Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Direktør i Domstolsstyrelsen

Stå i spidsen for udviklingen og administrationen af Danmarks Domstole 
 
Domstolsstyrelsen søger en ny direktør med strategisk overblik og fokus på resultater, stærke ledelsesmæssige kompetencer samt en udpræget evne til at samarbejde. 
 
Domstolsstyrelsen er en del af organisationen Danmarks Domstole, der omfatter retterne, Procesbevillingsnævnet og styrelsen.  
 
En spændende stilling i en organisation med stor samfundsmæssig betydning og høj faglighed 
 
Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene spiller således en central rolle i det danske samfund og har en bred berøringsflade til mange borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og pressen.
 
Domstolsstyrelsen varetager de bevillingsmæssige og administrative forhold samt en række ambitiøse udviklingsprojekter og udviklingsmæssige opgaver ved Danmarks Domstole.  
 
Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed samt vores overordnede mål om korte sagsbehandlingstider, mere ensartethed i opgaveløsningen, tidssvarende kommunikation samt om fortsat at være en attraktiv arbejdsplads. Domstolenes rolle og opgave, vision, værdier og de fire overordnede mål er beskrevet i ”Danmarks Domstole – for ret og retfærdighed”, som kan læses her: http://www.domstol.dk/OM/MAALOGVAERDIER/Pages/default.aspx    
 
Styrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er styrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Domstolsstyrelsens virksomhed, mens direktøren varetager den daglige ledelse af styrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. 
 
Vi er i alt ca. 2.400 årsværk ved Danmarks Domstole, hvoraf ca. 100 årsværk er ansat i Domstolsstyrelsen. 
 
Centrale opgaver 
 
Danmarks Domstole er inde i en spændende og positiv udvikling på en række områder.  
 
Styrelsen er sammen med retterne i fuld gang med at digitalisere sagsbehandlingen ved retterne og i øvrigt sikre rammerne for den digitale fremtid ved Danmarks Domstole. Vi er ambitiøse og går målrettet efter it-professionalisering og fuld digital understøttelse af sagsbehandlingen. I løbet af foråret 2018 vil vi have implementeret et nyt digitalt sagsbehandlingssystem til behandling af civile sager, hvor både retternes sagsbehandling og kommunikationen med borgerne foregår digitalt via en sagsportal. Også på straffesagsområdet er det ambitionen at kunne overgå til digital sagsbehandling inden for de kommende år. Styrelsen deltager i den forbindelse i et tværgående samarbejde om mulighederne for digitalt at understøtte sagsbehandlingen på tværs af myndighederne i den såkaldte straffesagskæde.  
 
Derudover er vi bl.a. ved at udvikle en domsdatabase, der forventes at blive tilgængelig for offentligheden i 2019, samt mere afgrænsede it-løsninger inden for bl.a. fogedområdet og forkyndelse. 
 
På det bevillingsmæssige område udgøres rammen for domstolenes økonomi aktuelt af en flerårsaftale, der dækker perioden 2015 - 2018. Det bliver derfor i den kommende tid en central opgave for styrelsen at få afklaret rammerne for domstolenes økonomi i de kommende år. 
 
Danmarks Domstoles fire overordnede mål er gældende til udgangen af 2018. De skal evalueres i år for at fastlægge et revideret mål- og værdisæt for Danmarks Domstole for de kommende år. Samtidig vil der i 2018 blive arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi.  
 
Styrelsen gennemfører sammen med retterne løbende fælles projekter, der har til formål at styrke retternes opgaveløsning til gavn for brugerne. I 2018 vil vi bl.a. sætte fokus på domstolenes småsagsproces. Det skal afdækkes, om der er behov for at forbedre småsagsprocessen, så borgerne får endnu bedre mulighed for at få løst disse sager ved domstolene enkelt og billigt. 
 
Aktuelt har vi endvidere særligt fokus på det familieretlige område, hvor vi har igangsat en række indsatser, der skal understøtte et mere simpelt og gennemskueligt forløb for borgerne. 
 
Endelig viderefører vi i 2018 et projekt om ledelsesudvikling ved retterne. 
 
