samt troppeenhedens doktrin.

Du kan lide nye udfordringer og vil kunne arbejde systematisk med opbygning af nye kapaciteter. Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er velformuleret i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk (STANAG 3333).

Vi ser gerne, at du har en civil eller militær videreuddannelse indenfor informations- eller kommunikationsteknologi. Alternativt at du er uddannelsesparat og ønsker en personlig kompetenceudvikling.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent X.

Ansøgningsfristen er d. 31. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2022 og vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v. Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder. I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer. Tilflyttere med ansættelse samt pendlere, har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 79 94 74 93, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia
Enemark,piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Henrik Wenzell på telefon 32 66 55 16.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.Bataljonen tilhører 1. brigade og har 270 fastansatte.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Chef for Sensor og Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.

Vil du arbejde med digitale teknologier, software, simulation, sensorer og kommunikationsløsninger?
Vil du stå i spidsen for et team af specialister, der er med til at skabe fremtidens taktiske efterretningskapaciteter?

Så har du nu muligheden for at blive chef for Sensor & Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.


Om os

1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter. Herunder kikker vi blandt andet på sensorer samt Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I) systemer.

S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads.Vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme. Vi har et højt aktivitetsniveau, der også inkluderer uddannelses-, kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Bataljonen har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. Vi holder til på Varde Kaserne sammen med vores nærmeste samarbejdspartner som er Efterretningsregimentet.


Om stillingen

Som leder for Sensor & Digitaliseringselementet er du ansvarlig for opbygning af specialist kompetencer inden for en række indhentningssensorer. Du skal endvidere lede den taktiske udvikling inden for kommunikationsløsninger, efterretningssoftware og simulation, samt integrationen af diverse digitale løsninger til hærens taktiske efterretningstjeneste.

Du medvirker ved implementeringen af BMS, LC2IS og våbenartens specifikke netværk til 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon. Dette medfører koordination af særlige behov, applikationer og netværk med andre våbenarter samt implementeringen af simulationssystemer til understøttelse af uddannelse og øvelser.

Du bidrager til bataljonens generelle doktrinudvikling inden for våbenarten med vægt på teknologi og kommunikation.

Beskrivelse af bataljonens samlede kommunikationsbehov ”Information Exchange Requirements”, herunder beskrivelse af software- og hardwaremæssige værktøjer til brug for specialerne under våbenarten, er tilsvarende en del af opgaveporteføljen.

Du planlægger og gennemfører uddannelse på E-relateret soft- og hardware for efterretningspersonel og -enheder.

Som chef deltager du i kontrol- og inspektionsvirksomhed inden for fagansvaret og deltager i Lessons Identified/Lessons Learned processen med henblik på at skabe bedre vilkår for bataljonen i forbindelsen med operative indsættelser, øvelser og uddannelse.

Endelig vil du indgå i bataljonens sikkerhedsorganisation som IT- og krypto sikkerhedsofficer.


Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade. Alternativt er du premierløjtnant, som er vurderet egnet til at gennemgå føringskursus, og kan ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har stor interesse og forståelse for teknologi, informationsteknologi, taktisk efterretningstjeneste samt troppeenhedens doktrin.

Du kan lide nye udfordringer og vil kunne arbejde systematisk med opbygning af nye kapaciteter. Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er velformuleret i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk (STANAG 3333).

Vi ser gerne, at du har en civil eller militær videreuddannelse indenfor informations- eller kommunikationsteknologi. Alternativt at du er uddannelsesparat og ønsker en personlig kompetenceudvikling.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent X.

Ansøgningsfristen er d. 31. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2022 og vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v. Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder. I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer. Tilflyttere med ansættelse samt pendlere, har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 79 94 74 93, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia
Enemark,piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Henrik Wenzell på telefon 32 66 55 16.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.Bataljonen tilhører 1. brigade og har 270 fastansatte.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.