Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Docent inden for satsningen "Godt Købmandskab" med tilknytning til businessuddannelserne på Professionshøjskolen UCN.

På Businessuddannelserne ved UCN ønsker vi at øge mængden af forskningsprojekter, som leverer ny viden til de erhverv, som vi uddanner til og som kan medvirke til at styrke videngrundlaget på vores uddannelser. I det seneste år har vi udviklet et forskningsgrundlag, som kaldes ”Godt Købmandskab”. Professionshøjskolen UCN søger en docent, der skal bidrage til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab” samt den fortsatte udvikling af Professionshøjskolen UCN's businessuddannelser (UCN Business).

Stillingen som docent
Som docent forventes du at bidrage til at understøtte og sikre professionsforskning, forskningsbaseret uddannelse og undervisning, publicering, videndeling, projektmodning og projektansøgninger bredt på businessuddannelserne og i relation til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab”.

Da UCN Business er i en udviklingsfase, vil docenten have mulighed for medindflydelse på områdets videre opbygning og udvikling. Det er derfor vigtigt, at docenten brænder for at få en rolle i opbygningen af et attraktivt og produktivt forskningsmiljø i tæt kontakt med interessenter fra både uddannelser og erhvervsliv, og dermed bidrage til at styrke Professionshøjskolen UCN's profil på området. Derudover forventes docenten at bidrage til at videreudvikle forskningsaktiviteterne indenfor businessområdet i et tæt samarbejde med regionale, nationale og internationale partnere.

Godt Købmandskab
Forskningsgrundlaget, ”Godt Købmandskab”, er forankret på UCN Business, hvor docenten skal fungere som faglig frontfigur, herunder tilvejebringe, lede, planlægge, drive, styrke og evaluere praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt aktivt medvirke til, at ny viden bringes i anvendelse.

”Godt Købmandskab” fokuserer på tre parametre indenfor de genstandsfelter, businessuddannelserne beskæftiger sig med:

 • Værdiskabelsen; der omhandler, hvilken værdi organisationen skaber for sin målgruppe og andre stakeholders.
 • Governance; der omhandler, den måde hvorpå organisationens relationer organiseres, styres og koordineres.
 • Adfærd; der omhandler, hvorledes relationerne udspilles – altså hvilke handlinger aktørerne udfører.
”Godt Købmandskab” skal således understøtte forandringen af private og offentlige markeder og medvirke til udviklingen af de forretningsmæssige aspekter af de professionelle ydelser.

Inden for rammerne af ”Godt Købmandskab” har UCN Business aktuelt indsatsområder indenfor innovation og entrepreneurship samt udvikling af moderne, relationsbaseret salg – både digitalt og interpersonelt. Derudover igangsættes der løbende projekter drevet af businessuddannelsernes individuelle videngrundlag og kompetencer med udgangspunkt i de specifikke praksissamarbejder og professioner, som uddannelserne retter sig imod.

UCN Business
UCN Business dækker over uddannelsesfamilierne: Oplevelse & Sport, Finans, Administrationsbachelor, Eksport og Markedsføring, samt Top-Up-uddannelserne (International Handel og Markedsføring, International Hospitality Management, Sport Management samt Innovation og Entrepreneurship). Læs mere om UCN Businessuddannelserne på www.ucn.dk. Docenten vil have sine undervisningsforpligtelser i relation til en eller flere af disse uddannelser.

