Docent til programmet sundhedsfaglig praksis

Vi vil styrke den sundhedsfaglige forskning og søger derfor en docent til forskning og faglig ledelse af forskning indenfor det sundhedsfaglige område. Docenten vil i samarbejde med en docentkollega få ansvaret for at udvikle, lede og kvalitetssikre forskningen i forskningsprogrammet Sundhedsfaglig praksis.

UC SYD udfører professionsrettet forskning i tæt samarbejde med praksis og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som sygehuse, kommuner, regioner, styrelser og ministerier, patient- og fagforeninger, øvrige professionshøjskoler samt danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner.

Stillingen som docent
Som en del af UC SYDs forsknings- og udviklingsstrategi arbejder vi målrettet med at opbygge anerkendte forskningsmiljøer indenfor de professioner, som vi uddanner til. Vi har derfor en målrettet ambition om at udvikle forskningsmiljøer og en forskningskultur, der kan levere praksisnær forskning af høj kvalitet.

Som docent får du medansvar for den faglige kvalitet og udvikling indenfor forskningsprogrammet sundhedsfaglig praksis, som hos os omfatter praksis for jordemødre, laboranter og bioanalytikere, sundhed og ernæring, fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker og deres samarbejdspartnere i velfærdspraksis. Programmet fokuserer på samfundsudfordringer på det sundheds- og socialfaglige område ved at forske i og implementere ny viden om borgernære indsatser indenfor det somatiske, det psykiatriske og det sociale område med de tilhørende kliniske forhold. Fremadrettet ønsker vi at opruste på viden om det fremskudte sundhedsvæsen og den betydning, de sundhedsprofessionelle har i fremtidens sundhedssystem.

Vi ønsker en docent, som favner forskningsmæssigt bredt, da vores grunduddannelser og forskningsfelter dækker en vifte af sundhedsuddannelser og -udfordringer i sundhedsvæsnet. Forskningsprogrammet i sundhedsfaglig praksis har brug for forskning af både kvalitativ og kvantitativ karakter med særlig fokus på anvendt forskning.

I forskningsprogrammet indgår der medarbejdere med dokumenterede forskningskompetencer såvel som medarbejdere med mindre forskningserfaring. En vigtig rolle som docent er derfor, at du kan motivere, vejlede og skabe sammenhæng mellem medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og variation i forskningskompetencer. Udover at varetage forskning og ledelse af forskningsprogrammet, vil du som docent også have undervisningsopgaver og indgå i forskningsbaseret uddannelsesudvikling

Arbejdsopgaver
Docentens opgaver består i, at:

 • planlægge, lede og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor det sundheds- og socialfaglige område
 • udbygge og udvikle forskningssamarbejdet med nationale og internationale samarbejdspartnere
 • ansøge om eksterne forskningsmidler
 • samarbejde med praksisfeltet og andre eksterne samarbejdspartnere om forskningsinformeret praksisudvikling
 • undervise på en af vores sundhedsfaglige grunduddannelser
 • sikre, at den nyeste forskning og viden inddrages i uddannelser på grunduddannelser og efter- og videreuddannelser i UC SYD
 • reaktivt og proaktivt formidle professionsforskning til traditionelle medier og på sociale medier.
Dine kvalifikationer og kompetencer
Vi forventer, at du som ansøger har:

 • ph.d.- eller doktorgrad
 • forskningskompetencer på højt niveau dokumenteret ved tidligere ansættelser, nationale og internationale publiceringer og ledelse af forskningsprojekter
 • forskningserfaring relateret til de sundhedsfaglige uddannelser, som UC SYD uddanner til
 • evne til at motivere og samle medarbejdere der forsker indenfor sundhedsområdet
 • erfaring med at udvikle, gennemføre og kvalitetssikre store forskningsprojekter
 • erfaring – og gerne succes - med at søge eksterne forskningsmidler
 • undervisningserfaring og erfaring med uddannelsesudvikling
 • lyst til at bringe ny viden i spil i forhold til udvikling af professionerne
 • lyst til at vejlede og guide ph.d.-studerende og undervisere i UC SYD, der deltager i forskningsprogrammet
 • lyst til formidling af professionsforskning som en del af UC SYDs strategiske presseindsats
 • interesse for og gerne erfaring med forskning og udvikling omkring det fremskudte sundhedsvæsen, udvikling af borgernær sundhed og teknologiske løsninger og citizen science
Det er en fordel, men ikke et krav at have baggrund i en af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Løn og ansættelse
Du bliver ansat i forskningsafdelingen, der består af ca. 25 forskere. Du bliver en del af forskningsledelsen på otte docenter fra forskellige fagområder og en forskningschef i et fagligt stærkt arbejdsfællesskab med en uformel og tillidsfuld omgangsform. Arbejdssted er Campus Esbjerg, men der vil også være arbejdsopgaver på Campus Haderslev og Campus Åbenrå.

Stillingen er tidsbegrænset til en femårig periode med mulighed for forlængelse i tre år. Der er mulighed for tilbagegangsret til lektorstilling efter konkret forhandling. Tiltrædelse den 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesvilkår som docent sker efter gældende overenskomst med Skatteministeriet og den relevante faglige organisation og i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Få flere informationer hos forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg på 7266 5228 | lmso@ucsyd.dk eller docent Heidi Klakk Egebæk 7266 2047 | hkeg@ucsyd.dk.

Ansøgning
Send din ansøgningen gennem nedenstående link senest den 1. december 2020. Den samlede ansøgning skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • Forsknings- og udviklingsplan for forskningsprogrammet Sundhedsfaglig praksis fem år frem (max. 2 sider)
 • CV, inklusiv fuld publikationsliste
 • Kopi af eksamensbeviser
 • Tre publikationer, der viser kvaliteten og bredde i ansøgerens forskningskompetencer. Publikationerne skal sendes elektronisk og kunne deles med bedømmelsesudvalget.
Alle ansøgninger vil blive underlagt bedømmelse af et eksternt bedømmelsespanel, der vurderer, om ansøgeren lever op til kriterierne for docentansættelse jf. Bekendtgørelse om stillingsstrukturer. Kvalificerede ansøgere vil derefter blive vurderet af et internt bedømmelsespanel. Samtaler forventes afholdt i marts 2021.

Om os
UC SYD er den største videregående uddannelses- og vidensinstitution i Syd- og Sønderjylland. Vi uddanner lige nu ca. 6.200 studerende på 16 grunduddannelser. De uddanner sig for eksempel til lærere, pædagoger, sygeplejersker eller socialrådgivere, som er de fire største. Eller på en af de mindre som lyddesigner, bioanalytiker, administrationsbachelor eller den nye professionsbachelor i skat. Mange af dem vender tilbage til os for at videreuddanne sig og fx tage en diplom- eller akademiuddannelse senere i livet. Samtidig forsker vi i professionernes praksis i blandt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse, forskning og udvikling er et vigtigt pejlemærke for os. Vi er 670 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Haderslev, Aabenraa og Kolding. Vi er glade for vores regionale forankring og har et tæt samarbejde med offentlige og private organisationer. Læs mere om os på ucsyd.dk.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.