Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Daglig leder ved Helikopter Wing Karup, A4 Logistic Light Support Helico

Helikopter Wing Karup har brug for en ambitiøs og erfaren tekniker til at lede den materielfaglige drift samt sagsbehandling på Flyvevåbnets FENNEC og SEAHAWK helikoptere samt T-17 træningsfly. Stillingen kræver stærke ledelsesmæssige kompetencer, gode analytiske evner og et godt humør.

Vi værdsætter den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer. Det kræver handlekraft og en positiv indstilling. Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som daglig leder af Logistics Light Support Helicopter måske noget for dig.

Om os

A4 Light Support Helicopter er ansvarlig for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse og koordination af den samlede materielfaglige drift, herunder overordnet planlægning og driftskoordination for vedligeholdelsestjenesten og koordination mellem vedligeholdelsestjenesten og forsyningstjenesten for helikoptertyperne AS550 FENNEC og MH-60R SEAHAWK samt for træningsflyet T-17 SUPPORTER.

Om stillingen

Helikopter Wing Karup er i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ved at opbygge og implementere Helikopterdriftscenteret, som baserer sig på EMAR-M grundlaget. Helikopterdriftscenteret varetager, på vegne af Chefen for Logistic Group og Chef A4, den daglige drift af luftfartøjerne i rammen af en Continuing Airworthiness Management Organisation.

I stillingen vil du skulle fungere som daglig leder for A4 Logistics Light Support Helicopter og være ansvarlig for vedligeholdelsesplanlægningen og driftskoordinationen af AS550 FENNEC, MH60R SEAHAWK og T-17 SUPPORTER. Du vil blive daglig leder for ca. otte mand.

Dit primære virke vil være at sørge for at dine medarbejdere har de bedst mulige arbejdsbetingelser. Derfor skal du være i tæt kontakt med de operative enheder, Flyverstaben ved Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt flyværkstederne for at koordinere materieldrift og vedligeholdelse på helikoptertypen. Dine medarbejdere har mange års erfaring inden for deres specialer, hvilket giver dig gode muligheder for faglig udvikling.

Herudover vil du også blive involveret i den materielfaglige kapacitetsudvikling, eksempelvis bidrage med materielfaglige konsekvensbeskrivelser ved nye operative opgaver, ved indførelse af nye materielsystemer, eksekvere organisationsændringer og tilpasse organisation, medarbejdere og processer til ændrede krav.

Helikopter Wing Karup har i øjeblikket også et stillingsopslag på stillingen: Næstkommanderende til A4 Logistic ved Helicopter Wing Karup. Afhængig af kandidater til den stilling samt dine ønsker og kompetencer kan den endelige opgavefordeling mellem stillingerne aftales nærmere, eksempelvis hvis du ikke ønsker ledelsesansvar. Vi opfordrer dig til evt. at søge begge stillinger.

Om dig

Du har erfaring inden for flyvedligeholdelse og er enten teknisk officer i Flyvevåbnet med grad af kaptajn eller har måske en baggrund som ingeniør eller maskinmester. Du brænder for ledelse af specialister og har mod på at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimering inden for eget ansvarsområde.

Det er vigtigt at du kan håndtere flere forskellige interessenter (både internt og eksternt) og samtidig fungere som sparringsparter for dine ansatte med henblik på at sikre tilstrækkelig stelrådighed, så de operative opgaver kan løses.

Du vil skulle repræsentere A4 udadtil, og det forventes, at du kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale. Ligeledes skal du løse opgaver relateret til teknisk og logistisk sagsbehandling, hvorfor det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Ingeniører ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. For ingeniører vil stillingen være en projektstilling på 4 år.

Maskinmestre ansættes og aflønnes i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for maskinmestre i land og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned 36.967,67 kr. ved ledelsesansvar eller pr. måned 28.303,42 kr. uden ledelsesansvar. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 16,55 %. For maskinmestre vil stillingen være en projektstilling på 4 år.

Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militært ansat personel gælder at ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Henrik Boesdal, på mail: HW-LCAMO-001@mil.dk eller på telefon 728 42 540, 25 51 18 70 eller major Søren Godik Godiksen, på mail: HW-A4-001@mil.dk, på telefon 728 42 541 eller 25 60 72 09.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2018, vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og med forventeligt ansættelse 1. maj 2018 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytækning.

