Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet 'steds- og værkanalyse'

Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet ’steds- og værkanalyse’

Ved Kunstakademiets Arkitektskole opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet ’steds- og værkanalyse’ med særligt fokus på at skærpe den arkitektoniske analyse som historisk, teoretisk og æstetisk udgangspunkt for at forstå og skabe arkitektur.

Om ph.d.-projektet
Arkitektur er ikke kun det, som bygges, men også den fælles viden, som danner grundlag for ethvert arkitektonisk værk. Frem til renæssancen var denne viden hovedsageligt indlejret i byggetradtitioner, håndværk og bygningsværker, men herefter har arkitektonisk viden og viden om arkitekturen som genstand og kulturskaber taget mange andre former. Værkanalysen er én af dem.
Analyse betyder at opløse en sammensat helhed i dens bestandele med henblik på at forstå, måle, forklare, tænke med og få indsigt i. Værkanalysen er altså et vigtigt redskab til at tænke med værket, og ad den vej finde nye muligheder for det væsentlige, som et givet værk rummer. Føjer man stedet til og taler om en stedsanalyse, kan analysen bruges som en metodisk tilgang til at forstå relationen mellem omgivelser og værk som afsæt for nye projekter og genlæsning af eksisterende bygninger.

I 2018 har Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) besluttet at rette fokus mod steds- og værkanalysen som begreb og praksis. I samarbejde mellem instituttets specifikke uddannelses-programmer og arkitektskolens tværgående undervisning har initiativet til hensigt at undersøge, hvordan værkanalyse er blevet brugt historisk, hvordan den informerer vores nuværende undervisning og forskning og især, hvilken rolle den kan spille i vores fælles arbejde med den steds-, situations- og materialebevidste arkitektur og den arkitektoniske kulturarv. I den forbindelse skal både steds- og værkbegrebet forstås bredt – fra bygning til idé, i sammenghæng med bystrukturer, landskaber, natur- og kulturskabte steder, i kunstnerisk, historisk og politisk forstand.

Instituttet ønsker at knytte en ph.d.-studerende til værkanalyseinitiativet. Ph.d.-projektet skal gå i dybden med analysebegrebets teoretiske, historiske, metodiske og æstetiske grundlag og bidrage med en selvstændig videnskabelig produktion i dialog med anden forskning som kunstnerisk udviklingsvirksomhed på instituttet.
Ph.d.-projektet tilknyttes undervisnings- og forskningsmiljøet på IBK, og det forventes at den ph.d.-studerende bidrager til instituttets værkanalyseinitiativ - som tilrettelægger af faglige arrangementer, deltager i opbygning af miljø og bidragyder til publikationer.

Den ideele kandidat har en baggrund fra en arkitektuddannelse eller tilsvarende og evner at sætte arkitektur/arkitekturpraksis i relation til teori, metode og teknologi. I gennemførelsen af projektet ses gerne en tilgang, der kan være i tæt dialog med den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der foregår på instituttet, hvor kunstneriske afprøvninger, eksperimenter og refleksioner står centralt. Det vil være hensigtsmæssigt at ansøger på forhånd har sat sig ind i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som formaliseret praksis og, at det af ansøgningens projektbeskrivelse fremgår, hvordan det videnskabelige arbejde kan relateres til denne.

Stillingen tilknyttes Institut for Bygningskunst og Kultur og kandidaten vil samtidig blive indskrevet ved KADK’s ph.d.-skole.

Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK)
På Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner. Institut for Bygningskunst og Kultur udbyder et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer. På tværs af instituttet har vi et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. Vi er både indadvendt koncentrerede og udadvendt engagerende.

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til tre årsværk. På ansøgningstidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for arkitektur, design eller andet relevant fagområde.

Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år) , viden, kvalifikationer, kompetencer og erhvervsmæssig erfaring inden for arkitektur.

