Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet 'steds- og værkanalyse'

Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet ’steds- og værkanalyse’

Ved Kunstakademiets Arkitektskole opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet ’steds- og værkanalyse’ med særligt fokus på at skærpe den arkitektoniske analyse som historisk, teoretisk og æstetisk udgangspunkt for at forstå og skabe arkitektur.

Om ph.d.-projektet
Arkitektur er ikke kun det, som bygges, men også den fælles viden, som danner grundlag for ethvert arkitektonisk værk. Frem til renæssancen var denne viden hovedsageligt indlejret i byggetradtitioner, håndværk og bygningsværker, men herefter har arkitektonisk viden og viden om arkitekturen som genstand og kulturskaber taget mange andre former. Værkanalysen er én af dem.
Analyse betyder at opløse en sammensat helhed i dens bestandele med henblik på at forstå, måle, forklare, tænke med og få indsigt i. Værkanalysen er altså et vigtigt redskab til at tænke med værket, og ad den vej finde nye muligheder for det væsentlige, som et givet værk rummer. Føjer man stedet til og taler om en stedsanalyse, kan analysen bruges som en metodisk tilgang til at forstå relationen mellem omgivelser og værk som afsæt for nye projekter og genlæsning af eksisterende bygninger.

I 2018 har Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) besluttet at rette fokus mod steds- og værkanalysen som begreb og praksis. I samarbejde mellem instituttets specifikke uddannelses-programmer og arkitektskolens tværgående undervisning har initiativet til hensigt at undersøge, hvordan værkanalyse er blevet brugt historisk, hvordan den informerer vores nuværende undervisning og forskning og især, hvilken rolle den kan spille i vores fælles arbejde med den steds-, situations- og materialebevidste arkitektur og den arkitektoniske kulturarv. I den forbindelse skal både steds- og værkbegrebet forstås bredt – fra bygning til idé, i sammenghæng med bystrukturer, landskaber, natur- og kulturskabte steder, i kunstnerisk, historisk og politisk forstand.

Instituttet ønsker at knytte en ph.d.-studerende til værkanalyseinitiativet. Ph.d.-projektet skal gå i dybden med analysebegrebets teoretiske, historiske, metodiske og æstetiske grundlag og bidrage med en selvstændig videnskabelig produktion i dialog med anden forskning som kunstnerisk udviklingsvirksomhed på instituttet.
Ph.d.-projektet tilknyttes undervisnings- og forskningsmiljøet på IBK, og det forventes at den ph.d.-studerende bidrager til instituttets værkanalyseinitiativ - som tilrettelægger af faglige arrangementer, deltager i opbygning af miljø og bidragyder til publikationer.

Den ideele kandidat har en baggrund fra en arkitektuddannelse eller tilsvarende og evner at sætte arkitektur/arkitekturpraksis i relation til teori, metode og teknologi. I gennemførelsen af projektet ses gerne en tilgang, der kan være i tæt dialog med den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der foregår på instituttet, hvor kunstneriske afprøvninger, eksperimenter og refleksioner står centralt. Det vil være hensigtsmæssigt at ansøger på forhånd har sat sig ind i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som formaliseret praksis og, at det af ansøgningens projektbeskrivelse fremgår, hvordan det videnskabelige arbejde kan relateres til denne.

Stillingen tilknyttes Institut for Bygningskunst og Kultur og kandidaten vil samtidig blive indskrevet ved KADK’s ph.d.-skole.

Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK)
På Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner. Institut for Bygningskunst og Kultur udbyder et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer. På tværs af instituttet har vi et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. Vi er både indadvendt koncentrerede og udadvendt engagerende.

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til tre årsværk. På ansøgningstidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for arkitektur, design eller andet relevant fagområde.

Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år) , viden, kvalifikationer, kompetencer og erhvervsmæssig erfaring inden for arkitektur.

Ansøgningen skal indeholde:
Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Ansøgningen indsendes som én samlet pdf og skal omfatte:
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet og overordnet redegørelse for projektets emnefelt, samt forslag til forskningsspørgsmål/hypotese, metode og teori (5 normalsider).
• Evt CV
• Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift.
• Portfolio med eksempler på ansøgerens praktiske arkitektfaglige arbejde.
• Udenlandske ansøgere skal kunne dokumentere, at de kan læse, skrive, tale og forstå dansk.

Ansættelsesforhold
Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år ved KADK som lønnet ph.d.-stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5).

Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg.

Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) findes i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013. Regelgrundlaget kan tilgås på KADK’s hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019 kl. 12.00.
Ansøgninger indsendes elektronisk her: https://kadk.dk/ledige-stillinger
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl, tlf.: +45 4170 1532 eller på e-mail: ditte.dahl@kadk.dk

Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330012245Phoenix-c5c5152c12019-04-26T00:00:00Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet 'steds- og værkanalyse'Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet ’steds- og værkanalyse’

Ved Kunstakademiets Arkitektskole opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet ’steds- og værkanalyse’ med særligt fokus på at skærpe den arkitektoniske analyse som historisk, teoretisk og æstetisk udgangspunkt for at forstå og skabe arkitektur.

