Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ekstern lektor (3 år) - til kursus i Biostatistik og Epidemiologi - Institut for Folkesundhed med undervisningsopgaver i Emdrup 968303

Ved Institut for Folkesundhed opslås et eksternt lektorat til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest herefter til varetagelse af undervisningen i epidemiologi-delen i kurset ”Epidemiologi og biostatistik” på 1. semester (efterår) på Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Campus Emdrup.

Det drejer sig om ca. 100 arbejdstimer. Timerne er fordelt på forelæsninger (det kan aftales at følge forelæsningerne), holdundervisning, forberedelse samt eventuelt afholdelse af eksamen.

Kontaktperson
Lektor Marianne Vamosi, email: mvamosi@ph.au.dk / tlf. 87168446 / mobil 51666545 eller Lektor Kirsten Beedholm, email: kbe@phau.dk / tlf. 87167893 / mobil 20475824.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau. Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia og henvisninger

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen).
  • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/eksterne_lektorer).
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturen).

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.
Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her (http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf).

Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/).

Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet il at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 01.05.2018

 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her