Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Docent til det pædagogiske område med forskningsfagligt fokus på læring og IT

Er du optaget af forskning i læring og IT og samspillet med uddannelser og professioner? Så kunne stillingen som docent på det pædagogiske område med et særligt forskningsfagligt fokus på læring og IT være noget for dig.
 
Vi søger en højtkvalificeret medarbejder, som kommer til at spille en afgørende rolle i vores strategiske satsning om at undervise, forske og udvikle inden for fagområdet læring og IT. Du vil som udgangspunkt blive forankret i Forskningscenter for pædagogik og dannelse, hvor en stor del af dine arbejdsopgaver vil være. Dit ansættelsesforhold vil være i enten lærer- eller pædagoguddannelsen, hvor dine undervisningsopgaver primært vil foregå.
 
Forskningsfelt
I Forskningscenter for pædagogik og dannelse bidrager vi til udvikling af viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning. Vi tilvejebringer forståelse for og kvalificering af professionsuddannelserne samt de relaterede professioners aktuelle udfordringer. Vi udvikler viden, der kan kvalificere professionsudøvernes praksis, udvikle deres professionelle identitet og deres bevidsthed om og håndtering af udfordringer, som professionsudøveren til stadighed må forholde sig til. Vores fokus er på livslang læring samt kvalificering af børn og unges dannelse, læring og trivsel i institution, skole, fritid og hjem.
Du vil som vores nye docent blive tilknyttet program for læring og IT. Her er vi optaget af hvordan brugen af IT kan udvikle og påvirke læring, kompetencer, undervisning, kommunikation og samarbejde. Vores forskningsfelt spænder helt fra dagtilbudsområdet til efter- og videreuddannelse på det pædagogiske område. Vi udvikler og forsker i praksis og i samarbejde med praksis, og vores aktiviteter er fordelt på bl.a. interventioner, projektsamarbejder og vidensformidling. Vi undersøger blandt andet teknologiforståelsens inddragelse i skolens forskellige fagligheder samt hvordan man kan støtte undervisere i digital udvikling af egen undervisning via designprocesser. Forskningsfeltet består helt overordnet af tre fagområder:
 

 • It og fagdidaktik med fokus på fagdidaktikker i uddannelsessystemet, når it integreres
 • Teknologiforståelse, der relaterer sig til designprocesser, fx. Design Thinking og Design Learning
 • Digitale designprocesser, hvor forskningen blandt andet relaterer sig til Learning Design metodologier og kompetenceudviklende designprocesser.
Du kommer som vores nye docent til at få en afgørende rolle i at videreudvikle forskningsfeltet og styrke centerets og VIAs profil inden for læring og IT på det pædagogiske område.
 
Du får ansvar for:
 • at udvikle, gennemføre og sikre finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter VIAs strategi og ambition på forskningsområdet
 • at fremme et internationalt videnkredsløb for VIAs forskningsinteresser
 • at fastholde og videreudvikle stærke forskernetværk nationalt og internationalt
 • at bidrage til kompetenceudvikling af programmet, fx gennem systematisk sparring ift. forskning, forskningsdesign og projektledelse samt vejledning af ph.d.-studerende, adjunkter mv.
 • at have overblik over forskningsfeltet og de muligheder, der opstår i forskningsmiljøer, aftagermiljøer og på politisk niveau
 • publicere og formidle forskningsbidrag af høj kvalitet, herunder udvikle individuelle og evt. kollektive publikationsstrategier
 • at fremme deltagelse ved internationale forskningskonferencer og international forskningsmæssig publicering
 • at udvikle og vedligeholde en portefølje af forsknings- og udviklingsprojekter i relation til forskningsfeltet, herunder at sikre ekstern finansiering
 • at arbejde med kvalitetssikring og ansvarlig forskningskultur
 
Udover din nøglefunktion i program for læring og IT skal du varetage undervisningsopgaver samt bidrage til samspillet mellem forskning og uddannelser inden for såvel grunduddannelser som efter- og videreuddannelse. Her forventes det, at du løser dine opgaver i tæt samspil med professionen/praksis og i tæt samspil med forskningsledere samt uddannelsesledere.
 
Hvem er du?
Ansøgeren forventes at have erfaring indenfor forskningsprogrammets fagfelt i form af:
 • Ph.d.-grad eller et kvalifikationsniveau svarende til ph.d.
 • Erfaring med selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter
Herunder:
 • Flere års forskningserfaring samt erfaring med forskningsledelse
 • Omfattende og relevant erfaring med at inddrage aftagernes praksis i forskningsprojekter
 • Erfaring med forskningsformidling – i form af både publikationer og konferencebidrag
 • Dokumenteret erfaring med hjemtagelse af eksterne midler
 • Deltagelse i etablerede nationale og internationale netværk med relevans for forskningsområdet
 • Erfaring med at vejlede og kvalificere mindre erfarne forskere gennem fx kollegial sparring, tilrettelæggelse af seminarer mv.
 • Dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om relevante professioner, således at du er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for professionerne og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af disse professioner
 • Undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at du er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af aftagernes praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til de relevante professioner.
Arbejdssted  
Hovedarbejdssted vil være på Campus C i Aarhus eller et af VIAs andre campusser i Midtjylland.
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker som docent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Stillingen er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Der vil ved udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse som docent være mulighed for en tilbagegangsstilling som lektor
 
Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid.
 
Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Der kan blive foretaget præselektion forud for bedømmelsesproceduren. Beslutning om besættelse af stillingen træffes af et internt ansættelsesudvalg på baggrund af ansøgerens samlede kvalifikationer.
 
Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i Bekendtgørelse nr. 990 af 28. august 2015, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.
 
Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 673 af 13. maj 2020.
 
Se venligst link til stillingsstruktur 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
og link til bedømmelsesbekendtgørelsen
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174119
 
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Andreas Rasch-Christensen på mail ar@via.dk eller på telefon 87551712.
 
Ønsker du at søge stillingen, vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:
 • CV indeholdende dokumentation for uddannelse samt erhvervsmæssig erfaring. Herudover vedlægges dokumentation for forskningserfaring samt et pædagogisk CV, som dokumenterer undervisningserfaring og udvikling.
 • Publikationsliste inkl. 3 udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer skal fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage publikationerne i bedømmelsen. 
 • Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB-nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR.
 
Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest fredag den 23. oktober 2020.
Det forventes at rekrutterings- og bedømmelsesprocessen tager 5-6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.  
Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler ultimo ma


Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: 
https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/. 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.