Docent i Pleje og omsorg

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en docent til ansættelse i Området for Sundhed. Du indgår som docent i et tværfagligt forskerteam i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, som ledes af Forskningschefen for Området for Sundhed. Du skal medvirke til at udvikle og styrke anvendt forskning inden for pleje, omsorg og tværprofessionalitet. Vi tilbyder dig ansættelse i et dynamisk og spændende tværfagligt forskningsmiljø i nær tilknytning til sundhedsuddannelserne. Vi er i Området for Sundhed optaget af opbygge et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø for at styrke mobilisering af viden på tværs af forskning, sundhedsuddannelserne og praksis.

Vi ønsker med denne stilling særligt at fastholde og udbygge vores kvalitative forskningsaktiviteter på tværs af professionerne i Området for Sundhed.

Du skal som docent være med til at realisere visionerne for forskningen, som finder sted i for Området for Sundhed. Visionerne er

 • at forskningsaktiviteter underbygger og løfter kvaliteten på alle sundhedsfaglige grunduddannelser og på UCL’s efter- og videreuddannelser
 • at vi sammen med vores kolleger i praksis skaber, omsætter og anvender viden i det danske sundhedsvæsen for at skabe flere gode leveår for borgerne

Du har

 • en sygeplejefaglig baggrund eller på anden vis opnået stor indsigt i sygeplejens genstandsfelt
 • et dokumenteret kvalifikationsniveau svarende til ph.d. / forskningskompetencer svarende til ph.d.-niveau
 • indgående kendskab til klinisk praksis og erfaring med at forske sammen med praksis indenfor sygeplejens genstandsfelt
 • en klar og veldokumenteret forskningsportefølje indenfor pleje, omsorg eller rehabilitering
 • særlige kompetencer indenfor kvalitative forskningsmetoder, men gerne med bredde og variation
 • kompetencer i forhold til at søge fondsmidler, planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • en tydelig forskningsprofil indenfor sundhedsområdet
 • erfaring fra uddannelse og undervisning
 • erfaring med vejledning af studerende på alle niveauer
 • erfaring med at skabe samspil mellem forskning, uddannelse og praksismiljøer
 • relevante nationale og internationale forskningsnetværk
 • formidlingskompetencer, der rækker ud over undervisning - herunder solide erfaringer med publicering af forskningsresultater i fagfællebedømte tidsskrifter
 • blik for- samt engagement og kompetence til at bidrage til et dynamisk uddannelses- og udviklingsmiljø.
 • kvalifikationer som kan lede til en lektorgodkendelse fra et universitet

Om stillingen

Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning har tradition for at kombinere ansættelser med fx et universitet og/eller hospitalsafdeling. Den tradition vil vi gerne fortsætte. For at styrke mobilisering af viden mellem forskning, uddannelse og praksis vil stillingen som docent involvere opgaver og undervisning på sundheds-, efter- og videreuddannelserne i UCL.

Som docent på UCL skal du medvirke til at omsætte UCL’s tværgående forskningsinitiativ Det gode Liv og Området for Sundheds forskningsprogram Flere Gode Leveår.

Som docent på UCL skal du

 • udvikle og realisere forskningsprojekter på tværs af sundhedsuddannelserne og afdelingens programmer samt på tværs af områder i UCL, institutioner og sektorer, herunder private virksomheder
 • sikre finansiering af forskningsprojekter, der understøtter UCL’s strategi og Områdets forskningsprogram
 • medvirke til at styrke mobilisering af viden på tværs af sundhedsuddannelsernes og forskningen
 • implementere egne og andres forskningsresultater i grunduddannelsernes videngrundlag
 • varetage formidlingsopgaver herunder forskningsmæssig publicering samt undervisning i grunduddannelserne indenfor relevante forskningsområder eller -metoder
 • medvirke til kompetenceudvikling blandt UCL’s medarbejdere ved projektudvikling, præ-ph.d.-forløb, vejledning af ph.d.-studerende og post docs
 • fastholde og videreudvikle stærke forskernetværk nationalt og internationalt
 • tage ansvar for udvalgte temaer i afdelingens forskningsprogram

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten. Har du som ansøger en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Stillingen kan være på fuld tid, men vi indgår gerne aftale om en deltidsansættelse, hvis du har relevant ansættelse andet sted. Ansættelse sker i en tidsbegrænset periode på 6 år med mulighed for 3 års forlængelse.

Dit primære arbejdssted bliver som udgangspunkt UCL, Niels Bohrs Alle 1, Odense.

Ansættelsesproces

Du bedes fremsende din ansøgning bilagt CV, dokumentation for undervisning (f.eks. i form af undervisningsportfolio) samt publikationsliste (angiv 3 udvalgte publikationer) og evt. medforfattererklæringer via vores rekrutteringssystem senest den 18. oktober.

Der nedsættes et eksternt bedømmelsesudvalg bestående af 3 personer til bedømmelse af ansøgeres faglige kvalifikationer og et internt ansættelsesudvalg til vurdering af ansøgers samlede kvalifikationer.

Ved ansøgningsfristens udløb vurderer vi om din ansøgning overholder formalia og dermed kan antages til bedømmelse. Hvis din ansøgning antages til bedømmelse, vil du blive orienteret om sammensætningen af det eksterne bedømmelsesudvalg med mulighed for at gøre indsigelse om evt. habilitetsspørgsmål. Bedømmelsesprocessen kan tage op til 3 måneder. Efter endt bedømmelse vil du blive orienteret om bedømmelsen og evt. indkaldt til ansættelsessamtale.

Antages din ansøgning ikke til bedømmelse, får du besked snarest muligt efter ansøgningsfristen.

Ansættelsesdato efter aftale.

Der henvises til 2 bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016: om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.
Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte direktør Mickael Bech (tlf. 2361 2464, mibe@ucl.dk), forskningschef Per Kjær (tlf 4029 2519, pekj@ucl.dk) eller uddannelseschef Britta Bang Larsen (tlf. 2496 4047, bbla1@ucl.dk).


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Docent i diagnostik og behandling

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en docent til ansættelse i Området for Sundhed. Du indgår som docent i et tværfagligt forskningsteam i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, som ledes af Forskningschefen for Området for Sundhed. Du...
Indrykket:1. september 2020

Docent i Teknologi, læremidler og fagdidaktik

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
I afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professions højskole søger vi en docent, som skal være med til at sætte retning og udvikle områdets profil med særlig vægt på anvendt teknologi, læremidler og fagdid...
Indrykket:1. september 2020

Docent i Dagtilbud og barndomspædagogik

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
I afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professions højskole søger vi en docent, som i samarbejde med pædagoguddannelsen vil få et særligt ansvar for at udvikle og lede forsknings- og udviklingsprojekter, ...
Indrykket:1. september 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Docent i diagnostik og behandling

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en docent til ansættelse i Området for Sundhed. Du indgår som docent i et tværfagligt forskningsteam i Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, som ledes af Forskningschefen for Området for Sundhed. Du...
Indrykket:1. september 2020

Docent i Teknologi, læremidler og fagdidaktik

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
I afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professions højskole søger vi en docent, som skal være med til at sætte retning og udvikle områdets profil med særlig vægt på anvendt teknologi, læremidler og fagdid...
Indrykket:1. september 2020

Docent i Dagtilbud og barndomspædagogik

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Odense M
I afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på UCL Erhvervsakademi og Professions højskole søger vi en docent, som i samarbejde med pædagoguddannelsen vil få et særligt ansvar for at udvikle og lede forsknings- og udviklingsprojekter, ...
Indrykket:1. september 2020