Ansøgningen skal indeholde:
Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Ansøgningen indsendes som én samlet pdf og skal omfatte:
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet og overordnet redegørelse for projektets emnefelt, samt forslag til forskningsspørgsmål/hypotese, metode og teori (5 normalsider).
• Evt CV
• Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift.
• Portfolio med eksempler på ansøgerens praktiske arkitektfaglige arbejde.
• Udenlandske ansøgere skal kunne dokumentere, at de kan læse, skrive, tale og forstå dansk.

Ansættelsesforhold
Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år ved KADK som lønnet ph.d.-stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5).

Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg.

Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) findes i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013. Regelgrundlaget kan tilgås på KADK’s hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019 kl. 12.00.
Ansøgninger indsendes elektronisk her: https://kadk.dk/ledige-stillinger
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl, tlf.: +45 4170 1532 eller på e-mail: ditte.dahl@kadk.dk

Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330012245Phoenix-c5c5152c12019-04-26T00:00:00Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet 'steds- og værkanalyse'Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet ’steds- og værkanalyse’

Ved Kunstakademiets Arkitektskole opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet ’steds- og værkanalyse’ med særligt fokus på at skærpe den arkitektoniske analyse som historisk, teoretisk og æstetisk udgangspunkt for at forstå og skabe arkitektur.

Om ph.d.-projektet
Arkitektur er ikke kun det, som bygges, men også den fælles viden, som danner grundlag for ethvert arkitektonisk værk. Frem til renæssancen var denne viden hovedsageligt indlejret i byggetradtitioner, håndværk og bygningsværker, men herefter har arkitektonisk viden og viden om arkitekturen som genstand og kulturskaber taget mange andre former. Værkanalysen er én af dem.
Analyse betyder at opløse en sammensat helhed i dens bestandele med henblik på at forstå, måle, forklare, tænke med og få indsigt i. Værkanalysen er altså et vigtigt redskab til at tænke med værket, og ad den vej finde nye muligheder for det væsentlige, som et givet værk rummer. Føjer man stedet til og taler om en stedsanalyse, kan analysen bruges som en metodisk tilgang til at forstå relationen mellem omgivelser og værk som afsæt for nye projekter og genlæsning af eksisterende bygninger.

I 2018 har Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) besluttet at rette fokus mod steds- og værkanalysen som begreb og praksis. I samarbejde mellem instituttets specifikke uddannelses-programmer og arkitektskolens tværgående undervisning har initiativet til hensigt at undersøge, hvordan værkanalyse er blevet brugt historisk, hvordan den informerer vores nuværende undervisning og forskning og især, hvilken rolle den kan spille i vores fælles arbejde med den steds-, situations- og materialebevidste arkitektur og den arkitektoniske kulturarv. I den forbindelse skal både steds- og værkbegrebet forstås bredt – fra bygning til idé, i sammenghæng med bystrukturer, landskaber, natur- og kulturskabte steder, i kunstnerisk, historisk og politisk forstand.

Instituttet ønsker at knytte en ph.d.-studerende til værkanalyseinitiativet. Ph.d.-projektet skal gå i dybden med analysebegrebets teoretiske, historiske, metodiske og æstetiske grundlag og bidrage med en selvstændig videnskabelig produktion i dialog med anden forskning som kunstnerisk udviklingsvirksomhed på instituttet.
Ph.d.-projektet tilknyttes undervisnings- og forskningsmiljøet på IBK, og det forventes at den ph.d.-studerende bidrager til instituttets værkanalyseinitiativ - som tilrettelægger af faglige arrangementer, deltager i opbygning af miljø og bidragyder til publikationer.

Den ideele kandidat har en baggrund fra en arkitektuddannelse eller tilsvarende og evner at sætte arkitektur/arkitekturpraksis i relation til teori, metode og teknologi. I gennemførelsen af projektet ses gerne en tilgang, der kan være i tæt dialog med den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der foregår på instituttet, hvor kunstneriske afprøvninger, eksperimenter og refleksioner står centralt. Det vil være hensigtsmæssigt at ansøger på forhånd har sat sig ind i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som formaliseret praksis og, at det af ansøgningens projektbeskrivelse fremgår, hvordan det videnskabelige arbejde kan relateres til denne.

