Cheflæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sjællands Universitetshospital søger en leder til Neurologisk Afdeling fra 1. april 2022 eller snarest derefter.

Neurologisk Afdeling er regionens største neurologiske afdeling og en af landets største. Afdelingen rummer alle subspecialer inden for det neurologiske sygdomsområde. Vi varetager udredning og behandling på alle specialiseringsniveauer.

Har du ambitioner og brænder for at kæde egne visioner sammen med dagligdagens virkelighed, og smitte personalet med din begejstring, så er du måske vores nye leder af Neurologisk Afdeling. Vi forventer, at du er en entusiastisk leder, er dialogorienteret og samarbejdsstærk. En leder, der kan nytænke og videreføre den rejse gennem store forandringer, som afdelingen er på.

Neurologisk Afdeling arbejder med at forankre og styrke udviklingen af de neurologiske/neurofysiologiske specialfunktioner samt forskningen i afdelingen. Den udvikling skal du være med til at fortsætte.

Vi sætter fagligheden højt og forventer, at du gennem din egen høje faglighed er med til at skabe faglig stolthed i afdelingen. Vi ønsker at tiltrække og udvikle talenter og vi værdsætter det meningsfulde tværfaglige samarbejde, fordi det skaber udbytte for vores patienter.

Cheflægen er, sammen med de specialeansvarlige overlæger og afdelingens øvrige overlæger, ansvarlig for den lægefaglige udvikling i afdelingen. Afdelingsledelsen har et særligt ansvar for at sikre bredde, robusthed og forståelse mellem subspecialerne, så alle arbejder som ét hold for at sikre den bedste samlede kvalitet i udredning og behandling af de neurologiske patienter.

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste Universitetshospital. Vi har høje ambitioner om at skabe et hospital, hvor drift, forskning og undervisning går hånd i hånd for at skabe et motiverende miljø for vores medarbejdere og skabe en behandling af høj kvalitet for vores patienter.

Faglige/personlige kvalifikationer

Som leder skal du være synlig og påtage dig lederrollen. Vi søger en leder, der har lyst til at videreføre vores gode kultur. En kultur som er præget af tillid, anerkendelse og åbenhed, højt fagligt niveau, stolthed og nytænkning, og som involverer alle faggrupper.

Derfor søger vi efter en leder:

 • Som er troværdig

 • Med et skarpt blik for drift, uddannelse og forskning

 • Der er i stand til at rekruttere personale med kompetencer, som kan drive og udvikle de neurologiske specialfunktioner

 • Der er stærk i sin kommunikation

 • Som er klar i sit budskab og i stand til at formidle det igen og igen, så personalet forstår hensigten og retningen, vi i fællesskab skal følge

 • Som er modig, én der udfordrer og ikke er bange for den risiko, der ligger i at gøre noget andet end man plejer

 • Der tør tage ansvar og ser modstand som en mulighed for at tænke nyt

 • Der har respekt for og indblik i alle faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning, og som anerkender og fejrer fælles succeser

 • Der kan skabe rammerne for en evidensbaseret og forskningsunderstøttet tilgang i klinikken

 • Der kan arbejde åbent og målrettet med inddragelse af alle personale grupper, patienter og pårørende

 • Der har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne

 • Har flair for sundsøkonomi og sundhedsforvaltning – feltet mellem klinik, drift og ledelse

Som leder af den neurologiske afdeling har du fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsningen af hverdagens opgaver og sikre inddragelse af dine afsnitsledelser inden for subspecialerne neurofysiologi, demens, apopleksi, funktionelle lidelser og akut neurologi. Vi ønsker at du bringer dine evner for strategisk og visionær tænkning i spil i arbejdet for at skabe en dynamisk afdeling med høj faglighed. Afdelingen har allerede en høj faglig stolthed og kvalitetsstruktur og det ønsker vi du bygger videre på.

Vi vil gerne gøre vores arbejdsplads unik inden for specialet neurologi. Som leder af afdelingen har du en central rolle i at gå forrest og finde nye veje for at videreudvikle og sikre gode forløb for vores patienter og pårørende.

Som cheflæge bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø på Sjællands Universitetshospital, hvor initiativer får lov at gro. Vi tilstræber at der skal være kort vej fra idé til handling og vi er ikke bange for at gå nye veje.

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser til hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er ca. 820.000 borgere. Afdelingen varetager alle de specialiserede neurologiske funktioner i Region Sjælland i henhold til specialeplanen.

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-neurologi/Specialevejledning-for-Neurologi-den-22-juli-2021.ashx?la=da&hash=BD66A3EFAED07CE6173D2216EDE0038A0669D123

Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6500 indlæggelser, 16500 ambulante besøg, og 5500 neurofysiologiske undersøgelser. Driftsbudgettet er ca. 120 mio. kr.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 senge

 • Neurologisk ambulatorium med et behandlerafsnit, og specialambulatorier inden for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme, hovedpinesygdomme, CRPS m.v.

