Docent inden for satsningen "Godt Købmandskab" med tilknytning til businessuddannelserne på Professionshøjskolen UCN.

På Businessuddannelserne ved UCN ønsker vi at øge mængden af forskningsprojekter, som leverer ny viden til de erhverv, som vi uddanner til og som kan medvirke til at styrke videngrundlaget på vores uddannelser. I det seneste år har vi udviklet et forskningsgrundlag, som kaldes ”Godt Købmandskab”. Professionshøjskolen UCN søger en docent, der skal bidrage til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab” samt den fortsatte udvikling af Professionshøjskolen UCN's businessuddannelser (UCN Business).

Stillingen som docent
Som docent forventes du at bidrage til at understøtte og sikre professionsforskning, forskningsbaseret uddannelse og undervisning, publicering, videndeling, projektmodning og projektansøgninger bredt på businessuddannelserne og i relation til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab”.

Da UCN Business er i en udviklingsfase, vil docenten have mulighed for medindflydelse på områdets videre opbygning og udvikling. Det er derfor vigtigt, at docenten brænder for at få en rolle i opbygningen af et attraktivt og produktivt forskningsmiljø i tæt kontakt med interessenter fra både uddannelser og erhvervsliv, og dermed bidrage til at styrke Professionshøjskolen UCN's profil på området. Derudover forventes docenten at bidrage til at videreudvikle forskningsaktiviteterne indenfor businessområdet i et tæt samarbejde med regionale, nationale og internationale partnere.

Godt Købmandskab
Forskningsgrundlaget, ”Godt Købmandskab”, er forankret på UCN Business, hvor docenten skal fungere som faglig frontfigur, herunder tilvejebringe, lede, planlægge, drive, styrke og evaluere praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt aktivt medvirke til, at ny viden bringes i anvendelse.

”Godt Købmandskab” fokuserer på tre parametre indenfor de genstandsfelter, businessuddannelserne beskæftiger sig med:

 • Værdiskabelsen; der omhandler, hvilken værdi organisationen skaber for sin målgruppe og andre stakeholders.
 • Governance; der omhandler, den måde hvorpå organisationens relationer organiseres, styres og koordineres.
 • Adfærd; der omhandler, hvorledes relationerne udspilles – altså hvilke handlinger aktørerne udfører.
”Godt Købmandskab” skal således understøtte forandringen af private og offentlige markeder og medvirke til udviklingen af de forretningsmæssige aspekter af de professionelle ydelser.

Inden for rammerne af ”Godt Købmandskab” har UCN Business aktuelt indsatsområder indenfor innovation og entrepreneurship samt udvikling af moderne, relationsbaseret salg – både digitalt og interpersonelt. Derudover igangsættes der løbende projekter drevet af businessuddannelsernes individuelle videngrundlag og kompetencer med udgangspunkt i de specifikke praksissamarbejder og professioner, som uddannelserne retter sig imod.

UCN Business
UCN Business dækker over uddannelsesfamilierne: Oplevelse & Sport, Finans, Administrationsbachelor, Eksport og Markedsføring, samt Top-Up-uddannelserne (International Handel og Markedsføring, International Hospitality Management, Sport Management samt Innovation og Entrepreneurship). Læs mere om UCN Businessuddannelserne på www.ucn.dk. Docenten vil have sine undervisningsforpligtelser i relation til en eller flere af disse uddannelser.

Ansvarsområder og opgaver
Som docent vil dine opgaver være:
 • at deltage i opbygningen af et praksisnært og anvendelsesorienteret forskningsmiljø på UCN Business, herunder have ansvar for at vejlede, planlægge, drive og evaluere forskningsprojekter
 • aktivt at medvirke til, at ny viden med relevans for UCN Business tilvejebringes og bringes i anvendelse
 • at understøtte at forskning på UCN Business sker i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked i tråd med UCN's læringstilgang Refleksiv praksislæring
 • at bidrage til bi-vejledning af ph.d.-studerende og vejledning af øvrige projektdeltagere
 • at bidrage til at styrke uddannelser og efter-videreuddannelse i UCN primært indenfor UCN Business, samt levere undervisning og udvikling på disse uddannelser
 • at publicere i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter og øvrige medier
 • at opsøge og udnytte muligheder for andre typer af formidling til cirkulation af viden
 • at søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter i samarbejde med fundraiserne tilknyttet UCN's Forsknings- og Udviklingsafdeling
 • at udvikle samarbejder med virksomheder, kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre aktører, som kan understøtte forskningsmiljøet på UCN Business
 • at bidrage til at skabe sammenhæng mellem UCN's institutionelle og lokale forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • at understøtte udviklingen af Refleksiv praksislæring som grundlag for forskning, udvikling og undervisning på UCN Business
Den ønskede profil
Der lægges i bedømmelsen af ansøgere særlig vægt på de forskningsfaglige kompetencer, og der er en forventning om dokumentation af følgende kompetencer:
 • Ph.d.-grad eller videnskabelig skriftlig produktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for UCN Business
 • Erfaring med forskning indenfor det opslåede forsknings- og udviklingsområde, der muliggør egen forskning og forskningsfaglig ledelse indenfor UCN Business forskningsfelter
 • Dokumenteret forskningspublicering i relevante internationale tidsskrifter
 • Dokumenteret undervisningserfaring fra en videregående uddannelsesinstitution
 • Erfaring med udvikling af forskningsbaseret undervisning og koblingen mellem forskning og praksis
 • Erfaring med at søge og hjemtage eksterne midler til forskning
 • Erfaring med projekt- og forskningsledelse
 • Kendskab til de brancher UCN Business uddanner til
Derudover vil der blive lagt vægt på, at docenten har stærke relationelle kompetencer og evner at skabe og vedligeholde netværk såvel internt som eksternt og nationalt såvel som internationalt.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i henhold til AC-overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling uden ret til tilbagegangsstilling ved UCN, såfremt stillingen besættes med en ekstern ansøger. Der er mulighed for forlængelse med 3 år.

Såfremt stillingen tilbydes til en intern ansøger, er det aftalt, at medarbejderen ved tilbud om ansættelse som docent automatisk får bevilget orlov uden løn fra grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen. Det betyder tilsvarende, at medarbejderen er sikret tilbagegang til grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen efter udløbet af ansættelsesperioden som docent.


Tiltrædelse er 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Din ansættelse vil ske hos UCN Business, og du vil indgå i docentnetværk med de øvrige docenter på Professionshøjskolen UCN.

Herudover henvises til følgende tre bekendtgørelser:
Bekendtgørelse nr 152 af 27. februar 2018: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og bekendtgørelse om lektor og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelseaf undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Øvrigt
Du skal uploade CV, en publikationsliste samt medsende syv værker til forskningsfaglig bedømmelse.
Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af dels et eksternt, dels et internt bedømmelsesudvalg.

For yderligere information kan du kontakte Uddannelseschef på UCN Business Henriette Eduardsen tlf. 7269 1375 mail: hre@ucn.dk eller Forsknings- og Udviklingsdirektør David Mayntz tlf. 7269 0327 mail: dvm@ucn.dk).

