Docent til forskningsprogrammet ”Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber”

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du en specialpædagogiks forskningsprofil? Så kan det være dig, vi i Center for Skole og Læring søger som docent til forskningsprogrammet ”Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber”.

Forskningsprogrammet adresserer to forskningstemaer med indbyrdes forbindelser: “Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” og “Læringsfællesskaber i skolen”. Ambitionen i forskningsprogrammet er at bidrage til, at folkeskolen skaber stærke, inkluderende læringsfællesskaber for alle børn. Dette skal bidrage til at øge alle elevers læringsudbytte og oplevelse af eget værd i skolen. Læs mere om vores forskningsprogram .

I tilknytning til forskningstemaet ”Læringsfællesskaber i skolen” beskæftiger programmet sig med elever i komplicerede læringssituationer i folkeskolen og den betydning, som formelle og uformelle læringsfællesskaber kan have for elever. Programmets arbejde bidrager med viden om, hvordan skolen kan fastholde eleverne i klassefællesskaber, sikre deres trivsel og skabe de bedst tænkelige læringsmuligheder i forhold til elevernes behov, herunder et fokus på mellemformer i folkeskolen og deres potentialer.

Under forskningstemaet ”Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” beskæftiger programmet sig med, hvordan samspillet mellem skolen og skolens omverden kan bidrage til at øge uddannelsesmobilitet blandt elever. Her er et særligt fokus på skole-hjem-samarbejdet i skolen og brobygninger mellem skolen og henholdsvis dagtilbud og ungdomsuddannelser. Programmet arbejder metodisk primært kvalitativt, men er optaget af, at kunne inddrage både et mixed perspektiv og mere kvantitativt orienterede metoder.

Det samlede forskningsprogram udgøres af et solidt miljø med 5-6 forskere på ph.d.-niveau, samt andre medarbejdere fra centeret, der deltager i forskellige projekter. Programmet har eksisteret i over seks år, og vi søger derfor en docent, der har kendskab til det at indgå i stærke forskningsmiljøer med erfarne kolleger, og som har et relevant forskningsfokus på fx inklusion i skolen, mellemformer eller lignende.

Forskningsprogrammet har gennem en årrække udviklet og dyrket et miljø, der er kendetegnet ved et stærkt kollegialt fællesskab, hvor kollaboration om konkrete opgaver er afgørende og en del af kulturen, ligesom der lægges vægt på at kunne give og modtage respons på alle faser i et forskningsprojekt eller en skriveopgave.

Din profil

Vi søger en samarbejdsorienteret docent, som kan se sig selv i – og gå forrest i forhold til - et dialogisk og samarbejdende fællesskab og videreudvikle forskningsprogrammets fagligheder. Programmet har en god og solid erfaring med at publicere forskningsartikler, hvilket docenten skal bidrage til at fastholde og videreudvikle.
Forskningsmidler, projektledelse og projektdeltagelse. Du har solid dokumentationfor og erfaring med hjemtagning af forskningsmidler, projektledelse og projektdeltagelse på alle niveauer. Du har dokumenteret erfaring med og stor interesse i samarbejde med regionens grundskoler.

Du kan dokumentere projekterfaringer fra både pædagogisk eller psykologisk orienterede projekter , men også projekter hvor specialpædagogikken samarbejder med skolens fag i udviklingen af inkluderende fagdidaktikker. Du kan præsentere en bred publiceringsliste af forskningsbidrag inden for ovenstående områder, samt erfaring med forskellige forskningsmetoder, herunder gerne erfaring med brugerinddragende og designorienterede metoder.

Solid erfaring med at planlægge , gennemføre og evaluere undervisning i læreruddannelsen indenfor det pædagogiske eller psykologiske område, herunder særligt det specialpædagogiske felt og gerne i nationalt perspektiv også.

Dokumenteret kendskab til læreruddannelsen, samt efter- og videreuddannelse af lærere. Du har et stærkt kendskab til folkeskolen fx fra tidligere ansættelser, uddannelse eller egen forskning.


