Docent til VIA University College

Docent til VIA University College, Center for Ledelse, Organisation og Samfund  

VIA University College søger en docent med forskningserfaring inden for ledelses- og organisationsforskning. Docenten skal bidrage til centerets forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for især ledelsesområdet, og vedkommende skal være i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden og bringe viden i spil i praksis, grunduddannelser og efter- og videreuddannelser.

Ledelse af professionelle, af organisationer og af tværprofessionelle processer udvikles i disse år, blandt andet som følge af nye behov, nye opgaver, og et øget politisk fokus, ikke mindst i den offentlige sektor.

Det er Centerets ambition at bidrage til denne udvikling, bl.a. ved at bedrive forskning i og med praksis. Følgende emner vil bl.a. have høj prioritet i de kommende år: 

 • Faglig ledelse, herunder fx skoleledelse og ledelse af dagtilbud
 • Tværprofessionel ledelse
 • Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser
 • Ledelses- og styrings-paradigmer
 • Ledelse og organisation 

Vi søger derfor en fagligt højt kvalificeret forsker med erfaring inden for et eller flere af disse områder. Vi vægter erfaring med både teoretisk og empirisk forskning højt, ligesom erfaring med eller interesse for anvendelses- og praksisrettet forskning også er væsentligt. Erfaring med undervisning, herunder undervisning inden for efter- og videreuddannelse, er en fordel.

Dine arbejdsopgaver

Vi forventer, at du som docent er i stand til at: 

 • Styrke forskningsmiljøet på VIA indenfor ledelses- og organisationsforskning.
 • Levere afgørende bidrag til udviklingen af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i VIA, samt levere undervisning på disse uddannelser.
 • Udvikle VIAs samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte erhverv og professioner samt relevante forskningsmiljøer.

Som docent i VIA vil du som en del af dine arbejdsopgaver skulle: 

 • Initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med andre forskningsaktive medarbejdere i VIA.
 • Initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med relevante eksterne parter fra f.eks. region, kommuner og universiteter og bidrage til at rejse ekstern finansiering.
 • Lede og kvalitetssikre forskningsprojekter og være ansvarlig for en projektportefølje og tilhørende leverancer.
 • Sikre, at forskningsviden sættes i spil i forhold til uddannelse og profession og herved bidrage til udviklingen af uddannelsen.
 • Medvirke til at udvikle stærke forskernetværk nationalt og internationalt.
 • Undervise studerende. 

Dine kompetencer

Vi forventer, at du har:

Forskningskompetence på ph.d.-niveau og erfaring inden for praksisrelevant og anvendt forskning

 • Dokumenteret anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om ledelse og organisationer
 • Erfaring med forskningsledelse
 • Erfaring med forskningsprojekter, der skaber samspil mellem forskning og praksisudvikling
 • Erfaring med projektledelse af forsknings- og udviklingsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering
 • Erfaring med deltagelse i relevante nationale og internationale netværk
 • Engagement i at bidrage til forskningsbaseret praksisudvikling i tæt samspil med praksis
 • Erfaring med projektudvikling med interne og eksterne partnere, herunder at bidrage til at sikre ekstern finansiering
 • Erfaring med og et stærkt engagement i forskningsformidling
 • Visionen om at skabe forskningsresultater i tæt kontakt med interessenter fra både professionsuddannelser og aftagermiljøer.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst.

Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018 , som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016

Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358


og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Er du interesseret?

Vil du vide mere om stillingen eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte Forsknings- og udviklingschef Gitte Sommer Harrits GISH@via.dk.

Ønsker du at søge stillingen vedhæft da følgende materialer til din ansøgning: 

 • CV indeholdende dokumentation for uddannelse og forskning samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring.
 • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR. 

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 18. februar 2019.

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 21 og 2. ansættelsessamtale i uge 22 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 eller efter aftale med kandidaten.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329941549Phoenix-9376a4ea12019-01-12T00:00:00Docent til VIA University CollegeDocent til VIA University College, Center for Ledelse, Organisation og Samfund  

VIA University College søger en docent med forskningserfaring inden for ledelses- og organisationsforskning. Docenten skal bidrage til centerets forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for især ledelsesområdet, og vedkommende skal være i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden og bringe viden i spil i praksis, grunduddannelser og efter- og videreuddannelser.

Ledelse af professionelle, af organisationer og af tværprofessionelle processer udvikles i disse år, blandt andet som følge af nye behov, nye opgaver, og et øget politisk fokus, ikke mindst i den offentlige sektor.

Det er Centerets ambition at bidrage til denne udvikling, bl.a. ved at bedrive forskning i og med praksis. Følgende emner vil bl.a. have høj prioritet i de kommende år: 

 • Faglig ledelse, herunder fx skoleledelse og ledelse af dagtilbud
 • Tværprofessionel ledelse
 • Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser
 • Ledelses- og styrings-paradigmer
 • Ledelse og organisation 

Vi søger derfor en fagligt højt kvalificeret forsker med erfaring inden for et eller flere af disse områder. Vi vægter erfaring med både teoretisk og empirisk forskning højt, ligesom erfaring med eller interesse for anvendelses- og praksisrettet forskning også er væsentligt. Erfaring med undervisning, herunder undervisning inden for efter- og videreuddannelse, er en fordel.