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.
Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.
Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330013157Phoenix-281a4b9712019-04-30T00:00:00Docent inden for satsningen "Godt Købmandskab" med tilknytning til businessuddannelserne på Professionshøjskolen UCN.På Businessuddannelserne ved UCN ønsker vi at øge mængden af forskningsprojekter, som leverer ny viden til de erhverv, som vi uddanner til og som kan medvirke til at styrke videngrundlaget på vores uddannelser. I det seneste år har vi udviklet et forskningsgrundlag, som kaldes ”Godt Købmandskab”. Professionshøjskolen UCN søger en docent, der skal bidrage til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab” samt den fortsatte udvikling af Professionshøjskolen UCN's businessuddannelser (UCN Business).

Stillingen som docent
Som docent forventes du at bidrage til at understøtte og sikre professionsforskning, forskningsbaseret uddannelse og undervisning, publicering, videndeling, projektmodning og projektansøgninger bredt på businessuddannelserne og i relation til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab”.

Da UCN Business er i en udviklingsfase, vil docenten have mulighed for medindflydelse på områdets videre opbygning og udvikling. Det er derfor vigtigt, at docenten brænder for at få en rolle i opbygningen af et attraktivt og produktivt forskningsmiljø i tæt kontakt med interessenter fra både uddannelser og erhvervsliv, og dermed bidrage til at styrke Professionshøjskolen UCN's profil på området. Derudover forventes docenten at bidrage til at videreudvikle forskningsaktiviteterne indenfor businessområdet i et tæt samarbejde med regionale, nationale og internationale partnere.

Godt Købmandskab
Forskningsgrundlaget, ”Godt Købmandskab”, er forankret på UCN Business, hvor docenten skal fungere som faglig frontfigur, herunder tilvejebringe, lede, planlægge, drive, styrke og evaluere praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt aktivt medvirke til, at ny viden bringes i anvendelse.

”Godt Købmandskab” fokuserer på tre parametre indenfor de genstandsfelter, businessuddannelserne beskæftiger sig med:
 • Værdiskabelsen; der omhandler, hvilken værdi organisationen skaber for sin målgruppe og andre stakeholders.
 • Governance; der omhandler, den måde hvorpå organisationens relationer organiseres, styres og koordineres.
 • Adfærd; der omhandler, hvorledes relationerne udspilles – altså hvilke handlinger aktørerne udfører.
”Godt Købmandskab” skal således understøtte forandringen af private og offentlige markeder og medvirke til udviklingen af de forretningsmæssige aspekter af de professionelle ydelser.

Inden for rammerne af ”Godt Købmandskab” har UCN Business aktuelt indsatsområder indenfor innovation og entrepreneurship samt udvikling af moderne, relationsbaseret salg – både digitalt og interpersonelt. Derudover igangsættes der løbende projekter drevet af businessuddannelsernes individuelle videngrundlag og kompetencer med udgangspunkt i de specifikke praksissamarbejder og professioner, som uddannelserne retter sig imod.

UCN Business
UCN Business dækker over uddannelsesfamilierne: Oplevelse & Sport, Finans, Administrationsbachelor, Eksport og Markedsføring, samt Top-Up-uddannelserne (International Handel og Markedsføring, International Hospitality Management, Sport Management samt Innovation og Entrepreneurship). Læs mere om UCN Businessuddannelserne på www.ucn.dk. Docenten vil have sine undervisningsforpligtelser i relation til en eller flere af disse uddannelser.

Ansvarsområder og opgaver
Som docent vil dine opgaver være:
 • at deltage i opbygningen af et praksisnært og anvendelsesorienteret forskningsmiljø på UCN Business, herunder have ansvar for at vejlede, planlægge, drive og evaluere forskningsprojekter
 • aktivt at medvirke til, at ny viden med relevans for UCN Business tilvejebringes og bringes i anvendelse
 • at understøtte at forskning på UCN Business sker i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked i tråd med UCN's læringstilgang Refleksiv praksislæring
 • at bidrage til bi-vejledning af ph.d.-studerende og vejledning af øvrige projektdeltagere
 • at bidrage til at styrke uddannelser og efter-videreuddannelse i UCN primært indenfor UCN Business, samt levere undervisning og udvikling på disse uddannelser
 • at publicere i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter og øvrige medier
 • at opsøge og udnytte muligheder for andre typer af formidling til cirkulation af viden
 • at søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter i samarbejde med fundraiserne tilknyttet UCN's Forsknings- og Udviklingsafdeling
 • at udvikle samarbejder med virksomheder, kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre aktører, som kan understøtte forskningsmiljøet på UCN Business
 • at bidrage til at skabe sammenhæng mellem UCN's institutionelle og lokale forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • at understøtte udviklingen af Refleksiv praksislæring som grundlag for forskning, udvikling og undervisning på UCN Business
Den ønskede profil
Der lægges i bedømmelsen af ansøgere særlig vægt på de forskningsfaglige kompetencer, og der er en forventning om dokumentation af følgende kompetencer:
 • Ph.d.-grad eller videnskabelig skriftlig produktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for UCN Business
 • Erfaring med forskning indenfor det opslåede forsknings- og udviklingsområde, der muliggør egen forskning og forskningsfaglig ledelse indenfor UCN Business forskningsfelter
 • Dokumenteret forskningspublicering i relevante internationale tidsskrifter
 • Dokumenteret undervisningserfaring fra en videregående uddannelsesinstitution
 • Erfaring med udvikling af forskningsbaseret undervisning og koblingen mellem forskning og praksis
 • Erfaring med at søge og hjemtage eksterne midler til forskning
 • Erfaring med projekt- og forskningsledelse
 • Kendskab til de brancher UCN Business uddanner til
Derudover vil der blive lagt vægt på, at docenten har stærke relationelle kompetencer og evner at skabe og vedligeholde netværk såvel internt som eksternt og nationalt såvel som internationalt.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i henhold til AC-overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling uden ret til tilbagegangsstilling ved UCN, såfremt stillingen besættes med en ekstern ansøger. Der er mulighed for forlængelse med 3 år.

Såfremt stillingen tilbydes til en intern ansøger, er det aftalt, at medarbejderen ved tilbud om ansættelse som docent automatisk får bevilget orlov uden løn fra grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen. Det betyder tilsvarende, at medarbejderen er sikret tilbagegang til grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen efter udløbet af ansættelsesperioden som docent.


Tiltrædelse er 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Din ansættelse vil ske hos UCN Business, og du vil indgå i docentnetværk med de øvrige docenter på Professionshøjskolen UCN.

Herudover henvises til følgende tre bekendtgørelser:
Bekendtgørelse nr 152 af 27. februar 2018: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og bekendtgørelse om lektor og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelseaf undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Øvrigt
Du skal uploade CV, en publikationsliste samt medsende syv værker til forskningsfaglig bedømmelse.
Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af dels et eksternt, dels et internt bedømmelsesudvalg.

For yderligere information kan du kontakte Uddannelseschef på UCN Business Henriette Eduardsen tlf. 7269 1375 mail: hre@ucn.dk eller Forsknings- og Udviklingsdirektør David Mayntz tlf. 7269 0327 mail: dvm@ucn.dk).