Ud over de ovennævnte opgaver varetager styrelsen en stor portefølje af driftsopgaver for Danmarks Domstole. Det er bl.a. opgaver inden for it-drift, økonomi- og regnskab, sikkerhed, HR- og personaleadministration samt bygningsadministration. Det er en vigtig opgave for direktøren at have fokus på og understøtte, at styrelsens store portefølje af driftsopgaver fortsat varetages med kvalitet, service og effektivitet. 
 
Kompetencer og personlige kvalifikationer 
 
Vi forestiller os, at du 
 

 • har erfaring med offentlig forvaltning, herunder det statslige bevillingssystem 
 • har erfaring med ledelse af organisationer af betydelig størrelse og har dokumenteret evne til at udvikle organisationer og opnå resultater 
 • forstår at leve dig ind i de særlige forhold, som gør sig gældende ved domstolene som følge af domstolenes uafhængighed og selvstændige funktioner 
 • har en samfundsvidenskabelig eller anden akademisk uddannelse. 
 
Vi lægger derudover afgørende vægt på, at du  
 
 • kombinerer evnen til at tænke og handle strategisk med sund fornuft og situationsfornemmelse 
 • har gennemslagskraft og gode forhandlingsevner 
 • har rigtig gode evner til at samarbejde, skabe relationer og kommunikere klart på alle niveauer  
 • er god til at motivere og går op i at være en rollemodel for god ledelse. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
 
Stillingen er klassificeret i lønramme 40 (løngruppe 4 for kontraktansatte) og ønskes besat på åremål. Til stillingen er knyttet et topcheftillæg. Der vil endvidere kunne aftales et individuelt tillæg. Det kan forventes, at den samlede faste løn vil være omkring 1.350.000 kr. årligt, hvortil kommer pension. 
 
Ansættelse og aflønning vil ske efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre ansøgeren er tjenestemand. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere her: Sikkerhedsundersøgelser  
 
Stillingen er ledig fra den 1. juni 2018. 
 
Yderligere oplysninger 
 
Kan fås ved henvendelse til Domstolsstyrelsens HR-chef Tina Henriksen på telefon 99 68 42 12. 
 
Du kan læse mere om Danmarks Domstole og styrelsen på www.domstol.dk. 
 
Ansøgning 
 
Du sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem på www.domstol.dk under ”Job”. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” i stillingsopslaget på vores hjemmeside. 
 
Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv og relevante eksamenspapirer m.v.  
 
Ansøgerne skal være indstillet på, at der kan indgå test i rekrutteringsforløbet ved en eks-tern konsulent.  
 
Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest den 12. marts 2018.  
 
Vi forventer at holde indledende samtaler den 21. og 22. marts 2018 (begge dage efter kl. 15).  
 
Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold m.v. 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329759882Phoenix-9525befc12018-02-12T18:32:26.847Direktør i DomstolsstyrelsenStå i spidsen for udviklingen og administrationen af Danmarks Domstole 
 
Domstolsstyrelsen søger en ny direktør med strategisk overblik og fokus på resultater, stærke ledelsesmæssige kompetencer samt en udpræget evne til at samarbejde. 
 
Domstolsstyrelsen er en del af organisationen Danmarks Domstole, der omfatter retterne, Procesbevillingsnævnet og styrelsen.  
 
En spændende stilling i en organisation med stor samfundsmæssig betydning og høj faglighed 
 
Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene spiller således en central rolle i det danske samfund og har en bred berøringsflade til mange borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og pressen.
 
Domstolsstyrelsen varetager de bevillingsmæssige og administrative forhold samt en række ambitiøse udviklingsprojekter og udviklingsmæssige opgaver ved Danmarks Domstole.  
 
Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed samt vores overordnede mål om korte sagsbehandlingstider, mere ensartethed i opgaveløsningen, tidssvarende kommunikation samt om fortsat at være en attraktiv arbejdsplads. Domstolenes rolle og opgave, vision, værdier og de fire overordnede mål er beskrevet i ”Danmarks Domstole – for ret og retfærdighed”, som kan læses her: http://www.domstol.dk/OM/MAALOGVAERDIER/Pages/default.aspx    
 
Styrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er styrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Domstolsstyrelsens virksomhed, mens direktøren varetager den daglige ledelse af styrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. 
 
