Digitaliseringskonsulent til FKO område

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at digitalisere det operative område? Vil du arbejde med innovation, it-projektledelse og it-løsninger til gavn for de militære kapaciteter? Er du serviceorienteret og har fokus på kunden? Så vil vi gerne høre fra dig.

Forsvarsministeriets Koncern it (KAKI) søger en digitaliseringskonsulent, der skal støtte de operative kapaciteter i transitionen mod en mere digital hverdag.

Om os

Vi er Digitalisering- og Forretningsstøttesektionen, der har ansvaret for at rådgive om og understøtte digitaliseringsinitiativer i hele Forsvarsministeriets Koncern.

Sektionen er placeret i Koncern it (KAKI), som er en division under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.

Dine kunder omfatter Forsvarskommandoen og underliggende myndigheder. De øvrige medlemmer i sektionen støtter øvrige styrelser og myndigheder, så vi samlet set støtter hele koncernen.

Vores evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet sikrer, at vi forbliver en attraktiv samarbejdspartner i koncernen.

Vi holder til i Hvidovre, hvor vi pt. er ca. 150 ansatte. Vi arbejder tæt sammen med Program it-konsolidering og transformation (PIT), og tilsammen er vi mere end 400 ansatte, der løser it-opgaver for hele koncernen.

Inden for en længere årrække forventer vi at flytte til Ballerup for at komme tættere på FMI ledelse, samt hovedparten af FMI 's øvrige divisioner og afdelinger.

Vi har gang i en større reorganisering der bl.a. samler KAKI og PIT, så du vil blive en del af en mere robust it-organisation i fremtiden.

Om stillingen

Vi søger en digitaliseringskonsulent med operativ erfaring. Der er stor mulighed for kompetenceudvikling inden for it, så det væsentligste er, at du kender den operative virkelighed og har erfaring fra en eller flere stillinger i Forsvaret.

Som digitaliseringskonsulent vil du skulle udvikle og bearbejde it-udviklingsopgaver, sammen med de operative myndigheder.

Du kommer til at veksle mellem at være udviklingskonsulent, projektleder eller it-teamleder, afhængig af opgavens karakter. Som udviklingskonsulent er du med til at få de gode idéer sammen med myndigheden.

Som projektleder eller it-teamleder, er du med til at omsætte den gode idé til noget eksekvérbart i form af projektoplæg eller fx user stories.

I nogle tilfælde vil du følge projektet eller opgaven hele vejen til det færdige produkt. Du vil få et ledelsesmæssigt ansvar for dine opgaver, som kan være med til at udvikle din evne til at håndtere mange forskellige interesser, samt navigere i en kompleks verden.

Du vil indgå i et lille team på 3 personer, der støtter Forsvarskommandoen og dens myndigheder.

Du vil være den primære kontaktperson til FKO, og vil sammen med teamet vurdere og løse de enkelte opgaver.

Du vil ofte arbejde selvstændigt, men vil også indgå i større projekter og opgaver, under ledelse af en it-projektleder.

Du kommer til at arbejde i en sektion bestående af 10 dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har en rolle i udvikling af koncernens it.

Vi er en blanding af militære og civile, og med en bred baggrund indenfor it. Du vil kunne trække på dine kollegers erfaring og indsigt, da vi gør en dyd ud af intern videndeling.

I de fleste opgaver vil du skulle orientere dig mod koncernens arkitekturfunktion, it-systemforvalterne, udviklingsteams, juridiske og kommercielle ressourcer, samt it-porteføljestyringen.

Du vil derfor have kontakt med en stor kreds af medarbejdere fra FMI samt eksterne leverandører i nogle tilfælde.

Din kontakt til FKO vil være baseret på den enkelte opgave, og du vil derfor få en stor berøringsflade med forskellige myndigheder under FKO, hvilket vil give dig gode muligheder for et videre karriereforløb i et operativt spor.

Vi er også ved at oprette en kapacitet til udvikling af mobilapplikationer, som der er stor efterspørgsel på i FKO. Her vil dine erfaringer fra det operative være meget nyttige.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø og en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer din kompetenceudvikling højt. Stillingen kræver at du kan håndtere flere opgaver samtidig, og at du er god til at prioritere din tid.