Om ph.d.-projektet
Arkitektur er ikke kun det, som bygges, men også den fælles viden, som danner grundlag for ethvert arkitektonisk værk. Frem til renæssancen var denne viden hovedsageligt indlejret i byggetradtitioner, håndværk og bygningsværker, men herefter har arkitektonisk viden og viden om arkitekturen som genstand og kulturskaber taget mange andre former. Værkanalysen er én af dem.
Analyse betyder at opløse en sammensat helhed i dens bestandele med henblik på at forstå, måle, forklare, tænke med og få indsigt i. Værkanalysen er altså et vigtigt redskab til at tænke med værket, og ad den vej finde nye muligheder for det væsentlige, som et givet værk rummer. Føjer man stedet til og taler om en stedsanalyse, kan analysen bruges som en metodisk tilgang til at forstå relationen mellem omgivelser og værk som afsæt for nye projekter og genlæsning af eksisterende bygninger.

I 2018 har Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) besluttet at rette fokus mod steds- og værkanalysen som begreb og praksis. I samarbejde mellem instituttets specifikke uddannelses-programmer og arkitektskolens tværgående undervisning har initiativet til hensigt at undersøge, hvordan værkanalyse er blevet brugt historisk, hvordan den informerer vores nuværende undervisning og forskning og især, hvilken rolle den kan spille i vores fælles arbejde med den steds-, situations- og materialebevidste arkitektur og den arkitektoniske kulturarv. I den forbindelse skal både steds- og værkbegrebet forstås bredt – fra bygning til idé, i sammenghæng med bystrukturer, landskaber, natur- og kulturskabte steder, i kunstnerisk, historisk og politisk forstand.

Instituttet ønsker at knytte en ph.d.-studerende til værkanalyseinitiativet. Ph.d.-projektet skal gå i dybden med analysebegrebets teoretiske, historiske, metodiske og æstetiske grundlag og bidrage med en selvstændig videnskabelig produktion i dialog med anden forskning som kunstnerisk udviklingsvirksomhed på instituttet.
Ph.d.-projektet tilknyttes undervisnings- og forskningsmiljøet på IBK, og det forventes at den ph.d.-studerende bidrager til instituttets værkanalyseinitiativ - som tilrettelægger af faglige arrangementer, deltager i opbygning af miljø og bidragyder til publikationer.

Den ideele kandidat har en baggrund fra en arkitektuddannelse eller tilsvarende og evner at sætte arkitektur/arkitekturpraksis i relation til teori, metode og teknologi. I gennemførelsen af projektet ses gerne en tilgang, der kan være i tæt dialog med den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der foregår på instituttet, hvor kunstneriske afprøvninger, eksperimenter og refleksioner står centralt. Det vil være hensigtsmæssigt at ansøger på forhånd har sat sig ind i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som formaliseret praksis og, at det af ansøgningens projektbeskrivelse fremgår, hvordan det videnskabelige arbejde kan relateres til denne.

Stillingen tilknyttes Institut for Bygningskunst og Kultur og kandidaten vil samtidig blive indskrevet ved KADK’s ph.d.-skole.

Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK)
På Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner. Institut for Bygningskunst og Kultur udbyder et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer. På tværs af instituttet har vi et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. Vi er både indadvendt koncentrerede og udadvendt engagerende.

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til tre årsværk. På ansøgningstidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for arkitektur, design eller andet relevant fagområde.

Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år) , viden, kvalifikationer, kompetencer og erhvervsmæssig erfaring inden for arkitektur.

Ansøgningen skal indeholde:
Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Ansøgningen indsendes som én samlet pdf og skal omfatte:
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet og overordnet redegørelse for projektets emnefelt, samt forslag til forskningsspørgsmål/hypotese, metode og teori (5 normalsider).
• Evt CV
• Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift.
• Portfolio med eksempler på ansøgerens praktiske arkitektfaglige arbejde.
• Udenlandske ansøgere skal kunne dokumentere, at de kan læse, skrive, tale og forstå dansk.

Ansættelsesforhold
Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år ved KADK som lønnet ph.d.-stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5).

Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg.

Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) findes i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013. Regelgrundlaget kan tilgås på KADK’s hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019 kl. 12.00.
Ansøgninger indsendes elektronisk her: https://kadk.dk/ledige-stillinger
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl, tlf.: +45 4170 1532 eller på e-mail: ditte.dahl@kadk.dk

Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.


Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet steds- og værkanalyse Ved Kunstakademiets Arkitektskole opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet steds- og værkanalyse med særligt fokus på at skærpe den arkitektoniske analyse som historisk, teoretisk og æstetisk udgangspunkt for at forstå og skabe arkitektur. Om ph.d.-projektet Arkitektur er ikke kun det, som bygges, men også den fælles viden, som danner grundlag for ethvert arkitektonisk værk. Frem til renæssancen var denne viden hovedsageligt indlejret i byggetradtitioner, håndværk og bygningsværker, men herefter har arkitektonisk viden og viden om arkitekturen som genstand og kulturskaber taget mange andre former. Værkanalysen er én af dem. Analyse betyder at opløse en sammensat helhed i dens bestandele med henblik på at forstå, måle, forklare, tænke med og få indsigt i. Værkanalysen er altså et vigtigt redskab til at tænke med værket, og ad den vej finde nye muligheder for det væsentlige, som et givet værk rummer. Føjer man stedet til og taler om en stedsanalyse, kan analysen bruges som en metodisk tilgang til at forstå relationen mellem omgivelser og værk som afsæt for nye projekter og genlæsning af eksisterende bygninger. I 2018 har Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) besluttet at rette fokus mod steds- og værkanalysen som begreb og praksis. I samarbejde mellem instituttets specifikke uddannelses-programmer og arkitektskolens tværgående undervisning har initiativet til hensigt at undersøge, hvordan værkanalyse er blevet brugt historisk, hvordan den informerer vores nuværende undervisning og forskning og især, hvilken rolle den kan spille i vores fælles arbejde med den steds-, situations- og materialebevidste arkitektur og den arkitektoniske kulturarv. I den forbindelse skal både steds- og værkbegrebet forstås bredt fra bygning til idé, i sammenghæng med bystrukturer, landskaber, natur- og kulturskabte steder, i kunstnerisk, historisk og politisk forstand. Instituttet ønsker at knytte en ph.d.-studerende til værkanalyseinitiativet. Ph.d.-projektet skal gå i dybden med analysebegrebets teoretiske, historiske, metodiske og æstetiske grundlag og bidrage med en selvstændig videnskabelig produktion i dialog med anden forskning som kunstnerisk udviklingsvirksomhed på instituttet. Ph.d.-projektet tilknyttes undervisnings- og forskningsmiljøet på IBK, og det forventes at den ph.d.-studerende bidrager til instituttets værkanalyseinitiativ - som tilrettelægger af faglige arrangementer, deltager i opbygning af miljø og bidragyder til publikationer. Den ideele kandidat har en baggrund fra en arkitektuddannelse eller tilsvarende og evner at sætte arkitektur arkitekturpraksis i relation til teori, metode og teknologi. I gennemførelsen af projektet ses gerne en tilgang, der kan være i tæt dialog med den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der foregår på instituttet, hvor kunstneriske afprøvninger, eksperimenter og refleksioner står centralt. Det vil være hensigtsmæssigt at ansøger på forhånd har sat sig ind i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som formaliseret praksis og, at det af ansøgningens projektbeskrivelse fremgår, hvordan det videnskabelige arbejde kan relateres til denne. Stillingen tilknyttes Institut for Bygningskunst og Kultur og kandidaten vil samtidig blive indskrevet ved KADK s ph.d.-skole. Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) På Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner. Institut for Bygningskunst og Kultur udbyder et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer. På tværs af instituttet har vi et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. Vi er både indadvendt koncentrerede og udadvendt engagerende. Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk. Kvalifikationskrav Ph.d.-studiet er fastsat til tre årsværk. På ansøgningstidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for arkitektur, design eller andet relevant fagområde. Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år) , viden, kvalifikationer, kompetencer og erhvervsmæssig erfaring inden for arkitektur. Ansøgningen skal indeholde: Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Ansøgningen indsendes som én samlet pdf og skal omfatte: • Projektbeskrivelse skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet og overordnet redegørelse for projektets emnefelt, samt forslag til forskningsspørgsmål hypotese, metode og teori (5 normalsider). • Evt CV • Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift. • Portfolio med eksempler på ansøgerens praktiske arkitektfaglige arbejde. • Udenlandske ansøgere skal kunne dokumentere, at de kan læse, skrive, tale og forstå dansk. Ansættelsesforhold Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år ved KADK som lønnet ph.d.-stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5). Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg. Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) findes i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013. Regelgrundlaget kan tilgås på KADK s hjemmeside: https: www.retsinformation.dk forms r0710.aspx?id 152430 Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019 kl. 12.00. Ansøgninger indsendes elektronisk her: https: kadk.dk ledige-stillinger Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl, tlf.: 45 4170 1532 eller på e-mail: ditte.dahl@kadk.dk Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.11jobnetc5c5152c100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-26T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=122280&DepartmentId=7810&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3514338Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering11Philip De Langes Allé 101435København K41701695DKDanmark0
lcoo@kadk.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset749892JobNet4979387497938710026-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Produktion_haandvaerk_og_transport/Bygge_og_anlaeg/8.jpgMed et job indenfor Bygge og anlæg får du en spændende hverdag, der byder på mange nye udfordringer. 12007991Dansk3Læse/ tale214101Arkitekt21Bygge og anlæg361575711Lykkelcoo@kadk.dkDKDanmarkDKDanmark330027593Studieadjunkter/studielektorer med sideløbende beskæftigelse søges til Institut for Bygningskunst og Design ved KADKRobot Studieadjunkter studielektorer med sideløbende beskæftigelse søges til Institut for Bygningskunst og Design ved KADK Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås to deltidsstillinger som studieadjunkt studielektor med sideløbende beskæftigelse og med fokus på fagområderne Rum, Spatial Design og Interior Architecture. Der oprettes muligvis en tredje stilling, hvorfor KADK vil ansætte 2 eller 3 kandidater på baggrund af dette stillingsopslag. De ledige stillinger, som ønskes besat pr. 1. august 2019 eller snarest muligt herefter, er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Design og indgår i det faglige fællesskab, hvor der arbejdes i krydsfeltet mellem design og arkitektur. Undervisningen vil primært foregår på følgende af 3 af instituttets i alt 7 programmer: Produkt er instituttets bachelorprogram for design og har to studieretninger: Møbel, Rum og Materiale samt Beklædningsdesign og Tekstil. Programmet har 42 studerende pr. årgang. Introduktionsvideo og nærmere information om programmet findes her : https: kadk.dk program produkt. Spatial Design er et kandidatprogram for både arkitekter og designere med fokus på Interior Architecture og Spatial Design med et fagligt omdrejningspunkt i historie, antropologi og materialer. Programmet har 40 studerende pr. årgang. Introduktionsvideo og nærmere information om programmet findes her: https: kadk.dk en programme spatial-design-0. Strategic Design & Entrepreneurship er et nyoprettet kandidatprogram for både arkitekter og designere med særligt fokus på at styrke kompetencer inden for forretningsudvikling, strategi, metode og entreprenørskab. Programmet er et samarbejde med CBS og har 20 KADK