Dygtig Service Delivery Manager til det præhospitale område

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Grundet voksende opgavemængde mangler vi endnu en Tekniske Service Delivery Manager til det præhospitale team. Teamet har ansvar for IT og telefoniløsningerne fra der ringes 112 og frem til patienterne er blevet overleveret til sygehuset. Det præhospitale område består af vores vagtcentral, der modtager 112 opkald og sender en ambulance, samt de højteknologiske løsninger i ambulancerne samt i og omkring lægevagten. Kan du se dig selv arbejde i et spændende område i positiv udvikling, så hører vi gerne fra dig.

Du skal have lyst til at arbejde med en alsidig vifte af driftsrelaterede opgaver på vores it-systemer, vores telemedicinske løsninger og ikke mindst omkring vores telefoni. Vi søger dig, der vil være med til at sikre stabil og sikker drift af it-systemerne i et komplekst systemområde i en verden, hvor den enkelte kan gøre en stor forskel.

”Når telefonen ringer i AMK-Vagtcentralen, er der ofte liv, der skal reddes - så enkelt kan det siges. Du og resten af teamet sikrer, at personalet i vagtcentralen kan løse deres opgaver. Det giver en spændende og meningsfyldt hverdag” – fortæller Mette Herting, Funktionschef.

Området er i rivende udvikling, og vi udvider derfor teamet med endnu en kollega, så der bliver 4 medarbejdere i stedet for 3, som der er i dag. Du bliver en del af området Serviceleverancer, som hører under Regional IT. Teamet har flere års erfaring med det præhospitale område, og vi søger én med den dybe tekniske kompetence,der kan være med til at sikre, at vores IT løsninger dækker alle opgaverfor medarbejderne i felten. 

Du får arbejdssted i Vejle, hvor du vil indgå i et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. AMK vagtcentralen ligger i Odense, hvor der forventes at være nogen aktivitet i relation til stillingen. Du skal derfor forvente begrænset rejseaktivitet inden for regionen og i enkelte tilfælde også til øvrige regioner.

Det er ikke en forudsætning med kendskab til det præhospitale område, men du skal have et ønske om at sætte dig detaljeret ind i området. Vi sørger for en grundig oplæring i vores systemer, termer og arbejdsprocesser.

Dine opgaver
Som Teknisk Service Delivery Manager bistår du med udførelsen af de tekniske leverancer knyttet til implementering og drift af it-systemerne. Du har ansvaret for styring af de tekniske leverancer i tæt samarbejde med interne teknikere i vores infrastruktur og netværksafdeling samt eksterne leverandører. Derudover vil dine opgaver være, at: 

•    Indgå i dialog med forvalter/systemejer og rådgive om mulige forbedringstiltag/optimeringer for at sikre stabil og sikker drift, samt minimere risici, herunder indgå i større projekter som f.eks. implementering af et nyt 112-system i Danmark
•    Modtage, kvalificere og estimere ændringsønsker 
•    Bistå håndteringen af incidents og indgå i task force ved major incidents og udarbejdelse af MIR (major incidents rapporter)
•    Sammen med systemejer/forvaltning indgå i tekniske og forretningsmæssige dialoger med eksterne leverandører
•    Sikre prioritering af opgaver sammen med forvaltningen/eksterne leverandører og tilrettelæggelse af opgaver i drift jf. prioritering
•    Indgå i koordinering/udarbejdelse af aktivitetsplan/tidsplan mellem ressourcer i de andre områder i Regional IT samt med leverandører i forhold til godkendt roadmap og sikre planlægning/gennemførelse og aftestning af tekniske idriftsættelser (releases og hotfixes)
•    Deltage i kvalificering og koordinering af changes med fokus på sikring at alle ændringer registreres i vores ITSM system. (ServiceNow)
•    Sikre at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig i rigtige værktøjer fx CMDB og knowledge artikler.
•    Sikre den tekniske platform er korrekt konfigureret i samspil med Regional ITs infrastruktur
•    Forestå rapportering på igangværende og kommende aktiviteter samt rettidig og præcis driftsrapportering til diverse fora 
•    Deltagelse i forskellige mødefora med fx Systemejere eller Leverandører
•    Sikre overholdelse af aftalte driftsrelaterede servicemål, herunder performance og driftsstabilitet
•    Kontinuerligt validere den kørende platform og vurdere/foreslå nødvendige automatiseringer og optimeringer.

