Efterretningsofficer søges til Intelligence Requirement Management og Collection Management sektionen ved Intelligence Fusion Centre ved 2 Military Inte (Genops

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du mod på at arbejde med skarpe opgaver indenfor den taktiske efterretningstjeneste til støtte for de udsendte enheder ? Vil du være omdrejningspunktet for den daglige koordination for indhentning/indsamling af efterretninger og informationer til støtte for analytikerne i All Source Analysis Cell (ASAC)- sektionen?
Så har du nu muligheden for at søge en attraktiv stilling ved IFC, hvor du vil skulle indgå som næstkommanderende i Intelligence Requirement Management og Collection Management (IRM & CM) - sektionen.

Om os

Intelligence Fusion Centre (IFC) er placeret ved 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet i Varde. Bataljonen består udover IFC ligeledes af uddannelses-, efterretningsindhentnings-, analyse- og påvirkningsenheder.

IFC er et videns- og analysecenter, som udover at forestå den efterretningsmæssige understøttelse af Hærkommandoen, dagligt bearbejder informationer fra forskellige klassificerede og ikke-klassificerede netværk og udarbejder produkter såsom Intelligence Summary (INTSUM), Supplementary Intelligence Report (SUPINTREP), Intelligence Report (INTREP), Briefinger, temabaserede notater m.m. til støtte for de igangværende og kommende missioner på primært taktisk niveau.

IFC er inddelt i All Source Analysis Cell (ASAC), som for nuværende arbejder med fire fokusområder i samråd med hærens myndigheder, Hjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste). Hvert fokusområde består af 3-6 medarbejdere.
Intelligence Requirement Management og Collection Management (IRM & CM) som til dagligt generelt håndterer "Information Management" på alle tilgængelige netværk, herunder rapporteringer, temasignaler samt opgaver i IFC.
Til sidst Technical Intelligence (TECHINT) som bearbejder og udfærdiger tekniske produkter i relation til trusler fra konventionelle og ikke konventionelle våben og våbensystemer, samt analyser af køretøjer, udrustning og materiel.

IFC vil i fremtiden bestå af 38 medarbejdere, hvoraf 33 er militære og 5 er civile.

IFC er en arbejdsplads præget af stor faglig stolthed, analytisk kapacitet, gode interne relationer kollegaerne imellem, tid til grundighed, vekslende opgaver og plads til udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder.


Om stillingen

Du varetager funktionen som Efterretningsofficer i IRM & CM sektionen, som til dagligt varetager den daglige ”Information management” ind og ud af IFC, herunder sikrer at opgaverne bliver koordineret og løst rettidigt med inddragelse af de rette interessenter i de øvrige sektioner. Derudover vil du være næstkommanderende i sektionen og varetage sektionschefens opgaver i dennes fravær.

IFC går i ny struktur fra den 1. januar 2022, hvorfor stillingen vil blive udviklet i takt med opgavernes forankring, personlige kompetencer og kundernes behov indenfor det taktiske efterretningsområde.

Jobbet er meget selvstændigt og du vil derfor selvstændigt blive ansvarlig for at koordinere med interne og eksterne kolleger samt eksterne samarbejdspartnere såsom Forsvarets Efterretningstjeneste, de to brigader og Hærkommandoen.

Størstedelen af dine opgaver vil foregå på kontoret, men der vil være noget rejseaktivitet i form af diverse kontakt- og uddannelsesbesøg i ind- og udland. IFC opstiller løbende E-specialister til flere af hærens missioner, hvorfor du på sigt vil få mulighed for at blive udsendt til en af hærens missioner i tre-seks måneder.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk operativt miljø med engagerede og dedikerede kollegaer, hvor der er en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Der vil være mulighed for at aftale fleksibilitet i forhold til arbejdsform og -tider samt gode muligheder for personlig kompetence- og kvalifikations-udvikling.


Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade.

Du har forrettet tjeneste på underafdelings-, bataljons- og gerne brigadeniveau og er klar til at bruge dine kompetencer og kvalifikationer i en mere fordybende rolle, hvor du til gengæld får tid til fordybelse, uddannelse og samtidigt får stabilitet i hverdagen med tid til familien.

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste, samt har været udsendt i internationale missioner, men det er ikke et ultimativt krav.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for IRM&CM , major Hans Christian Nielsen på internet; EFR-2B-002A@mil.dk / telefon 72 82 96 67 -
alternativt chefen for IFC major Michael Evers-Nielsen, EFR-2B-000A@mil.dk / telefon 72 82 96 64.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2021. Samtaler afholdes løbende.

Ansættelsesdato den 1. november 2021 eller snarest herefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Efterretningsofficer søges til Intelligence Requirement Management og Collection Management sektionen ved Intelligence Fusion Centre ved 2 Military Inte (Genops

Har du mod på at arbejde med skarpe opgaver indenfor den taktiske efterretningstjeneste til støtte for de udsendte enheder ? Vil du være omdrejningspunktet for den daglige koordination for indhentning/indsamling af efterretninger og informationer til støtte for analytikerne i All Source Analysis Cell (ASAC)- sektionen?
Så har du nu muligheden for at søge en attraktiv stilling ved IFC, hvor du vil skulle indgå som næstkommanderende i Intelligence Requirement Management og Collection Management (IRM & CM) - sektionen.

Om os

Intelligence Fusion Centre (IFC) er placeret ved 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet i Varde. Bataljonen består udover IFC ligeledes af uddannelses-, efterretningsindhentnings-, analyse- og påvirkningsenheder.

IFC er et videns- og analysecenter, som udover at forestå den efterretningsmæssige understøttelse af Hærkommandoen, dagligt bearbejder informationer fra forskellige klassificerede og ikke-klassificerede netværk og udarbejder produkter såsom Intelligence Summary (INTSUM), Supplementary Intelligence Report (SUPINTREP), Intelligence Report (INTREP), Briefinger, temabaserede notater m.m. til støtte for de igangværende og kommende missioner på primært taktisk niveau.

IFC er inddelt i All Source Analysis Cell (ASAC), som for nuværende arbejder med fire fokusområder i samråd med hærens myndigheder, Hjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste). Hvert fokusområde består af 3-6 medarbejdere.
Intelligence Requirement Management og Collection Management (IRM & CM) som til dagligt generelt håndterer "Information Management" på alle tilgængelige netværk, herunder rapporteringer, temasignaler samt opgaver i IFC.
Til sidst Technical Intelligence (TECHINT) som bearbejder og udfærdiger tekniske produkter i relation til trusler fra konventionelle og ikke konventionelle våben og våbensystemer, samt analyser af køretøjer, udrustning og materiel.

IFC vil i fremtiden bestå af 38 medarbejdere, hvoraf 33 er militære og 5 er civile.

IFC er en arbejdsplads præget af stor faglig stolthed, analytisk kapacitet, gode interne relationer kollegaerne imellem, tid til grundighed, vekslende opgaver og plads til udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder.


Om stillingen

Du varetager funktionen som Efterretningsofficer i IRM & CM sektionen, som til dagligt varetager den daglige ”Information management” ind og ud af IFC, herunder sikrer at opgaverne bliver koordineret og løst rettidigt med inddragelse af de rette interessenter i de øvrige sektioner. Derudover vil du være næstkommanderende i sektionen og varetage sektionschefens opgaver i dennes fravær.

IFC går i ny struktur fra den 1. januar 2022, hvorfor stillingen vil blive udviklet i takt med opgavernes forankring, personlige kompetencer og kundernes behov indenfor det taktiske efterretningsområde.

Jobbet er meget selvstændigt og du vil derfor selvstændigt blive ansvarlig for at koordinere med interne og eksterne kolleger samt eksterne samarbejdspartnere såsom Forsvarets Efterretningstjeneste, de to brigader og Hærkommandoen.

Størstedelen af dine opgaver vil foregå på kontoret, men der vil være noget rejseaktivitet i form af diverse kontakt- og uddannelsesbesøg i ind- og udland. IFC opstiller løbende E-specialister til flere af hærens missioner, hvorfor du på sigt vil få mulighed for at blive udsendt til en af hærens missioner i tre-seks måneder.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk operativt miljø med engagerede og dedikerede kollegaer, hvor der er en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Der vil være mulighed for at aftale fleksibilitet i forhold til arbejdsform og -tider samt gode muligheder for personlig kompetence- og kvalifikations-udvikling.


Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade.

Du har forrettet tjeneste på underafdelings-, bataljons- og gerne brigadeniveau og er klar til at bruge dine kompetencer og kvalifikationer i en mere fordybende rolle, hvor du til gengæld får tid til fordybelse, uddannelse og samtidigt får stabilitet i hverdagen med tid til familien.

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste, samt har været udsendt i internationale missioner, men det er ikke et ultimativt krav.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for IRM&CM , major Hans Christian Nielsen på internet; EFR-2B-002A@mil.dk / telefon 72 82 96 67 -
alternativt chefen for IFC major Michael Evers-Nielsen, EFR-2B-000A@mil.dk / telefon 72 82 96 64.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2021. Samtaler afholdes løbende.

Ansættelsesdato den 1. november 2021 eller snarest herefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.