studerende 20 CBS studerende pr. årgang. Introduktionsvideo og nærmere information om programmet findes her: https: kadk.dk en programme strategic-design-entrepreneurship. Institut for Bygningskunst og Design Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt uddannelses- og forskningsmiljø. Med udgangspunkt i en dansk tradition omkring arbejdet med design i en rumlig og arkitektonisk kontekst har instituttet en ambition om at sætte en ny dagsorden i udviklingen af forretnings- og kompetenceområder for arkitekter og designere. Bæredygtighed og social bevidsthed står centralt som samfundsrelevante overlæggere for undervisningen og forskningen på instituttet, hvis faglige felter relaterer sig til produktion, forbrug, marked og samfund, og hvor der skal tages ansvar og stilling til ressourcer og sociale problemstillinger. Instituttet består af to bachelorprogrammer, fire kandidatprogrammer og en professionsbachelor. Disse danner rammen om de faglige forsknings- og udviklingsmiljøer på tværs af design og arkitektur. Der undervises og forskes inden for arkitektur, bygningskunst, entreprenørskab, rum- og interiørdesign, møbel, tekstil samt beklædningsdesign på instituttet. Endeligt er også afdelingen for kunsthåndværk på Bornholm samt Arkitektskolens it- og tegneundervisning del af instituttet. Om stillingerne Stillingerne som studieadjunkt studielektor vil bestå af undervisning og opgaver i relation hertil i samarbejde med instituttets øvrige undervisere. Undervisningen vil foregå inden for områderne Rum, Spatial Design og Interior Architecture. Dine opgaver vil blandt andet omfatte: • faglig undervisning og projektvejledning af både arkitekt- og designstuderende inden for Rum, Spatial Design og Interior Architecture • formidling af viden og erfaring fra fagets praksis via forelæsninger, undervisning og vejledning på bachelor- og kandidatniveau • varetagelse af og eller deltagelse i planlægningen af undervisningsforløb, tværgående undervisning mv. Dertilhørende administration i tilknytning til KADK s programmer og tværgående undervisning • deltagelse i faglige bedømmelser, kritikker og evalueringer Som studielektor vil du endvidere skulle medvirke til udviklingen af undervisningsformer og planlægningen af de faglige evalueringer og bedømmelser. Varetagelse af andre opgaver vil forekomme i begrænset omfang. Den præcise placering og fordeling af undervisningen i forhold til de enkelte programmer og fagområder vil afhænge af dine kompetencer og din erfaring, men der lægges vægt på, at du vil kunne undervise på flere af programmerne. Kvalifikationskrav Vi søger visionære og fagligt stærke profiler, som brænder for at formidle viden, og som vil være med til at udvikle og styrke fagområdet og instituttets samlede profil. Med fokus på teori, metode og praksis forventes du at kunne tilføre undervisning en aktuel relevans. Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt. Du har desuden relevant beskæftigelse inden for arkitektfaget designfaget og ajourført erfaring med relevant arkitektfaglig og designfaglig praksis. Derudover forventer vi, at du: • har mindst 3 års professionel arkitektfaglig og eller designfaglig erfaring og dokumentation for skabende producerende og aktuel arkitektfaglig og eller designfaglig virksomhed • har undervisningsmæssig erfaring på bachelor og kandidatniveau fra en videregående uddannelsesinstitution, gerne inden for arkitektfaglig og eller designfaglig undervisning • har fingeren på pulsen og er ajourført med arkitektfaglig og eller designfaglig praksis samt evner at omsætte denne til undervisningen. For at blive ansat som studielektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden: • have mindst 6 års professionel arkitektfaglig og eller designfaglig erfaring, herunder betydelig deltagelse i kvalitativ skabende producerende arkitektfaglig designfaglig virksomhed på højt internationalt niveau • have mindst 2 års undervisningserfaring • kunne dokumentere at have modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering. KADK stiller desuden krav om, at du har gennemført og bestået pædagogikum og at du vedlægger dokumentation herfor. Der kan undtagelsesvist dispenseres fra kravet om pædagogikum, hvis du kan dokumentere at have gennemført og bestået en anden pædagogisk uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution som eksempelvis lærer eller cand.pæd. • Du kan dokumentere relevant vidensproduktion inden for praksis og kunstnerisk udvikling Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil vægte i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom der lægges vægt på: • Relevant og opdateret erfaring inden for områderne spatial design, interiørarkitektur, design og rum fra arkitekt- eller designvirksomhed og eller relevant teoretisk viden indenfor områderne • Erfaring med værksteder og evne til at arbejde i forholdet 1:1 samt at kunne skalere fra 1:1 til rumlig skala og kontekst • Evne til at sætte dyb design- og materialeviden i spil med kontekst og transformere til rumlig skala • Faglige kompetencer, som muliggør undervisning på flere af programmerne • Interesse for og gerne erfaring med krydsfeltet mellem design og arkitektur • Gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk, idet undervisningen på bachelorprogrammet foregår på dansk, mens undervisningen på kandidatprogrammerne foregår på engelsk • International erfaring • Gode samarbejdsevner samt evne til at arbejde i team og selvstændigt. Vi tilbyder Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. Som studieadjunkt vil du få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Løn og ansættelsesforhold Stillingerne er organisatorisk forankret på Designskolen og er omfattet af Designskolens overenskomstmæssige dækning. Ansættelse og aflønning vil afhængigt af din uddannelse ske i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer eller i henhold til gældende overenskomst for visse lærer mellem Finansministeriet og Uddannelsesforbundet. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding BEK nr. 92 af 24 08 2015. Du vil blive ansat som studieadjunkt eller studielektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, vil der blive fastsat en studieadjunktperiode med henblik på opkvalificering til studielektorniveau. Stillingerne er deltidsstillinger med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 7,4 timer. Der kan blive tale om en højere arbejdstid, men dog maksimalt 22,2 timer om ugen. Arbejdstiden for studieåret 2019 2020 aftales konkret ved stillingernes besættelse. Der stilles desuden krav om sideløbende beskæftigelse gennem hele ansættelsesperioden. Stillingerne er tidsbegrænsede og udløber uden yderligere varsel 31. juli 2022. Ansøgningen Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Endelig skal du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer samt dokumentation for nuværende beskæftigelse. Eventuelt tidligere studieadjunkt- studielektorbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges. Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen Søg stillingen nedenfor, så den er KADK i hænde senest mandag den 10. juni 2019. Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen. Vi gør opmærksom på, at stillingerne opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område . Ansættelse som studieadjunkt studielektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. Bedømmelsesudvalg: Peter Thule Kristensen, professor, KADK Anders Hermund, lektor, KADK. Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK. Yderligere oplysninger Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen e-mail: ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539 Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Irene Lønne, e-mail irlo@kadk.dk, tlf. 4170 1754. Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Design kan findes på www.kadk.dk. Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Studieadjunkter/studielektorer med sideløbende beskæftigelse søges til Institut for Bygningskunst og Design ved KADK