Vi er i alt ca. 2.400 årsværk ved Danmarks Domstole, hvoraf ca. 100 årsværk er ansat i Domstolsstyrelsen. 
 
Centrale opgaver 
 
Danmarks Domstole er inde i en spændende og positiv udvikling på en række områder.  
 
Styrelsen er sammen med retterne i fuld gang med at digitalisere sagsbehandlingen ved retterne og i øvrigt sikre rammerne for den digitale fremtid ved Danmarks Domstole. Vi er ambitiøse og går målrettet efter it-professionalisering og fuld digital understøttelse af sagsbehandlingen. I løbet af foråret 2018 vil vi have implementeret et nyt digitalt sagsbehandlingssystem til behandling af civile sager, hvor både retternes sagsbehandling og kommunikationen med borgerne foregår digitalt via en sagsportal. Også på straffesagsområdet er det ambitionen at kunne overgå til digital sagsbehandling inden for de kommende år. Styrelsen deltager i den forbindelse i et tværgående samarbejde om mulighederne for digitalt at understøtte sagsbehandlingen på tværs af myndighederne i den såkaldte straffesagskæde.  
 
Derudover er vi bl.a. ved at udvikle en domsdatabase, der forventes at blive tilgængelig for offentligheden i 2019, samt mere afgrænsede it-løsninger inden for bl.a. fogedområdet og forkyndelse. 
 
På det bevillingsmæssige område udgøres rammen for domstolenes økonomi aktuelt af en flerårsaftale, der dækker perioden 2015 - 2018. Det bliver derfor i den kommende tid en central opgave for styrelsen at få afklaret rammerne for domstolenes økonomi i de kommende år. 
 
Danmarks Domstoles fire overordnede mål er gældende til udgangen af 2018. De skal evalueres i år for at fastlægge et revideret mål- og værdisæt for Danmarks Domstole for de kommende år. Samtidig vil der i 2018 blive arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi.  
 
Styrelsen gennemfører sammen med retterne løbende fælles projekter, der har til formål at styrke retternes opgaveløsning til gavn for brugerne. I 2018 vil vi bl.a. sætte fokus på domstolenes småsagsproces. Det skal afdækkes, om der er behov for at forbedre småsagsprocessen, så borgerne får endnu bedre mulighed for at få løst disse sager ved domstolene enkelt og billigt. 
 
Aktuelt har vi endvidere særligt fokus på det familieretlige område, hvor vi har igangsat en række indsatser, der skal understøtte et mere simpelt og gennemskueligt forløb for borgerne. 
 
Endelig viderefører vi i 2018 et projekt om ledelsesudvikling ved retterne. 
 
Ud over de ovennævnte opgaver varetager styrelsen en stor portefølje af driftsopgaver for Danmarks Domstole. Det er bl.a. opgaver inden for it-drift, økonomi- og regnskab, sikkerhed, HR- og personaleadministration samt bygningsadministration. Det er en vigtig opgave for direktøren at have fokus på og understøtte, at styrelsens store portefølje af driftsopgaver fortsat varetages med kvalitet, service og effektivitet. 
 
Kompetencer og personlige kvalifikationer 
 
Vi forestiller os, at du 
 
 • har erfaring med offentlig forvaltning, herunder det statslige bevillingssystem 
 • har erfaring med ledelse af organisationer af betydelig størrelse og har dokumenteret evne til at udvikle organisationer og opnå resultater 
 • forstår at leve dig ind i de særlige forhold, som gør sig gældende ved domstolene som følge af domstolenes uafhængighed og selvstændige funktioner 
 • har en samfundsvidenskabelig eller anden akademisk uddannelse. 
 