Dine arbejdsopgaver

Vi forventer, at du som docent er i stand til at: 

 • Styrke forskningsmiljøet på VIA indenfor ledelses- og organisationsforskning.
 • Levere afgørende bidrag til udviklingen af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i VIA, samt levere undervisning på disse uddannelser.
 • Udvikle VIAs samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte erhverv og professioner samt relevante forskningsmiljøer.

Som docent i VIA vil du som en del af dine arbejdsopgaver skulle: 

 • Initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med andre forskningsaktive medarbejdere i VIA.
 • Initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med relevante eksterne parter fra f.eks. region, kommuner og universiteter og bidrage til at rejse ekstern finansiering.
 • Lede og kvalitetssikre forskningsprojekter og være ansvarlig for en projektportefølje og tilhørende leverancer.
 • Sikre, at forskningsviden sættes i spil i forhold til uddannelse og profession og herved bidrage til udviklingen af uddannelsen.
 • Medvirke til at udvikle stærke forskernetværk nationalt og internationalt.
 • Undervise studerende. 

Dine kompetencer

Vi forventer, at du har:

Forskningskompetence på ph.d.-niveau og erfaring inden for praksisrelevant og anvendt forskning

 • Dokumenteret anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om ledelse og organisationer
 • Erfaring med forskningsledelse
 • Erfaring med forskningsprojekter, der skaber samspil mellem forskning og praksisudvikling
 • Erfaring med projektledelse af forsknings- og udviklingsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering
 • Erfaring med deltagelse i relevante nationale og internationale netværk
 • Engagement i at bidrage til forskningsbaseret praksisudvikling i tæt samspil med praksis
 • Erfaring med projektudvikling med interne og eksterne partnere, herunder at bidrage til at sikre ekstern finansiering
 • Erfaring med og et stærkt engagement i forskningsformidling
 • Visionen om at skabe forskningsresultater i tæt kontakt med interessenter fra både professionsuddannelser og aftagermiljøer.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst.

Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018 , som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016

Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358


og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Er du interesseret?

Vil du vide mere om stillingen eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte Forsknings- og udviklingschef Gitte Sommer Harrits GISH@via.dk.

Ønsker du at søge stillingen vedhæft da følgende materialer til din ansøgning: 

 • CV indeholdende dokumentation for uddannelse og forskning samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring.
 • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR. 

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 18. februar 2019.

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 21 og 2. ansættelsessamtale i uge 22 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 eller efter aftale med kandidaten.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk 