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås to deltidsstillinger som studieadjunkt/studielektor med sideløbende beskæftigelse og med fokus på fagområderne Rum, Spatial Design og Interior Architecture. Der oprettes muligvis en tredje stilling, hvorfor KADK vil ansætte 2 eller 3 kandidater på baggrund af dette stillingsopslag.

De ledige stillinger, som ønskes besat pr. 1. august 2019 eller snarest muligt herefter, er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Design og indgår i det faglige fællesskab, hvor der arbejdes i krydsfeltet mellem design og arkitektur. Undervisningen vil primært foregår på følgende af 3 af instituttets i alt 7 programmer:

Produkt+ er instituttets bachelorprogram for design og har to studieretninger: Møbel, Rum og Materiale samt Beklædningsdesign og Tekstil. Programmet har 42 studerende pr. årgang.
Introduktionsvideo og nærmere information om programmet findes her : https://kadk.dk/program/produkt.

Spatial Design er et kandidatprogram for både arkitekter og designere med fokus på Interior Architecture og Spatial Design med et fagligt omdrejningspunkt i historie, antropologi og materialer. Programmet har 40 studerende pr. årgang.
Introduktionsvideo og nærmere information om programmet findes her: https://kadk.dk/en/programme/spatial-design-0.

Strategic Design & Entrepreneurship er et nyoprettet kandidatprogram for både arkitekter og designere med særligt fokus på at styrke kompetencer inden for forretningsudvikling, strategi, metode og entreprenørskab. Programmet er et samarbejde med CBS og har 20 KADK studerende + 20 CBS studerende pr. årgang.
Introduktionsvideo og nærmere information om programmet findes her: https://kadk.dk/en/programme/strategic-design-entrepreneurship.

Institut for Bygningskunst og Design
Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt uddannelses- og forskningsmiljø. Med udgangspunkt i en dansk tradition omkring arbejdet med design i en rumlig og arkitektonisk kontekst har instituttet en ambition om at sætte en ny dagsorden i udviklingen af forretnings- og kompetenceområder for arkitekter og designere. Bæredygtighed og social bevidsthed står centralt som samfundsrelevante overlæggere for undervisningen og forskningen på instituttet, hvis faglige felter relaterer sig til produktion, forbrug, marked og samfund, og hvor der skal tages ansvar og stilling til ressourcer og sociale problemstillinger.

