Cheflæge - Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sjællands Universitetshospital søger en leder af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling fra 1. maj 2022 eller efter aftale.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling har fokus på høj faglighed og varetager mange regions- og højt specialiserede funktioner.

Har du ambitioner og brænder for at kæde egne visioner sammen med dagligdagens virkelighed, og kan du smitte personalet med din begejstring, så er du måske vores nye leder i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Vi forventer, at du er en entusiastisk leder, er dialog orienteret og samarbejdsstærk. En leder, som i samarbejde med den ledende chefjordemoder kan nytænke og videreføre den rejse gennem store forandringer, som afdelingen er på.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling arbejder med at forankre og styrke udviklingen af de gynækologiske og obstetriske specialfunktioner samt forskningen i afdelingen. Den udvikling skal du være med til at fortsætte.Vi forventer, at du gennem din egen høje faglighed er med til at skabe faglig stolthed i afdelingen for alle medarbejdere. Vi ønsker at tiltrække og udvikle talenter og vi værdsætter det meningsfulde tværfaglige samarbejde, fordi det skaber udbytte for vores patienter.

Cheflægen er, sammen med de specialeansvarlige overlæger og afdelingens øvrige overlæger, ansvarlig for den lægefaglige udvikling i afdelingen. Afdelingsledelsen har et særligt ansvar for at sikre bredde, robusthed og forståelse mellem fagområderne i afdelingen, så alle arbejder som ét hold for at sikre den bedste samlede kvalitet i udredning og behandling.

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste Universitetshospital og har i samarbejde med Region Sjælland samlet flere funktioner på Sjællands Universitetshospital som regionale funktioner. Vi har høje ambitioner om at skabe et hospital, hvor drift, forskning og undervisning går hånd i hånd for at skabe et motiverende miljø for vores medarbejdere og skabe en behandling af høj kvalitet for vores patienter.

Faglige/personlige kvalifikationer: Som leder skal du være synlig og påtage dig lederrollen. Vi søger en leder, der har lyst til at videreføre vores gode kultur. En kultur som er præget af tillid, anerkendelse og åbenhed, højt fagligt niveau, stolthed og nytænkning, og som involverer alle faggrupper.

Derfor søger vi efter en leder:

 • Som er troværdig

 • Med et skarpt blik for drift, uddannelse og forskning

 • Der er i stand til at rekruttere personale med kompetencer, som kan drive og udvikle specialfunktionerne i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

 • Der er stærk i sin kommunikation

 • Som er klar i sit budskab og i stand til at formidle det igen og igen, så personalet forstår hensigten og retningen, vi i fællesskab skal følge

 • Som er modig, én der udfordrer og ikke er bange for den risiko, der ligger i at gøre noget andet end man plejer

 • Der tør tage ansvar og ser modstand som en mulighed for at tænke nyt

 • Der har respekt for og indblik i alle faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning, og som anerkender og fejrer fælles succeser

 • Der kan skabe rammerne for en evidensbaseret og forskningsunderstøttet tilgang i klinikken

 • Der kan arbejde åbent og målrettet med inddragelse af alle personale grupper, patienter og pårørende

 • Der har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne

 • Har flair for sundsøkonomi og sundhedsforvaltning – feltet mellem klinik, drift og ledelse

Som leder af den gynækologiske-obstetriske afdeling skal du have fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsningen af hverdagens opgaver og sikre inddragelse af dine afsnitsledelser inden for subspecialerne onko-, uro-, og almen gynækologi, føtal medicin, obstetrik samt fertilitet. Vi ønsker, at du bringer dine evner for strategisk og visionær tænkning i spil i arbejdet for at skabe en dynamisk afdeling med høj faglighed. Som leder i afdelingen har du sammen med den ledende chefjordemoder en central rolle i at gå forrest og finde nye veje for at videreudvikle og sikre gode patientforløb.

Som cheflæge bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø på Sjællands Universitetshospital, hvor initiativer får lov at gro. Vi tilstræber at der skal være kort vej fra idé til handling og vi er ikke bange for at gå nye veje.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling: Afdelingen leverer udredning og behandling til hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er ca. 820.000 borgere. Afdelingen varetager specialiserede funktioner i Region Sjælland i henhold til specialeplanen.

https://www.sst.dk/da/viden/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan/specialeplan-for-gynaekologi-og-obstetrik

Afdelingen har årligt 2500 fødsler, regional obstetrisk funktion indenfor insulinkrævende gestationel diabetes, stofskiftesygdomme, truende for tidlig fødsel (uge 28-32), gravide med ICD samt gravide med erkendt/truende svær eklampsi. Varetager regionsfunktion indenfor urogynækologi og højt specialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft.Afdelingen har et 7-døgns gynækologisk sengeafsnit med 8 sengepladser og ambulant funktion. Et stort ambulatorie, som rummer både gynækologiske og obstetriske funktioner. I obstetrikken er der en svangregang med 4 senge, fødegang med 6 fødestuer og en barselsgang med 14 senge. Der er jordemoderkonsultationer på 4 matrikler.

