Domorganist ved Roskilde Domsogn

Roskilde er en spændende universitetsby i fortsat udvikling og udbygning. Byen har på trods af dens tætte placering til København en tydelig selvstændig profil som kulturel iværksætter by med stærkt fokus på musiklivet med institutioner som f.eks. Roskilde Festival, det regionale sangkraftcenter ”Roskilde Synger”, Roskilde Domkirkes korskole, spillestedet Gimle, Schubertiaden, Kirkemusikhøjskolen og Roskilde Domkirkes egne koncerter. Byen er præget af en rodfæstet frivillighedskultur, hvor man finder sans for og vilje til at tænke nyt, på et kreativt grundlag – kirkens frivillige og Roskilde Domsogns menighedspleje er en aktiv partner i byens netværk på dette område.

Til den ledige stilling som domorganist søger menighedsrådet en organist, der kan fastholde eget høje faglige niveau, har empati og sans for at samarbejde og interesse i at udvikle et kirkeligt musikliv i det 21. århundrede. Menighedsrådet forventer kvalifikationer på højeste internationale niveau vedrørende koncertspil og liturgisk spil. Tillige efterspørges kompetencer inden for kor- og orkesterledelse (herunder oratoriefremførelser), instrumentkendskab, koncertadministration, ledelsesansvar for Domkirkens musikpersonale og kommunikation i bred forstand. Menighedsrådet vil være lydhør overfor evt. (efter)uddannelse inden for de relativt mange områder, der kræves kendskab til i stillingen.

Gudstjenesteforpligtelserne rummer højmesser, andagter, aftensange, temagudstjenester, ordinationer, kirkelige handlinger, tjenester for Roskilde Stift, tjenester i samarbejde med lokale foreninger, organisationer samt institutioner, og endelig er Roskilde Domkirke Kongehusets begravelseskirke. Der er en god relation imellem lokalbefolkningen og Roskilde Domkirke – og en stor stolthed over den 800 år gamle kirke, der i 1995 blev indskrevet på Unescos verdensarvsliste.

Koncertlivet i domsognets kirker er omfattende og velbesøgt. Tilrettelægning heraf påhviler domorganisten i samarbejde med kirkens administration og menighedsråd. Den musikalske profil tager afsæt i den klassiske tradition med en åbenhed for andre musikalske udtryk, og i gudstjenestetilrettelægningen vægtes den liturgiske relevans.

Ved Domkirken er tillige to organistassistentstillinger (100% og 60%). Domkoret består af 12 kirkekorsangere. Roskilde Domkirkes korskole består af spire-, junior- og pigekor samt drenge og ”herre”kor med drengekorleder (60%), korleder for spirekoret ansat gennem ”Roskilde Synger” og med pigekorleder (90%).

Domsognets (Domkirke og kirkegårde) medarbejdere (ca. 60) har et godt, kollegialt samarbejde. Domkirken har en præstegruppe på 5, hvoraf Domprovstens halve stilling regnes til provstiopgaver – samarbejdet med præstegruppen er godt og fint integreret i hele Domkirkens organisation.

Tjenestesteder:

Domkirken, Gammel Vor Frue kirke, Østre Kirkegårdskapel og plejehjem tilknyttet domsognet.

Domkirkens instrumenter:

Hovedorglet (1554, 1654, 1690, restaureret/rekonstrueret af Marcussen & Søn 1988-1991) 33 stemmer
Kororgel: Marcussen & Søn (2000), 15 stemmer
Korpositiv på galleriet: Marcussen & Søn (2000) 4 stemmer
Korpositiv i Andreas Kapel: Marcussen & Søn (2008) 4 stemmer
Øveorgel i Skriftestuen: Marcusen & Søn (2000) 7 stemmer
Orgel i Gl. Vor Frue Kirke: Carsten Lund (1992) 17 stemmer
Et sæt dresdener-pauker
I Konventhuset et Steinway B-flygel

-

Se i øvrigt hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk vedrørende nærmere oplysninger.