Docent til VIA University College, Center for Ledelse, Organisation og Samfund VIA University College søger en docent med forskningserfaring inden for ledelses- og organisationsforskning. Docenten skal bidrage til centerets forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for især ledelsesområdet, og vedkommende skal være i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden og bringe viden i spil i praksis, grunduddannelser og efter- og videreuddannelser. Ledelse af professionelle, af organisationer og af tværprofessionelle processer udvikles i disse år, blandt andet som følge af nye behov, nye opgaver, og et øget politisk fokus, ikke mindst i den offentlige sektor. Det er Centerets ambition at bidrage til denne udvikling, bl.a. ved at bedrive forskning i og med praksis. Følgende emner vil bl.a. have høj prioritet i de kommende år: Faglig ledelse, herunder fx skoleledelse og ledelse af dagtilbud Tværprofessionel ledelse Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser Ledelses- og styrings-paradigmer Ledelse og organisation Vi søger derfor en fagligt højt kvalificeret forsker med erfaring inden for et eller flere af disse områder. Vi vægter erfaring med både teoretisk og empirisk forskning højt, ligesom erfaring med eller interesse for anvendelses- og praksisrettet forskning også er væsentligt. Erfaring med undervisning, herunder undervisning inden for efter- og videreuddannelse, er en fordel. Dine arbejdsopgaver Vi forventer, at du som docent er i stand til at: Styrke forskningsmiljøet på VIA indenfor ledelses- og organisationsforskning. Levere afgørende bidrag til udviklingen af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i VIA, samt levere undervisning på disse uddannelser. Udvikle VIAs samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte erhverv og professioner samt relevante forskningsmiljøer. Som docent i VIA vil du som en del af dine arbejdsopgaver skulle: Initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med andre forskningsaktive medarbejdere i VIA. Initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med relevante eksterne parter fra f.eks. region, kommuner og universiteter og bidrage til at rejse ekstern finansiering. Lede og kvalitetssikre forskningsprojekter og være ansvarlig for en projektportefølje og tilhørende leverancer. Sikre, at forskningsviden sættes i spil i forhold til uddannelse og profession og herved bidrage til udviklingen af uddannelsen. Medvirke til at udvikle stærke forskernetværk nationalt og internationalt. Undervise studerende. Dine kompetencer Vi forventer, at du har: Forskningskompetence på ph.d.-niveau og erfaring inden for praksisrelevant og anvendt forskning Dokumenteret anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om ledelse og organisationer Erfaring med forskningsledelse Erfaring med forskningsprojekter, der skaber samspil mellem forskning og praksisudvikling Erfaring med projektledelse af forsknings- og udviklingsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering Erfaring med deltagelse i relevante nationale og internationale netværk Engagement i at bidrage til forskningsbaseret praksisudvikling i tæt samspil med praksis Erfaring med projektudvikling med interne og eksterne partnere, herunder at bidrage til at sikre ekstern finansiering Erfaring med og et stærkt engagement i forskningsformidling Visionen om at skabe forskningsresultater i tæt kontakt med interessenter fra både professionsuddannelser og aftagermiljøer. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst. Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23 10 2018 , som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler. Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04 07 2016 Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 183358 og link til bekendtgørelse om lektorkvalificeringhttps: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 203627 Er du interesseret? Vil du vide mere om stillingen eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte Forsknings- og udviklingschef Gitte Sommer Harrits GISH@via.dk. Ønsker du at søge stillingen vedhæft da følgende materialer til din ansøgning: CV indeholdende dokumentation for uddannelse og forskning samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring. Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen. Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR. Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 18. februar 2019. Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 21 og 2. ansættelsessamtale i uge 22 2019. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 eller efter aftale med kandidaten. Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http: www.via.dk da om-via job personoplysninger VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på www.via.dk11Jobnet9376a4ea100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-02-18T00:00:000000http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?CustomerCode=VIA3&PortalID=12952&VacatureID=10185450EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3434323VIA Efter- og Videreuddannelse11Hedeager 28200Aarhus N87551967DKDanmark0
via@via.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset693234JobNet492995049299501000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9376a4eahttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=9376a4eahttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9376a4ea&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9376a4ea&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/8.jpgSom Docent hos VIA Efter- og Videreuddannelse bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12007901Dansk3Læse/ tale231003Docent9Undervisning og pædagogik360082263Helle Munkholmvia@via.dkDKDanmarkDKDanmark329957651EUX Business søger underviser i matematik BRobot Synes du, det er fedt at arbejde med teoretiske og praktiske problemstillinger inden for matematik? Kan du lide at analysere og konstruere matematiske løsninger? Og har du lyst til at undervise i din viden? EUX Business på Aarhus College søger en underviser til matematik på B-niveau. Er det dig? EUX Business på Aarhus Business College søger en, som kan undervise i matematik B som gymnasial supplering. Gymnasial supplering er et supplement til alle med en studentereksamen, HF eller HTX, som mangler matematik B for at blive optaget på en videregående uddannelse. Din profil Du har en kandidatuddannelse inden for et relevant område eller er som minimum i gang med en. Du er en dygtig formidler og har stærke kompetencer inden for matematik Du trives i et miljø med mange unge Du kan gennem en virkelighedsnær undervisning skabe rammerne for, at vores elever kan tilegne sig viden og kompetencer i faget matematik på B-niveau Du får Som en del af EUX Business på Aarhus Business College får du blandt andet mulighed for: At indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor samarbejde er en naturlig forudsætning for aktualitet i undervisningen Mulighed for at træne dine underviser- og fomidlingskompetencer med vægt på matematik, der er tilpasset elevernes ressourcer og udfordringer Mulighed for sammen med vores elever at videreudvikle et dynamisk studiemiljø, hvor engagement, idérigdom, humor og anerkendelse er i højsædet At få en arbejdsplads, hvor fleksibilitet og hjælpsomhed er hverdag for både medarbejdere og elever. Ansættelsesvilkår Ansættelsen er med start hurtigst muligt og med tilknytning til Campus Sønderhøj i Viby. Ansættelse og løn inkl. pension vil ske efter gældende overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset til marts og april 2019 og vil være 4 timer pr. dag. Dog med undtagelse af påskeferien. Desuden skal du påregne forberedelsestid og rettearbejde, hvilket du selvfølgelig også aflønnes for. Denne del kan du udføre når og hvor det passer dig. Der vil være mundtlig eksamen to dage sidst i maj. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos forstander Gitte Møller på gim@aabc.dk eller 2096 1117 Ansøgning Ansøgning sendes hurtigst muligt på mail til gim@aabc.dk. Alle interesserede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Synes du, det er fedt at arbejde med teoretiske og praktiske problemstillinger inden for matematik? Kan du lide at analysere og konstruere matematiske løsninger? Og har du lyst til at undervise i din viden? EUX Business på Aarhus College søger en underviser til matematik på B-niveau. Er det dig?

EUX Business på Aarhus Business College søger en, som kan undervise i matematik B som gymnasial supplering. Gymnasial supplering er et supplement til alle med en studentereksamen, HF eller HTX, som mangler matematik B for at blive optaget på en videregående uddannelse.

Din profil

 • Du har en kandidatuddannelse inden for et relevant område eller er som minimum i gang med en.
 • Du er en dygtig formidler og har stærke kompetencer inden for matematik
 • Du trives i et miljø med mange unge
 • Du kan gennem en virkelighedsnær undervisning skabe rammerne for, at vores elever kan tilegne sig viden og kompetencer i faget matematik på B-niveau

Du får

Som en del af EUX Business på Aarhus Business College får du blandt andet mulighed for:

 • At indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor samarbejde er en naturlig forudsætning for aktualitet i undervisningen
 • Mulighed for at træne dine underviser- og fomidlingskompetencer med vægt på matematik, der er tilpasset elevernes ressourcer og udfordringer
 • Mulighed for sammen med vores elever at videreudvikle et dynamisk studiemiljø, hvor engagement, idérigdom, humor og anerkendelse er i højsædet
 • At få en arbejdsplads, hvor fleksibilitet og hjælpsomhed er hverdag for både medarbejdere og elever.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen er med start hurtigst muligt og med tilknytning til Campus Sønderhøj i Viby. Ansættelse og løn inkl. pension vil ske efter gældende overenskomst.

Stillingen er tidsbegrænset til marts og april 2019 og vil være 4 timer pr. dag. Dog med undtagelse af påskeferien. Desuden skal du påregne forberedelsestid og rettearbejde, hvilket du selvfølgelig også aflønnes for. Denne del kan du udføre når og hvor det passer dig.

Der vil være mundtlig eksamen to dage sidst i maj.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos forstander Gitte Møller på gim@aabc.dk eller 2096 1117

Ansøgning

Ansøgning sendes hurtigst muligt på mail til gim@aabc.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Aarhus Business CollegeViby J2019-02-12T00:00:002019-02-22T00:00:00
329957643Lektor/adjunkt til vand og miljø - bygningsteknikRobot Ingeniør til undervisning og udvikling af specialiseringen Miljløteknik Urban Water , bygningsuddannelserne ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus UniversitetIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) søger en underviser (evt. deltid) med lyst til udvikling og med erfaring i spildevandssystemer og vandforsyning. Som underviser er du med til at form fremtidens ingeniører.Fra 1. til og med 3. semester opbygges en grundlæggende ingeniørfaglighed, hvorefter der fra 4. semester vælges et af specialerne bærende konstruktioner, energi og indeklima, geostatik, byggeproduktion, infrastruktur(trafik) eller miljøteknik (Urban Water).Vores nye underviser vil skulle varetage undervisningsopgaver i fagområdet på såvel de indledende semestre og på specialiseringen. Arbejdet vil bestå af undervisning, vejledning og udviklingsopgaver i samarbejde med erhvervslivet. Vi har fokus på pædagogisk og faglig udvikling med henblik på at fastholde og udvikle en praksisnær uddannelse.Specialisering i Miljø Urban Water uddanner de studerende til arbejde med håndtering af vand i byer, herunder planlægning og projektering af klimasikringsprojekter, dimensionering og renovering af kloaksystemer og af vandforsyningssystemer. De sidste to semester foregår undervisningen på engelsk.Din profil:uddannet diplom- eller civilingeniør evt. suppleret med en ph.d.-graderhvervserfaring inden for analyse, planlægning, projektering og udførelse af kloaksystemer til regn og spildevand, klimasikring og tilpasning, og vandforsyningsystemererfaring med modeller til analyse af rørsystemer, fx Mike Urban, samt GISmotiveret for at undervise og vejlede studerende, gerne undervisningserfaringinteresseret i at arbejde med generel kompetenceudvikling af de studerendelyst til at deltage aktivt i et dynamisk underviserteamvil deltage i udviklingsopgaver og vedligeholde netværk med myndigheder og erhvervsvirksomhederkan kommunikere på engelsk på et professionelt niveauVi tilbyder et spændende og dynamisk job med gode kollegaer og en bred kontaktflade til såvel studerende som virksomheder. Du vil fleksibelt kunne planlægge dit arbejde i samarbejde med kolleger og ledelse. Din arbejdsplads er i de nye og attraktive omgivelser i Navitas bygningen ved Århus havnefront. Er du ny underviser vil du sideløbende med, at du begynder at undervise, blive uddannet i anvendelsen af moderne pædagogiske og didaktiske værktøjer, som skal understøtte den optimale læringsproces for vore studerende.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til gruppeleder, ingeniør Lisbet Holst, tlf. 45 5194 7215, e-mail lho (lho@ase.au.dk)@ase.au.dk (lho@ase.au.dk). FormaliaAnsøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen (http: hr.modst.dk Service 20Menu Love 20regler 20og 20aftaler Circular 2012 021-12 20- 20Eksterne 20lektorer.aspx).Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.Ansøgningsfrist:15. marts 2019Ingeniør til undervisning og udvikling af specialiseringen ”Miljløteknik / Urban Water”, bygningsuddannelserne ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) søger en underviser (evt. deltid) med lyst til udvikling og med erfaring i spildevandssystemer og vandforsyning. Som underviser er du med til at form fremtidens ingeniører.

Fra 1. til og med 3. semester opbygges en grundlæggende ingeniørfaglighed, hvorefter der fra 4. semester vælges et af specialerne bærende konstruktioner, energi og indeklima, geostatik, byggeproduktion, infrastruktur(trafik) eller miljøteknik (Urban Water).

Vores nye underviser vil skulle varetage undervisningsopgaver i fagområdet på såvel de indledende semestre og på specialiseringen. Arbejdet vil bestå af undervisning, vejledning og udviklingsopgaver i samarbejde med erhvervslivet. Vi har fokus på pædagogisk og faglig udvikling med henblik på at fastholde og udvikle en praksisnær uddannelse.

Specialisering i Miljø / Urban Water uddanner de studerende til arbejde med håndtering af vand i byer, herunder planlægning og projektering af klimasikringsprojekter, dimensionering og renovering af kloaksystemer og af vandforsyningssystemer. De sidste to semester foregår undervisningen på engelsk.

Din profil:
 • uddannet diplom- eller civilingeniør evt. suppleret med en ph.d.-grad
 • erhvervserfaring inden for analyse, planlægning, projektering og udførelse af kloaksystemer til regn og spildevand, klimasikring og – tilpasning, og vandforsyningsystemer
 • erfaring med modeller til analyse af rørsystemer, fx Mike Urban, samt GIS
 • motiveret for at undervise og vejlede studerende, gerne undervisningserfaring
 • interesseret i at arbejde med generel kompetenceudvikling af de studerende
 • lyst til at deltage aktivt i et dynamisk underviserteam
 • vil deltage i udviklingsopgaver og vedligeholde netværk med myndigheder og erhvervsvirksomheder
 • kan kommunikere på engelsk på et professionelt niveau

Vi tilbyder et spændende og dynamisk job med gode kollegaer og en bred kontaktflade til såvel studerende som virksomheder. Du vil fleksibelt kunne planlægge dit arbejde i samarbejde med kolleger og ledelse. Din arbejdsplads er i de nye og attraktive omgivelser i Navitas bygningen ved Århus havnefront. Er du ny underviser vil du sideløbende med, at du begynder at undervise, blive uddannet i anvendelsen af moderne pædagogiske og didaktiske værktøjer, som skal understøtte den optimale læringsproces for vore studerende.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til gruppeleder, ingeniør Lisbet Holst, tlf. +45 5194 7215, e-mail lho (lho@ase.au.dk)@ase.au.dk (lho@ase.au.dk).

Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen (http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2012/021-12%20-%20Eksterne%20lektorer.aspx).

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist:
15. marts 2019

 

Aarhus UniversitetAarhus C2019-02-08T00:00:002019-03-15T00:00:00
329956521Århus Produktionsskole søger engageret faglærer til køkkenværkstedetRobot SkolenÅrhus Produktionsskole tilbyder unge 15 -25 årige en anderledes vej til uddannelse eller job. Vi giver de unge et længere tilløb og en praktisk måde at lære på i værksteder. Vi har otte forskellige værksteder. Skolen har ca. 200 elever ad gangen, og der går ca. 400 elever gennem skolen årligt. Vi er 40 ansatte med en bred vifte af fagligheder, hvilket giver en dynamisk og interessant arbejdsplads. BeskrivelseVi søger en faglærer med kokkefaglig baggrund til vores køkkenværksted med tiltrædelse d. 1. april 2019 eller tidligere. Værkstedet laver i øjeblikket mad til ca. 115 personer dagligt, men pr. 1. august 2019, hvor Århus Produktionsskole bliver en del af FGU Aarhus, forventer vi at bespise ca. 400 dagligt. Køkkenværkstedet vil med denne ansættelse være normeret til 24 elever og retter sig primært mod erhvervsuddannelser indenfor mad og gastronomi og SOSU. I køkkenværkstedet er i forvejen ansat to faglærer, hvoraf den ene er på deltid. Køkkenværkstedet er et undervisningssted, hvor elever lærer gennem praksis og i et arbejdsfælleskab. Dagligdagen skal bære præg af arbejdsplads og produktion, samtidig med at eleverne over tid kommer rundt om det køkkenfaglige i teori og praksis som f.eks. det varme, bagning, anretning, syltning, rengøring, menuplanlægning, egenkontrol osv. Erfaring med storproduktion og undervisning vil være en fordel samt evne til at skabe rammer og struktur på værkstedet. På værkstedet har vi produktionsskolebaserede lærlinge du skal derfor have en faglig baggrund, der betyder, at du kan kvalificere en cater- eller kokkelærling frem mod de prøver, der bliver stillet gennem lærlingeforløbet. Vi forventer, at du vil bidrage aktivt til udvikling af værkstedets faglighed og produktionsmuligheder i samarbejde med de nuværende faglærere. Vi har desuden blik for bæredygtighed og økologi, så det må du også gerne have. Ud over de køkkenfaglige opgaver ligger der en stor opgave i at vejlede de unge fagligt, socialt og personligt. Du skal derfor kunne opbygge nære og vedkommende relationer til de unge, være anerkendende og tydelig i din kommunikation og være engageret i deres muligheder videre i uddannelse og job. Værkstedet har 50 tosprogede elever, så forståelse for den kulturelle kontekst er væsentlig. Vi dokumenterer løbende vejledningsarbejdet, så du skal kunne betjene en PC og kontinuerligt skrive i elevernes forløbsplan. Vejledningsarbejdet sker i samarbejde med den vejleder, som er tilknyttet værkstedet. På Århus Produktionsskole er vi organiseret i teams du vil derfor indgå i teamsamarbejdet og i øvrigt deltage aktivt og engageret i en udviklingsorienteret skole. Vi tilbyder en arbejdsplads med plads til forskellighed og med en uformel omgangstone og med kort vej til ledelsen. Vi er engagerede i målgruppen og har et godt arbejdsfællesskab. Der vil blive mulighed for faglig udvikling i forbindelse med overgang til FGU Aarhus. Løn og ansættelsesvilkårStillingen er på fuld tid med ansættelse fra 1. april 2019 eller tidligere. Løn, ansættelsesforhold og pension i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og LC Uddannelsesforbundet skalatrin 29 - 39 Du vil pr. 1. august 2019 blive virksomhedsoverdraget fra Århus Produktionsskole til FGU Aarhus. Vil du vide mere ...om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte forstander Marianne Borum Thorhauge på tlf. 4190 3669. Desuden henviser vi til skolens hjemmeside www.aaps.dk og facebookside. AnsøgningsfristSend din ansøgning hurtigst muligt, dog senest tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 12.00. Ansøgning sendes i PDF til stillingsannonce@aaps.dk Samtaler finder sted torsdag d. 21. februar 2019 på Århus Produktionsskole, Olof Palmes All 39, 8200 Aarhus N. Ansættelse snarest muligt, dog senest d. 1. april 2019. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Skolen
Århus Produktionsskole tilbyder unge 15 -25 årige en anderledes vej til uddannelse eller job. Vi giver de unge et længere tilløb og en praktisk måde at lære på i værksteder. Vi har otte forskellige værksteder. Skolen har ca. 200 elever ad gangen, og der går ca. 400 elever gennem skolen årligt. Vi er 40 ansatte med en bred vifte af fagligheder, hvilket giver en dynamisk og interessant arbejdsplads.

Beskrivelse
Vi søger en faglærer med kokkefaglig baggrund til vores køkkenværksted med tiltrædelse d. 1. april 2019 eller tidligere. Værkstedet laver i øjeblikket mad til ca. 115 personer dagligt, men pr. 1. august 2019, hvor Århus Produktionsskole bliver en del af FGU Aarhus, forventer vi at bespise ca. 400 dagligt. Køkkenværkstedet vil med denne ansættelse være normeret til 24 elever og retter sig primært mod erhvervsuddannelser indenfor mad og gastronomi og SOSU. I køkkenværkstedet er i forvejen ansat to faglærer, hvoraf den ene er på deltid.

Køkkenværkstedet er et undervisningssted, hvor elever lærer gennem praksis og i et arbejdsfælleskab. Dagligdagen skal bære præg af arbejdsplads og produktion, samtidig med at eleverne over tid kommer rundt om det køkkenfaglige i teori og praksis som f.eks. det varme, bagning, anretning, syltning, rengøring, menuplanlægning, egenkontrol osv. Erfaring med storproduktion og undervisning vil være en fordel samt evne til at skabe rammer og struktur på værkstedet.

På værkstedet har vi produktionsskolebaserede lærlinge; du skal derfor have en faglig baggrund, der betyder, at du kan kvalificere en cater- eller kokkelærling frem mod de prøver, der bliver stillet gennem lærlingeforløbet.

Vi forventer, at du vil bidrage aktivt til udvikling af værkstedets faglighed og produktionsmuligheder i samarbejde med de nuværende faglærere. Vi har desuden blik for bæredygtighed og økologi, så det må du også gerne have.

Ud over de køkkenfaglige opgaver ligger der en stor opgave i at vejlede de unge fagligt, socialt og personligt. Du skal derfor kunne opbygge nære og vedkommende relationer til de unge, være anerkendende og tydelig i din kommunikation og være engageret i deres muligheder videre i uddannelse og job. Værkstedet har 50% tosprogede elever, så forståelse  for den kulturelle kontekst er væsentlig.

Vi dokumenterer løbende vejledningsarbejdet, så du skal kunne betjene en PC og kontinuerligt skrive i elevernes forløbsplan. Vejledningsarbejdet sker i samarbejde med den vejleder, som er tilknyttet værkstedet.

På Århus Produktionsskole er vi organiseret i teams; du vil derfor indgå i teamsamarbejdet og i øvrigt deltage aktivt og engageret i en udviklingsorienteret skole.

Vi tilbyder en arbejdsplads med plads til forskellighed og med en uformel omgangstone og med kort vej til ledelsen. Vi er engagerede i målgruppen og har et godt arbejdsfællesskab. Der vil blive mulighed for faglig udvikling i forbindelse med overgang til FGU Aarhus.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid med ansættelse fra 1. april 2019 eller tidligere.

Løn, ansættelsesforhold og pension i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og LC/Uddannelsesforbundet skalatrin 29 - 39

Du vil pr. 1. august 2019 blive virksomhedsoverdraget fra Århus Produktionsskole til FGU Aarhus.

Vil du vide mere ...
om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte forstander Marianne Borum Thorhauge på tlf. 4190 3669. Desuden henviser vi til skolens hjemmeside www.aaps.dk og facebookside.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning hurtigst muligt, dog senest tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 12.00. Ansøgning sendes i PDF til stillingsannonce@aaps.dk

Samtaler finder sted torsdag d. 21. februar 2019 på Århus Produktionsskole, Olof Palmes Allé 39, 8200 Aarhus N.

Ansættelse snarest muligt, dog senest d. 1. april 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Århus ProduktionsskoleAarhus N2019-02-07T00:00:002019-02-19T00:00:00
329951450Adjunkt/lektor med undervisnings- og projekterfaring til det sociale områdeRobot Social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet i VIA Efter og videreuddannelse søger adjunkt lektor med undervisnings- og projekterfaring. Vi ønsker at styrke det sociale område og har brug for en kollega til at undervise og planlægge på vores uddannelser, samt til at skrive og deltage i projekter udbudt af fx Socialstyrelsen. Ønsker du en udfordrende og udviklende hverdag i samspil med dygtige kolleger, engagerede studerende og øvrige kunder, er du personen vi søger. Din faglige baggrund er socialrådgiver med akademisk overbygning og med indgående kendskab til det sociale område, særlig udsatte børn, unge og familier. Du bliver ansat på Campus Aarhus Nord, Hedeager 2, 8200 Aarhus N men med aktiviteter i Region Midt- og Nordjylland. Dine opgaver er: undervisning på diplommoduler og kurser uddannelsesplanlægning og koordinering af moduler og kurser udarbejdelse af projektansøgninger og projektledelse procesdesigne, tilrettelægge og facilitere kompetenceudviklingsforløb sammen med kunder og hvis adjunktstilling, da også undervisning på grunduddannelser, samt forskning og udvikling Dine kompetencer: Du har vilje til at skabe resultater, er ambitiøs, engageret og samarbejdsorienteret. Du kan bevare overblikket med mange forskelligartede opgaver, ligesom du kan balancere mellem undervisning, udvikling, koordinering og administration. Du trives med frihed og ansvar for egne indsatser og resultater. Du er udadvendt og har et højt energiniveau og stort fagligt netværk i kommunerne. Ligeledes besidder du personligt mod til at udfordre dig selv - og os andre. Du er i besiddelse af en solid socialfaglig baggrund. Ud over en socialrådgiveruddannelse, har du en relevant videreuddannelse på kandidat-, master eller Ph.d. niveau. Du har stærke socialfaglige kompetencer og viden om praksis, som du kan anvende som både underviser og konsulent. Endvidere er du god til at skabe kontakt med praksisfeltet, og sammen med dem tænke og udvikle aktiviteter, som skaber værdi for borgerne. Vi tilbyder: En fuldtidsstilling på gennemsnitlig 37 timer med spændende og udfordrende opgaver. Herunder: varierede opgaver som placerer dig i et spændingsfelt mellem teori og praksis et stærkt fagligt miljø inden for de sociale uddannelser og videreuddannelser stor indflydelse på den interne koordination af aktiviteter, der sker i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere og ledelsen en uhøjtidelig omgangsform opgaver der fordrer en høj grad af ansvarlighed og selvstændighed og mulighed for at blive en del af et alsidigt og inspirerende kollegialt fællesskab Løn- og ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inklusiv pensionsbidrag. Det forventes, at du har kørekort og bil til rådighed. Stillingen er til besættelse pr. 01.05.2019. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. nr. 1227 af 23. oktober 2018. Stillingsstruktur: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 183358 Lektorkvalificering: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 203627 ER DU INTERESSERET? Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Lykke Kolby Stengaard tlf. 8755 1834 eller lektor Birgit Koldsø tlf. 8755 1969. Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest den 4. marts 2019 Der afholdes ansættelsessamtaler: 1. runde samtaler afholdes den 7. marts 2019. 2. runde samtaler afholdes den 11. marts 2019. Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http: www.via.dk da om-via job personoplysninger VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet i VIA Efter– og videreuddannelse søger adjunkt/lektor med undervisnings- og projekterfaring. Vi ønsker at styrke det sociale område og har brug for en kollega til at undervise og planlægge på vores uddannelser, samt til at skrive og deltage i projekter udbudt af fx Socialstyrelsen.

Ønsker du en udfordrende og udviklende hverdag i samspil med dygtige kolleger, engagerede studerende og øvrige kunder, er du personen vi søger. Din faglige baggrund er socialrådgiver med akademisk overbygning og med indgående kendskab til det sociale område, særlig udsatte børn, unge og familier.

Du bliver ansat på Campus Aarhus Nord, Hedeager 2, 8200 Aarhus N men med aktiviteter i Region Midt- og Nordjylland.

Dine opgaver er:

 • undervisning på diplommoduler og kurser
 • uddannelsesplanlægning og koordinering af moduler og kurser
 • udarbejdelse af projektansøgninger og projektledelse
 • procesdesigne, tilrettelægge og facilitere kompetenceudviklingsforløb sammen med kunder og
 • hvis adjunktstilling, da også undervisning på grunduddannelser, samt forskning og udvikling

Dine kompetencer:

Du har vilje til at skabe resultater, er ambitiøs, engageret og samarbejdsorienteret. Du kan bevare overblikket med mange forskelligartede opgaver, ligesom du kan balancere mellem undervisning, udvikling, koordinering og administration. Du trives med frihed og ansvar for egne indsatser og resultater. Du er udadvendt og har et højt energiniveau og stort fagligt netværk i kommunerne. Ligeledes besidder du personligt mod til at udfordre dig selv - og os andre.

Du er i besiddelse af en solid socialfaglig baggrund. Ud over en socialrådgiveruddannelse, har du en relevant videreuddannelse på kandidat-, master eller Ph.d. niveau. Du har stærke socialfaglige kompetencer og viden om praksis, som du kan anvende som både underviser og konsulent. Endvidere er du god til at skabe kontakt med praksisfeltet, og sammen med dem tænke og udvikle aktiviteter, som skaber værdi for borgerne.

Vi tilbyder:

En fuldtidsstilling på gennemsnitlig 37 timer med spændende og udfordrende opgaver.

Herunder:

 • varierede opgaver som placerer dig i et spændingsfelt mellem teori og praksis
 • et stærkt fagligt miljø inden for de sociale uddannelser og videreuddannelser 
 • stor indflydelse på den interne koordination af aktiviteter, der sker i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere og ledelsen
 • en uhøjtidelig omgangsform
 • opgaver der fordrer en høj grad af ansvarlighed og selvstændighed og
 • mulighed for at blive en del af et alsidigt og inspirerende kollegialt fællesskab

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inklusiv pensionsbidrag.

Det forventes, at du har kørekort og bil til rådighed.

Stillingen er til besættelse pr. 01.05.2019.

Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer ugentligt.

Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. nr. 1227 af 23. oktober 2018.

Stillingsstruktur:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

Lektorkvalificering:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

ER DU INTERESSERET?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Lykke Kolby Stengaard tlf. 8755 1834 eller lektor Birgit Koldsø tlf. 8755 1969.

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Vi skal have din ansøgning senest den 4. marts 2019

Der afholdes ansættelsessamtaler:

1. runde samtaler afholdes den 7. marts 2019.

2. runde samtaler afholdes den 11. marts 2019.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

VIA EVU Social og SundhedsområdetAarhus N2019-01-30T00:00:002019-03-04T00:00:00
329947973Iyengar yoga / Patantjali yoga lærer søgesRobot Iyengar yoga Patantjali yoga lærer til alle niveauer søges til FOF i Aarhus. Det kan være holdundervisning formiddag, eftermiddag og aften. Vi planlægger kurser for en sæson af gangen og er ved at planlægge sæsonen for efterår 2019. Der vil være mulighed for at undervise i et eller flere hold. Ansøgningerne behandles løbende. Som underviser hos FOF ligger vi vægt på at du har undervisningserfaring og er uddannet inden for dit fag. Er du nyuddannet hører vi også gerne fra dig. Du ansættes på timelønsbasis og aflønning er jvt. folkeoplysningsloven. Spørgsmål kan besvares af Lone Husted Kristensen eller Helle Kristensen

Iyengar yoga / Patantjali yoga lærer til alle niveauer søges til FOF i Aarhus.

Det kan være holdundervisning formiddag, eftermiddag og aften. Vi planlægger kurser for en sæson af gangen og er ved at planlægge sæsonen for efterår 2019. Der vil være mulighed for at undervise i et eller flere hold. Ansøgningerne behandles løbende. 

Som underviser hos FOF ligger vi vægt på at du har undervisningserfaring og er uddannet inden for dit fag. Er du nyuddannet hører vi også gerne fra dig.

Du ansættes på timelønsbasis og aflønning er jvt. folkeoplysningsloven. 

Spørgsmål kan besvares af Lone Husted Kristensen eller Helle Kristensen

FOF AarhusAarhus C2019-01-24T00:00:002019-03-21T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

EUX Business søger underviser i matematik B

Aarhus Business College

Viby J
Synes du, det er fedt at arbejde med teoretiske og praktiske problemstillinger inden for matematik? Kan du lide at analysere og konstruere matematiske løsninger? Og har du lyst til at undervise i din viden? EUX Business på Aarhus College søger en un...
Indrykket:12. februar 2019
Udløbsdato:22. februar 2019

Lektor/adjunkt til vand og miljø - bygningsteknik

Aarhus Universitet

Aarhus C
Ingeniør til undervisning og udvikling af specialiseringen Miljløteknik Urban Water , bygningsuddannelserne ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus UniversitetIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) søger en underviser (evt. deltid) med lyst til udvikling ...
Indrykket:8. februar 2019
Udløbsdato:15. marts 2019

Århus Produktionsskole søger engageret faglærer til køkkenværkstedet

Århus Produktionsskole

Aarhus N
SkolenÅrhus Produktionsskole tilbyder unge 15 -25 årige en anderledes vej til uddannelse eller job. Vi giver de unge et længere tilløb og en praktisk måde at lære på i værksteder. Vi har otte forskellige værksteder. Skolen har ca. 200 elever ad gang...
Indrykket:7. februar 2019
Udløbsdato:19. februar 2019

Adjunkt/lektor med undervisnings- og projekterfaring til det sociale område

VIA EVU Social og Sundhedsområdet

Aarhus N
Social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet i VIA Efter og videreuddannelse søger adjunkt lektor med undervisnings- og projekterfaring. Vi ønsker at styrke det sociale område og har brug for en kollega til at undervise og planlægge på vores uddannel...
Indrykket:30. januar 2019
Udløbsdato:4. marts 2019

Iyengar yoga / Patantjali yoga lærer søges

FOF Aarhus

Aarhus C
Iyengar yoga Patantjali yoga lærer til alle niveauer søges til FOF i Aarhus. Det kan være holdundervisning formiddag, eftermiddag og aften. Vi planlægger kurser for en sæson af gangen og er ved at planlægge sæsonen for efterår 2019. Der vil være mul...
Indrykket:24. januar 2019
Udløbsdato:21. marts 2019