Der er i alt 30 læger, heraf 12 overlæger, 6 afdelingslæger og 2 1. reservelæger. Subspecialerne er organiseret med afsnitsledere og specialeansvarlige overlæger.Der er desuden 10 yngre læger i Introduktionsforløb og H-forløb. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling har en fælles ledelse bestående af Cheflægen og den Ledende Chefjordemoder. Fremadrettet tænkes de enkelte grenspecialer organiseret med en ledende overlæge i spidsen for grenspecialerne.Samlet tæller afdelingen ca. 200 medarbejdere.

Uddannelse er højt prioriteret i afdelingen, og dette fokus vil øges fremover i forbindelse med lægeuddannelsen i Region Sjælland. Sjælland Universitetshospital ønsker at styrke forskningen inden for det gynækologisk-obstetriske fagområde og forventer, at du som ny leder vil prioritere dette højt. Vi ønsker at fokusere på, at forskningen sker i flere faggrupper og gerne tværfagligt.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, på sigt Køge: Afdelingen er aktuelt beliggende i Roskilde og flytter i 2026 ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital (FSUH) i Køge. FSUH samler funktionerne under Sjællands Universitetshospital på én matrikel og får i alt 789 senge.

Løn- og ansættelsesvilkår .Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lægelige chefer. Der søges en speciallæge i Gynækologi-Obstetrik eller en speciallæge fra andet speciale med klinisk og ledelsesmæssig baggrund, som kan matche ovenstående krav.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. februar 2022. Der planlægges 1. samtale i uge 9 og 2. samtale i uge 10.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Chefjordemoder Ingelise Andersen, tlf. 23 32 79 13 eller Konst. Lægefaglig Vicedirektør Henrik Møller, tlf. 41424354.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh Læs mere om byggeprojektet i Køge

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Cheflæge - Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital søger en leder af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling fra 1. maj 2022 eller efter aftale.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling har fokus på høj faglighed og varetager mange regions- og højt specialiserede funktioner.

Har du ambitioner og brænder for at kæde egne visioner sammen med dagligdagens virkelighed, og kan du smitte personalet med din begejstring, så er du måske vores nye leder i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Vi forventer, at du er en entusiastisk leder, er dialog orienteret og samarbejdsstærk. En leder, som i samarbejde med den ledende chefjordemoder kan nytænke og videreføre den rejse gennem store forandringer, som afdelingen er på.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling arbejder med at forankre og styrke udviklingen af de gynækologiske og obstetriske specialfunktioner samt forskningen i afdelingen. Den udvikling skal du være med til at fortsætte.Vi forventer, at du gennem din egen høje faglighed er med til at skabe faglig stolthed i afdelingen for alle medarbejdere. Vi ønsker at tiltrække og udvikle talenter og vi værdsætter det meningsfulde tværfaglige samarbejde, fordi det skaber udbytte for vores patienter.

Cheflægen er, sammen med de specialeansvarlige overlæger og afdelingens øvrige overlæger, ansvarlig for den lægefaglige udvikling i afdelingen. Afdelingsledelsen har et særligt ansvar for at sikre bredde, robusthed og forståelse mellem fagområderne i afdelingen, så alle arbejder som ét hold for at sikre den bedste samlede kvalitet i udredning og behandling.

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste Universitetshospital og har i samarbejde med Region Sjælland samlet flere funktioner på Sjællands Universitetshospital som regionale funktioner. Vi har høje ambitioner om at skabe et hospital, hvor drift, forskning og undervisning går hånd i hånd for at skabe et motiverende miljø for vores medarbejdere og skabe en behandling af høj kvalitet for vores patienter.

Faglige/personlige kvalifikationer: Som leder skal du være synlig og påtage dig lederrollen. Vi søger en leder, der har lyst til at videreføre vores gode kultur. En kultur som er præget af tillid, anerkendelse og åbenhed, højt fagligt niveau, stolthed og nytænkning, og som involverer alle faggrupper.