-

Ønskes yderligere information, kan henvendelse ske til:

Formand for menighedsrådet, Anne Rosendal, kan kontaktes via kordegnekontoret på tlf. 46351624.

Stillingen som domorganist ved Roskilde Domkirke slås op som en tjenestemandsstilling, jf. § 1, stk. 1, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9815 af 28. oktober 2014 om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

Tjenestemandsstillingen, der er en fuldtidsstilling, er klassificeret i LR 36 (skalatrin 49), og til stillingen er der knyttet 2 pensionsgivende tillæg:

Rådighedstillæg (ukvoteret) på 29.200 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) og

Domkirketillæg på 19.300 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Ansøgere skal have bestået højeste organisteksamen og Kirkemusikalsk Diplomeksamen, jf. § 9, i cirkulæret om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, ved et dansk musikkonservatorium eller have tilsvarende uddannelse i udlandet.

Ansøgning

Ansøgninger fremsendes elektronisk til 7156fortrolig@sogn.dk , og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 29. maj 2019 kl. 12.

Der kan forventes prøvespil og samtaler i uge 34 og 38 2019. I samtaleforløbet inddrages faglige konsulenter og ledelseskonsulent - og ledelses/personlighedstest foretages. Tilbagemelding om samtale gives i slutningen af juni.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330015670Phoenix-0e2c322112019-05-02T00:00:00Domorganist ved Roskilde Domsogn

Roskilde er en spændende universitetsby i fortsat udvikling og udbygning. Byen har på trods af dens tætte placering til København en tydelig selvstændig profil som kulturel iværksætter by med stærkt fokus på musiklivet med institutioner som f.eks. Roskilde Festival, det regionale sangkraftcenter ”Roskilde Synger”, Roskilde Domkirkes korskole, spillestedet Gimle, Schubertiaden, Kirkemusikhøjskolen og Roskilde Domkirkes egne koncerter. Byen er præget af en rodfæstet frivillighedskultur, hvor man finder sans for og vilje til at tænke nyt, på et kreativt grundlag – kirkens frivillige og Roskilde Domsogns menighedspleje er en aktiv partner i byens netværk på dette område.

Til den ledige stilling som domorganist søger menighedsrådet en organist, der kan fastholde eget høje faglige niveau, har empati og sans for at samarbejde og interesse i at udvikle et kirkeligt musikliv i det 21. århundrede. Menighedsrådet forventer kvalifikationer på højeste internationale niveau vedrørende koncertspil og liturgisk spil. Tillige efterspørges kompetencer inden for kor- og orkesterledelse (herunder oratoriefremførelser), instrumentkendskab, koncertadministration, ledelsesansvar for Domkirkens musikpersonale og kommunikation i bred forstand. Menighedsrådet vil være lydhør overfor evt. (efter)uddannelse inden for de relativt mange områder, der kræves kendskab til i stillingen.

Gudstjenesteforpligtelserne rummer højmesser, andagter, aftensange, temagudstjenester, ordinationer, kirkelige handlinger, tjenester for Roskilde Stift, tjenester i samarbejde med lokale foreninger, organisationer samt institutioner, og endelig er Roskilde Domkirke Kongehusets begravelseskirke. Der er en god relation imellem lokalbefolkningen og Roskilde Domkirke – og en stor stolthed over den 800 år gamle kirke, der i 1995 blev indskrevet på Unescos verdensarvsliste.

Koncertlivet i domsognets kirker er omfattende og velbesøgt. Tilrettelægning heraf påhviler domorganisten i samarbejde med kirkens administration og menighedsråd. Den musikalske profil tager afsæt i den klassiske tradition med en åbenhed for andre musikalske udtryk, og i gudstjenestetilrettelægningen vægtes den liturgiske relevans.

Ved Domkirken er tillige to organistassistentstillinger (100% og 60%). Domkoret består af 12 kirkekorsangere. Roskilde Domkirkes korskole består af spire-, junior- og pigekor samt drenge og ”herre”kor med drengekorleder (60%), korleder for spirekoret ansat gennem ”Roskilde Synger” og med pigekorleder (90%).