OM HELIKOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329751163Phoenix-9e8da00d12018-01-31T16:58:05.570Daglig leder ved Helikopter Wing Karup, A4 Logistic Light Support HelicoHelikopter Wing Karup har brug for en ambitiøs og erfaren tekniker til at lede den materielfaglige drift samt sagsbehandling på Flyvevåbnets FENNEC og SEAHAWK helikoptere samt T-17 træningsfly. Stillingen kræver stærke ledelsesmæssige kompetencer, gode analytiske evner og et godt humør.

Vi værdsætter den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer. Det kræver handlekraft og en positiv indstilling. Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som daglig leder af Logistics Light Support Helicopter måske noget for dig.

Om os

A4 Light Support Helicopter er ansvarlig for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse og koordination af den samlede materielfaglige drift, herunder overordnet planlægning og driftskoordination for vedligeholdelsestjenesten og koordination mellem vedligeholdelsestjenesten og forsyningstjenesten for helikoptertyperne AS550 FENNEC og MH-60R SEAHAWK samt for træningsflyet T-17 SUPPORTER.

Om stillingen

Helikopter Wing Karup er i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ved at opbygge og implementere Helikopterdriftscenteret, som baserer sig på EMAR-M grundlaget. Helikopterdriftscenteret varetager, på vegne af Chefen for Logistic Group og Chef A4, den daglige drift af luftfartøjerne i rammen af en Continuing Airworthiness Management Organisation.

I stillingen vil du skulle fungere som daglig leder for A4 Logistics Light Support Helicopter og være ansvarlig for vedligeholdelsesplanlægningen og driftskoordinationen af AS550 FENNEC, MH60R SEAHAWK og T-17 SUPPORTER. Du vil blive daglig leder for ca. otte mand.

Dit primære virke vil være at sørge for at dine medarbejdere har de bedst mulige arbejdsbetingelser. Derfor skal du være i tæt kontakt med de operative enheder, Flyverstaben ved Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt flyværkstederne for at koordinere materieldrift og vedligeholdelse på helikoptertypen. Dine medarbejdere har mange års erfaring inden for deres specialer, hvilket giver dig gode muligheder for faglig udvikling.

Herudover vil du også blive involveret i den materielfaglige kapacitetsudvikling, eksempelvis bidrage med materielfaglige konsekvensbeskrivelser ved nye operative opgaver, ved indførelse af nye materielsystemer, eksekvere organisationsændringer og tilpasse organisation, medarbejdere og processer til ændrede krav.

Helikopter Wing Karup har i øjeblikket også et stillingsopslag på stillingen: Næstkommanderende til A4 Logistic ved Helicopter Wing Karup. Afhængig af kandidater til den stilling samt dine ønsker og kompetencer kan den endelige opgavefordeling mellem stillingerne aftales nærmere, eksempelvis hvis du ikke ønsker ledelsesansvar. Vi opfordrer dig til evt. at søge begge stillinger.

Om dig

Du har erfaring inden for flyvedligeholdelse og er enten teknisk officer i Flyvevåbnet med grad af kaptajn eller har måske en baggrund som ingeniør eller maskinmester. Du brænder for ledelse af specialister og har mod på at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimering inden for eget ansvarsområde.

Det er vigtigt at du kan håndtere flere forskellige interessenter (både internt og eksternt) og samtidig fungere som sparringsparter for dine ansatte med henblik på at sikre tilstrækkelig stelrådighed, så de operative opgaver kan løses.

Du vil skulle repræsentere A4 udadtil, og det forventes, at du kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale. Ligeledes skal du løse opgaver relateret til teknisk og logistisk sagsbehandling, hvorfor det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Ingeniører ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. For ingeniører vil stillingen være en projektstilling på 4 år.

Maskinmestre ansættes og aflønnes i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for maskinmestre i land og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned 36.967,67 kr. ved ledelsesansvar eller pr. måned 28.303,42 kr. uden ledelsesansvar. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 16,55 %. For maskinmestre vil stillingen være en projektstilling på 4 år.

Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militært ansat personel gælder at ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Henrik Boesdal, på mail: HW-LCAMO-001@mil.dk eller på telefon 728 42 540, 25 51 18 70 eller major Søren Godik Godiksen, på mail: HW-A4-001@mil.dk, på telefon 728 42 541 eller 25 60 72 09.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2018, vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og med forventeligt ansættelse 1. maj 2018 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytækning.