Vi lægger derudover afgørende vægt på, at du  
 
 • kombinerer evnen til at tænke og handle strategisk med sund fornuft og situationsfornemmelse 
 • har gennemslagskraft og gode forhandlingsevner 
 • har rigtig gode evner til at samarbejde, skabe relationer og kommunikere klart på alle niveauer  
 • er god til at motivere og går op i at være en rollemodel for god ledelse. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
 
Stillingen er klassificeret i lønramme 40 (løngruppe 4 for kontraktansatte) og ønskes besat på åremål. Til stillingen er knyttet et topcheftillæg. Der vil endvidere kunne aftales et individuelt tillæg. Det kan forventes, at den samlede faste løn vil være omkring 1.350.000 kr. årligt, hvortil kommer pension. 
 
Ansættelse og aflønning vil ske efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre ansøgeren er tjenestemand. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere her: Sikkerhedsundersøgelser  
 
Stillingen er ledig fra den 1. juni 2018. 
 
Yderligere oplysninger 
 
Kan fås ved henvendelse til Domstolsstyrelsens HR-chef Tina Henriksen på telefon 99 68 42 12. 
 
Du kan læse mere om Danmarks Domstole og styrelsen på www.domstol.dk. 
 
Ansøgning 
 
Du sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem på www.domstol.dk under ”Job”. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” i stillingsopslaget på vores hjemmeside. 
 
Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv og relevante eksamenspapirer m.v.  
 
Ansøgerne skal være indstillet på, at der kan indgå test i rekrutteringsforløbet ved en eks-tern konsulent.  
 
Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest den 12. marts 2018.  
 
Vi forventer at holde indledende samtaler den 21. og 22. marts 2018 (begge dage efter kl. 15).  
 
Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold m.v. 

