Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Daglig leder til nyt forsknings- og innovationscenter for robotter

Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet har etableret et fælles forsknings- og innovationscenter: Center for Clinical Robotics (CCR), der skal skabe rammen for et effektivt samarbejde mellem de kliniske afdelinger, de tekniske forskere og industrien for at udvikle og nyttiggøre robotløsninger til gavn for patienter og personale. Her kan du læse mere om CCR.

CCR påbegynder sine aktiviteter 1. marts 2021 og søger derfor en daglig leder til snarlig tiltrædelse.

HVAD ER DIN ROLLE?
Din vigtigste rolle i CCR er ansvaret for den daglige ledelse, drift af centret og skalering af anvendelige robotløsninger. Du skal sikre strategisk retning ift. både OUH og SDU og have fokus på international synlighed af centeret samt den langsigtede målsætning om at være et af de førende robotcentre inden for det medicinske/tekniske forskning- og innovationsmiljø.
Din vigtigste rolle på OUH er at sikre samspil og understøtte fremdrift mellem de øvrige forsknings- og innovationscentre og understøtte den strategiske retning med fokus på patientens behov og direktionens ambitioner for innovationsområdet.
Din vigtigste rolle på SDU er at understøtte arbejdet med udvikling, validering og certificering af robotter til sundhedsvæsenet samt understøtte forskningslederen i at sikre fremdrift i forskningen inden for området.

Din ansættelse vil være delt 50% daglig leder og 50% som projektleder.

DAGLIG LEDERS ANSVARSOMRÅDE

 • Fagligt ansvar for centrets medarbejdere og deres faglige udvikling (ikke personaleledelse)
 • Porteføljestyring af de projekter, der understøttes og projektledes fra centret samt at foretage en koordinering og styring af aktiviteter og processer mellem OUH og SDU
 • Fundraising sammen med forskere fra Syddansk Universitet, medarbejdere fra KLU – Innovation & MTV, relevante stabe samt det kliniske personale, der indgår i de projekter, der etableres under centret
 • Matchmaking og proaktiv opsøgning af nye projekter og aktiviteter
 • Sikre sammenhæng og koordination med interne forsknings- og innovationscentre som Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Center for Artficial Intelligence (CAI-X) samt OPEN
 • Sikre implementeringen af udviklede og validerede løsninger i tråd med ambitionerne for Nyt OUH
 • Kommunikation og formidling af centrets resultater
 • Centrets økonomi

DAGLIG LEDERS OPGAVER

 • Koordinering med samarbejdspartnere på SDU og OUH
 • Tæt dialog med innovationschef på OUH for at sikre, at alle centre spiller sammen
 • Koordinere det daglige arbejde i centeret således, at konsulenter og projektledere oplever struktur og klarhed i til centerets opgaveportefølje
 • Ansvarlig for prioritering, fremdrift og fordeling af nye opgaver/projekter i samspil med centerets tilknyttede partnere
 • Sikre ejerskab i klinikken og ved andre primære interessenter og samarbejdspartnere i samarbejde med forskningsledere
 • Sikre et højt fælles videns- og informationsniveau for alle parter
 • Medvirke til at skabe et velfungerende, motiverende og udviklende arbejdsmiljø
 • Ansvarlig for, at der i samarbejde med relevante parter gives information til patienter, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt omkring robotaktiviteter i centret
 • Udvikling, afprøvning, evaluering og implementering af robotteknologier på OUH

VI TILBYDER

 • En selvstændig stilling med et stort fagligt og økonomisk projektansvar i en kompleks organisation
 • Lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere, der giver et stort netværk og mulighed for videndeling med mange typer af organisationer og personer
 • Ansættelse i en innovationsenhed med kolleger, der har høj faglighed ud over det sædvanlige, et skarpt øje for patienterne og en arbejdsglæde, der rummer plads til forskellighed

Daglig leder, forskningsleder og teknisk leder er finansieret af centret. Konsulenter og projektledere prioriteres fra Innovation & MTV i takt med, at porteføljen vokser.