Domsognets (Domkirke og kirkegårde) medarbejdere (ca. 60) har et godt, kollegialt samarbejde. Domkirken har en præstegruppe på 5, hvoraf Domprovstens halve stilling regnes til provstiopgaver – samarbejdet med præstegruppen er godt og fint integreret i hele Domkirkens organisation.

Tjenestesteder:

Domkirken, Gammel Vor Frue kirke, Østre Kirkegårdskapel og plejehjem tilknyttet domsognet.

Domkirkens instrumenter:

Hovedorglet (1554, 1654, 1690, restaureret/rekonstrueret af Marcussen & Søn 1988-1991) 33 stemmer
Kororgel: Marcussen & Søn (2000), 15 stemmer
Korpositiv på galleriet: Marcussen & Søn (2000) 4 stemmer
Korpositiv i Andreas Kapel: Marcussen & Søn (2008) 4 stemmer
Øveorgel i Skriftestuen: Marcusen & Søn (2000) 7 stemmer
Orgel i Gl. Vor Frue Kirke: Carsten Lund (1992) 17 stemmer
Et sæt dresdener-pauker
I Konventhuset et Steinway B-flygel

-

Se i øvrigt hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk vedrørende nærmere oplysninger.

-

Ønskes yderligere information, kan henvendelse ske til:

Formand for menighedsrådet, Anne Rosendal, kan kontaktes via kordegnekontoret på tlf. 46351624.

Stillingen som domorganist ved Roskilde Domkirke slås op som en tjenestemandsstilling, jf. § 1, stk. 1, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9815 af 28. oktober 2014 om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

Tjenestemandsstillingen, der er en fuldtidsstilling, er klassificeret i LR 36 (skalatrin 49), og til stillingen er der knyttet 2 pensionsgivende tillæg:

Rådighedstillæg (ukvoteret) på 29.200 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) og

Domkirketillæg på 19.300 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Ansøgere skal have bestået højeste organisteksamen og Kirkemusikalsk Diplomeksamen, jf. § 9, i cirkulæret om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, ved et dansk musikkonservatorium eller have tilsvarende uddannelse i udlandet.

Ansøgning

Ansøgninger fremsendes elektronisk til 7156fortrolig@sogn.dk , og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 29. maj 2019 kl. 12.

Der kan forventes prøvespil og samtaler i uge 34 og 38 2019. I samtaleforløbet inddrages faglige konsulenter og ledelseskonsulent - og ledelses/personlighedstest foretages. Tilbagemelding om samtale gives i slutningen af juni.