Instituttet består af to bachelorprogrammer, fire kandidatprogrammer og en professionsbachelor. Disse danner rammen om de faglige forsknings- og udviklingsmiljøer på tværs af design og arkitektur. Der undervises og forskes inden for arkitektur, bygningskunst, entreprenørskab, rum- og interiørdesign, møbel, tekstil samt beklædningsdesign på instituttet. Endeligt er også afdelingen for kunsthåndværk på Bornholm samt Arkitektskolens it- og tegneundervisning del af instituttet.

Om stillingerne
Stillingerne som studieadjunkt/studielektor vil bestå af undervisning og opgaver i relation hertil i samarbejde med instituttets øvrige undervisere. Undervisningen vil foregå inden for områderne Rum, Spatial Design og Interior Architecture.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:
• faglig undervisning og projektvejledning af både arkitekt- og designstuderende inden for Rum, Spatial Design og Interior Architecture
• formidling af viden og erfaring fra fagets praksis via forelæsninger, undervisning og vejledning på bachelor- og kandidatniveau
• varetagelse af og/eller deltagelse i planlægningen af undervisningsforløb, tværgående undervisning mv. Dertilhørende administration i tilknytning til KADK’s programmer og tværgående undervisning
• deltagelse i faglige bedømmelser, kritikker og evalueringer

Som studielektor vil du endvidere skulle medvirke til udviklingen af undervisningsformer og planlægningen af de faglige evalueringer og bedømmelser.

Varetagelse af andre opgaver vil forekomme i begrænset omfang.

Den præcise placering og fordeling af undervisningen i forhold til de enkelte programmer og fagområder vil afhænge af dine kompetencer og din erfaring, men der lægges vægt på, at du vil kunne undervise på flere af programmerne.

Kvalifikationskrav
Vi søger visionære og fagligt stærke profiler, som brænder for at formidle viden, og som vil være med til at udvikle og styrke fagområdet og instituttets samlede profil. Med fokus på teori, metode og praksis forventes du at kunne tilføre undervisning en aktuel relevans.

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt.

Du har desuden relevant beskæftigelse inden for arkitektfaget/designfaget og ajourført erfaring med relevant arkitektfaglig og designfaglig praksis.

Derudover forventer vi, at du:
• har mindst 3 års professionel arkitektfaglig og/eller designfaglig erfaring og dokumentation for skabende/ producerende og aktuel arkitektfaglig og/eller designfaglig virksomhed
• har undervisningsmæssig erfaring på bachelor og kandidatniveau fra en videregående uddannelsesinstitution, gerne inden for arkitektfaglig og/eller designfaglig undervisning
• har fingeren på pulsen og er ajourført med arkitektfaglig og/eller designfaglig praksis samt evner at omsætte denne til undervisningen.

For at blive ansat som studielektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden:
• have mindst 6 års professionel arkitektfaglig og/eller designfaglig erfaring, herunder betydelig deltagelse i kvalitativ skabende/producerende arkitektfaglig/designfaglig virksomhed på højt internationalt niveau
• have mindst 2 års undervisningserfaring
• kunne dokumentere at have modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering. KADK stiller desuden krav om, at du har gennemført og bestået pædagogikum og at du vedlægger dokumentation herfor. Der kan undtagelsesvist dispenseres fra kravet om pædagogikum, hvis du kan dokumentere at have gennemført og bestået en anden pædagogisk uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution som eksempelvis lærer eller cand.pæd.
• Du kan dokumentere relevant vidensproduktion inden for praksis og kunstnerisk udvikling

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil vægte i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom der lægges vægt på:

• Relevant og opdateret erfaring inden for områderne spatial design, interiørarkitektur, design og rum fra arkitekt- eller designvirksomhed og/eller relevant teoretisk viden indenfor områderne
• Erfaring med værksteder og evne til at arbejde i forholdet 1:1 samt at kunne skalere fra 1:1 til rumlig skala og kontekst
• Evne til at sætte dyb design- og materialeviden i spil med kontekst og transformere til rumlig skala
• Faglige kompetencer, som muliggør undervisning på flere af programmerne
• Interesse for og gerne erfaring med krydsfeltet mellem design og arkitektur
• Gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk, idet undervisningen på bachelorprogrammet foregår på dansk, mens undervisningen på kandidatprogrammerne foregår på engelsk
• International erfaring
• Gode samarbejdsevner samt evne til at arbejde i team og selvstændigt.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Som studieadjunkt vil du få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingerne er organisatorisk forankret på Designskolen og er omfattet af Designskolens overenskomstmæssige dækning.

Ansættelse og aflønning vil afhængigt af din uddannelse ske i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer eller i henhold til gældende overenskomst for visse lærer mellem Finansministeriet og Uddannelsesforbundet. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Du vil blive ansat som studieadjunkt eller studielektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, vil der blive fastsat en studieadjunktperiode med henblik på opkvalificering til studielektorniveau.

Stillingerne er deltidsstillinger med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 7,4 timer. Der kan blive tale om en højere arbejdstid, men dog maksimalt 22,2 timer om ugen. Arbejdstiden for studieåret 2019/2020 aftales konkret ved stillingernes besættelse. Der stilles desuden krav om sideløbende beskæftigelse gennem hele ansættelsesperioden.

Stillingerne er tidsbegrænsede og udløber uden yderligere varsel 31. juli 2022.