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.
Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.På Businessuddannelserne ved UCN ønsker vi at øge mængden af forskningsprojekter, som leverer ny viden til de erhverv, som vi uddanner til og som kan medvirke til at styrke videngrundlaget på vores uddannelser. I det seneste år har vi udviklet et forskningsgrundlag, som kaldes Godt Købmandskab . Professionshøjskolen UCN søger en docent, der skal bidrage til realisering af forskningsgrundlaget Godt Købmandskab samt den fortsatte udvikling af Professionshøjskolen UCN s businessuddannelser (UCN Business). Stillingen som docent Som docent forventes du at bidrage til at understøtte og sikre professionsforskning, forskningsbaseret uddannelse og undervisning, publicering, videndeling, projektmodning og projektansøgninger bredt på businessuddannelserne og i relation til realisering af forskningsgrundlaget Godt Købmandskab . Da UCN Business er i en udviklingsfase, vil docenten have mulighed for medindflydelse på områdets videre opbygning og udvikling. Det er derfor vigtigt, at docenten brænder for at få en rolle i opbygningen af et attraktivt og produktivt forskningsmiljø i tæt kontakt med interessenter fra både uddannelser og erhvervsliv, og dermed bidrage til at styrke Professionshøjskolen UCN s profil på området. Derudover forventes docenten at bidrage til at videreudvikle forskningsaktiviteterne indenfor businessområdet i et tæt samarbejde med regionale, nationale og internationale partnere. Godt Købmandskab Forskningsgrundlaget, Godt Købmandskab , er forankret på UCN Business, hvor docenten skal fungere som faglig frontfigur, herunder tilvejebringe, lede, planlægge, drive, styrke og evaluere praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt aktivt medvirke til, at ny viden bringes i anvendelse. Godt Købmandskab fokuserer på tre parametre indenfor de genstandsfelter, businessuddannelserne beskæftiger sig med: Værdiskabelsen der omhandler, hvilken værdi organisationen skaber for sin målgruppe og andre stakeholders. Governance der omhandler, den måde hvorpå organisationens relationer organiseres, styres og koordineres. Adfærd der omhandler, hvorledes relationerne udspilles altså hvilke handlinger aktørerne udfører. Godt Købmandskab skal således understøtte forandringen af private og offentlige markeder og medvirke til udviklingen af de forretningsmæssige aspekter af de professionelle ydelser. Inden for rammerne af Godt Købmandskab har UCN Business aktuelt indsatsområder indenfor innovation og entrepreneurship samt udvikling af moderne, relationsbaseret salg både digitalt og interpersonelt. Derudover igangsættes der løbende projekter drevet af businessuddannelsernes individuelle videngrundlag og kompetencer med udgangspunkt i de specifikke praksissamarbejder og professioner, som uddannelserne retter sig imod. UCN Business UCN Business dækker over uddannelsesfamilierne: Oplevelse & Sport, Finans, Administrationsbachelor, Eksport og Markedsføring, samt Top-Up-uddannelserne (International Handel og Markedsføring, International Hospitality Management, Sport Management samt Innovation og Entrepreneurship). Læs mere om UCN Businessuddannelserne på www.ucn.dk. Docenten vil have sine undervisningsforpligtelser i relation til en eller flere af disse uddannelser. Ansvarsområder og opgaver Som docent vil dine opgaver være: at deltage i opbygningen af et praksisnært og anvendelsesorienteret forskningsmiljø på UCN Business, herunder have ansvar for at vejlede, planlægge, drive og evaluere forskningsprojekter aktivt at medvirke til, at ny viden med relevans for UCN Business tilvejebringes og bringes i anvendelse at understøtte at forskning på UCN Business sker i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked i tråd med UCN s læringstilgang Refleksiv praksislæring at bidrage til bi-vejledning af ph.d.-studerende og vejledning af øvrige projektdeltagere at bidrage til at styrke uddannelser og efter-videreuddannelse i UCN primært indenfor UCN Business, samt levere undervisning og udvikling på disse uddannelser at publicere i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter og øvrige medier at opsøge og udnytte muligheder for andre typer af formidling til cirkulation af viden at søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter i samarbejde med fundraiserne tilknyttet UCN s Forsknings- og Udviklingsafdeling at udvikle samarbejder med virksomheder, kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre aktører, som kan understøtte forskningsmiljøet på UCN Business at bidrage til at skabe sammenhæng mellem UCN s institutionelle og lokale forsknings- og udviklingsaktiviteter at understøtte udviklingen af Refleksiv praksislæring som grundlag for forskning, udvikling og undervisning på UCN Business Den ønskede profil Der lægges i bedømmelsen af ansøgere særlig vægt på de forskningsfaglige kompetencer, og der er en forventning om dokumentation af følgende kompetencer: Ph.d.-grad eller videnskabelig skriftlig produktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for UCN Business Erfaring med forskning indenfor det opslåede forsknings- og udviklingsområde, der muliggør egen forskning og forskningsfaglig ledelse indenfor UCN Business forskningsfelter Dokumenteret forskningspublicering i relevante internationale tidsskrifter Dokumenteret undervisningserfaring fra en videregående uddannelsesinstitution Erfaring med udvikling af forskningsbaseret undervisning og koblingen mellem forskning og praksis Erfaring med at søge og hjemtage eksterne midler til forskning Erfaring med projekt- og forskningsledelse Kendskab til de brancher UCN Business uddanner til Derudover vil der blive lagt vægt på, at docenten har stærke relationelle kompetencer og evner at skabe og vedligeholde netværk såvel internt som eksternt og nationalt såvel som internationalt. Ansættelsesvilkår Du bliver ansat i henhold til AC-overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling uden ret til tilbagegangsstilling ved UCN, såfremt stillingen besættes med en ekstern ansøger. Der er mulighed for forlængelse med 3 år. Såfremt stillingen tilbydes til en intern ansøger, er det aftalt, at medarbejderen ved tilbud om ansættelse som docent automatisk får bevilget orlov uden løn fra grunduddannelsen efter- og videreuddannelsen. Det betyder tilsvarende, at medarbejderen er sikret tilbagegang til grunduddannelsen efter- og videreuddannelsen efter udløbet af ansættelsesperioden som docent. Tiltrædelse er 1. oktober 2019 eller snarest herefter. Din ansættelse vil ske hos UCN Business, og du vil indgå i docentnetværk med de øvrige docenter på Professionshøjskolen UCN. Herudover henvises til følgende tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr 152 af 27. februar 2018: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og bekendtgørelse om lektor og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelseaf undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Øvrigt Du skal uploade CV, en publikationsliste samt medsende syv værker til forskningsfaglig bedømmelse. Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af dels et eksternt, dels et internt bedømmelsesudvalg. For yderligere information kan du kontakte Uddannelseschef på UCN Business Henriette Eduardsen tlf. 7269 1375 mail: hre@ucn.dk eller Forsknings- og Udviklingsdirektør David Mayntz tlf. 7269 0327 mail: dvm@ucn.dk). Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig. Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN s aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.11jobnet281a4b97100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-09T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=122311&DepartmentId=8364&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkJyllandNordjyllandAalborg3515875University College Nordjylland - Hobrovej11Hobrovej 859000Aalborg72690327DKDanmark0
dvm@ucn.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset750938JobNet4980223498022310029-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/20.jpgØnsker du et spændende job med varierende arbejdsopgaver? Hos University College Nordjylland - Hobrovej er dette netop hvad du bliver mødt af.12008001Dansk3Læse/ tale231003Docent9Undervisning og pædagogik361627396Daviddvm@ucn.dkDKDanmarkDKDanmark330020676Fastansat lærer (37 timer) med dansk, musik, idræt (evt. gerne matematik, billedkunst) - SofiendalskolenBasic Vil du være med på Aalborgs bedste hold? Så er det nu du skal slå til!På Sofiendalskolen søger vi en rigtig dygtig lærer, som vil gøre en forskel! Tiltrædelse er 1. august 2019. Men du kan forvente at skulle møde her først i uge 27 i forbindelse med begyndende planlægning.Hvad enten du er lærer med flere års erfaring eller nyuddannet gælder, at vi forventer, at du har et stærkt pædagogisk fundament og at du er en stærk klasseleder og performer.Din ansættelse vil primært være i vores indskolingsrul med begynderlæsning. Du skal (foreløbig) have dine opgaver og fagrække i 1. årgang med dansk, holdtimer m.m. samt foreløbig musik på 2. og 6. årgang.Sofiendalskolen er skolen, hvor vi møder alle med høje forventninger og hvor børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Du skal have ambitioner på egne såvel som elevernes vegne. Du skal have en indgående forståelse for arbejdet i en pædagogisk virksomhed og vil indgå i en gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere. På skolen arbejder vi i forpligtende selvstyrende- og samarbejdsteam, der består af 8-9 medlemmer. Du skal sammen med skolens øvrige team - have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle og understøtte inklusion, læring og trivsel for eleverne. Derfor skal du: Have høje faglige forventninger og ambitioner på elevernes vegne og kunne motivere dem Beherske klasseledelse og fokus på relationsarbejde til børn, unge og voksne Have et stort fagligt engagement og have fokus på læringsresultater Have gode samarbejdsevner, humor og en positiv tilgang til vores arbejdsfællesskab og i mødet med forældre Være optaget af at få øje på den ændring i undervisningen der gør en forskel for elevernes læring. Du er uddannet lærer, gerne suppleret med yderligere uddannelse, f.eks. PD. Vigtigst er det, at du har interesse i at arbejde i et eksperimenterende, lærerigt miljø, hvor eleverne kommer først. Vi forventer, at du er ambitiøs, kan dokumentere stærke pædagogiske resultater og er klar til at understøtte øget læring og trivsel for vores elever og i øvrigt de mange spændende læringsaktiviteter, der finder sted på vores skole. En af de spændende læringsaktiviteter er vores arbejde med teknologier og it, derfor må du gerne (ikke et krav) have undervisningskompetencer indenfor det naturfaglige, som kan indgå i skolens indsats med teknologiforståelse. Vi har netop etableret et nyt makerspace med robotter, programmering, Microbits ultrabits, 3D-printere og andre spændende teknologier. Har du interesse for eller kan se dig selv arbejde med vores makerspace i din undervisning er det bestemt en fordel. Sofiendalskolen er en særdeles velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi er med i en række udviklingsprojekter, senest er vi blevet partnerskole med Utzon Center Aalborg, der skal fremme kreative og eksperimenterende læreprocesser under overskriften Arkitektur er noget vi leger . Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede, veluddannede og optaget af, at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives. Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor by skole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler. På skolen er vi mere end 655 elever og omkring 115 ansatte. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen. Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til skoleleder Ren Arnold Knudsen på 99824646 eller n fra skolens ledelsesteam. Se evt. www.sofiendalskolen.dkAnsøgningsfrist: 23.05.19Samtaler forventes afholdt: 27.05.19Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Vil du være med på Aalborgs bedste hold? Så er det nu du skal slå til!