Ansvarsområder og opgaver
Som docent vil dine opgaver være:
 • at deltage i opbygningen af et praksisnært og anvendelsesorienteret forskningsmiljø på UCN Business, herunder have ansvar for at vejlede, planlægge, drive og evaluere forskningsprojekter
 • aktivt at medvirke til, at ny viden med relevans for UCN Business tilvejebringes og bringes i anvendelse
 • at understøtte at forskning på UCN Business sker i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked i tråd med UCN's læringstilgang Refleksiv praksislæring
 • at bidrage til bi-vejledning af ph.d.-studerende og vejledning af øvrige projektdeltagere
 • at bidrage til at styrke uddannelser og efter-videreuddannelse i UCN primært indenfor UCN Business, samt levere undervisning og udvikling på disse uddannelser
 • at publicere i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter og øvrige medier
 • at opsøge og udnytte muligheder for andre typer af formidling til cirkulation af viden
 • at søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter i samarbejde med fundraiserne tilknyttet UCN's Forsknings- og Udviklingsafdeling
 • at udvikle samarbejder med virksomheder, kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre aktører, som kan understøtte forskningsmiljøet på UCN Business
 • at bidrage til at skabe sammenhæng mellem UCN's institutionelle og lokale forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • at understøtte udviklingen af Refleksiv praksislæring som grundlag for forskning, udvikling og undervisning på UCN Business
Den ønskede profil
Der lægges i bedømmelsen af ansøgere særlig vægt på de forskningsfaglige kompetencer, og der er en forventning om dokumentation af følgende kompetencer:
 • Ph.d.-grad eller videnskabelig skriftlig produktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for UCN Business
 • Erfaring med forskning indenfor det opslåede forsknings- og udviklingsområde, der muliggør egen forskning og forskningsfaglig ledelse indenfor UCN Business forskningsfelter
 • Dokumenteret forskningspublicering i relevante internationale tidsskrifter
 • Dokumenteret undervisningserfaring fra en videregående uddannelsesinstitution
 • Erfaring med udvikling af forskningsbaseret undervisning og koblingen mellem forskning og praksis
 • Erfaring med at søge og hjemtage eksterne midler til forskning
 • Erfaring med projekt- og forskningsledelse
 • Kendskab til de brancher UCN Business uddanner til
Derudover vil der blive lagt vægt på, at docenten har stærke relationelle kompetencer og evner at skabe og vedligeholde netværk såvel internt som eksternt og nationalt såvel som internationalt.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i henhold til AC-overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling uden ret til tilbagegangsstilling ved UCN, såfremt stillingen besættes med en ekstern ansøger. Der er mulighed for forlængelse med 3 år.

Såfremt stillingen tilbydes til en intern ansøger, er det aftalt, at medarbejderen ved tilbud om ansættelse som docent automatisk får bevilget orlov uden løn fra grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen. Det betyder tilsvarende, at medarbejderen er sikret tilbagegang til grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen efter udløbet af ansættelsesperioden som docent.


Tiltrædelse er 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Din ansættelse vil ske hos UCN Business, og du vil indgå i docentnetværk med de øvrige docenter på Professionshøjskolen UCN.

Herudover henvises til følgende tre bekendtgørelser:
Bekendtgørelse nr 152 af 27. februar 2018: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og bekendtgørelse om lektor og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelseaf undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Øvrigt
Du skal uploade CV, en publikationsliste samt medsende syv værker til forskningsfaglig bedømmelse.
Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af dels et eksternt, dels et internt bedømmelsesudvalg.

For yderligere information kan du kontakte Uddannelseschef på UCN Business Henriette Eduardsen tlf. 7269 1375 mail: hre@ucn.dk eller Forsknings- og Udviklingsdirektør David Mayntz tlf. 7269 0327 mail: dvm@ucn.dk).

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.
Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.
Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330013157Phoenix-281a4b9712019-04-30T00:00:00Docent inden for satsningen "Godt Købmandskab" med tilknytning til businessuddannelserne på Professionshøjskolen UCN.På Businessuddannelserne ved UCN ønsker vi at øge mængden af forskningsprojekter, som leverer ny viden til de erhverv, som vi uddanner til og som kan medvirke til at styrke videngrundlaget på vores uddannelser. I det seneste år har vi udviklet et forskningsgrundlag, som kaldes ”Godt Købmandskab”. Professionshøjskolen UCN søger en docent, der skal bidrage til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab” samt den fortsatte udvikling af Professionshøjskolen UCN's businessuddannelser (UCN Business).

Stillingen som docent
Som docent forventes du at bidrage til at understøtte og sikre professionsforskning, forskningsbaseret uddannelse og undervisning, publicering, videndeling, projektmodning og projektansøgninger bredt på businessuddannelserne og i relation til realisering af forskningsgrundlaget ”Godt Købmandskab”.

Da UCN Business er i en udviklingsfase, vil docenten have mulighed for medindflydelse på områdets videre opbygning og udvikling. Det er derfor vigtigt, at docenten brænder for at få en rolle i opbygningen af et attraktivt og produktivt forskningsmiljø i tæt kontakt med interessenter fra både uddannelser og erhvervsliv, og dermed bidrage til at styrke Professionshøjskolen UCN's profil på området. Derudover forventes docenten at bidrage til at videreudvikle forskningsaktiviteterne indenfor businessområdet i et tæt samarbejde med regionale, nationale og internationale partnere.