Ansøgningen
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Endelig skal du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer samt dokumentation for nuværende beskæftigelse. Eventuelt tidligere studieadjunkt-/studielektorbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest mandag den 10. juni 2019.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingerne opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Ansættelse som studieadjunkt/studielektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Bedømmelsesudvalg:
Peter Thule Kristensen, professor, KADK
Anders Hermund, lektor, KADK.

Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen e-mail: ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539
Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Irene Lønne, e-mail irlo@kadk.dk, tlf. 4170 1754.
Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Design kan findes på www.kadk.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og KonserveringKøbenhavn K2019-05-20T00:00:002019-06-10T00:00:00
330016529FrontEnd Lead, Web & MobileRobot Info: Danish is not required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: English (Danish is a plus) Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 4 years experience required Work Supply søger på vegne af vores kunde en Frontend Lead, Web Mobil (Azure), der kommer til at have ansvar for Xamarin, Umbraco og Microsoft Azure platformene. Om Jobbet: Håndterer kode og design gennemgang af kvalitet og dokumentation på mobile og web-front-teknologi-leverancer Lede og overvåge kvaliteten af ??mobile og front-end-løsninger Sørge for at sætte kæft, trit og retning i forhold til Front-end-løsningsarkitektur, design og styring Gennemgå tekniske leverancer fra udviklere. Angiv og implementer Umbraco- og Xamarin-løsninger inden for området inden for web- og mobilteknologi Om dig: Minimum 4 års erhvervserfaring med Frontend Lead, Web Mobil løsninger Stærke erfaringer med overgang og animationer Agile udvikling med samarbejde i InVision Erfaring med MVC, MVVM og andre relevante designmønstre. Stærke erfaringer med .NET objektorienteret udvikling i HTML, CSS TypeScript JavaScript, C og et godt kendskab til deres økosystemer. Stærke erfaringer inden for forskellige typer mobil app udvikling ex. WebApps, Xamarin apps, Native iOS og Android apps. Enterprise ready mobile løsninger implementeret på Microsoft Azure, Rest (Micro services) og RESTful API er http: worksupply.dk jobs frontend-lead-azure-web-mobile-english-speaking Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 1935)

Info: Danish is not required for this job

Start: As soon as possible

Duration: Permanent job (Fulltime)

Language: English (Danish is a plus)

Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark

Experience: More than 4 years experience required

Work Supply søger på vegne af vores kunde en Frontend Lead, Web & Mobil (Azure), der kommer til at have ansvar for Xamarin, Umbraco og Microsoft Azure platformene.

Om Jobbet:

 • Håndterer kode og design gennemgang af kvalitet og dokumentation på mobile og web-front-teknologi-leverancer
 • Lede og overvåge kvaliteten af ??mobile og front-end-løsninger
 • Sørge for at sætte kæft, trit og retning i forhold til Front-end-løsningsarkitektur, design og styring
 • Gennemgå tekniske leverancer fra udviklere.
 • Angiv og implementer Umbraco- og Xamarin-løsninger inden for området inden for web- og mobilteknologi

Om dig:

 • Minimum 4 års erhvervserfaring med Frontend Lead, Web & Mobil løsninger
 • Stærke erfaringer med overgang og animationer
 • Agile udvikling med samarbejde i InVision
 • Erfaring med MVC, MVVM og andre relevante designmønstre.
 • Stærke erfaringer med .NET objektorienteret udvikling i HTML, CSS TypeScript / JavaScript, C # og et godt kendskab til deres økosystemer.
 • Stærke erfaringer inden for forskellige typer mobil app udvikling ex. WebApps, Xamarin apps, Native iOS og Android apps.
 • Enterprise ready mobile løsninger implementeret på Microsoft Azure, Rest (Micro services) og RESTful API'er

http://worksupply.dk/jobs/frontend-lead-azure-web-mobile-english-speaking/

Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 1935)

Work Supply IVSGlostrup2019-05-06T00:00:002019-06-28T00:00:00
330029946Architect or engineer to look into fire compliance for conversion projectRobot Note: Dette er et freelancejob på Worksome - Danmarks største platform for professionelle konsulenter og freelancere. Se mere om virksomheden og stillingen og ansøg via Worksome her: https: use.worksome.dk job 8509 We are looking for a person to help us with documentation for fire protection in connection with a building permit. We are converting office space to residential space in a mixed use building, so both need help with what the regulations are as well as writing up the documentation that we need. We estimate the job to be no more than 4 hours. The job can be done remote and must be done ASAP. We look forward to hearing from you on Worksome! Note: Dette er et freelancejob på Worksome - Danmarks største platform for professionelle konsulenter og freelancere. Se mere om virksomheden og stillingen og ansøg via Worksome her: https: use.worksome.dk job 8509

Note: Dette er et freelancejob på Worksome - Danmarks største platform for professionelle konsulenter og freelancere. Se mere om virksomheden og stillingen og ansøg via Worksome her: https://use.worksome.dk/job/8509

 

We are looking for a person to help us with documentation for fire protection in connection with a building permit.

We are converting office space to residential space in a mixed use building, so both need help with what the regulations are as well as writing up the documentation that we need.

We estimate the job to be no more than 4 hours.

The job can be done remote and must be done ASAP.

We look forward to hearing from you on Worksome!