Derudover forventer vi os, at du har:

 • en ph.d.-uddannelse og dokumenteret erfaring med forskning på et eller flere af områderne: børn med særlige behov, udsathed, inklusion og mellemformer i grundskolefeltet og lærerprofessionen.
 • interesse for og gerne erfaring med at udvikle og deltage i tværfaglige forskningsfællesskaber.
 • Dine arbejdsopgaver

  Som docent i Center for Skole og Læring er arbejdsopgaverne mange. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i følgende:

  Samarbejde med øvrige docenter . Ud over forskningsprogrammet ”Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber” huser centeret også et forskningsprogram for ”Fagdidaktik og Faglige Fællesskaber” samt et program for ”Digitale Læringsmiljøer og Didaktisk Design”, der begge ledes af docenter. De tre programmer arbejder sammen om udviklingen af forskningsopgaven i Center for Skole og Læring til gavn for lærere og elever i folkeskolen og med tilbageløb til centerets grunduddannelse.
  Fastholdelse af aktuelt højt forskningsniveau. Det er desuden en væsentlig opgave for dig at være drivende i forhold til både at fastholde det aktuelt høje forskningsniveau, og kunne medvirke til at være nationalt dagsordenssættende inden for forskning i elever med særlige behov, specialpædagogik, inklusion og mellemformer i folkeskolen.

  Faglig leder af programmet. Du repræsenterer programmet internt i organisationen og eksternt. Samtidig har du det overordnede ansvar for forskningen i tæt samarbejde med centerets forskningsleder, de to andre forskningsprogrammer og hele centerledelsen. Vi ser gerne, at du har erfaring med og interesse for faglig ledelse af forskere.

  Dine kolleger

  Center for Skole og Læring huser læreruddannelse, efter- og videreuddannelse af lærere, Center for Undervisningsmidler/CFU, samt forskningen inden for skolefeltet. Centeret beskæftiger ca. 165 medarbejdere og ledelsesgruppen består af tre uddannelsesledere med ansvar for læreruddannelsen, en leder med ansvar for Center for Undervisningsmidler/CFU, en leder med ansvar for efter- og videreuddannelser, samt en forskningsleder og en centerchef.

  Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


  Docent til forskningsprogrammet ”Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber”

  Har du en specialpædagogiks forskningsprofil? Så kan det være dig, vi i Center for Skole og Læring søger som docent til forskningsprogrammet ”Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber”.

  Forskningsprogrammet adresserer to forskningstemaer med indbyrdes forbindelser: “Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” og “Læringsfællesskaber i skolen”. Ambitionen i forskningsprogrammet er at bidrage til, at folkeskolen skaber stærke, inkluderende læringsfællesskaber for alle børn. Dette skal bidrage til at øge alle elevers læringsudbytte og oplevelse af eget værd i skolen. Læs mere om vores forskningsprogram .

  I tilknytning til forskningstemaet ”Læringsfællesskaber i skolen” beskæftiger programmet sig med elever i komplicerede læringssituationer i folkeskolen og den betydning, som formelle og uformelle læringsfællesskaber kan have for elever. Programmets arbejde bidrager med viden om, hvordan skolen kan fastholde eleverne i klassefællesskaber, sikre deres trivsel og skabe de bedst tænkelige læringsmuligheder i forhold til elevernes behov, herunder et fokus på mellemformer i folkeskolen og deres potentialer.

  Under forskningstemaet ”Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” beskæftiger programmet sig med, hvordan samspillet mellem skolen og skolens omverden kan bidrage til at øge uddannelsesmobilitet blandt elever. Her er et særligt fokus på skole-hjem-samarbejdet i skolen og brobygninger mellem skolen og henholdsvis dagtilbud og ungdomsuddannelser. Programmet arbejder metodisk primært kvalitativt, men er optaget af, at kunne inddrage både et mixed perspektiv og mere kvantitativt orienterede metoder.

  Det samlede forskningsprogram udgøres af et solidt miljø med 5-6 forskere på ph.d.-niveau, samt andre medarbejdere fra centeret, der deltager i forskellige projekter. Programmet har eksisteret i over seks år, og vi søger derfor en docent, der har kendskab til det at indgå i stærke forskningsmiljøer med erfarne kolleger, og som har et relevant forskningsfokus på fx inklusion i skolen, mellemformer eller lignende.