Der vil være meget stor selvstændighed i stillingen til at planlægge egen hverdag, og du vil have stor indflydelse på udvikling af stillingen.

Morten Pedersen, Chefen for Digitalisering og Forretningsstøtte udtaler:

”Hvis du vil være en del af en organisation i en rivende udvikling, så skal du søge jobbet. Koncern it er lige nu midt i et skifte fra en traditionel it-organisation, til at være en serviceorienteret organisation, med fokus på ny teknologi, agil udvikling, gode brugeroplevelser og it-sikkerhed i højsædet. Vores værdier i dette arbejde er at være kundecentrisk, videndrevet, forbindende og hurtige.

I teamet arbejder vi med at skabe værdi gennem innovation og metoder som fx designtænkning. Vi har mange forskelligartede opgaver, der alt sammen drejer sig om at udvikle it, sammen med kunden.

Du skal derfor kunne lide at arbejde med forskellige metoder og tilgange, alt efter hvad der er behov for i den enkelte situation. Dine kompetencer er ikke altafgørende.

Det vigtige er, at du er drevet af udvikling – både med kunden, vores interne udvikling, samt din egen udvikling.”

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L.

Du bør søge stillingen som digitaliseringskonsulent hvis du:
• Ønsker at digitalisere det operative område.

• Er serviceminded og har fokus på dine kunder.

• Kan agere i et politisk miljø, med mange interesser.

• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig facilitere og lede samarbejdet i en midlertidig arbejdsgrupper og projekter.

• Har erfaring med operationer, og de dertil hørende it-systemer.

Generelt om rollen:
• Måske har du kendskab til it og digitalisering, men det er ikke et krav.

• Du har interesse for designtænkning, brugerinvolvering og facilitering af udviklikngsprocesser.

• Du brænder for at omsætte ’digitalisering’ til noget konkret, der skaber værdi for kunden.

• Du kan lide at starte og afslutte opgaver, og har gerne overskud til at håndtere flere opgaver ad gangen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef, Major Morten
Pedersen, på telefon 72 81 43 23.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes gennemført her efter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Digitaliseringskonsulent til FKO område

Vil du være med til at digitalisere det operative område? Vil du arbejde med innovation, it-projektledelse og it-løsninger til gavn for de militære kapaciteter? Er du serviceorienteret og har fokus på kunden? Så vil vi gerne høre fra dig.

Forsvarsministeriets Koncern it (KAKI) søger en digitaliseringskonsulent, der skal støtte de operative kapaciteter i transitionen mod en mere digital hverdag.

Om os

Vi er Digitalisering- og Forretningsstøttesektionen, der har ansvaret for at rådgive om og understøtte digitaliseringsinitiativer i hele Forsvarsministeriets Koncern.

Sektionen er placeret i Koncern it (KAKI), som er en division under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.

Dine kunder omfatter Forsvarskommandoen og underliggende myndigheder. De øvrige medlemmer i sektionen støtter øvrige styrelser og myndigheder, så vi samlet set støtter hele koncernen.

Vores evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet sikrer, at vi forbliver en attraktiv samarbejdspartner i koncernen.

Vi holder til i Hvidovre, hvor vi pt. er ca. 150 ansatte. Vi arbejder tæt sammen med Program it-konsolidering og transformation (PIT), og tilsammen er vi mere end 400 ansatte, der løser it-opgaver for hele koncernen.

Inden for en længere årrække forventer vi at flytte til Ballerup for at komme tættere på FMI ledelse, samt hovedparten af FMI 's øvrige divisioner og afdelinger.

Vi har gang i en større reorganisering der bl.a. samler KAKI og PIT, så du vil blive en del af en mere robust it-organisation i fremtiden.

Om stillingen

Vi søger en digitaliseringskonsulent med operativ erfaring. Der er stor mulighed for kompetenceudvikling inden for it, så det væsentligste er, at du kender den operative virkelighed og har erfaring fra en eller flere stillinger i Forsvaret.

Som digitaliseringskonsulent vil du skulle udvikle og bearbejde it-udviklingsopgaver, sammen med de operative myndigheder.