Om dig 
Du har formentlig erfaring fra en tilsvarende stilling, og du er vant til at have ansvar for kritiske it-systemer/platforme. Du har et teknisk fundament, som gør dig i stand til at have dialogen med teknikere, som varetager opgaverne med at drive og vedligeholde systemerne. Du er fortrolig med relevante ITIL-processer omkring drift og support af et it-system, muligvis via ServiceNow. Derudover ser vi gerne, at du:

•    Er analytisk stærk og kan arbejde struktureret og målrettet i en omskiftelig hverdag 
•    Er god til at skabe netværk og samarbejde på tværs
•    Er en dygtig kommunikator, der kan få budskaberne klart igennem både i dialogen med teknikere og ikke-teknikere i alle lag i organisationen
•    Er proaktiv, vedholdende og har blik for effektiviseringer/automatiseringer. 
•    Har gennemslagskraft og er vant til at begå dig på alle niveauer i en organisation.
•    Kan drive forbedringstiltag/optimeringer til de kørende systemer.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?
Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-driftsorganisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 320 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 it-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.   

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne. Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere. 

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver. Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor der efter indkøring vil være mulighed for hjemmearbejde et par dage om ugen.

Om ansøgningen 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfristen er d. 1. december 2022. 

1. samtalerunde afholdes d. 9. december og 2. samtalerunde d. 15. december 2022. Du vil mellem 1. og 2. samtale blive bedt om udfylde tests. 

Stillingen ønskes besat d. 1.februar 2023.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Dygtig Service Delivery Manager til det præhospitale område

Grundet voksende opgavemængde mangler vi endnu en Tekniske Service Delivery Manager til det præhospitale team. Teamet har ansvar for IT og telefoniløsningerne fra der ringes 112 og frem til patienterne er blevet overleveret til sygehuset. Det præhospitale område består af vores vagtcentral, der modtager 112 opkald og sender en ambulance, samt de højteknologiske løsninger i ambulancerne samt i og omkring lægevagten. Kan du se dig selv arbejde i et spændende område i positiv udvikling, så hører vi gerne fra dig.

Du skal have lyst til at arbejde med en alsidig vifte af driftsrelaterede opgaver på vores it-systemer, vores telemedicinske løsninger og ikke mindst omkring vores telefoni. Vi søger dig, der vil være med til at sikre stabil og sikker drift af it-systemerne i et komplekst systemområde i en verden, hvor den enkelte kan gøre en stor forskel.

”Når telefonen ringer i AMK-Vagtcentralen, er der ofte liv, der skal reddes - så enkelt kan det siges. Du og resten af teamet sikrer, at personalet i vagtcentralen kan løse deres opgaver. Det giver en spændende og meningsfyldt hverdag” – fortæller Mette Herting, Funktionschef.

Området er i rivende udvikling, og vi udvider derfor teamet med endnu en kollega, så der bliver 4 medarbejdere i stedet for 3, som der er i dag. Du bliver en del af området Serviceleverancer, som hører under Regional IT. Teamet har flere års erfaring med det præhospitale område, og vi søger én med den dybe tekniske kompetence,der kan være med til at sikre, at vores IT løsninger dækker alle opgaverfor medarbejderne i felten. 

Du får arbejdssted i Vejle, hvor du vil indgå i et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. AMK vagtcentralen ligger i Odense, hvor der forventes at være nogen aktivitet i relation til stillingen. Du skal derfor forvente begrænset rejseaktivitet inden for regionen og i enkelte tilfælde også til øvrige regioner.