På Sofiendalskolen søger vi en rigtig dygtig lærer, som vil gøre en forskel! Tiltrædelse er 1. august 2019. Men du kan forvente at skulle møde her først i uge 27 i forbindelse med begyndende planlægning.

Hvad enten du er lærer med flere års erfaring eller nyuddannet gælder, at vi forventer, at du har et stærkt pædagogisk fundament og at du er en stærk klasseleder og performer.

Din ansættelse vil primært være i vores indskolingsrul med begynderlæsning. Du  skal (foreløbig) have dine opgaver og fagrække i 1. årgang med dansk, holdtimer m.m. samt foreløbig musik på 2. og 6. årgang.

Sofiendalskolen er skolen, hvor vi møder alle med høje forventninger og hvor børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Du skal have ambitioner på egne såvel som elevernes vegne. Du skal have en indgående forståelse for arbejdet i en pædagogisk virksomhed og vil indgå i en gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere.
 
På skolen arbejder vi i forpligtende selvstyrende- og samarbejdsteam, der består af 8-9 medlemmer. Du skal – sammen med skolens øvrige team - have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle og understøtte inklusion, læring og trivsel for eleverne. Derfor skal du:
 • Have høje faglige forventninger og ambitioner på elevernes vegne og kunne motivere dem
 • Beherske klasseledelse og fokus på relationsarbejde til børn, unge og voksne
 • Have et stort fagligt engagement og have fokus på læringsresultater
 • Have gode samarbejdsevner, humor og en positiv tilgang til vores arbejdsfællesskab og i mødet med forældre
 • Være optaget af at få øje på den ændring i undervisningen der gør en forskel for elevernes læring.
Du er uddannet lærer, gerne suppleret med yderligere uddannelse, f.eks. PD. Vigtigst er det, at du har interesse i at arbejde i et eksperimenterende, lærerigt miljø, hvor eleverne kommer først. Vi forventer, at du er ambitiøs, kan dokumentere stærke pædagogiske resultater og er klar til at understøtte øget læring og trivsel for vores elever og i øvrigt de mange spændende læringsaktiviteter, der finder sted på vores skole. En af de spændende læringsaktiviteter er vores arbejde med teknologier og it, derfor må du gerne (ikke et krav) have undervisningskompetencer indenfor det naturfaglige, som kan indgå i skolens indsats med teknologiforståelse. Vi har netop etableret et nyt makerspace med robotter, programmering, Microbits/ultrabits, 3D-printere og andre spændende teknologier. Har du interesse for eller kan se dig selv arbejde med vores makerspace i din undervisning er det bestemt en fordel. 
 
Sofiendalskolen er en særdeles velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi er med i en række udviklingsprojekter, senest er vi blevet partnerskole med Utzon Center Aalborg, der skal fremme kreative og eksperimenterende læreprocesser under overskriften ”Arkitektur er noget vi leger”. Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede, veluddannede og optaget af, at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives.
 
Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor by skole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler. På skolen er vi mere end 655 elever og omkring 115 ansatte. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen.
 
Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til skoleleder René Arnold Knudsen på 99824646 eller én fra skolens ledelsesteam.
 