HVEM ER DU?
Vi forventer, at du har erfaringer fra faglig ledelse og har varetaget større projektledelsesopgaver. Du har et bredt kendskab til sundhedsvæsenet og universitetsmiljøer og du har både stor interesse og indsigt i hardwarerobotter til sundhedsområdet.

Vi forventer, at du:

 • Har organisatorisk talent, gode relationelle kompetencer og kendskab til, hvordan god faglig ledelse bedrives
 • Er visionær og kreativ samt kan opstille realistiske visioner og mål for CCR
 • Har indsigt i og interesse for menneskelige og faglige ressourcer, samt lægger vægt på den nyeste viden inden for robotteknologi
 • Er nysgerrig på fremtiden / next practice
 • Har erfaring med fundraising, kan skrive ansøgninger og har fået bevilliget midler til projekter
 • Kan formulere og følge mål og understøtte strategier fra OUH, regionalt, nationalt og internationalt
 • Kan systematisere, prioritere og motivere
 • Er god til at skabe overblik og være helhedsorienteret
 • Er anerkendende, empatisk og troværdig
 • Har gode kommunikative evner
 • Kan skabe ejerskab og nyder at opbygge og vedligeholde relationer

HVEM ER VI PÅ OUH?
CCR placeres organisatorisk som en del af innovationsområdet i Klinisk Udvikling (KLU). Klinisk Udvikling er en af i alt fem stabsafdelinger på OUH, som understøtter de kliniske afdelinger, så de bedst muligt kan sætte patienten først: http://en.ouh.dk/patientpyramiden/. Klinisk Udvikling løser forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Klinisk Udvikling på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt fire centre. Se her for nærmere beskrivelse.

Innovation & MTV arbejder med strategisk innovation på tværs af hele OUH. Vi understøtter, at OUH bliver klar til fremtidens udfordringer gennem nationale og internationale projekter. Innovation bygger bro mellem patienter, pårørende og personale og forbedrer samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger via ny teknologi. Derudover arbejder vi med innovations- og evalueringsprojekter, der har til formål at optimere metoder og arbejdsgange på hospitalet. Vi inddrager alle afdelinger på OUH, alle fakulteter på Syddansk Universitet samt private virksomheder i vores projekter. Det virtuelle Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) er forankret i Innovation & MTV. Centret er et tæt samarbejde med Syddansk Universitet og har et stort internationalt innovations- og forskningsnetværk. 

TRIVSEL OG UDVIKLING
Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone. 

OM OUH ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL – SVENDBORG SYGEHUS 
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.
 
OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

HVEM ER VI PÅ SDU?
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) er en del af Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. MMMI er et internationalt anerkendt forskningsinstitut, der har fastholdt sin ledende position inden for robotteknologi i mere end to årtier. Instituttet var blandt de første, der startede robotforskning i Danmark og har skabt grobunden for en robotklynge i Syddanmark, der omfatter mere end 130 robotteknologiske virksomheder, herunder Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MiR).

OM SYDDANSK UNIVERSITET
SDU har et budget på 3,4 mia. kr., ca. 26.000 studerende og 850 ph.d.-studerende fordelt på fem fakulteter. SDU beskæftiger omkring 3.900 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse og København.
 
SDU er drevet af en ambition om at fremme forskningsresultater, der udvikler samfundet. Fremtidens udfordringer inden for klima, velfærd og sundhed er komplekse og uforudsigelige, og det kræver mere end et fag og en metode at løse dem. Derfor er mange af vores strategiske forskningsprojekter tværdisciplinære.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR 
Stillingen er fast og indplaceres som chefkonsulent på 37 timer om ugen med start 1. januar 2021 eller snarest muligt derefter. Stillingen er placeret i funktionsområdet Innovation & MTV på OUH, hvor din funktionsleder vil være innovationschef Tessa Lind Gjødesen.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital med base i Odense og du vil jævnligt være på Syddansk Universitet. Du skal påregne rejseaktivitet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte innovationschef Tessa Lind Gjødesen på tlf. 2916 0324 eller mail tlg@rsyd.dk.

ANSØGNINGSFRIST OG SAMTALER 
Der er ansøgningsfrist den 28. februar 2021. Første ansættelsesrunde afvikles medio marts 2021.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.