Du kommer til at veksle mellem at være udviklingskonsulent, projektleder eller it-teamleder, afhængig af opgavens karakter. Som udviklingskonsulent er du med til at få de gode idéer sammen med myndigheden.

Som projektleder eller it-teamleder, er du med til at omsætte den gode idé til noget eksekvérbart i form af projektoplæg eller fx user stories.

I nogle tilfælde vil du følge projektet eller opgaven hele vejen til det færdige produkt. Du vil få et ledelsesmæssigt ansvar for dine opgaver, som kan være med til at udvikle din evne til at håndtere mange forskellige interesser, samt navigere i en kompleks verden.

Du vil indgå i et lille team på 3 personer, der støtter Forsvarskommandoen og dens myndigheder.

Du vil være den primære kontaktperson til FKO, og vil sammen med teamet vurdere og løse de enkelte opgaver.

Du vil ofte arbejde selvstændigt, men vil også indgå i større projekter og opgaver, under ledelse af en it-projektleder.

Du kommer til at arbejde i en sektion bestående af 10 dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har en rolle i udvikling af koncernens it.

Vi er en blanding af militære og civile, og med en bred baggrund indenfor it. Du vil kunne trække på dine kollegers erfaring og indsigt, da vi gør en dyd ud af intern videndeling.

I de fleste opgaver vil du skulle orientere dig mod koncernens arkitekturfunktion, it-systemforvalterne, udviklingsteams, juridiske og kommercielle ressourcer, samt it-porteføljestyringen.

Du vil derfor have kontakt med en stor kreds af medarbejdere fra FMI samt eksterne leverandører i nogle tilfælde.

Din kontakt til FKO vil være baseret på den enkelte opgave, og du vil derfor få en stor berøringsflade med forskellige myndigheder under FKO, hvilket vil give dig gode muligheder for et videre karriereforløb i et operativt spor.

Vi er også ved at oprette en kapacitet til udvikling af mobilapplikationer, som der er stor efterspørgsel på i FKO. Her vil dine erfaringer fra det operative være meget nyttige.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø og en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer din kompetenceudvikling højt. Stillingen kræver at du kan håndtere flere opgaver samtidig, og at du er god til at prioritere din tid.

Der vil være meget stor selvstændighed i stillingen til at planlægge egen hverdag, og du vil have stor indflydelse på udvikling af stillingen.

Morten Pedersen, Chefen for Digitalisering og Forretningsstøtte udtaler:

”Hvis du vil være en del af en organisation i en rivende udvikling, så skal du søge jobbet. Koncern it er lige nu midt i et skifte fra en traditionel it-organisation, til at være en serviceorienteret organisation, med fokus på ny teknologi, agil udvikling, gode brugeroplevelser og it-sikkerhed i højsædet. Vores værdier i dette arbejde er at være kundecentrisk, videndrevet, forbindende og hurtige.

I teamet arbejder vi med at skabe værdi gennem innovation og metoder som fx designtænkning. Vi har mange forskelligartede opgaver, der alt sammen drejer sig om at udvikle it, sammen med kunden.

Du skal derfor kunne lide at arbejde med forskellige metoder og tilgange, alt efter hvad der er behov for i den enkelte situation. Dine kompetencer er ikke altafgørende.

Det vigtige er, at du er drevet af udvikling – både med kunden, vores interne udvikling, samt din egen udvikling.”

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L.

Du bør søge stillingen som digitaliseringskonsulent hvis du:
• Ønsker at digitalisere det operative område.

• Er serviceminded og har fokus på dine kunder.

• Kan agere i et politisk miljø, med mange interesser.

• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig facilitere og lede samarbejdet i en midlertidig arbejdsgrupper og projekter.

• Har erfaring med operationer, og de dertil hørende it-systemer.

Generelt om rollen:
• Måske har du kendskab til it og digitalisering, men det er ikke et krav.

• Du har interesse for designtænkning, brugerinvolvering og facilitering af udviklikngsprocesser.

• Du brænder for at omsætte ’digitalisering’ til noget konkret, der skaber værdi for kunden.

• Du kan lide at starte og afslutte opgaver, og har gerne overskud til at håndtere flere opgaver ad gangen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef, Major Morten
Pedersen, på telefon 72 81 43 23.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes gennemført her efter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.