Stillingen tilknyttes Institut for Bygningskunst og Kultur og kandidaten vil samtidig blive indskrevet ved KADK’s ph.d.-skole.

Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK)
På Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner. Institut for Bygningskunst og Kultur udbyder et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer. På tværs af instituttet har vi et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. Vi er både indadvendt koncentrerede og udadvendt engagerende.

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til tre årsværk. På ansøgningstidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for arkitektur, design eller andet relevant fagområde.

Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år) , viden, kvalifikationer, kompetencer og erhvervsmæssig erfaring inden for arkitektur.

Ansøgningen skal indeholde:
Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Ansøgningen indsendes som én samlet pdf og skal omfatte:
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet og overordnet redegørelse for projektets emnefelt, samt forslag til forskningsspørgsmål/hypotese, metode og teori (5 normalsider).
• Evt CV
• Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift.
• Portfolio med eksempler på ansøgerens praktiske arkitektfaglige arbejde.
• Udenlandske ansøgere skal kunne dokumentere, at de kan læse, skrive, tale og forstå dansk.

Ansættelsesforhold
Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år ved KADK som lønnet ph.d.-stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5).

Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg.

Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) findes i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013. Regelgrundlaget kan tilgås på KADK’s hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019 kl. 12.00.
Ansøgninger indsendes elektronisk her: https://kadk.dk/ledige-stillinger
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl, tlf.: +45 4170 1532 eller på e-mail: ditte.dahl@kadk.dk

Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.