 

Note: Dette er et freelancejob på Worksome - Danmarks største platform for professionelle konsulenter og freelancere. Se mere om virksomheden og stillingen og ansøg via Worksome her: https://use.worksome.dk/job/8509

Worksome ApSKøbenhavn Ø2019-05-23T00:00:002019-06-23T00:00:00
330022482Ecommerce, Technical LeadRobot Info: Danish is not required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: English (Danish is a plus) Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 5 years experience required Work Supply søger på vegne af vores kunde en Ecommerce Technical Lead, som er passioneret om at designe og udvikle eCommerce-løsninger sammen med sit team. Her vil du have behov for dine stærke kommunikations-, analyse- og designfærdigheder til at indsamle forretningskrav til at designe state-of-the-art B2B eCommerce-løsninger, som løser forretningsbehovene. Om Jobbet: B2B Tech Lead på eCommerce platform og løsninger Ansvarlig for kodeanmeldelse kvalitet og dokumentation på eCommerce-leverancer Ansvarlig for kvaliteten af ??e-handelsløsninger, Build management, Continuous Integration proces Følg og bidrage til tekniske processer, kodningsstandarder og retningslinjer Bestemme kæft trit og retning i løsningsarkitektur, design og styring for udviklingen. Gennemgå tekniske leverancer fra udviklere. Angiv og implementer SalesForce B2B Commerce (CloudCraze) løsninger Om dig: Minimum 5 års erhvervserfaring inden for SalesForce og eCommerce discipliner Erfaring på tværs af udvikling og skybaserede teknologier, herunder objektorienterede sprog og Salesforce-teknologistakken (Apex, Visualforce, SOQL) Erfaring med moderne javascript front-end rammer (fx React, AngularJS, jQuery, Bootstrap, Salesforce Lightning Design System, Ionic, etc.) Erfaring med B2B Commerce (CloudCraze) Forstå tekniske og funktionelle designkrav Har selv erfaring med at udvikle programmering Erfaring med Agil udvikling og samarbejde i InVision Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 1938)

Info: Danish is not required for this job

Start: As soon as possible

Duration: Permanent job (Fulltime)

Language: English (Danish is a plus)

Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark

Experience: More than 5 years experience required

Work Supply søger på vegne af vores kunde en Ecommerce – Technical Lead, som er passioneret om at designe og udvikle eCommerce-løsninger sammen med sit team. Her vil du have behov for dine stærke kommunikations-, analyse- og designfærdigheder til at indsamle forretningskrav til at designe state-of-the-art B2B eCommerce-løsninger, som løser forretningsbehovene.

Om Jobbet:

 • B2B Tech Lead på eCommerce platform og løsninger
 • Ansvarlig for kodeanmeldelse / kvalitet og dokumentation på eCommerce-leverancer
 • Ansvarlig for kvaliteten af ??e-handelsløsninger, Build management, Continuous Integration proces
 • Følg og bidrage til tekniske processer, kodningsstandarder og retningslinjer
 • Bestemme kæft trit og retning i løsningsarkitektur, design og styring for udviklingen.
 • Gennemgå tekniske leverancer fra udviklere.
 • Angiv og implementer SalesForce B2B Commerce (CloudCraze) løsninger

Om dig:

 • Minimum 5 års erhvervserfaring inden for SalesForce og eCommerce discipliner
 • Erfaring på tværs af udvikling og skybaserede teknologier, herunder objektorienterede sprog og Salesforce-teknologistakken (Apex, Visualforce, SOQL)
 • Erfaring med moderne javascript front-end rammer (fx React, AngularJS, jQuery, Bootstrap, Salesforce Lightning Design System, Ionic, etc.)
 • Erfaring med B2B Commerce (CloudCraze)
 • Forstå tekniske og funktionelle designkrav
 • Har selv erfaring med at udvikle/programmering  
 • Erfaring med Agil udvikling og samarbejde i InVision

Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 1938)

Work Supply IVSBrøndby2019-05-11T00:00:002019-07-06T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Studieadjunkter/studielektorer med sideløbende beskæftigelse søges til Institut for Bygningskunst og Design ved KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

København K
Studieadjunkter studielektorer med sideløbende beskæftigelse søges til Institut for Bygningskunst og Design ved KADK Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås to deltidsstillinger som studiead...
Indrykket:20. maj 2019
Udløbsdato:10. juni 2019

FrontEnd Lead, Web & Mobile

Work Supply IVS

Glostrup
Info: Danish is not required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: English (Danish is a plus) Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 4 years experience requi...
Indrykket:6. maj 2019
Udløbsdato:28. juni 2019

Architect or engineer to look into fire compliance for conversion project

Worksome ApS

København Ø
Note: Dette er et freelancejob på Worksome - Danmarks største platform for professionelle konsulenter og freelancere. Se mere om virksomheden og stillingen og ansøg via Worksome her: https: use.worksome.dk job 8509 We are looking for a person to hel...
Indrykket:23. maj 2019
Udløbsdato:23. juni 2019

Ecommerce, Technical Lead

Work Supply IVS

Brøndby
Info: Danish is not required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: English (Danish is a plus) Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 5 years experience requi...
Indrykket:11. maj 2019
Udløbsdato:6. juli 2019