OM HELIKOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
2018-02-26T01:03:20.547 Helikopter Wing Karup har brug for en ambitiøs og erfaren tekniker til at lede den materielfaglige drift samt sagsbehandling på Flyvevåbnets FENNEC og SEAHAWK helikoptere samt T-17 træningsfly. Stillingen kræver stærke ledelsesmæssige kompetencer, gode analytiske evner og et godt humør. Vi værdsætter den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer. Det kræver handlekraft og en positiv indstilling. Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som daglig leder af Logistics Light Support Helicopter måske noget for dig.Om os A4 Light Support Helicopter er ansvarlig for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse og koordination af den samlede materielfaglige drift, herunder overordnet planlægning og driftskoordination for vedligeholdelsestjenesten og koordination mellem vedligeholdelsestjenesten og forsyningstjenesten for helikoptertyperne AS550 FENNEC og MH-60R SEAHAWK samt for træningsflyet T-17 SUPPORTER.Om stillingen Helikopter Wing Karup er i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ved at opbygge og implementere Helikopterdriftscenteret, som baserer sig på EMAR-M grundlaget. Helikopterdriftscenteret varetager, på vegne af Chefen for Logistic Group og Chef A4, den daglige drift af luftfartøjerne i rammen af en Continuing Airworthiness Management Organisation. I stillingen vil du skulle fungere som daglig leder for A4 Logistics Light Support Helicopter og være ansvarlig for vedligeholdelsesplanlægningen og driftskoordinationen af AS550 FENNEC, MH60R SEAHAWK og T-17 SUPPORTER. Du vil blive daglig leder for ca. otte mand. Dit primære virke vil være at sørge for at dine medarbejdere har de bedst mulige arbejdsbetingelser. Derfor skal du være i tæt kontakt med de operative enheder, Flyverstaben ved Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt flyværkstederne for at koordinere materieldrift og vedligeholdelse på helikoptertypen. Dine medarbejdere har mange års erfaring inden for deres specialer, hvilket giver dig gode muligheder for faglig udvikling. Herudover vil du også blive involveret i den materielfaglige kapacitetsudvikling, eksempelvis bidrage med materielfaglige konsekvensbeskrivelser ved nye operative opgaver, ved indførelse af nye materielsystemer, eksekvere organisationsændringer og tilpasse organisation, medarbejdere og processer til ændrede krav. Helikopter Wing Karup har i øjeblikket også et stillingsopslag på stillingen: Næstkommanderende til A4 Logistic ved Helicopter Wing Karup. Afhængig af kandidater til den stilling samt dine ønsker og kompetencer kan den endelige opgavefordeling mellem stillingerne aftales nærmere, eksempelvis hvis du ikke ønsker ledelsesansvar. Vi opfordrer dig til evt. at søge begge stillinger.Om dig Du har erfaring inden for flyvedligeholdelse og er enten teknisk officer i Flyvevåbnet med grad af kaptajn eller har måske en baggrund som ingeniør eller maskinmester. Du brænder for ledelse af specialister og har mod på at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimering inden for eget ansvarsområde. Det er vigtigt at du kan håndtere flere forskellige interessenter (både internt og eksternt) og samtidig fungere som sparringsparter for dine ansatte med henblik på at sikre tilstrækkelig stelrådighed, så de operative opgaver kan løses. Du vil skulle repræsentere A4 udadtil, og det forventes, at du kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale. Ligeledes skal du løse opgaver relateret til teknisk og logistisk sagsbehandling, hvorfor det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse. Ingeniører ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 8. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 . For ingeniører vil stillingen være en projektstilling på 4 år. Maskinmestre ansættes og aflønnes i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for maskinmestre i land og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned 36.967,67 kr. ved ledelsesansvar eller pr. måned 28.303,42 kr. uden ledelsesansvar. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 16,55 . For maskinmestre vil stillingen være en projektstilling på 4 år. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. For militært ansat personel gælder at ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. KONTAKT OG ANSØGNING Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Henrik Boesdal, på mail: HW-LCAMO-001@mil.dk eller på telefon 728 42 540, 25 51 18 70 eller major Søren Godik Godiksen, på mail: HW-A4-001@mil.dk, på telefon 728 42 541 eller 25 60 72 09. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143. Ansøgningsfristen er 25. februar 2018, vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og med forventeligt ansættelse 1. maj 2018 eller efter aftale. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytækning. OM HELIKOPTER WING KARUP Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.11Jobnet9e8da00d100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-25T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=153889&DepartmentId=18959&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkJyllandVestjyllandHerningEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandViborgEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandSilkeborg3094500Civile stillinger11Herningvej 307470Karup JDKDanmark0
DKDanmarkAdvertiser
8Fuldtid47Tidsbegrænset515859JobNet47570771000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9e8da00dhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=9e8da00dhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9e8da00d&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9e8da00d&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale214501Maskiningeniør20Ingeniør og naturvidenskab352656360importimport_9e8da00dAdvertiserAdvertiserda-DK