EKSTERN LEKTOR TIL ØKONOMISTYRING

Kan du undervise i økonomistyring så vores samfundsvidenskabelige kandidater opnår et højt niveau af akademiske, men dog praksisnære kompetencer, så starter vores samarbejde måske her. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger en metodestærk ekstern lektor (deltidsstilling) til at indgå i undervisningen primært på kandidatuddannelsen Politik og Forvaltning.

Opgaver
Der er specifikt behov for undervisningskræfter til kurset i Offentlig Økonomistyring, der udbydes næste gang i forårssemesteret 2021.

Mht. kurset i Offentlig Økonomistyring, lægger vi vægt på, at du har relevant teoretisk viden om emnet såvel som på praktisk erfaring med økonomistyring i offentlige organisationer. Det kan fx være praktisk erfaring med økonomistyring i et ministerie, en styrelse, en region eller en kommune. Kurset udbydes næste gang i foråret 2021 og udbydes fast hvert 3. semester. Da kurset allerede har kørt to gange foreligger der en kursusplan, undervisningsslides, øvelser og pensumtekster. Den videre udvikling af kurset og undervisningen vil foregå i samspil mellem dig og forskere på instituttet. Kurset følges primært af studerende på kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning eller Socialvidenskab i kombination med et andet fag. Der afholdes 10 dobbelt-lektioner i løbet af semesteret og pensum er omkring 600 sider. Du vil som underviser på kurset spille en central rolle også i eksaminationen.

Foruden kurset i økonomistyring kan der blive tale om opgaver såsom projektvejledning, arbejder som intern censor, deltager i rettearbejde mm.

Ansvar
Som ekstern lektor skal du selvstændigt kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb (inklusive eksaminationer) i henhold til universitetets uddannelsesmodel og -regler. Kursusforløb vil altid blive tilrettelagt sammen med fastansatte forskere.

Kvalifikationer
Du skal have en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller tilsvarende. Derudover kræves relevant praksiserfaring med økonomistyring på højt niveau (som ikke er opnået gennem en universitær ansættelse), eller at du har en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Vi forventer endvidere, at du er metodisk stærk og vi lægger vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på

 • ansøgernes faglige kvalifikationer mht. økonomistyring
 • erfaringer fra praksis
 • selvstændighed i opgavevaretagelsen
 • indholdet af en kort redegørelse for ansøgers undervisningsrefleksioner
 • erfaring med undervisning på universitetsniveau og/eller undervisning af voksne på et højt fagligt niveau på dansk (gerne også på engelsk),
 • lyst til at arbejde med problemorienteret projektlæring (PPL), jf. RUC uddannelsesmodel. Læs om PPL-undervisningsmodellen her.
 • erfaring med digitale undervisningsværktøjer, sparring og feedback i undervisningssituationen og/eller pædagogisk/didaktisk (efter)uddannelse

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt prodekan Bodil Damgaard på (+45) 4674-2251 eller studieleder Carina Saxlund Bischoff på (+45) 4674-3388.

Ansættelsesvilkår
Stilingen er en deltidsstilling tidsbegrænset til tre år og forventes påbegyndt 1.2.2021. Timetallet aftales fra semester til semester; vi forventer et timetal for det kommende semester på ca. 250 timer. Bemærk at Roskilde Universitet kræver, at alle nyansatte gennemgår to kurser om hhv. universitetets pædagogiske model (to timer) og projektvejledning (3 timer). Kursusdeltagelsen aflønnes. Du vil i stillingen referere til prodekan Bodil Damgaard. Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:
 1. Motiveret ansøgning
 2. CV
 3. Dokumentation for uddannelse
 4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
 5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 27. november 2020.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har 9000 studerende, 880 ansatte og 740 mio. kr. i årlig omsætning.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Eksternt lektorat, Datalogi og Informatik

Roskilde Universitet

Roskilde
Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger en ekstern lektor til undervisning og vejledning ved Datalogi og Informatik fra 1. februar 2021 eller snarest muligt derefter. Der kan opnås såvel tidsbegrænset som varig ansættelse.An...
Indrykket:13. november 2020

METODESTÆRK EKSTERN LEKTOR TIL "POLITIK OG FORVALTNING"

Roskilde Universitet

Roskilde
Vil du bidrage til at understøtte og udfolde vores studerendes akademiske niveau ved at undervise i teoretiske og metodiske aspekter inden for politik og forvaltning koblet til problemorienterede og praksisnære analyser? Institut for Samfundsvidensk...
Indrykket:6. november 2020

Ekstern lektor i International Business Law / Erhvervsret

Roskilde Universitet

Roskilde
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger ekstern lektor i International Business Law erhvervsret fra 15. januar 2021 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en deltidsstilling, tidsbegrænset til 3 år.Ansvar og opg...
Indrykket:6. november 2020

Assistant/Associate Professor of University Teaching and Learning

Roskilde Universitet

Roskilde
Department of People and Technology, Roskilde University, invites applications for a position as assistant associate professor of University Teaching and Learning from January 1th 2021 or as soon as possible thereafter. After a period (normally no l...
Indrykket:15. oktober 2020

Adjunkt/lektor søges til multimediedesigneruddannelsen

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Køge
Vi søger en kollega, som vil være med til at uddanne fremtidens multimediedesignere i samarbejde med et ambitiøst underviserteam. Vi søger en profil, som er en stærk formidler med solid teoretisk baggrund inden for digitalt grafisk design og digital...
Indrykket:24. november 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Eksternt lektorat, Datalogi og Informatik

Roskilde Universitet

Roskilde
Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger en ekstern lektor til undervisning og vejledning ved Datalogi og Informatik fra 1. februar 2021 eller snarest muligt derefter. Der kan opnås såvel tidsbegrænset som varig ansættelse.An...
Indrykket:13. november 2020

METODESTÆRK EKSTERN LEKTOR TIL "POLITIK OG FORVALTNING"

Roskilde Universitet

Roskilde
Vil du bidrage til at understøtte og udfolde vores studerendes akademiske niveau ved at undervise i teoretiske og metodiske aspekter inden for politik og forvaltning koblet til problemorienterede og praksisnære analyser? Institut for Samfundsvidensk...
Indrykket:6. november 2020

Ekstern lektor i International Business Law / Erhvervsret

Roskilde Universitet

Roskilde
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger ekstern lektor i International Business Law erhvervsret fra 15. januar 2021 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en deltidsstilling, tidsbegrænset til 3 år.Ansvar og opg...
Indrykket:6. november 2020

Assistant/Associate Professor of University Teaching and Learning

Roskilde Universitet

Roskilde
Department of People and Technology, Roskilde University, invites applications for a position as assistant associate professor of University Teaching and Learning from January 1th 2021 or as soon as possible thereafter. After a period (normally no l...
Indrykket:15. oktober 2020

Adjunkt/lektor søges til multimediedesigneruddannelsen

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Køge
Vi søger en kollega, som vil være med til at uddanne fremtidens multimediedesignere i samarbejde med et ambitiøst underviserteam. Vi søger en profil, som er en stærk formidler med solid teoretisk baggrund inden for digitalt grafisk design og digital...
Indrykket:24. november 2020