Se evt. www.sofiendalskolen.dk

Ansøgningsfrist: 23.05.19
Samtaler forventes afholdt: 27.05.19

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

ORS/Small/8a8d2b3f_logo.gifSofiendalskolenAalborg SV2019-05-09T15:04:44.5232019-05-23T00:00:00
330020523Fastansat lærer (37 timer) med dansk, engelsk, kristendom, idræt (evt. billedkunst/musik) - SofiendalskolenBasic Vil du være med på Aalborgs bedste hold? Så er det nu du skal slå til!På Sofiendalskolen søger vi en rigtig dygtig lærer, som vil gøre en forskel! Tiltrædelse er 1. august 2019. Men du kan forvente at skulle møde her først i uge 27 i forbindelse med begyndende planlægning.Hvad enten du er lærer med flere års erfaring eller nyuddannet gælder, at vi forventer, at du har et stærkt pædagogisk fundament og at du er en stærk klasseleder og performer.Din ansættelse vil primært være i skolens 4.-6. årgang. Du skal (foreløbig) have dine opgaver og fagrække på 5. årgang med dansk, engelsk, kristendom, madkundskab.Sofiendalskolen er skolen, hvor vi møder alle med høje forventninger og hvor børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Du skal have ambitioner på egne såvel som elevernes vegne. Du skal have en indgående forståelse for arbejdet i en pædagogisk virksomhed og vil indgå i en gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere. På skolen arbejder vi i forpligtende selvstyrende- og samarbejdsteam, der består af 8-9 medlemmer. Du skal sammen med skolens øvrige team - have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle og understøtte inklusion, læring og trivsel for eleverne. Derfor skal du: Have høje faglige forventninger og ambitioner på elevernes vegne og kunne motivere dem Beherske klasseledelse og fokus på relationsarbejde til børn, unge og voksne Have et stort fagligt engagement og have fokus på læringsresultater Have gode samarbejdsevner, humor og en positiv tilgang til vores arbejdsfællesskab og i mødet med forældre Være optaget af at få øje på den ændring i undervisningen, der gør en forskel for elevernes læring. Du er uddannet lærer, gerne suppleret med yderligere uddannelse, f.eks. PD. Vigtigst er det, at du har interesse i at arbejde i et eksperimenterende, lærerigt miljø, hvor eleverne kommer først. Vi forventer, at du er ambitiøs, kan dokumentere stærke pædagogiske resultater og er klar til at understøtte øget læring og trivsel for vores elever og i øvrigt de mange spændende læringsaktiviteter, der finder sted på vores skole. En af de spændende læringsaktiviteter er vores arbejde med teknologier og it, derfor må du gerne (ikke et krav) have undervisningskompetencer indenfor det naturfaglige, som kan indgå i skolens indsats med teknologiforståelse. Vi har netop etableret et nyt makerspace med robotter, programmering, Microbits ultrabits, 3D-printere og andre spændende teknologier. Har du interesse for eller kan se dig selv arbejde med vores makerspace i din undervisning, er det bestemt en fordel. Sofiendalskolen er en særdeles velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi er med i en række udviklingsprojekter, senest er vi blevet partnerskole med Utzon Center Aalborg, der skal fremme kreative og eksperimenterende læreprocesser under overskriften Arkitektur er noget vi leger . Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede, veluddannede og optaget af, at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives. Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor by skole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler. På skolen er vi mere end 655 elever og omkring 115 ansatte. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen. Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til skoleleder Ren Arnold Knudsen på 99824646 eller n fra skolens ledelsesteam. Se evt. www.sofiendalskolen.dkAnsøgningsfrist: 23.05.19Samtaler forventes afholdt: 28.05.19Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Vil du være med på Aalborgs bedste hold? Så er det nu du skal slå til!

På Sofiendalskolen søger vi en rigtig dygtig lærer, som vil gøre en forskel! Tiltrædelse er 1. august 2019. Men du kan forvente at skulle møde her først i uge 27 i forbindelse med begyndende planlægning.

Hvad enten du er lærer med flere års erfaring eller nyuddannet gælder, at vi forventer, at du har et stærkt pædagogisk fundament og at du er en stærk klasseleder og performer.

Din ansættelse vil primært være i skolens 4.-6. årgang. Du  skal (foreløbig) have dine opgaver og fagrække på 5. årgang med dansk, engelsk, kristendom, madkundskab.

Sofiendalskolen er skolen, hvor vi møder alle med høje forventninger og hvor børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Du skal have ambitioner på egne såvel som elevernes vegne. Du skal have en indgående forståelse for arbejdet i en pædagogisk virksomhed og vil indgå i en gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere.
 
På skolen arbejder vi i forpligtende selvstyrende- og samarbejdsteam, der består af 8-9 medlemmer. Du skal – sammen med skolens øvrige team - have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle og understøtte inklusion, læring og trivsel for eleverne. Derfor skal du:
 • Have høje faglige forventninger og ambitioner på elevernes vegne og kunne motivere dem
 • Beherske klasseledelse og fokus på relationsarbejde til børn, unge og voksne
 • Have et stort fagligt engagement og have fokus på læringsresultater
 • Have gode samarbejdsevner, humor og en positiv tilgang til vores arbejdsfællesskab og i mødet med forældre
 • Være optaget af at få øje på den ændring i undervisningen, der gør en forskel for elevernes læring. 
Du er uddannet lærer, gerne suppleret med yderligere uddannelse, f.eks. PD. Vigtigst er det, at du har interesse i at arbejde i et eksperimenterende, lærerigt miljø, hvor eleverne kommer først. Vi forventer, at du er ambitiøs, kan dokumentere stærke pædagogiske resultater og er klar til at understøtte øget læring og trivsel for vores elever og i øvrigt de mange spændende læringsaktiviteter, der finder sted på vores skole. En af de spændende læringsaktiviteter er vores arbejde med teknologier og it, derfor må du gerne (ikke et krav) have undervisningskompetencer indenfor det naturfaglige, som kan indgå i skolens indsats med teknologiforståelse. Vi har netop etableret et nyt makerspace med robotter, programmering, Microbits/ultrabits, 3D-printere og andre spændende teknologier. Har du interesse for eller kan se dig selv arbejde med vores makerspace i din undervisning, er det bestemt en fordel. 
 
Sofiendalskolen er en særdeles velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi er med i en række udviklingsprojekter, senest er vi blevet partnerskole med Utzon Center Aalborg, der skal fremme kreative og eksperimenterende læreprocesser under overskriften ”Arkitektur er noget vi leger”. Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede, veluddannede og optaget af, at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives.
 
Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor by skole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler. På skolen er vi mere end 655 elever og omkring 115 ansatte. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen.
 
Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til skoleleder René Arnold Knudsen på 99824646 eller én fra skolens ledelsesteam.
 
Se evt. www.sofiendalskolen.dk

Ansøgningsfrist: 23.05.19
Samtaler forventes afholdt: 28.05.19

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

ORS/Small/3c774045_logo.gifSofiendalskolenAalborg SV2019-05-09T14:01:21.1402019-05-23T00:00:00
330019818To lærere søges til Vester Hassing Skole til indskolingen/mellemtrinetBasic Vi søger to lærere til indskolingen mellemtrinnet med primære linjefag i Dansk, Matematik, Håndværk Design, Musik, Billedkunst, Madkundskab og Idræt til ansættelse pr. 1. august 2019. Fagkombinationen er ikke afgørende for at søge stillingerne.Stilling 1: 37 timerStilling 2: 32 timerPå Vester Hassing Skole går der pt. 450 elever fra 0. - 9. årgang. Skole er afdelingsopdelt, og medarbejdergruppen er organiseret i årgangs- og klyngeteams. 300 af børnene er tilmeldt skolens Dus. På skolen er der 60 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk servicepersonale, administration og ledelse.Vester Hassing Skole er beliggende 13 km fra Aalborg i den nordøstlige del af Aalborg Kommune i et naturskønt område med fjord og skov i umiddelbar nærhed. Skolen har gode fysiske rammer, store lokaler og fællesarealer med fleksible læringsmiljøer. Skolens fokusområder er i øjeblikket: Pædagogisk og didaktisk nytænkning i samspil med skolens nye læringsmiljøer. Vi ønsker at understøtte en eksperimenterende og problemløsende læringskultur. Udformning af skolens nye værdigrundlag og definition af kerneopgaven. Digitalisering af hverdagen i både undervisningen, blandt medarbejderne og i ledelsen Vi tilbyder en skole: Som er blandt de førende i Aalborg Kommune i arbejdet med IT både blandt personalet, eleverne og i ledelsen Med et udviklingsorienteret personale, hvor kulturen blandt medarbejderne kendetegnes ved engagement, fællesskab og hjælpsomhed Gode kollegaer, som altid hjælper og støtter op. Spændende og varierende arbejdsopgaver. Hvor vi med nye kreative læringsmiljøer eksperimenterer med at skabe optimale rum for læring Med fantastiske fysiske rammer både inde og ude, som giver plads til bevægelse og udfoldelse på alle måder Med stor faglig stolthed og hvor elevernes trivsel er i højsædet Hvor skolebestyrelsen arbejder engageret og aktivt Med et velfungerende og udviklingsorienteret ledelsesteam Din profil: Du er linjefagsuddannet eller har undervisningserfaring i de fag, vi efterspørger. Du kan hurtigt etablere god kontakt til elever - også dem med særlige udfordringer. Du kan sætte rammerne for eleverne og udvise naturlig og anerkendende autoritet. Du ser dig selv som teamplayer, er stabil, fleksibel og ansvarsbevidst. Du har en naturlig lyst til at prøve nyt og udvikle din praksis. Du ser udvikling og feedback som en naturlig del af din professionelle praksis. Yderligere information:Information om Vester Hassing Skole: www.vesterhassingskole.dkInformation om Aalborg Skolevæsen: www.nogetathavedeti.dkHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:Skoleleder Søren Madsen: 31 99 47 03Viceskoleleder Tommy Andersen: 21 95 49 82Om stillingen arbejdspladsenAnsættelsessamtalen forventes at finde sted mandag d. 27. maj 2019.Arbejdsstedets adresse: Vester Hassing Skole, Halsvej 199a, Vester HassingLøn-og ansættelsesvilkår efter gældende regler.Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Vi søger to lærere til indskolingen/mellemtrinnet med primære linjefag i Dansk, Matematik, Håndværk/Design, Musik, Billedkunst, Madkundskab og Idræt til ansættelse pr. 1. august 2019.
 

Fagkombinationen er ikke afgørende for at søge stillingerne.

Stilling 1: 37 timer
Stilling 2: 32 timer

På Vester Hassing Skole går der pt. 450 elever fra 0. - 9. årgang. Skole er afdelingsopdelt, og medarbejdergruppen er organiseret i årgangs- og klyngeteams. 300 af børnene er tilmeldt skolens  Dus. På skolen er der 60 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk servicepersonale, administration og ledelse.

Vester Hassing Skole er beliggende 13 km fra Aalborg i den nordøstlige del af Aalborg Kommune i et naturskønt område med fjord og skov i umiddelbar nærhed. Skolen har gode fysiske rammer, store lokaler og fællesarealer med fleksible læringsmiljøer.

Skolens fokusområder er i øjeblikket:
 • Pædagogisk og didaktisk nytænkning i samspil med skolens nye læringsmiljøer. Vi ønsker at understøtte en eksperimenterende og problemløsende læringskultur.
 • Udformning af skolens nye værdigrundlag og definition af kerneopgaven.
 • Digitalisering af hverdagen i både undervisningen, blandt medarbejderne og i ledelsen
Vi tilbyder en skole:
 • Som er blandt de førende i Aalborg Kommune i arbejdet med IT både blandt personalet, eleverne og i ledelsen
 • Med et udviklingsorienteret personale, hvor kulturen blandt medarbejderne kendetegnes ved engagement, fællesskab og hjælpsomhed
 • Gode kollegaer, som altid hjælper og støtter op.
 • Spændende og varierende arbejdsopgaver.
 • Hvor vi med nye kreative læringsmiljøer eksperimenterer med at skabe optimale rum for læring
 • Med fantastiske fysiske rammer både inde og ude, som giver plads til bevægelse og udfoldelse på alle måder
 • Med stor faglig stolthed og hvor elevernes trivsel er i højsædet
 • Hvor skolebestyrelsen arbejder engageret og aktivt
 • Med et velfungerende og udviklingsorienteret ledelsesteam

Din profil:
 • Du er linjefagsuddannet eller har undervisningserfaring i de fag, vi efterspørger.
 • Du kan hurtigt etablere god kontakt til elever - også dem med særlige udfordringer.
 • Du kan sætte rammerne for eleverne og udvise naturlig og anerkendende autoritet.
 • Du ser dig selv som teamplayer, er stabil, fleksibel og ansvarsbevidst.
 • Du har en naturlig lyst til at prøve nyt og udvikle din praksis.
 • Du ser udvikling og feedback som en naturlig del af din professionelle praksis.
Yderligere information:
Information om Vester Hassing Skole: www.vesterhassingskole.dk
Information om Aalborg Skolevæsen: www.nogetathavedeti.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Skoleleder Søren Madsen: 31 99 47 03
Viceskoleleder Tommy Andersen: 21 95 49 82Om stillingen/arbejdspladsen

Ansættelsessamtalen forventes at finde sted mandag d. 27. maj 2019.

Arbejdsstedets adresse: Vester Hassing Skole, Halsvej 199a, Vester Hassing

Løn-og ansættelsesvilkår efter gældende regler.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

ORS/Small/1cc8f86b_logo.gifVester Hassing SkoleVodskov2019-05-08T16:00:26.5902019-05-23T00:00:00
330019817Naturfaglig udskolingslærer til Vester Hassing SkoleBasic Vi søger en lærer til udskolingen med linjefag i matematik, biologi samt idræt til ansættelse pr. 1. august 2019.På Vester Hassing Skole går der pt. 450 elever fra 0. - 9. årgang. Skole er afdelingsopdelt, og medarbejdergruppen er organiseret i årgangs- og klyngeteams. 300 af børnene er tilmeldt skolens Dus. På skolen er der 60 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk servicepersonale, administration og ledelse.Vester Hassing Skole er beliggende 13 km fra Aalborg i den nordøstlige del af Aalborg Kommune i et naturskønt område med fjord og skov i umiddelbar nærhed. Skolen har gode fysiske rammer, store lokaler og fællesarealer med fleksible læringsmiljøer. Skolens fokusområder er i øjeblikket: Pædagogisk og didaktisk nytænkning i samspil med skolens nye læringsmiljøer. Vi ønsker at understøtte en eksperimenterende og problemløsende læringskultur. Udformning af skolens nye værdigrundlag og definition af kerneopgaven. Digitalisering af hverdagen i både undervisningen, blandt medarbejderne og i ledelsen Vi tilbyder en skole: Som er blandt de førende i Aalborg Kommune i arbejdet med IT både blandt personalet, eleverne og i ledelsen Med et udviklingsorienteret personale, hvor kulturen blandt medarbejderne kendetegnes ved engagement, fællesskab og hjælpsomhed Gode kollegaer, som altid hjælper og støtter op. Spændende og varierende arbejdsopgaver. Hvor vi med nye kreative læringsmiljøer eksperimenterer med at skabe optimale rum for læring Med fantastiske fysiske rammer både inde og ude, som giver plads til bevægelse og udfoldelse på alle måder Med stor faglig stolthed og hvor elevernes trivsel er i højsædet Hvor skolebestyrelsen arbejder engageret og aktivt Med et velfungerende og udviklingsorienteret ledelsesteam Din profil: Du er linjefagsuddannet eller har undervisningserfaring i de fag, vi efterspørger. Du kan hurtigt etablere god kontakt til elever - også dem med særlige udfordringer. Du kan sætte rammerne for eleverne og udvise naturlig og anerkendende autoritet. Du ser dig selv som teamplayer, er stabil, fleksibel og ansvarsbevidst. Du har en naturlig lyst til at prøve nyt og udvikle din praksis. Du ser udvikling og feedback som en naturlig del af din professionelle praksis. Yderligere information:Information om Vester Hassing Skole: www.vesterhassingskole.dkInformation om Aalborg Skolevæsen: www.nogetathavedeti.dkHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:Skoleleder Søren Madsen: 31 99 47 03Viceskoleleder Tommy Andersen: 21 95 49 82Ansættelsessamtalen forventes at finde sted mandag d. 27. maj 2019Arbejdsstedets adresse: Vester Hassing Skole, Halsvej 199a, Vester HassingLøn- og ansættelsesvilkår efter gældende regler.Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Vi søger en lærer til udskolingen med linjefag i matematik, biologi samt idræt til ansættelse pr. 1. august 2019.

På Vester Hassing Skole går der pt. 450 elever fra 0. - 9. årgang. Skole er afdelingsopdelt, og medarbejdergruppen er organiseret i årgangs- og klyngeteams. 300 af børnene er tilmeldt skolens  Dus. På skolen er der 60 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk servicepersonale, administration og ledelse.

Vester Hassing Skole er beliggende 13 km fra Aalborg i den nordøstlige del af Aalborg Kommune i et naturskønt område med fjord og skov i umiddelbar nærhed. Skolen har gode fysiske rammer, store lokaler og fællesarealer med fleksible læringsmiljøer.

Skolens fokusområder er i øjeblikket:
 • Pædagogisk og didaktisk nytænkning i samspil med skolens nye læringsmiljøer. Vi ønsker at understøtte en eksperimenterende og problemløsende læringskultur.
 • Udformning af skolens nye værdigrundlag og definition af kerneopgaven.
 • Digitalisering af hverdagen i både undervisningen, blandt medarbejderne og i ledelsen
Vi tilbyder en skole:
 • Som er blandt de førende i Aalborg Kommune i arbejdet med IT både blandt personalet, eleverne og i ledelsen
 • Med et udviklingsorienteret personale, hvor kulturen blandt medarbejderne kendetegnes ved engagement, fællesskab og hjælpsomhed
 • Gode kollegaer, som altid hjælper og støtter op.
 • Spændende og varierende arbejdsopgaver.
 • Hvor vi med nye kreative læringsmiljøer eksperimenterer med at skabe optimale rum for læring
 • Med fantastiske fysiske rammer både inde og ude, som giver plads til bevægelse og udfoldelse på alle måder
 • Med stor faglig stolthed og hvor elevernes trivsel er i højsædet
 • Hvor skolebestyrelsen arbejder engageret og aktivt
 • Med et velfungerende og udviklingsorienteret ledelsesteam

Din profil:
 • Du er linjefagsuddannet eller har undervisningserfaring i de fag, vi efterspørger.
 • Du kan hurtigt etablere god kontakt til elever - også dem med særlige udfordringer.
 • Du kan sætte rammerne for eleverne og udvise naturlig og anerkendende autoritet.
 • Du ser dig selv som teamplayer, er stabil, fleksibel og ansvarsbevidst.
 • Du har en naturlig lyst til at prøve nyt og udvikle din praksis.
 • Du ser udvikling og feedback som en naturlig del af din professionelle praksis.


Yderligere information:
Information om Vester Hassing Skole: www.vesterhassingskole.dk
Information om Aalborg Skolevæsen: www.nogetathavedeti.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Skoleleder Søren Madsen: 31 99 47 03
Viceskoleleder Tommy Andersen: 21 95 49 82

Ansættelsessamtalen forventes at finde sted mandag d. 27. maj 2019

Arbejdsstedets adresse: Vester Hassing Skole, Halsvej 199a, Vester Hassing

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regler.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