2018-03-13T00:50:47.960 Stå i spidsen for udviklingen og administrationen af Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen søger en ny direktør med strategisk overblik og fokus på resultater, stærke ledelsesmæssige kompetencer samt en udpræget evne til at samarbejde. Domstolsstyrelsen er en del af organisationen Danmarks Domstole, der omfatter retterne, Procesbevillingsnævnet og styrelsen. En spændende stilling i en organisation med stor samfundsmæssig betydning og høj faglighed Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene spiller således en central rolle i det danske samfund og har en bred berøringsflade til mange borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og pressen. Domstolsstyrelsen varetager de bevillingsmæssige og administrative forhold samt en række ambitiøse udviklingsprojekter og udviklingsmæssige opgaver ved Danmarks Domstole. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed samt vores overordnede mål om korte sagsbehandlingstider, mere ensartethed i opgaveløsningen, tidssvarende kommunikation samt om fortsat at være en attraktiv arbejdsplads. Domstolenes rolle og opgave, vision, værdier og de fire overordnede mål er beskrevet i Danmarks Domstole for ret og retfærdighed , som kan læses her: http: www.domstol.dk OM MAALOGVAERDIER Pages default.aspx Styrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er styrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Domstolsstyrelsens virksomhed, mens direktøren varetager den daglige ledelse af styrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Vi er i alt ca. 2.400 årsværk ved Danmarks Domstole, hvoraf ca. 100 årsværk er ansat i Domstolsstyrelsen. Centrale opgaver Danmarks Domstole er inde i en spændende og positiv udvikling på en række områder. Styrelsen er sammen med retterne i fuld gang med at digitalisere sagsbehandlingen ved retterne og i øvrigt sikre rammerne for den digitale fremtid ved Danmarks Domstole. Vi er ambitiøse og går målrettet efter it-professionalisering og fuld digital understøttelse af sagsbehandlingen. I løbet af foråret 2018 vil vi have implementeret et nyt digitalt sagsbehandlingssystem til behandling af civile sager, hvor både retternes sagsbehandling og kommunikationen med borgerne foregår digitalt via en sagsportal. Også på straffesagsområdet er det ambitionen at kunne overgå til digital sagsbehandling inden for de kommende år. Styrelsen deltager i den forbindelse i et tværgående samarbejde om mulighederne for digitalt at understøtte sagsbehandlingen på tværs af myndighederne i den såkaldte straffesagskæde. Derudover er vi bl.a. ved at udvikle en domsdatabase, der forventes at blive tilgængelig for offentligheden i 2019, samt mere afgrænsede it-løsninger inden for bl.a. fogedområdet og forkyndelse. På det bevillingsmæssige område udgøres rammen for domstolenes økonomi aktuelt af en flerårsaftale, der dækker perioden 2015 - 2018. Det bliver derfor i den kommende tid en central opgave for styrelsen at få afklaret rammerne for domstolenes økonomi i de kommende år. Danmarks Domstoles fire overordnede mål er gældende til udgangen af 2018. De skal evalueres i år for at fastlægge et revideret mål- og værdisæt for Danmarks Domstole for de kommende år. Samtidig vil der i 2018 blive arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi. Styrelsen gennemfører sammen med retterne løbende fælles projekter, der har til formål at styrke retternes opgaveløsning til gavn for brugerne. I 2018 vil vi bl.a. sætte fokus på domstolenes småsagsproces. Det skal afdækkes, om der er behov for at forbedre småsagsprocessen, så borgerne får endnu bedre mulighed for at få løst disse sager ved domstolene enkelt og billigt. Aktuelt har vi endvidere særligt fokus på det familieretlige område, hvor vi har igangsat en række indsatser, der skal understøtte et mere simpelt og gennemskueligt forløb for borgerne. Endelig viderefører vi i 2018 et projekt om ledelsesudvikling ved retterne. Ud over de ovennævnte opgaver varetager styrelsen en stor portefølje af driftsopgaver for Danmarks Domstole. Det er bl.a. opgaver inden for it-drift, økonomi- og regnskab, sikkerhed, HR- og personaleadministration samt bygningsadministration. Det er en vigtig opgave for direktøren at have fokus på og understøtte, at styrelsens store portefølje af driftsopgaver fortsat varetages med kvalitet, service og effektivitet. Kompetencer og personlige kvalifikationer Vi forestiller os, at du har erfaring med offentlig forvaltning, herunder det statslige bevillingssystem har erfaring med ledelse af organisationer af betydelig størrelse og har dokumenteret evne til at udvikle organisationer og opnå resultater forstår at leve dig ind i de særlige forhold, som gør sig gældende ved domstolene som følge af domstolenes uafhængighed og selvstændige funktioner har en samfundsvidenskabelig eller anden akademisk uddannelse. Vi lægger derudover afgørende vægt på, at du kombinerer evnen til at tænke og handle strategisk med sund fornuft og situationsfornemmelse har gennemslagskraft og gode forhandlingsevner har rigtig gode evner til at samarbejde, skabe relationer og kommunikere klart på alle niveauer er god til at motivere og går op i at være en rollemodel for god ledelse. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er klassificeret i lønramme 40 (løngruppe 4 for kontraktansatte) og ønskes besat på åremål. Til stillingen er knyttet et topcheftillæg. Der vil endvidere kunne aftales et individuelt tillæg. Det kan forventes, at den samlede faste løn vil være omkring 1.350.000 kr. årligt, hvortil kommer pension. Ansættelse og aflønning vil ske efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre ansøgeren er tjenestemand. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere her: Sikkerhedsundersøgelser Stillingen er ledig fra den 1. juni 2018. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til Domstolsstyrelsens HR-chef Tina Henriksen på telefon 99 68 42 12. Du kan læse mere om Danmarks Domstole og styrelsen på www.domstol.dk. Ansøgning Du sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem på www.domstol.dk under Job . Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen Søg stillingen i stillingsopslaget på vores hjemmeside. Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv og relevante eksamenspapirer m.v. Ansøgerne skal være indstillet på, at der kan indgå test i rekrutteringsforløbet ved en eks-tern konsulent. Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest den 12. marts 2018. Vi forventer at holde indledende samtaler den 21. og 22. marts 2018 (begge dage efter kl. 15). Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold m.v.11Jobnet9525befc100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-03-12T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=110829&DepartmentId=7135&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3110155Domstolsstyrelsen11Store Kongensgade 11264København KDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent525118JobNet47709891000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9525befchttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=9525befchttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9525befc&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9525befc&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/4.jpgEr Ledelse noget for dig? Søg jobbet som Direktør i dag.12007991Dansk3Læse/ tale121003Direktør6Ledelse353002431importimport_9525befcDKDanmarkDKDanmarkda-DK