Derfor søger vi efter en leder:

 • Som er troværdig

 • Med et skarpt blik for drift, uddannelse og forskning

 • Der er i stand til at rekruttere personale med kompetencer, som kan drive og udvikle specialfunktionerne i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

 • Der er stærk i sin kommunikation

 • Som er klar i sit budskab og i stand til at formidle det igen og igen, så personalet forstår hensigten og retningen, vi i fællesskab skal følge

 • Som er modig, én der udfordrer og ikke er bange for den risiko, der ligger i at gøre noget andet end man plejer

 • Der tør tage ansvar og ser modstand som en mulighed for at tænke nyt

 • Der har respekt for og indblik i alle faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning, og som anerkender og fejrer fælles succeser

 • Der kan skabe rammerne for en evidensbaseret og forskningsunderstøttet tilgang i klinikken

 • Der kan arbejde åbent og målrettet med inddragelse af alle personale grupper, patienter og pårørende

 • Der har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne

 • Har flair for sundsøkonomi og sundhedsforvaltning – feltet mellem klinik, drift og ledelse

Som leder af den gynækologiske-obstetriske afdeling skal du have fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsningen af hverdagens opgaver og sikre inddragelse af dine afsnitsledelser inden for subspecialerne onko-, uro-, og almen gynækologi, føtal medicin, obstetrik samt fertilitet. Vi ønsker, at du bringer dine evner for strategisk og visionær tænkning i spil i arbejdet for at skabe en dynamisk afdeling med høj faglighed. Som leder i afdelingen har du sammen med den ledende chefjordemoder en central rolle i at gå forrest og finde nye veje for at videreudvikle og sikre gode patientforløb.

Som cheflæge bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø på Sjællands Universitetshospital, hvor initiativer får lov at gro. Vi tilstræber at der skal være kort vej fra idé til handling og vi er ikke bange for at gå nye veje.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling: Afdelingen leverer udredning og behandling til hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er ca. 820.000 borgere. Afdelingen varetager specialiserede funktioner i Region Sjælland i henhold til specialeplanen.

https://www.sst.dk/da/viden/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan/specialeplan-for-gynaekologi-og-obstetrik

Afdelingen har årligt 2500 fødsler, regional obstetrisk funktion indenfor insulinkrævende gestationel diabetes, stofskiftesygdomme, truende for tidlig fødsel (uge 28-32), gravide med ICD samt gravide med erkendt/truende svær eklampsi. Varetager regionsfunktion indenfor urogynækologi og højt specialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft.Afdelingen har et 7-døgns gynækologisk sengeafsnit med 8 sengepladser og ambulant funktion. Et stort ambulatorie, som rummer både gynækologiske og obstetriske funktioner. I obstetrikken er der en svangregang med 4 senge, fødegang med 6 fødestuer og en barselsgang med 14 senge. Der er jordemoderkonsultationer på 4 matrikler.

Der er i alt 30 læger, heraf 12 overlæger, 6 afdelingslæger og 2 1. reservelæger. Subspecialerne er organiseret med afsnitsledere og specialeansvarlige overlæger.Der er desuden 10 yngre læger i Introduktionsforløb og H-forløb. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling har en fælles ledelse bestående af Cheflægen og den Ledende Chefjordemoder. Fremadrettet tænkes de enkelte grenspecialer organiseret med en ledende overlæge i spidsen for grenspecialerne.Samlet tæller afdelingen ca. 200 medarbejdere.

Uddannelse er højt prioriteret i afdelingen, og dette fokus vil øges fremover i forbindelse med lægeuddannelsen i Region Sjælland. Sjælland Universitetshospital ønsker at styrke forskningen inden for det gynækologisk-obstetriske fagområde og forventer, at du som ny leder vil prioritere dette højt. Vi ønsker at fokusere på, at forskningen sker i flere faggrupper og gerne tværfagligt.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, på sigt Køge: Afdelingen er aktuelt beliggende i Roskilde og flytter i 2026 ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital (FSUH) i Køge. FSUH samler funktionerne under Sjællands Universitetshospital på én matrikel og får i alt 789 senge.

Løn- og ansættelsesvilkår .Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lægelige chefer. Der søges en speciallæge i Gynækologi-Obstetrik eller en speciallæge fra andet speciale med klinisk og ledelsesmæssig baggrund, som kan matche ovenstående krav.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. februar 2022. Der planlægges 1. samtale i uge 9 og 2. samtale i uge 10.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Chefjordemoder Ingelise Andersen, tlf. 23 32 79 13 eller Konst. Lægefaglig Vicedirektør Henrik Møller, tlf. 41424354.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh Læs mere om byggeprojektet i Køge

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.