  Forskningsprogrammet har gennem en årrække udviklet og dyrket et miljø, der er kendetegnet ved et stærkt kollegialt fællesskab, hvor kollaboration om konkrete opgaver er afgørende og en del af kulturen, ligesom der lægges vægt på at kunne give og modtage respons på alle faser i et forskningsprojekt eller en skriveopgave.

  Din profil

  Vi søger en samarbejdsorienteret docent, som kan se sig selv i – og gå forrest i forhold til - et dialogisk og samarbejdende fællesskab og videreudvikle forskningsprogrammets fagligheder. Programmet har en god og solid erfaring med at publicere forskningsartikler, hvilket docenten skal bidrage til at fastholde og videreudvikle.
  Forskningsmidler, projektledelse og projektdeltagelse. Du har solid dokumentationfor og erfaring med hjemtagning af forskningsmidler, projektledelse og projektdeltagelse på alle niveauer. Du har dokumenteret erfaring med og stor interesse i samarbejde med regionens grundskoler.

  Du kan dokumentere projekterfaringer fra både pædagogisk eller psykologisk orienterede projekter , men også projekter hvor specialpædagogikken samarbejder med skolens fag i udviklingen af inkluderende fagdidaktikker. Du kan præsentere en bred publiceringsliste af forskningsbidrag inden for ovenstående områder, samt erfaring med forskellige forskningsmetoder, herunder gerne erfaring med brugerinddragende og designorienterede metoder.

  Solid erfaring med at planlægge , gennemføre og evaluere undervisning i læreruddannelsen indenfor det pædagogiske eller psykologiske område, herunder særligt det specialpædagogiske felt og gerne i nationalt perspektiv også.

  Dokumenteret kendskab til læreruddannelsen, samt efter- og videreuddannelse af lærere. Du har et stærkt kendskab til folkeskolen fx fra tidligere ansættelser, uddannelse eller egen forskning.


  Derudover forventer vi os, at du har:

 • en ph.d.-uddannelse og dokumenteret erfaring med forskning på et eller flere af områderne: børn med særlige behov, udsathed, inklusion og mellemformer i grundskolefeltet og lærerprofessionen.
 • interesse for og gerne erfaring med at udvikle og deltage i tværfaglige forskningsfællesskaber.
 • Dine arbejdsopgaver

  Som docent i Center for Skole og Læring er arbejdsopgaverne mange. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i følgende:

  Samarbejde med øvrige docenter . Ud over forskningsprogrammet ”Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber” huser centeret også et forskningsprogram for ”Fagdidaktik og Faglige Fællesskaber” samt et program for ”Digitale Læringsmiljøer og Didaktisk Design”, der begge ledes af docenter. De tre programmer arbejder sammen om udviklingen af forskningsopgaven i Center for Skole og Læring til gavn for lærere og elever i folkeskolen og med tilbageløb til centerets grunduddannelse.
  Fastholdelse af aktuelt højt forskningsniveau. Det er desuden en væsentlig opgave for dig at være drivende i forhold til både at fastholde det aktuelt høje forskningsniveau, og kunne medvirke til at være nationalt dagsordenssættende inden for forskning i elever med særlige behov, specialpædagogik, inklusion og mellemformer i folkeskolen.

  Faglig leder af programmet. Du repræsenterer programmet internt i organisationen og eksternt. Samtidig har du det overordnede ansvar for forskningen i tæt samarbejde med centerets forskningsleder, de to andre forskningsprogrammer og hele centerledelsen. Vi ser gerne, at du har erfaring med og interesse for faglig ledelse af forskere.

  Dine kolleger

  Center for Skole og Læring huser læreruddannelse, efter- og videreuddannelse af lærere, Center for Undervisningsmidler/CFU, samt forskningen inden for skolefeltet. Centeret beskæftiger ca. 165 medarbejdere og ledelsesgruppen består af tre uddannelsesledere med ansvar for læreruddannelsen, en leder med ansvar for Center for Undervisningsmidler/CFU, en leder med ansvar for efter- og videreuddannelser, samt en forskningsleder og en centerchef.

  Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


  +

  Mere af samme slags?

  Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
  Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.