ORS/Small/05d3c92a_logo.gifVester Hassing SkoleVodskov2019-05-08T16:00:23.5902019-05-23T00:00:00
330019388Gistrup Skole søger lærere til mellemtrinnetBasic Gistrup Skole søger 3 dygtige lærere til faste stillinger på mellemtrinnet fra 1. august 2019Stillingerne indeholder:A: Musik og matematik gerne kombineret med idræt, historie eller kristendom på 4. årgangB: Musik, Dansk og engelsk gerne kombineret med idræt eller N T på 5. årgangC: IT Funktion kombineret med undervisning i f.eks. tysk, HD, N T eller andre fag på 5. årgang.Særligt for stilling C:Ansættes du til stilling C bliver du en del af skolens IT- og PLC team, og det forventes, at du hurtigt kommer til at overtage ansvaret for den tekniske vedligeholdelse og udvikling af skolens IT i både Gistrup og Fjellerad. Derudover skal du også fungere som skolens IT-vejleder.Du skal være en teamplayer, der i et forpligtende samarbejde med kollegaer, børn, forældre, ledelse og eksterne samarbejdspartnere vil have fokus på, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.Du kan se dig selv i nedenstående beskrivelse og opfylde vores forventninger om, at: du er dygtig relationelt du er en faglig og didaktisk dygtig lærer stabilitet i forhold til fremmøde, samarbejde og klasseledelse er en forudsætning for at lykkes du er åben for og har lyst til et tæt og trygt teamsamarbejde du er nysgerrig og ser muligheder i alle dele af et lærerjob du kan brænde for, at teamet er fælles om ansvaret for en hel årgangs elever du er fremsynet og holder dig opdateret på indsatser, der kan skabe en eksperimenterende og varieret skoledag, hvor du har fokus på elevernes nærmeste udviklingszone du har lyst til at deltage i personaleforeningens arrangementer, da vi har fokus på social kapital du kan se dig selv i vores værdier tillid, nysgerrighed og fællesskab Gistrup Skole er en stor skole i Aalborg Kommune med en afdeling i Gistrup med 760 elever og en afdeling i Fjellerad med 120 elever og i alt 120 medarbejdere.Skolen er afdelingsopdelt med årgangsteam. Der er et tæt forpligtende samarbejde imellem medarbejdere, ledelse og forældre.Afd. Gistrup er beliggende i naturskønne omgivelser tæt på Lundby Krat. Skolen er velholdt, har 2 haller og tæt til alle Aalborgs muligheder. Vi er en udviklingsorienteret skole, med professionelle medarbejdere og en anerkendende kommunikation.På Gistrup Skole arbejder vi ud fra vores målpil, der kan findes ved at klikke her.Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.Eksamensbevis eller midlertidigt eksamensbevis forventes vedlagt.Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 27.5 i tidsrummet 10.30 til 20.00 og onsdag d. 29.5.19 tidsrummet 9.00 til 12.00.Spørgsmål og henvendelser omkring stillingen kan rettes til afdelingsleder Anders Paaske Christensen eller skoleleder Thorstein Jensen på 99319330.Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Arbejdsstedet adresse er:Gistrup Skole Afd. GistrupHadsundvej 4069260 GistrupGistrup Skole søger 3 dygtige lærere til faste stillinger på mellemtrinnet fra 1. august 2019

Stillingerne indeholder:
A: Musik og matematik gerne kombineret med idræt, historie eller kristendom på 4. årgang
B: Musik, Dansk og engelsk gerne kombineret med idræt eller N/T på 5. årgang
C: IT – Funktion kombineret med undervisning i f.eks. tysk, HD, N/T eller andre fag på 5. årgang.

Særligt for stilling C:
Ansættes du til stilling C bliver du en del af skolens IT- og PLC team, og det forventes, at du hurtigt kommer til at overtage ansvaret for den tekniske vedligeholdelse og udvikling af skolens IT i både Gistrup og Fjellerad. Derudover skal du også fungere som skolens IT-vejleder.

Du skal være en teamplayer, der i et forpligtende samarbejde med kollegaer, børn, forældre, ledelse og eksterne samarbejdspartnere vil have fokus på, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Du kan se dig selv i nedenstående beskrivelse og opfylde vores forventninger om, at:
 • du er dygtig relationelt
 • du er en faglig og didaktisk dygtig lærer stabilitet i forhold til fremmøde, samarbejde og klasseledelse er en forudsætning for at lykkes
 • du er åben for og har lyst til et tæt og trygt teamsamarbejde
 • du er nysgerrig og ser muligheder i alle dele af et lærerjob
 • du kan brænde for, at teamet er fælles om ansvaret for en hel årgangs elever
 • du er fremsynet og holder dig opdateret på indsatser, der kan skabe en eksperimenterende og varieret skoledag, hvor du har fokus på elevernes nærmeste udviklingszone
 • du har lyst til at deltage i personaleforeningens arrangementer, da vi har fokus på social kapital
 • du kan se dig selv i vores værdier tillid, nysgerrighed og fællesskab

Gistrup Skole er en stor skole i Aalborg Kommune med en afdeling i Gistrup med 760 elever og en afdeling i Fjellerad med 120 elever og i alt 120 medarbejdere.
Skolen er afdelingsopdelt med årgangsteam. Der er et tæt forpligtende samarbejde imellem medarbejdere, ledelse og forældre.

Afd. Gistrup er beliggende i naturskønne omgivelser tæt på Lundby Krat. Skolen er velholdt, har 2 haller og tæt til alle Aalborgs muligheder. Vi er en udviklingsorienteret skole, med professionelle medarbejdere og en anerkendende kommunikation.

På Gistrup Skole arbejder vi ud fra vores målpil, der kan findes ved at klikke her.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Eksamensbevis eller midlertidigt eksamensbevis forventes vedlagt.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 27.5 i tidsrummet 10.30 til 20.00 og onsdag d. 29.5.19 tidsrummet 9.00 til 12.00.

Spørgsmål og henvendelser omkring stillingen kan rettes til afdelingsleder Anders Paaske Christensen eller skoleleder Thorstein Jensen på 99319330.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Arbejdsstedet adresse er:
Gistrup Skole Afd. Gistrup
Hadsundvej 406
9260 Gistrup

ORS/Small/68e2ead2_logo.gifGistrup SkoleGistrup2019-05-08T11:00:33.7502019-05-22T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Fastansat lærer (37 timer) med dansk, musik, idræt (evt. gerne matematik, billedkunst) - Sofiendalskolen

Sofiendalskolen

Aalborg SV
Vil du være med på Aalborgs bedste hold? Så er det nu du skal slå til!På Sofiendalskolen søger vi en rigtig dygtig lærer, som vil gøre en forskel! Tiltrædelse er 1. august 2019. Men du kan forvente at skulle møde her først i uge 27 i forbindelse med...
Indrykket:9. maj 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

Fastansat lærer (37 timer) med dansk, engelsk, kristendom, idræt (evt. billedkunst/musik) - Sofiendalskolen

Sofiendalskolen

Aalborg SV
Vil du være med på Aalborgs bedste hold? Så er det nu du skal slå til!På Sofiendalskolen søger vi en rigtig dygtig lærer, som vil gøre en forskel! Tiltrædelse er 1. august 2019. Men du kan forvente at skulle møde her først i uge 27 i forbindelse med...
Indrykket:9. maj 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

To lærere søges til Vester Hassing Skole til indskolingen/mellemtrinet

Vester Hassing Skole

Vodskov
Vi søger to lærere til indskolingen mellemtrinnet med primære linjefag i Dansk, Matematik, Håndværk Design, Musik, Billedkunst, Madkundskab og Idræt til ansættelse pr. 1. august 2019. Fagkombinationen er ikke afgørende for at søge stillingerne.Still...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

Naturfaglig udskolingslærer til Vester Hassing Skole

Vester Hassing Skole

Vodskov
Vi søger en lærer til udskolingen med linjefag i matematik, biologi samt idræt til ansættelse pr. 1. august 2019.På Vester Hassing Skole går der pt. 450 elever fra 0. - 9. årgang. Skole er afdelingsopdelt, og medarbejdergruppen er organiseret i årga...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

Gistrup Skole søger lærere til mellemtrinnet

Gistrup Skole

Gistrup
Gistrup Skole søger 3 dygtige lærere til faste stillinger på mellemtrinnet fra 1. august 2019Stillingerne indeholder:A: Musik og matematik gerne kombineret med idræt, historie eller kristendom på 4. årgangB: Musik, Dansk og engelsk gerne kombineret ...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:22. maj 2019