Ekstern lektor (3 år) - til kursus i Biostatistik og Epidemiologi - Institut for Folkesundhed med undervisningsopgaver i Emdrup 968303

Ved Institut for Folkesundhed opslås et eksternt lektorat til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest herefter til varetagelse af undervisningen i epidemiologi-delen i kurset ”Epidemiologi og biostatistik” på 1. semester (efterår) på Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Campus Emdrup.

Det drejer sig om ca. 100 arbejdstimer. Timerne er fordelt på forelæsninger (det kan aftales at følge forelæsningerne), holdundervisning, forberedelse samt eventuelt afholdelse af eksamen.

Kontaktperson
Lektor Marianne Vamosi, email: mvamosi@ph.au.dk / tlf. 87168446 / mobil 51666545 eller Lektor Kirsten Beedholm, email: kbe@phau.dk / tlf. 87167893 / mobil 20475824.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau. Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia og henvisninger

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen).
  • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/eksterne_lektorer).
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturen).

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.
Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her (http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf).

Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/).

Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet il at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 01.05.2018

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Institut for Statskundskab søger en ekstern lektor

Institut for Statskundskab

København
Ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, vil en stilling som ekstern lektor i økonomi være ledig pr. 1. september 2018. Stillingen som ekstern lektor i økonomi omfatter undervisning på bacheloruddannelsen i fagene mikroøkonomi og makr...
Indrykket:19. marts 2018
Udløbsdato:30. april 2018

Ved afdeling for Pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er et antal stillinger som ekstern lektor ledige til besættelse

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

København
Ved afdeling for Pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er et antal stillinger som ekstern lektor ledige til besættelse i perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. De eksterne lektorer skal selvstændigt tilrettelægge og gen...
Indrykket:13. april 2018
Udløbsdato:30. april 2018

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, søger faglig og analytisk stærk ekstern lektor inden for evaluering

Aarhus Universitet

København
Der vil primært være tale om undervisning og vejledning på kandidatuddannelserne i uddannelsesvidenskab. Den eksterne lektor forventes at varetage specialevejledning, anden vejledning, bedømmelse og eksamination og at indgå i udvalgte undervisningso...
Indrykket:12. april 2018
Udløbsdato:25. april 2018

Ekstern lektor indenfor Art and Cultural Management

Copenhagen Business School

Frederiksberg
En stilling som ekstern lektor med erfaring fra undervisning på kandidatniveau inden for Art and Cultural Management og med særlig henblik på undervisning, vejledning samt eksamination ved institut for Ledelse, Politik og Filosofi er ledigt til besæ...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:7. maj 2018

Lærere til indskolingen på Skolen i Sydhavnen

Skolen i Sydhavnen

I august 2018 byder vi velkommen til endnu en årgang elever. Derfor har vi brug for flere nye kolleger til vores indskoling hovedsageligt 1. klasse. Den nye Skolen i Sydhavnen ligger på Teglholmen med egen havn og med udsigt til de store grønne områ...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:9. maj 2018