2019-05-27T00:52:17.990 Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet steds- og værkanalyse Ved Kunstakademiets Arkitektskole opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet steds- og værkanalyse med særligt fokus på at skærpe den arkitektoniske analyse som historisk, teoretisk og æstetisk udgangspunkt for at forstå og skabe arkitektur. Om ph.d.-projektet Arkitektur er ikke kun det, som bygges, men også den fælles viden, som danner grundlag for ethvert arkitektonisk værk. Frem til renæssancen var denne viden hovedsageligt indlejret i byggetradtitioner, håndværk og bygningsværker, men herefter har arkitektonisk viden og viden om arkitekturen som genstand og kulturskaber taget mange andre former. Værkanalysen er én af dem. Analyse betyder at opløse en sammensat helhed i dens bestandele med henblik på at forstå, måle, forklare, tænke med og få indsigt i. Værkanalysen er altså et vigtigt redskab til at tænke med værket, og ad den vej finde nye muligheder for det væsentlige, som et givet værk rummer. Føjer man stedet til og taler om en stedsanalyse, kan analysen bruges som en metodisk tilgang til at forstå relationen mellem omgivelser og værk som afsæt for nye projekter og genlæsning af eksisterende bygninger. I 2018 har Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) besluttet at rette fokus mod steds- og værkanalysen som begreb og praksis. I samarbejde mellem instituttets specifikke uddannelses-programmer og arkitektskolens tværgående undervisning har initiativet til hensigt at undersøge, hvordan værkanalyse er blevet brugt historisk, hvordan den informerer vores nuværende undervisning og forskning og især, hvilken rolle den kan spille i vores fælles arbejde med den steds-, situations- og materialebevidste arkitektur og den arkitektoniske kulturarv. I den forbindelse skal både steds- og værkbegrebet forstås bredt fra bygning til idé, i sammenghæng med bystrukturer, landskaber, natur- og kulturskabte steder, i kunstnerisk, historisk og politisk forstand. Instituttet ønsker at knytte en ph.d.-studerende til værkanalyseinitiativet. Ph.d.-projektet skal gå i dybden med analysebegrebets teoretiske, historiske, metodiske og æstetiske grundlag og bidrage med en selvstændig videnskabelig produktion i dialog med anden forskning som kunstnerisk udviklingsvirksomhed på instituttet. Ph.d.-projektet tilknyttes undervisnings- og forskningsmiljøet på IBK, og det forventes at den ph.d.-studerende bidrager til instituttets værkanalyseinitiativ - som tilrettelægger af faglige arrangementer, deltager i opbygning af miljø og bidragyder til publikationer. Den ideele kandidat har en baggrund fra en arkitektuddannelse eller tilsvarende og evner at sætte arkitektur arkitekturpraksis i relation til teori, metode og teknologi. I gennemførelsen af projektet ses gerne en tilgang, der kan være i tæt dialog med den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der foregår på instituttet, hvor kunstneriske afprøvninger, eksperimenter og refleksioner står centralt. Det vil være hensigtsmæssigt at ansøger på forhånd har sat sig ind i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som formaliseret praksis og, at det af ansøgningens projektbeskrivelse fremgår, hvordan det videnskabelige arbejde kan relateres til denne. Stillingen tilknyttes Institut for Bygningskunst og Kultur og kandidaten vil samtidig blive indskrevet ved KADK s ph.d.-skole. Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) På Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner. Institut for Bygningskunst og Kultur udbyder et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer. På tværs af instituttet har vi et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. Vi er både indadvendt koncentrerede og udadvendt engagerende. Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk. Kvalifikationskrav Ph.d.-studiet er fastsat til tre årsværk. På ansøgningstidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for arkitektur, design eller andet relevant fagområde. Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år) , viden, kvalifikationer, kompetencer og erhvervsmæssig erfaring inden for arkitektur. Ansøgningen skal indeholde: Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Ansøgningen indsendes som én samlet pdf og skal omfatte: • Projektbeskrivelse skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet og overordnet redegørelse for projektets emnefelt, samt forslag til forskningsspørgsmål hypotese, metode og teori (5 normalsider). • Evt CV • Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift. • Portfolio med eksempler på ansøgerens praktiske arkitektfaglige arbejde. • Udenlandske ansøgere skal kunne dokumentere, at de kan læse, skrive, tale og forstå dansk. Ansættelsesforhold Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år ved KADK som lønnet ph.d.-stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5). Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg. Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) findes i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013. Regelgrundlaget kan tilgås på KADK s hjemmeside: https: www.retsinformation.dk forms r0710.aspx?id 152430 Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019 kl. 12.00. Ansøgninger indsendes elektronisk her: https: kadk.dk ledige-stillinger Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl, tlf.: 45 4170 1532 eller på e-mail: ditte.dahl@kadk.dk Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.11jobnetc5c5152c100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-26T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=122280&DepartmentId=7810&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3514338Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering11Philip De Langes Allé 101435København K41701695DKDanmark0
lcoo@kadk.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset749892JobNet4979387497938710026-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c5c5152c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Produktion_haandvaerk_og_transport/Bygge_og_anlaeg/8.jpgDet Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen udbyder et ph.d-stipendium under temaet 'steds- og værkanalyse'12007991Dansk3Læse/ tale214101Arkitekt21Bygge og anlæg361575711Lykkelcoo@kadk.dkDKDanmarkDKDanmark330066471Business Intelligence udvikler/arkitektRobot Info: Danish is required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: Danish English required Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 5 years of professional experience required Work Supply søger på vegne af vores kunde en BI Backend udvikler arkitekt, der har viden om kunderapportering, digitale kundeløsninger, kampagner og data og analyser, der fx kan bruges til udtræk, dashboards, rapporter, kampagner og udviklingsopgaver og meget mere. Om dig: har en relevant uddannelse, f.eks. inden for statistik, økonomi, Cand. Merc., Cand.it, Datalog eller lign. har kendskab erfaring med Backend udvikling programmering i SQL, samt Microsoft Power BI eller lignende værktøjer har minimum 5 års erfaring inden for BI (Microsoft Analysis Services). Gerne erfaring med Microsoft Azure og Azure Analysis Services og continuous deployment integration metoder og værktøjer til automatiseret test og deployment af BI løsninger har flere års erfaring med værktøjer som Tabular Editor, DAX Studio, mv. til udvikling af Tabular modeller Det er en forudsætning at du taler dansk. (This job is for danish speakers only) Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 19481)

Info: Danish is required for this job

Start: As soon as possible

Duration: Permanent job (Fulltime)

Language: Danish & English required 

Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark

Experience: More than 5 years of professional experience required

Work Supply søger på vegne af vores kunde en BI Backend udvikler/arkitekt, der har viden om kunderapportering, digitale kundeløsninger, kampagner og data og analyser, der fx kan bruges til udtræk, dashboards, rapporter, kampagner og udviklingsopgaver og meget mere.