Det er ikke en forudsætning med kendskab til det præhospitale område, men du skal have et ønske om at sætte dig detaljeret ind i området. Vi sørger for en grundig oplæring i vores systemer, termer og arbejdsprocesser.

Dine opgaver
Som Teknisk Service Delivery Manager bistår du med udførelsen af de tekniske leverancer knyttet til implementering og drift af it-systemerne. Du har ansvaret for styring af de tekniske leverancer i tæt samarbejde med interne teknikere i vores infrastruktur og netværksafdeling samt eksterne leverandører. Derudover vil dine opgaver være, at: 

•    Indgå i dialog med forvalter/systemejer og rådgive om mulige forbedringstiltag/optimeringer for at sikre stabil og sikker drift, samt minimere risici, herunder indgå i større projekter som f.eks. implementering af et nyt 112-system i Danmark
•    Modtage, kvalificere og estimere ændringsønsker 
•    Bistå håndteringen af incidents og indgå i task force ved major incidents og udarbejdelse af MIR (major incidents rapporter)
•    Sammen med systemejer/forvaltning indgå i tekniske og forretningsmæssige dialoger med eksterne leverandører
•    Sikre prioritering af opgaver sammen med forvaltningen/eksterne leverandører og tilrettelæggelse af opgaver i drift jf. prioritering
•    Indgå i koordinering/udarbejdelse af aktivitetsplan/tidsplan mellem ressourcer i de andre områder i Regional IT samt med leverandører i forhold til godkendt roadmap og sikre planlægning/gennemførelse og aftestning af tekniske idriftsættelser (releases og hotfixes)
•    Deltage i kvalificering og koordinering af changes med fokus på sikring at alle ændringer registreres i vores ITSM system. (ServiceNow)
•    Sikre at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig i rigtige værktøjer fx CMDB og knowledge artikler.
•    Sikre den tekniske platform er korrekt konfigureret i samspil med Regional ITs infrastruktur
•    Forestå rapportering på igangværende og kommende aktiviteter samt rettidig og præcis driftsrapportering til diverse fora 
•    Deltagelse i forskellige mødefora med fx Systemejere eller Leverandører
•    Sikre overholdelse af aftalte driftsrelaterede servicemål, herunder performance og driftsstabilitet
•    Kontinuerligt validere den kørende platform og vurdere/foreslå nødvendige automatiseringer og optimeringer.

Om dig 
Du har formentlig erfaring fra en tilsvarende stilling, og du er vant til at have ansvar for kritiske it-systemer/platforme. Du har et teknisk fundament, som gør dig i stand til at have dialogen med teknikere, som varetager opgaverne med at drive og vedligeholde systemerne. Du er fortrolig med relevante ITIL-processer omkring drift og support af et it-system, muligvis via ServiceNow. Derudover ser vi gerne, at du:

•    Er analytisk stærk og kan arbejde struktureret og målrettet i en omskiftelig hverdag 
•    Er god til at skabe netværk og samarbejde på tværs
•    Er en dygtig kommunikator, der kan få budskaberne klart igennem både i dialogen med teknikere og ikke-teknikere i alle lag i organisationen
•    Er proaktiv, vedholdende og har blik for effektiviseringer/automatiseringer. 
•    Har gennemslagskraft og er vant til at begå dig på alle niveauer i en organisation.
•    Kan drive forbedringstiltag/optimeringer til de kørende systemer.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?
Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-driftsorganisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 320 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 it-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.   

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne. Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere. 

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver. Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor der efter indkøring vil være mulighed for hjemmearbejde et par dage om ugen.

Om ansøgningen 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfristen er d. 1. december 2022. 

1. samtalerunde afholdes d. 9. december og 2. samtalerunde d. 15. december 2022. Du vil mellem 1. og 2. samtale blive bedt om udfylde tests. 

Stillingen ønskes besat d. 1.februar 2023.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.