Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ekstern lektor i almen medicin ved Aarhus Universitet (Genopslag) (959815)

Ved Sektion for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet er to stillinger som ekstern lektor ledig til besættelse for perioden 1. april 2018 (eller snarest herefter) til 31. marts 2023.  
 
Stillingen retter sig mod undervisning inden for fagområdet Almen Medicin på medicinuddannelsen på Institut for Folkesundhed og omfatter 50 timer pr. semester.  
 
Der vil blive lagt vægt på at underviseren har undervisningserfaring inden for fagområdet på universitetsniveau eller tilsvarende.  
 
Kontaktoplysninger  
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder, Kaj Sparle Christensen, tlf.: +45 2217 4325, e-mail: kasc@ph.au.dk
 
Kvalifikationskrav 
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau. Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. 
 
Formalia og henvisninger 

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=140435&
  • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter  http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2012/021-12%20-%20Eksterne%20lektorer.aspx
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476&
Ansøgning 
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen. 
 
Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her  http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf
 
Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio  http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/
 
Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet il at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage. 
 
Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. 
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Ansøgningsfrist 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 11/2/2018 
 
Søg online her  http://www.au.dk/om/stillinger/deltidsunderviserstillinger/stillinger/Vacancy/show/959815/13322/


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her