Docent i Dagtilbud og barndomspædagogik

I afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professions­højskole søger vi en docent, som i samarbejde med pædagoguddannelsen vil få et særligt ansvar for at udvikle og lede forsknings- og udviklingsprojekter, der bidrager til at gøre anvendt forskning i dagtilbud og barndomspædagogik til en af vores væsentligste forskningsfelter. Du skal desuden være med til at sætte retning på og udvikle områdets samlede forskning i relation til pædagoguddannelsens øvrige felter.

Docentstillingen er forankret i Afdeling for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, der er karakteriseret ved at koble empirisk forskning og anvendelse af både kvalitative og kvantitative metoder med pædagogisk refleksion og teoriudvikling. Du vil komme til at indgå i et stærkt forskningsteam, der samarbejder om at øge kvaliteten i de pædagogiske og samfundsfaglige professionsuddannelser og professionernes praksis.

Dine opgaver og ansvarsområder

 • forske inden for aktuelle og relevante temaer på tværs af de forskellige dagtilbud og i relation til fritid og skole med fokus på børns udvikling og de fagprofessionelles pædagogiske praksis
 • opbygge og udvikle anvendt dagtilbudsforskning i samarbejde med pædagoguddannelsen og professionsfeltet
 • designe, lede og evaluere forsknings- og udviklingsprojekter med ekstern finansiering i samarbejde med nationale og internationale partner
 • bidrage til udvikling og videnbasering af pædagoguddannelsen i relation til UCL’s strategiske mål
 • facilitere og kvalitetssikre andres udviklings- og forskningsprojekter i praksisfeltet og på pædagoguddannelsen med blik for metodisk mangfoldighed
 • fremme egen og andres videnskabelige publicering
 • profilere UCL’s forskning i dagtilbud via formidling til praksisfeltet samt andre interessenter
 • udvikle, organisere og understøtte faglige arbejdsfællesskaber, herunder vejledning af ph.d.-studerende og faglig sparring med kolleger
 • varetage undervisnings- og vejledningsopgaver i forhold til kolleger og studerende
 • medvirke til at omsætte UCL’s tværgående forskningsinitiativ Det gode Liv, herunder udvikle og realisere forskningsprojekter på tværs af områder i UCL

Din baggrund og erfaring

 • Forskningskompetencer svarende til ph.d.-niveau og en dokumenteret forskningsfaglig profil i relation til dagtilbud, pædagogisk praksis og børns udvikling og læring
 • Erfaring med ledelse af udviklings- og forskningsprojekter, herunder fundraising
 • Erfaring med og indsigt i forskningsfeltet i og omkring børn og pædagogisk praksis i dagtilbud og pædagoguddannelsen samt relevant efter- og videreuddannelse både nationalt og internationalt
 • Erfaring med undervisning, vejledning og andre, innovative formidlingsformer
 • Solid metodisk erfaring og interesse i metodisk pluralitet
 • Erfaring med deltagelse i nationale og internationale netværk for praksis, institutioner og forskning
 • Personlige kvalifikationer og erfaringer med tæt samarbejde i faglige fællesskaber og et opmærksomt blik for den enkelte medarbejders engagement og kompetencer

Løn og ansættelsesvilkår

Docenten refererer til forskningschefen og knyttes til afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, UCL Erhvervsakademi og Professions­højskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Ansættelse sker efter Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten. Har du som ansøger en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker for en tidsbegrænset periode for 6 år med mulighed for 3 års forlængelse.

Ansættelsesproces

Du bedes fremsende din ansøgning bilagt CV, dokumentation for undervisning (f.eks. i form af undervisningsportfolio) samt publikationsliste (angiv 3 udvalgte publikationer) og evt. medforfattererklæringer via vores rekrutteringssystem senest den 18. oktober.

Der nedsættes et eksternt bedømmelsesudvalg bestående af 3 personer til bedømmelse af ansøgeres faglige kvalifikationer og et internt ansættelsesudvalg til vurdering af ansøgers samlede kvalifikationer.

Ved ansøgningsfristens udløb vurderer vi om din ansøgning overholder formalia og dermed kan antages til bedømmelse. Hvis din ansøgning antages til bedømmelse, vil du blive orienteret om sammensætningen af det eksterne bedømmelsesudvalg med mulighed for at gøre indsigelse om evt. habilitetsspørgsmål. Bedømmelsesprocessen kan tage op til 3 måneder. Efter endt bedømmelse vil du blive orienteret om bedømmelsen og evt. indkaldt til ansættelsessamtale.

Antages din ansøgning ikke til bedømmelse, får du besked snarest muligt efter ansøgningsfristen.

Ansættelsesdato efter aftale.

Der henvises til 2 bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016: om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.
Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Vil du vide mere?

Kontakt forskningschef, docent Thomas Illum Hansen på thih@ucl.dk eller telefon 3058 1523.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Docent i Pleje og omsorg

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en docent til ansættelse i Området for Sundhed. Du indgår som docent i et tværfagligt forskerteam i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, som ledes af Forskningschefen for Området for Sundhed. Du sk...
Indrykket:1. september 2020

Docent i diagnostik og behandling

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en docent til ansættelse i Området for Sundhed. Du indgår som docent i et tværfagligt forskningsteam i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, som ledes af Forskningschefen for Området for Sundhed. Du...
Indrykket:1. september 2020

Docent i Teknologi, læremidler og fagdidaktik

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
I afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professions højskole søger vi en docent, som skal være med til at sætte retning og udvikle områdets profil med særlig vægt på anvendt teknologi, læremidler og fagdid...
Indrykket:1. september 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Docent i Pleje og omsorg

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en docent til ansættelse i Området for Sundhed. Du indgår som docent i et tværfagligt forskerteam i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, som ledes af Forskningschefen for Området for Sundhed. Du sk...
Indrykket:1. september 2020

Docent i diagnostik og behandling

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en docent til ansættelse i Området for Sundhed. Du indgår som docent i et tværfagligt forskningsteam i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, som ledes af Forskningschefen for Området for Sundhed. Du...
Indrykket:1. september 2020

Docent i Teknologi, læremidler og fagdidaktik

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
I afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professions højskole søger vi en docent, som skal være med til at sætte retning og udvikle områdets profil med særlig vægt på anvendt teknologi, læremidler og fagdid...
Indrykket:1. september 2020