Dygtig centerchef til kommune i rivende udvikling

Til Center for Ejendomme og Intern Service søger vi en dygtig centerchef, der kan balancere sikkert mellem udvikling og drift.
 
Herlev gennemgår i disse år en markant forandring. Etablering af letbanen, udbygning af Herlev Hospital, forbedringer af de almene boliger og nybygning af ejer- og lejeboliger, er blot nogle af de projekter, som kommer til at ændre vores kommune. Samlet investeres der for flere mia. kr., der flytter mange nye borgere til byen og skoler, daginstitutioner, ældreomsorg og kultur og idrætsfaciliteter skal rumme både nuværende og kommende borgere.
 
Vi har en stærk og ambitiøs kommunalbestyrelse og borgmester, som sætter en klar retning for kommunen som et attraktivt fællesskab at bo, arbejde og drive virksomhed i.
 
Vi udvikler den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere og ledere har et ansvar for helheden og modet og kompetencerne til at træffe beslutninger.
 
Om Center for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service varetager byggesager, vedligehold og driftsopgaver samt porteføljestrategi og udvikling af den kommunale ejendomsportefølje. Derudover administrerer centret lejekontakter og driftsaftaler, tilsyn med almennyttige boligselskaber i Herlev samt varetagelse af kantinedriften på rådhuset.
 
Centerets formål er at sørge for, at de fysiske rammer og serviceniveau bedst muligt understøtter brugerne og borgerne i det daglige og at få mere for samme ressourcer.
 
Center for Ejendomme og Intern Service har ca. 45 ansatte fordelt på følgende:
 

   • Projekt- og Driftsteamet, som arbejder med ejendomsdrift, drift af grønne arealer, byggeprojekter samt optimering af ejendomsanvendelse
   • Lejemål og Tilsyn, der varetager den kommunale tilsynsforpligtelse med de almene boligselskaber
   • Intern Service, som arbejder med teknisk service på rådhus og kulturinstitutioner
   • Rådhusets kantine, som tilbereder frokost til rådhusets ansatte, samt står for mødeforplejning mv.
   • Teknisk Service, som arbejder med driftsopgaver såsom vedligeholdelse, reparationer og tilsyn på skoler, dagtilbud, plejecentre m.fl.

 
Organisationsdiagram kan læses HER.

Center for Ejendomme og Intern Service har i 2018 et budget på ca. 166 mio. kr. fordelt på ca. 94 mio. kr. på driftsbudgettet og ca. 72 mio. kr. på anlægsbudgettet.
 
Om dig
Du trives i et miljø med højt tempo og plads til nye ideer. Du er rygraden i centret og din ledelsesstil er resultatorienteret og motiverende. Du kan skabe engagement og trivsel samtidig med, at du kan tage beslutninger og få dem sat i værk. Du skal udvise et fagligt engagement, og du er tydelig i dine forventninger både i forhold til kolleger og medarbejdere.
 
Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:
 

   • Du har relevant videregående uddannelse
   • Du har stærke ledelsesmæssige kompetencer og har erfaring med ledelse
   • Du kan sikre solide processer og prioritere ressourcerne, så alle opgaver bliver løst som planlagt
   • Du er dygtig til at samarbejde med det politiske niveau og du kan agere på områder med politisk bevågenhed
   • Du kan arbejde på det strategiske niveau både indenfor eget center og på tværs af organisationen
   • Du har et fagligt indblik i de områder, som du får ansvaret for, herunder viden om processer, jura og økonomi i anlægsprojekter
   • Du har indsigt i Facility Management
   • Du har økonomifaglig viden
   • Du har gode kommunikative evner både i skrift og tale, og det forventes, at du kan kommunikere både med borgere, politikere og medarbejdere
   • Du har stærke relationelle kompetencer, og du kan agere i forskellige faglige miljøer


Centerchefens primære opgaver:
 

   • Ansvar for centrets samlede økonomi
   • Overordnet ansvar for sager til det politiske niveau
   • Bidrage til at understøtte, omsætte og formidle de politiske prioriteringer
   • Udvikle centrets ansvarsområder, samtidig med at der er fokus på sikker drift
   • Sikre til et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv i organisationen
   • Sikre mål og retning for centret med fokus på borgerne, brugere og konkrete mål
   • Udvikle det gode arbejdsmiljø med trivsel og en uhøjtidelig omgangstone.

 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid og ansættelse sker indenfor rammerne af Aftale om aflønning af chefer.
Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2018.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er onsdag den 2. maj 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16. maj 2018, med 2. samtalerunde den 23. maj 2018. For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der også være mulighed for en samtale med borgmesteren den 22. maj 2018.
 
Få mere at vide
Du kan læse mere om kommunen på herlev.dk, og du er meget velkommen til at kontakte direktør Charlotte Wieth-Klitgaard på tlf. 4452 6402.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Danmarks bedste lærere søger ny afdelingsleder

Hvidovre Kommune

Frydenhøjskolens leder af grundskolen (0.-5.klasse) samt de særlige indsatser er gået på pension, hvorfor vi søger en ny afdelingsleder. Du vil komme til at være en del af et solidt og udviklingsorienteret ledelsesteam på en skole med en stærk kultu...
Indrykket:10. april 2018
Udløbsdato:10. maj 2018

Leder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Greve Kommune

Du bliver overordnet ansvarlig for at sikre en koordineret PPR-indsats, der understøtter børn og unge med særlige behov i alderen 0 18 år samt deres forældre. Desuden skal du understøtte og udvikle samarbejdet på tværs af det samlede børne og ungeom...
Indrykket:10. april 2018
Udløbsdato:2. maj 2018

Afdelingsleder til Klub Havana i Greve Kommune

Greve Kommune

Greve
Klub Havana er et fritidstilbud for børn og unge med særlige behov i alderen 6 24 år. Som afdelingsleder i Havana bliver din vigtigste opgave, sammen med lederen, at sikre børnenes læring og trivsel. Overordnet set har du ansvaret for, at vores børn...
Indrykket:18. april 2018
Udløbsdato:18. maj 2018

Afdelingsleder med souscheffunktion 37 t. til Egeskolen.

Egeskolen

Gladsaxe
Egeskolen søger en visionær ambitiøs afdelingsleder.Egeskolen er Furesø Kommunes 10 klasse tilbud, som huser 200 elever i alt.Vi har et inklusivt specialundervisningstilbud på 8., 9. og 10. klassetrin, hvor undervisningen varetages af 10 lærere med ...
Indrykket:18. april 2018
Udløbsdato:9. maj 2018