Om dig:

  • har en relevant uddannelse, f.eks.  inden for statistik, økonomi, Cand. Merc., Cand.it, Datalog eller lign. 
  • har kendskab/erfaring med Backend udvikling/programmering i SQL, samt Microsoft Power BI eller lignende værktøjer
  • har minimum 5 års erfaring inden for BI (Microsoft Analysis Services).
  • Gerne erfaring med Microsoft Azure og Azure Analysis Services og continuous deployment/integration metoder og værktøjer til automatiseret test og deployment af BI løsninger
  • har flere års erfaring med værktøjer som Tabular Editor, DAX Studio, mv. til udvikling af Tabular modeller

Det er en forudsætning at du taler dansk. (This job is for danish speakers only)

Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 19481)

 

Work Supply IVSKøbenhavn V2019-07-31T00:00:002019-09-25T00:00:00
330064171Business Intelligence udvikler/arkitektRobot Info: Danish is required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: Danish English required Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 5 years of professional experience required Work Supply søger på vegne af vores kunde en BI Backend udvikler arkitekt, der har viden om kunderapportering, digitale kundeløsninger, kampagner og data og analyser, der fx kan bruges til udtræk, dashboards, rapporter, kampagner og udviklingsopgaver og meget mere. Om dig: har en relevant uddannelse, f.eks. inden for statistik, økonomi, Cand. Merc., Cand.it, Datalog eller lign. har kendskab erfaring med Backend udvikling programmering i SQL, samt Microsoft Power BI eller lignende værktøjer har minimum 5 års erfaring inden for BI (Microsoft Analysis Services). Gerne erfaring med Microsoft Azure og Azure Analysis Services og continuous deployment integration metoder og værktøjer til automatiseret test og deployment af BI løsninger har erfaring med værktøjer som Tabular Editor, DAX Studio, mv. til udvikling af Tabular modeller Det er en forudsætning at du taler dansk. (This job is for danish speakers only) Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 1948)

Info: Danish is required for this job

Start: As soon as possible

Duration: Permanent job (Fulltime)

Language: Danish & English required 

Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark

Experience: More than 5 years of professional experience required

Work Supply søger på vegne af vores kunde en BI Backend udvikler/arkitekt, der har viden om kunderapportering, digitale kundeløsninger, kampagner og data og analyser, der fx kan bruges til udtræk, dashboards, rapporter, kampagner og udviklingsopgaver og meget mere.

Om dig:

  • har en relevant uddannelse, f.eks.  inden for statistik, økonomi, Cand. Merc., Cand.it, Datalog eller lign. 
  • har kendskab/erfaring med Backend udvikling/programmering i SQL, samt Microsoft Power BI eller lignende værktøjer
  • har minimum 5 års erfaring inden for BI (Microsoft Analysis Services).
  • Gerne erfaring med Microsoft Azure og Azure Analysis Services og continuous deployment/integration metoder og værktøjer til automatiseret test og deployment af BI løsninger
  • har erfaring med værktøjer som Tabular Editor, DAX Studio, mv. til udvikling af Tabular modeller

Det er en forudsætning at du taler dansk. (This job is for danish speakers only)

Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: ak@worksupply.dk (JOB ID 1948)

 

Work Supply IVSKøbenhavn K2019-07-25T00:00:002019-09-19T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Business Intelligence udvikler/arkitekt

Work Supply IVS

København V
Info: Danish is required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: Danish English required Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 5 years of professional experie...
Indrykket:31. juli 2019
Udløbsdato:25. september 2019

Business Intelligence udvikler/arkitekt

Work Supply IVS

København K
Info: Danish is required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: Danish English required Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 5 years of professional experie...
Indrykket:25. juli 2019
Udløbsdato:19. september 2019