Godt Købmandskab
Forskningsgrundlaget, ”Godt Købmandskab”, er forankret på UCN Business, hvor docenten skal fungere som faglig frontfigur, herunder tilvejebringe, lede, planlægge, drive, styrke og evaluere praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt aktivt medvirke til, at ny viden bringes i anvendelse.

”Godt Købmandskab” fokuserer på tre parametre indenfor de genstandsfelter, businessuddannelserne beskæftiger sig med:
 • Værdiskabelsen; der omhandler, hvilken værdi organisationen skaber for sin målgruppe og andre stakeholders.
 • Governance; der omhandler, den måde hvorpå organisationens relationer organiseres, styres og koordineres.
 • Adfærd; der omhandler, hvorledes relationerne udspilles – altså hvilke handlinger aktørerne udfører.
”Godt Købmandskab” skal således understøtte forandringen af private og offentlige markeder og medvirke til udviklingen af de forretningsmæssige aspekter af de professionelle ydelser.

Inden for rammerne af ”Godt Købmandskab” har UCN Business aktuelt indsatsområder indenfor innovation og entrepreneurship samt udvikling af moderne, relationsbaseret salg – både digitalt og interpersonelt. Derudover igangsættes der løbende projekter drevet af businessuddannelsernes individuelle videngrundlag og kompetencer med udgangspunkt i de specifikke praksissamarbejder og professioner, som uddannelserne retter sig imod.

UCN Business
UCN Business dækker over uddannelsesfamilierne: Oplevelse & Sport, Finans, Administrationsbachelor, Eksport og Markedsføring, samt Top-Up-uddannelserne (International Handel og Markedsføring, International Hospitality Management, Sport Management samt Innovation og Entrepreneurship). Læs mere om UCN Businessuddannelserne på www.ucn.dk. Docenten vil have sine undervisningsforpligtelser i relation til en eller flere af disse uddannelser.

Ansvarsområder og opgaver
Som docent vil dine opgaver være:
 • at deltage i opbygningen af et praksisnært og anvendelsesorienteret forskningsmiljø på UCN Business, herunder have ansvar for at vejlede, planlægge, drive og evaluere forskningsprojekter
 • aktivt at medvirke til, at ny viden med relevans for UCN Business tilvejebringes og bringes i anvendelse
 • at understøtte at forskning på UCN Business sker i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked i tråd med UCN's læringstilgang Refleksiv praksislæring
 • at bidrage til bi-vejledning af ph.d.-studerende og vejledning af øvrige projektdeltagere
 • at bidrage til at styrke uddannelser og efter-videreuddannelse i UCN primært indenfor UCN Business, samt levere undervisning og udvikling på disse uddannelser
 • at publicere i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter og øvrige medier
 • at opsøge og udnytte muligheder for andre typer af formidling til cirkulation af viden
 • at søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter i samarbejde med fundraiserne tilknyttet UCN's Forsknings- og Udviklingsafdeling
 • at udvikle samarbejder med virksomheder, kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre aktører, som kan understøtte forskningsmiljøet på UCN Business
 • at bidrage til at skabe sammenhæng mellem UCN's institutionelle og lokale forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • at understøtte udviklingen af Refleksiv praksislæring som grundlag for forskning, udvikling og undervisning på UCN Business
Den ønskede profil
Der lægges i bedømmelsen af ansøgere særlig vægt på de forskningsfaglige kompetencer, og der er en forventning om dokumentation af følgende kompetencer:
 • Ph.d.-grad eller videnskabelig skriftlig produktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for UCN Business
 • Erfaring med forskning indenfor det opslåede forsknings- og udviklingsområde, der muliggør egen forskning og forskningsfaglig ledelse indenfor UCN Business forskningsfelter
 • Dokumenteret forskningspublicering i relevante internationale tidsskrifter
 • Dokumenteret undervisningserfaring fra en videregående uddannelsesinstitution
 • Erfaring med udvikling af forskningsbaseret undervisning og koblingen mellem forskning og praksis
 • Erfaring med at søge og hjemtage eksterne midler til forskning
 • Erfaring med projekt- og forskningsledelse
 • Kendskab til de brancher UCN Business uddanner til
Derudover vil der blive lagt vægt på, at docenten har stærke relationelle kompetencer og evner at skabe og vedligeholde netværk såvel internt som eksternt og nationalt såvel som internationalt.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i henhold til AC-overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling uden ret til tilbagegangsstilling ved UCN, såfremt stillingen besættes med en ekstern ansøger. Der er mulighed for forlængelse med 3 år.