 • Regionalt Videnscenter for Demens

 • Klinisk Forsknings Enhed

 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver

 • Center for funktionelle lidelser

 • Neurofysiologisk Center

Neurologisk Afdeling har en fælles ledelse bestående af cheflægen og den ledende oversygeplejerske. Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 5 speciallæger i klinisk neurofysiologi, 1 speciallæge i intern medicin/geriatri og 1 speciallæge i psykiatri. Herudover har vi lægevikarer, KBU-læger, uklassificerede læger, I-læger samt HU-læger fra psykiatrien og neurologien. Fremadrettet tænkes de enkelte grenspecialer organiseret med en ledende overlæge i spidsen for områderne neurofysiologi, demens, apopleksi, funktionelle lidelser og akut neurologi.

Samlet tæller afdelingen ca. 230 medarbejdere fordelt på 10 faggrupper.

Uddannelse er højt prioriteret i afdelingen.

Neurologisk Afdeling har en stærk Klinisk Forsknings Enhed. Forskning prioriteres højt i afdelingen og afdelingen er tværfagligt forskningsaktiv. Vi har i øjeblikket 1 professor og 1 klinisk forskningslektor samt en sygeplejefaglig forskningsleder. Forskningen er tværfaglig og der er aktuelt sygeplejersker, læger og en fysioterapeut tilknyttet som Ph.d. studerende.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, på sigt Køge

Afdelingen er aktuelt beliggende i Roskilde og flytter i 2026 ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital (FSUH) i Køge. FSUH samler funktionerne under Sjællands Universitetshospital på én matrikel og får i alt 789 senge.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lægelige chefer.

Der søges en speciallæge i neurologi eller speciallæge fra andet speciale med klinisk og ledelsesmæssig baggrund, som kan matche ovenstående krav.

Ansøgningsfrist

Fredag den 21. januar 2022. Der planlægges 1. samtale i uge 5 og eventuelt 2. samtale i uge 6.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Birgitte Mortensen, tlf. 47 32 28 02/28400863 eller konst. lægefaglig vicedirektør Henrik Møller, tlf. 41424354.

Repræsentanter fra patienter og pårørende er en integreret del af vores arbejde og det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Læs mere om byggeprojektet i Køge

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Cheflæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital søger en leder til Neurologisk Afdeling fra 1. april 2022 eller snarest derefter.

Neurologisk Afdeling er regionens største neurologiske afdeling og en af landets største. Afdelingen rummer alle subspecialer inden for det neurologiske sygdomsområde. Vi varetager udredning og behandling på alle specialiseringsniveauer.

Har du ambitioner og brænder for at kæde egne visioner sammen med dagligdagens virkelighed, og smitte personalet med din begejstring, så er du måske vores nye leder af Neurologisk Afdeling. Vi forventer, at du er en entusiastisk leder, er dialogorienteret og samarbejdsstærk. En leder, der kan nytænke og videreføre den rejse gennem store forandringer, som afdelingen er på.

Neurologisk Afdeling arbejder med at forankre og styrke udviklingen af de neurologiske/neurofysiologiske specialfunktioner samt forskningen i afdelingen. Den udvikling skal du være med til at fortsætte.

Vi sætter fagligheden højt og forventer, at du gennem din egen høje faglighed er med til at skabe faglig stolthed i afdelingen. Vi ønsker at tiltrække og udvikle talenter og vi værdsætter det meningsfulde tværfaglige samarbejde, fordi det skaber udbytte for vores patienter.

Cheflægen er, sammen med de specialeansvarlige overlæger og afdelingens øvrige overlæger, ansvarlig for den lægefaglige udvikling i afdelingen. Afdelingsledelsen har et særligt ansvar for at sikre bredde, robusthed og forståelse mellem subspecialerne, så alle arbejder som ét hold for at sikre den bedste samlede kvalitet i udredning og behandling af de neurologiske patienter.

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste Universitetshospital. Vi har høje ambitioner om at skabe et hospital, hvor drift, forskning og undervisning går hånd i hånd for at skabe et motiverende miljø for vores medarbejdere og skabe en behandling af høj kvalitet for vores patienter.

Faglige/personlige kvalifikationer

Som leder skal du være synlig og påtage dig lederrollen. Vi søger en leder, der har lyst til at videreføre vores gode kultur. En kultur som er præget af tillid, anerkendelse og åbenhed, højt fagligt niveau, stolthed og nytænkning, og som involverer alle faggrupper.

Derfor søger vi efter en leder:

 • Som er troværdig

 • Med et skarpt blik for drift, uddannelse og forskning

 • Der er i stand til at rekruttere personale med kompetencer, som kan drive og udvikle de neurologiske specialfunktioner

 • Der er stærk i sin kommunikation

 • Som er klar i sit budskab og i stand til at formidle det igen og igen, så personalet forstår hensigten og retningen, vi i fællesskab skal følge

 • Som er modig, én der udfordrer og ikke er bange for den risiko, der ligger i at gøre noget andet end man plejer

 • Der tør tage ansvar og ser modstand som en mulighed for at tænke nyt

 • Der har respekt for og indblik i alle faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning, og som anerkender og fejrer fælles succeser

 • Der kan skabe rammerne for en evidensbaseret og forskningsunderstøttet tilgang i klinikken

 • Der kan arbejde åbent og målrettet med inddragelse af alle personale grupper, patienter og pårørende

 • Der har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne

 • Har flair for sundsøkonomi og sundhedsforvaltning – feltet mellem klinik, drift og ledelse

Som leder af den neurologiske afdeling har du fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsningen af hverdagens opgaver og sikre inddragelse af dine afsnitsledelser inden for subspecialerne neurofysiologi, demens, apopleksi, funktionelle lidelser og akut neurologi. Vi ønsker at du bringer dine evner for strategisk og visionær tænkning i spil i arbejdet for at skabe en dynamisk afdeling med høj faglighed. Afdelingen har allerede en høj faglig stolthed og kvalitetsstruktur og det ønsker vi du bygger videre på.

Vi vil gerne gøre vores arbejdsplads unik inden for specialet neurologi. Som leder af afdelingen har du en central rolle i at gå forrest og finde nye veje for at videreudvikle og sikre gode forløb for vores patienter og pårørende.

Som cheflæge bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø på Sjællands Universitetshospital, hvor initiativer får lov at gro. Vi tilstræber at der skal være kort vej fra idé til handling og vi er ikke bange for at gå nye veje.

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser til hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er ca. 820.000 borgere. Afdelingen varetager alle de specialiserede neurologiske funktioner i Region Sjælland i henhold til specialeplanen.

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-neurologi/Specialevejledning-for-Neurologi-den-22-juli-2021.ashx?la=da&hash=BD66A3EFAED07CE6173D2216EDE0038A0669D123

Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6500 indlæggelser, 16500 ambulante besøg, og 5500 neurofysiologiske undersøgelser. Driftsbudgettet er ca. 120 mio. kr.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 senge

 • Neurologisk ambulatorium med et behandlerafsnit, og specialambulatorier inden for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme, hovedpinesygdomme, CRPS m.v.

 • Regionalt Videnscenter for Demens

 • Klinisk Forsknings Enhed

 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver

 • Center for funktionelle lidelser

 • Neurofysiologisk Center

Neurologisk Afdeling har en fælles ledelse bestående af cheflægen og den ledende oversygeplejerske. Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 5 speciallæger i klinisk neurofysiologi, 1 speciallæge i intern medicin/geriatri og 1 speciallæge i psykiatri. Herudover har vi lægevikarer, KBU-læger, uklassificerede læger, I-læger samt HU-læger fra psykiatrien og neurologien. Fremadrettet tænkes de enkelte grenspecialer organiseret med en ledende overlæge i spidsen for områderne neurofysiologi, demens, apopleksi, funktionelle lidelser og akut neurologi.

Samlet tæller afdelingen ca. 230 medarbejdere fordelt på 10 faggrupper.

Uddannelse er højt prioriteret i afdelingen.

Neurologisk Afdeling har en stærk Klinisk Forsknings Enhed. Forskning prioriteres højt i afdelingen og afdelingen er tværfagligt forskningsaktiv. Vi har i øjeblikket 1 professor og 1 klinisk forskningslektor samt en sygeplejefaglig forskningsleder. Forskningen er tværfaglig og der er aktuelt sygeplejersker, læger og en fysioterapeut tilknyttet som Ph.d. studerende.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, på sigt Køge

Afdelingen er aktuelt beliggende i Roskilde og flytter i 2026 ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital (FSUH) i Køge. FSUH samler funktionerne under Sjællands Universitetshospital på én matrikel og får i alt 789 senge.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lægelige chefer.

Der søges en speciallæge i neurologi eller speciallæge fra andet speciale med klinisk og ledelsesmæssig baggrund, som kan matche ovenstående krav.

Ansøgningsfrist

Fredag den 21. januar 2022. Der planlægges 1. samtale i uge 5 og eventuelt 2. samtale i uge 6.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Birgitte Mortensen, tlf. 47 32 28 02/28400863 eller konst. lægefaglig vicedirektør Henrik Møller, tlf. 41424354.

Repræsentanter fra patienter og pårørende er en integreret del af vores arbejde og det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Læs mere om byggeprojektet i Køge

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.