Docent til forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Ønsker du at bidrage til udvikling af det socialfaglige og socialpædagogiske arbejde med voksne i udsatte positioner gennem praksisnær forskning? Vi søger en docent, der vil tage imod udfordringen med at sætte sit præg på forskningen og praksis i forhold til udsatte voksne.

Udsatte voksne er en bred vifte af personer med komplekse problemer. Dit forskningsfelt kan således fokusere på det sociale, socialpædagogiske og eller forvaltningsmæssige arbejde med udsatte voksne fx voksne med funktionsnedsættelser, problemstillinger ift. arbejdsmarked, uddannelse eller beskæftigelse, hjemløshed og misbrug, mentale og psykiske problemstillinger, vold, overgreb og krisecentre, kriminalitet og rehabilitering, udsatte ældre, integration og etnicitet, mfl.

Hovedsagen er, at du brænder for at lave forskning, der har fokus på at udvikle løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, som udsatte voksne står overfor.

Stillingen som docent
Docenturet har som formål at skabe nyskabende og aktuel praksisorienteret forskning, der gør en forskel i den socialfaglige og socialpædagogiske praksis. Dette skal ske ved dels at samle de nuværende forskningsprojekter og -medarbejdere i UC SYD i et berigende forskningsmiljø og dels ved at igangsætte nye projekter med ekstern finansiering.

Du bliver ansat i forskningsafdelingen, der består af ca. 25 medarbejdere. Som docent bliver du en del af forskningsledelsen, der består af UC SYDs øvrige docenter og en forskningschef, i et godt, fagligt stærkt arbejdsfællesskab med en uformel og tillidsfuld omgangsform.

Arbejdsopgaver
Som docent får du sammen med en anden docent ansvaret for kvalitet og udvikling inden for forskningsprogrammet Socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik.

Forskningsprogrammet arbejder bredt med socialfaglige, socialpædagogiske og forvaltningsmæssige temaer omkring velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning.

Udover at varetage din egen forskning og ledelse af forskningsmiljøet, vil du som docent have undervisningsopgaver og indgå i forskningsbaseret uddannelsesudvikling.

I vores forskning indgår medarbejdere med forskningskompetencer såvel som medarbejdere med mindre forskningserfaring. Din rolle bliver derfor at motivere, vejlede og skabe sammenhæng mellem medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og variation i forskningskompetencer.

Arbejdsopgaverne består i, at:

 • planlægge, styre og gennemføre forskningsprojekter indenfor det socialfaglige og forvaltningsmæssige område
 • vejlede og kvalitetssikre interne forskningsprojekter
 • bidrage til forskningsinformeret praksisudvikling
 • søgning af eksterne forskningsmidler
 • samarbejde med praksisfeltet og eksterne samarbejdspartnere
 • bidrage til fortløbende forsknings- og projektudvikling indenfor det sociale, socialpædagogiske og forvaltningsmæssige område
 • undervise ca. 20 % på Institut for Samfundsfag og Kommunikation på UC SYD
 • formidle professionsforskning til traditionelle medier og på sociale medier.
Dine kvalifikationer og kompetencer
Som professionshøjskole udfører vi professionsrettet forskning i tæt samarbejde med praksis og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som kommuner, styrelser og ministerier, frivillige organisationer, fagforeninger, øvrige professionshøjskoler samt danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner.

Vi forventer, at du som ansøger til stillingen besidder formelle forskningskompetencer. Desuden ønskes gerne praktisk erfaring med det felt, der forskes i. Vi forventer, at du som ansøger har:

 • ph.d.- eller doktorgrad
 • forskningskompetencer på højt niveau dokumenteret ved tidligere ansættelser, publiceringer og evt. ledelse af forskningsprojekter
 • forskningserfaring og gerne erhvervserfaring med social udsathed eller forvaltning
 • erfaring med at udvikle og gennemføre forskningsprojekter
 • undervisningserfaring og erfaring med uddannelsesudvikling
 • lyst til at samarbejde med både forskere og undervisere uden forskerkompetencer
 • lyst til at bringe ny viden i spil i forhold til udvikling af professionsbacheloruddannelserne
 • lyst til formidling af din forskning som en del af UC SYDs strategiske presseindsats.
Løn og ansættelse
Der er tale om en fuldtidsstilling. Stillingen er tidsbegrænset til fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år.

Du kan selv være med til at vælge om dit arbejdssted skal være Campus Esbjerg eller Campus Haderslev.

Løn og ansættelsesvilkår som docent sker efter gældende overenskomst med Finansministeriet og den relevante faglige organisation og i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Tiltrædelse er pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg på tlf. 7266 5228 eller lmso@ucsyd.dk.

Ansøgning
Send din ansøgningen via linket, så vi har den senest den 15. august 2020 klokken 23.59.

Den samlede ansøgning skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV, inklusiv publikationsliste
 • Kopi af eksamensbevis
 • Op til tre publikationer, der viser kvaliteten og bredde i dine forskningskompetencer.
Alle ansøgninger vil blive underlagt bedømmelse af et eksternt bedømmelsespanel, der vurderer, om ansøgeren lever op til kriterierne for docentansættelse jf. Bekendtgørelse om stillingsstrukturer. Kvalificerede ansøgere vil derefter blive vurderet af et internt ansættelsesudvalg. Samtaler forventes afholdt ultimo november 2020.

Om os
UC SYD er den største videregående uddannelses- og vidensinstitution i Syd- og Sønderjylland. Vi uddanner lige nu ca. 6.200 studerende på 16 grunduddannelser. De uddanner sig for eksempel til lærere, pædagoger, sygeplejersker eller socialrådgivere, som er de fire største. Eller på en af de mindre som lyddesigner, bioanalytiker, administrationsbachelor eller den nye professionsbachelor i skat. Mange af dem vender tilbage til os for at videreuddanne sig og fx tage en diplom- eller akademiuddannelse senere i livet. Samtidig forsker vi i professionernes felter og driver udviklingsprojekter i blandt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse, forskning og udvikling er et vigtigt pejlemærke for os. Vi er 670 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Haderslev, Aabenraa og Kolding. Vi er glade for vores regionale forankring og har et tæt samarbejde med offentlige og private organisationer. Læs mere om os på ucsyd.dk.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.