Såfremt stillingen tilbydes til en intern ansøger, er det aftalt, at medarbejderen ved tilbud om ansættelse som docent automatisk får bevilget orlov uden løn fra grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen. Det betyder tilsvarende, at medarbejderen er sikret tilbagegang til grunduddannelsen/efter- og videreuddannelsen efter udløbet af ansættelsesperioden som docent.


Tiltrædelse er 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Din ansættelse vil ske hos UCN Business, og du vil indgå i docentnetværk med de øvrige docenter på Professionshøjskolen UCN.

Herudover henvises til følgende tre bekendtgørelser:
Bekendtgørelse nr 152 af 27. februar 2018: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og bekendtgørelse om lektor og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelseaf undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Øvrigt
Du skal uploade CV, en publikationsliste samt medsende syv værker til forskningsfaglig bedømmelse.
Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af dels et eksternt, dels et internt bedømmelsesudvalg.

For yderligere information kan du kontakte Uddannelseschef på UCN Business Henriette Eduardsen tlf. 7269 1375 mail: hre@ucn.dk eller Forsknings- og Udviklingsdirektør David Mayntz tlf. 7269 0327 mail: dvm@ucn.dk).

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.
Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.2019-06-10T00:51:21.147 På Businessuddannelserne ved UCN ønsker vi at øge mængden af forskningsprojekter, som leverer ny viden til de erhverv, som vi uddanner til og som kan medvirke til at styrke videngrundlaget på vores uddannelser. I det seneste år har vi udviklet et forskningsgrundlag, som kaldes Godt Købmandskab . Professionshøjskolen UCN søger en docent, der skal bidrage til realisering af forskningsgrundlaget Godt Købmandskab samt den fortsatte udvikling af Professionshøjskolen UCN s businessuddannelser (UCN Business). Stillingen som docent Som docent forventes du at bidrage til at understøtte og sikre professionsforskning, forskningsbaseret uddannelse og undervisning, publicering, videndeling, projektmodning og projektansøgninger bredt på businessuddannelserne og i relation til realisering af forskningsgrundlaget Godt Købmandskab . Da UCN Business er i en udviklingsfase, vil docenten have mulighed for medindflydelse på områdets videre opbygning og udvikling. Det er derfor vigtigt, at docenten brænder for at få en rolle i opbygningen af et attraktivt og produktivt forskningsmiljø i tæt kontakt med interessenter fra både uddannelser og erhvervsliv, og dermed bidrage til at styrke Professionshøjskolen UCN s profil på området. Derudover forventes docenten at bidrage til at videreudvikle forskningsaktiviteterne indenfor businessområdet i et tæt samarbejde med regionale, nationale og internationale partnere. Godt Købmandskab Forskningsgrundlaget, Godt Købmandskab , er forankret på UCN Business, hvor docenten skal fungere som faglig frontfigur, herunder tilvejebringe, lede, planlægge, drive, styrke og evaluere praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt aktivt medvirke til, at ny viden bringes i anvendelse. Godt Købmandskab fokuserer på tre parametre indenfor de genstandsfelter, businessuddannelserne beskæftiger sig med: Værdiskabelsen der omhandler, hvilken værdi organisationen skaber for sin målgruppe og andre stakeholders. Governance der omhandler, den måde hvorpå organisationens relationer organiseres, styres og koordineres. Adfærd der omhandler, hvorledes relationerne udspilles altså hvilke handlinger aktørerne udfører. Godt Købmandskab skal således understøtte forandringen af private og offentlige markeder og medvirke til udviklingen af de forretningsmæssige aspekter af de professionelle ydelser. Inden for rammerne af Godt Købmandskab har UCN Business aktuelt indsatsområder indenfor innovation og entrepreneurship samt udvikling af moderne, relationsbaseret salg både digitalt og interpersonelt. Derudover igangsættes der løbende projekter drevet af businessuddannelsernes individuelle videngrundlag og kompetencer med udgangspunkt i de specifikke praksissamarbejder og professioner, som uddannelserne retter sig imod. UCN Business UCN Business dækker over uddannelsesfamilierne: Oplevelse & Sport, Finans, Administrationsbachelor, Eksport og Markedsføring, samt Top-Up-uddannelserne (International Handel og Markedsføring, International Hospitality Management, Sport Management samt Innovation og Entrepreneurship). Læs mere om UCN Businessuddannelserne på www.ucn.dk. Docenten vil have sine undervisningsforpligtelser i relation til en eller flere af disse uddannelser. Ansvarsområder og opgaver Som docent vil dine opgaver være: at deltage i opbygningen af et praksisnært og anvendelsesorienteret forskningsmiljø på UCN Business, herunder have ansvar for at vejlede, planlægge, drive og evaluere forskningsprojekter aktivt at medvirke til, at ny viden med relevans for UCN Business tilvejebringes og bringes i anvendelse at understøtte at forskning på UCN Business sker i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked i tråd med UCN s læringstilgang Refleksiv praksislæring at bidrage til bi-vejledning af ph.d.