Roskilde er en spændende universitetsby i fortsat udvikling og udbygning. Byen har på trods af dens tætte placering til København en tydelig selvstændig profil som kulturel iværksætter by med stærkt fokus på musiklivet med institutioner som f.eks. Roskilde Festival, det regionale sangkraftcenter Roskilde Synger , Roskilde Domkirkes korskole, spillestedet Gimle, Schubertiaden, Kirkemusikhøjskolen og Roskilde Domkirkes egne koncerter. Byen er præget af en rodfæstet frivillighedskultur, hvor man finder sans for og vilje til at tænke nyt, på et kreativt grundlag kirkens frivillige og Roskilde Domsogns menighedspleje er en aktiv partner i byens netværk på dette område. Til den ledige stilling som domorganist søger menighedsrådet en organist, der kan fastholde eget høje faglige niveau, har empati og sans for at samarbejde og interesse i at udvikle et kirkeligt musikliv i det 21. århundrede. Menighedsrådet forventer kvalifikationer på højeste internationale niveau vedrørende koncertspil og liturgisk spil. Tillige efterspørges kompetencer inden for kor- og orkesterledelse (herunder oratoriefremførelser), instrumentkendskab, koncertadministration, ledelsesansvar for Domkirkens musikpersonale og kommunikation i bred forstand. Menighedsrådet vil være lydhør overfor evt. (efter)uddannelse inden for de relativt mange områder, der kræves kendskab til i stillingen. Gudstjenesteforpligtelserne rummer højmesser, andagter, aftensange, temagudstjenester, ordinationer, kirkelige handlinger, tjenester for Roskilde Stift, tjenester i samarbejde med lokale foreninger, organisationer samt institutioner, og endelig er Roskilde Domkirke Kongehusets begravelseskirke. Der er en god relation imellem lokalbefolkningen og Roskilde Domkirke og en stor stolthed over den 800 år gamle kirke, der i 1995 blev indskrevet på Unescos verdensarvsliste. Koncertlivet i domsognets kirker er omfattende og velbesøgt. Tilrettelægning heraf påhviler domorganisten i samarbejde med kirkens administration og menighedsråd. Den musikalske profil tager afsæt i den klassiske tradition med en åbenhed for andre musikalske udtryk, og i gudstjenestetilrettelægningen vægtes den liturgiske relevans. Ved Domkirken er tillige to organistassistentstillinger (100 og 60 ). Domkoret består af 12 kirkekorsangere. Roskilde Domkirkes korskole består af spire-, junior- og pigekor samt drenge og herre kor med drengekorleder (60 ), korleder for spirekoret ansat gennem Roskilde Synger og med pigekorleder (90 ). Domsognets (Domkirke og kirkegårde) medarbejdere (ca. 60) har et godt, kollegialt samarbejde. Domkirken har en præstegruppe på 5, hvoraf Domprovstens halve stilling regnes til provstiopgaver samarbejdet med præstegruppen er godt og fint integreret i hele Domkirkens organisation. Tjenestesteder: Domkirken, Gammel Vor Frue kirke, Østre Kirkegårdskapel og plejehjem tilknyttet domsognet. Domkirkens instrumenter: Hovedorglet (1554, 1654, 1690, restaureret rekonstrueret af Marcussen Søn 1988-1991) 33 stemmer Kororgel: Marcussen Søn (2000), 15 stemmer Korpositiv på galleriet: Marcussen Søn (2000) 4 stemmer Korpositiv i Andreas Kapel: Marcussen Søn (2008) 4 stemmer Øveorgel i Skriftestuen: Marcusen Søn (2000) 7 stemmer Orgel i Gl. Vor Frue Kirke: Carsten Lund (1992) 17 stemmer Et sæt dresdener-pauker I Konventhuset et Steinway B-flygel - Se i øvrigt hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk vedrørende nærmere oplysninger. - Ønskes yderligere information, kan henvendelse ske til: Formand for menighedsrådet, Anne Rosendal, kan kontaktes via kordegnekontoret på tlf. 46351624. Stillingen som domorganist ved Roskilde Domkirke slås op som en tjenestemandsstilling, jf. § 1, stk. 1, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9815 af 28. oktober 2014 om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. Tjenestemandsstillingen, der er en fuldtidsstilling, er klassificeret i LR 36 (skalatrin 49), og til stillingen er der knyttet 2 pensionsgivende tillæg: Rådighedstillæg (ukvoteret) på 29.200 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) og Domkirketillæg på 19.300 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Ansøgere skal have bestået højeste organisteksamen og Kirkemusikalsk Diplomeksamen, jf. § 9, i cirkulæret om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, ved et dansk musikkonservatorium eller have tilsvarende uddannelse i udlandet. Ansøgning Ansøgninger fremsendes elektronisk til 7156fortrolig@sogn.dk , og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 29. maj 2019 kl. 12. Der kan forventes prøvespil og samtaler i uge 34 og 38 2019. I samtaleforløbet inddrages faglige konsulenter og ledelseskonsulent - og ledelses personlighedstest foretages. Tilbagemelding om samtale gives i slutningen af juni.11jobnet0e2c3221100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-29T00:00:0000010EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde3518626Roskilde Domsogns Administration11Domkirkestræde 104000RoskildeDKDanmark0
7156fortrolig@sogn.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent753008JobNet4982032498203210002-05-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0e2c3221https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=0e2c3221https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0e2c3221&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0e2c3221&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Kunst_kultur_sport/3.jpgBrænder du for at blive Domorganist?12008971Dansk3Læse/ tale245305Domorganist17Kunst, kultur og sport361659679Tina Birk Klein7156fortrolig@sogn.dkDKDanmarkDKDanmark330019274Organist ved Sankt Jørgensbjerg Kirke, Roskilde DomprovstiRobot Vi søger en organist på 30 timer pr. uge til tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet.Vi ønsker en engageret, fleksibel og imødekommende organist, som er hjemme i både det klassiske og det rytmiske, og som vil indgå i og bidrage til et nært og tillidsfuldt samarbejde med kirkens anden fuldtidsansatte organist samt med kirkens fire præster, to kirketjenere, kordegn daglig leder samt frivillige og menighedsråd. Vi lægger vægt på, at vi er sammen om at lave kirke og bringe nye ideer ind. Og organisterne er en synlig del af dette.Følgende opgaver fordeles mellem dig og vores anden organist: Gudstjenester og kirkelige handlinger i kirke og sognegård herunder villighed til at opfylde rimelige ønsker til musik Gudstjenester på plejehjem samt lejlighedsvis på sognets to psykiatriske centre og psykiatrisk bosted samt i Roskilde Arrest Ledelse af Sankt Jørgensbjerg Koret, kirkens frivillige blandede kor med omkring 50 medlemmer, som lejlighedsvis optræder i kirke og sognegård samt på plejehjem Klaverspil til fællessang ved foredrag i seniorklub samt sangeftermiddage og sogneaftener Lejlighedsvis deltagelse i undervisning af konfirmander og minikonfirmander Afholdelse af babysalmesang i samarbejde med en af kirkens præster.Derudover omfatter arbejdet: Indstudering med og direktion af søndagskoret, der tæller ca. 12 sangere Arrangering af og deltagelse i koncerter og musikgudstjenester i samarbejde med kirkens anden organist Deltagelse i diverse møder både med ansatte og frivillige En arbejdsform, hvor kirkens personale, menighedsråd og øvrige frivillige samarbejder om at skabe aktiviteter og liv i sognet. Samarbejdet sker bl.a. i Aktivitetsudvalget, hvor koncerter, musikgudstjenester og øvrigt musikliv løbende bliver diskuteret At indgå i gensidig vikarforpligtelse med organistkollega ved ferier og fridage Plads til at realisere dine egne id er.Vi forventer at du: Har id er til udvikling af din egen jobfunktion og hvordan du gennem dit virke kan understøtte kirkens mål og værdier Er villig til at spille til kirkens sociale og kulturelle arrangementer, som kan finde sted uden for kirkerummet Har lyst til at arbejde med forskellige mål- og aldersgrupper, herunder børn og unge Er villig til at spille til salmer og sange udenfor Salmebogen.Sankt Jørgensbjerg Kirke har et velklingende orgel på 22 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Bygget af P.G. Andersen og Bruun i 1999. Derudover et nyt el-klaver og et velklingende Yamaha C6 flygel iSognegårdens store sal. Sankt Jørgensbjerg Kirke RoskildeMenighedsrådetMøllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. web: www.sjk.dkI forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet referencer og børneattest. De første tre måneder i tjenesten er en prøveperiode.Arbejdspladsen er en af Danmarks ældste eksisterende kirker og er beliggende på toppen af bjerget med udsigt til Roskilde fjord og havn. Du vil få din daglig gang i Sognegården, hvor der er kontorfaciliteter.Du kan finde ud af mere om kirken, vores ansatte og menighedsrådet, samt om sognets aktiviteter m.m. på: www.sjk.dk www.facebook.com sanktjorgensbjerg www.instagram.com sanktjorgensbjergkirke Send din ansøgning til job@sjk.dk senest fredag den 31. maj 2019 kl. 12.00.Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 24 og 25.

Vi søger en organist på 30 timer pr. uge til tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet.
Vi ønsker en engageret, fleksibel og imødekommende organist, som er hjemme i både det klassiske og det rytmiske, og som vil indgå i og bidrage til et nært og tillidsfuldt samarbejde med kirkens anden fuldtidsansatte organist samt med kirkens fire præster, to kirketjenere, kordegn/daglig leder samt frivillige og menighedsråd. Vi lægger vægt på, at vi er sammen om at lave kirke og bringe nye ideer ind. Og organisterne er en synlig del af dette.
Følgende opgaver fordeles mellem dig og vores anden organist:
• Gudstjenester og kirkelige handlinger i kirke og sognegård herunder villighed til at opfylde rimelige ønsker til musik
• Gudstjenester på plejehjem samt lejlighedsvis på sognets to psykiatriske centre og psykiatrisk bosted samt i Roskilde Arrest
• Ledelse af Sankt Jørgensbjerg Koret, kirkens frivillige blandede kor med omkring 50 medlemmer, som lejlighedsvis optræder i kirke og sognegård samt på plejehjem
• Klaverspil til fællessang ved foredrag i seniorklub samt sangeftermiddage og sogneaftener
• Lejlighedsvis deltagelse i undervisning af konfirmander og minikonfirmander
• Afholdelse af babysalmesang i samarbejde med en af kirkens præster.
Derudover omfatter arbejdet:
• Indstudering med og direktion af søndagskoret, der tæller ca. 12 sangere
• Arrangering af og deltagelse i koncerter og musikgudstjenester i samarbejde med kirkens anden organist
• Deltagelse i diverse møder både med ansatte og frivillige
• En arbejdsform, hvor kirkens personale, menighedsråd og øvrige frivillige samarbejder om at skabe aktiviteter og liv i sognet. Samarbejdet sker bl.a. i Aktivitetsudvalget, hvor koncerter, musikgudstjenester og øvrigt musikliv løbende bliver diskuteret
• At indgå i gensidig vikarforpligtelse med organistkollega ved ferier og fridage
• Plads til at realisere dine egne idéer.
Vi forventer at du:
• Har idéer til udvikling af din egen jobfunktion og hvordan du gennem dit virke kan understøtte kirkens mål og værdier
• Er villig til at spille til kirkens sociale og kulturelle arrangementer, som kan finde sted uden for kirkerummet
• Har lyst til at arbejde med forskellige mål- og aldersgrupper, herunder børn og unge
• Er villig til at spille til salmer og sange udenfor Salmebogen.
Sankt Jørgensbjerg Kirke har et velklingende orgel på 22 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Bygget af P.G. Andersen og Bruun i 1999. Derudover et nyt el-klaver og et velklingende Yamaha C6 flygel iSognegårdens store sal.


Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. web: www.sjk.dk
I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet referencer og børneattest. De første tre måneder i tjenesten er en prøveperiode.
Arbejdspladsen er en af Danmarks ældste eksisterende kirker og er beliggende ”på toppen af bjerget” med udsigt til Roskilde fjord og havn. Du vil få din daglig gang i Sognegården, hvor der er kontorfaciliteter.
Du kan finde ud af mere om kirken, vores ansatte og menighedsrådet, samt om sognets aktiviteter m.m. på:
· www.sjk.dk
· www.facebook.com/sanktjorgensbjerg/
· www.instagram.com/sanktjorgensbjergkirke/
Send din ansøgning til job@sjk.dk senest fredag den 31. maj 2019 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 24 og 25.

SCT JØRGENSBJERG MENIGHEDSRAADRoskilde2019-05-07T00:00:002019-05-31T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Organist ved Sankt Jørgensbjerg Kirke, Roskilde Domprovsti

SCT JØRGENSBJERG MENIGHEDSRAAD

Roskilde
Vi søger en organist på 30 timer pr. uge til tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet.Vi ønsker en engageret, fleksibel og imødekommende organist, som er hjemme i både det klassi...
Indrykket:7. maj 2019
Udløbsdato:31. maj 2019