-studerende og vejledning af øvrige projektdeltagere at bidrage til at styrke uddannelser og efter-videreuddannelse i UCN primært indenfor UCN Business, samt levere undervisning og udvikling på disse uddannelser at publicere i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter og øvrige medier at opsøge og udnytte muligheder for andre typer af formidling til cirkulation af viden at søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter i samarbejde med fundraiserne tilknyttet UCN s Forsknings- og Udviklingsafdeling at udvikle samarbejder med virksomheder, kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre aktører, som kan understøtte forskningsmiljøet på UCN Business at bidrage til at skabe sammenhæng mellem UCN s institutionelle og lokale forsknings- og udviklingsaktiviteter at understøtte udviklingen af Refleksiv praksislæring som grundlag for forskning, udvikling og undervisning på UCN Business Den ønskede profil Der lægges i bedømmelsen af ansøgere særlig vægt på de forskningsfaglige kompetencer, og der er en forventning om dokumentation af følgende kompetencer: Ph.d.-grad eller videnskabelig skriftlig produktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for UCN Business Erfaring med forskning indenfor det opslåede forsknings- og udviklingsområde, der muliggør egen forskning og forskningsfaglig ledelse indenfor UCN Business forskningsfelter Dokumenteret forskningspublicering i relevante internationale tidsskrifter Dokumenteret undervisningserfaring fra en videregående uddannelsesinstitution Erfaring med udvikling af forskningsbaseret undervisning og koblingen mellem forskning og praksis Erfaring med at søge og hjemtage eksterne midler til forskning Erfaring med projekt- og forskningsledelse Kendskab til de brancher UCN Business uddanner til Derudover vil der blive lagt vægt på, at docenten har stærke relationelle kompetencer og evner at skabe og vedligeholde netværk såvel internt som eksternt og nationalt såvel som internationalt. Ansættelsesvilkår Du bliver ansat i henhold til AC-overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling uden ret til tilbagegangsstilling ved UCN, såfremt stillingen besættes med en ekstern ansøger. Der er mulighed for forlængelse med 3 år. Såfremt stillingen tilbydes til en intern ansøger, er det aftalt, at medarbejderen ved tilbud om ansættelse som docent automatisk får bevilget orlov uden løn fra grunduddannelsen efter- og videreuddannelsen. Det betyder tilsvarende, at medarbejderen er sikret tilbagegang til grunduddannelsen efter- og videreuddannelsen efter udløbet af ansættelsesperioden som docent. Tiltrædelse er 1. oktober 2019 eller snarest herefter. Din ansættelse vil ske hos UCN Business, og du vil indgå i docentnetværk med de øvrige docenter på Professionshøjskolen UCN. Herudover henvises til følgende tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr 152 af 27. februar 2018: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og bekendtgørelse om lektor og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelseaf undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Øvrigt Du skal uploade CV, en publikationsliste samt medsende syv værker til forskningsfaglig bedømmelse. Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af dels et eksternt, dels et internt bedømmelsesudvalg. For yderligere information kan du kontakte Uddannelseschef på UCN Business Henriette Eduardsen tlf. 7269 1375 mail: hre@ucn.dk eller Forsknings- og Udviklingsdirektør David Mayntz tlf. 7269 0327 mail: dvm@ucn.dk). Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig. Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN s aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.11jobnet281a4b97100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-09T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=122311&DepartmentId=8364&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkJyllandNordjyllandAalborg3515875University College Nordjylland - Hobrovej11Hobrovej 859000Aalborg72690327DKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid47Tidsbegrænset750938JobNet4980223498022310029-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=281a4b97&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale231003Docent9Undervisning og pædagogik361627396dvm@ucn.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK