Eksterne lektorer med særlig kompetence inden for analytisk kemi

Roskilde Universitet uddanner studerende til at løse virkelighedens problemer. Vi udfordrer de akademiske traditioner og eksperimenterer med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vil du være med?

Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, søger eksterne lektorer i kemi, med fokus på analytisk kemi fra 15. august 2020 for undervisning der starter den 1. september 2020. Stillingerne er deltidsstillinger og den er tidsbegrænset til 3 år. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres et bestemt antal undervisningstimer hvert semester.

Ansvar og opgaver
Den eksterne lektor forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder give forelæsninger i analytisk kemi og andre kemifag, lede laboratorieøvelser, være projektvejleder og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for analytisk kemi og andre kemifag.

Kriterier og faglige kvalifikationer
Ansøgere skal have en kandidatuddannelse eller tilsvarende niveau inden for kemi. Det er desuden et krav at ansøgeren behersker engelsk som undervisningssprog både i skrift og tale. Derudover er det en forudsætning, at du enten har

 • relevant praksiserfaring på højt niveau inden for kemi, som ikke er opnået gennem en universitær ansættelse
 • ansættelse i en hovedstilling ved et andet universitet

Der lægges endvidere vægt på kvalifikationer inden for følgende faglige områder:
 • Undervisningserfaring i analytisk kemi og andre kemifag
 • Erfaring med forskning eller udvikling inden for kemi, gerne analytisk kemi

Vi lægger derudover vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Kendskab til problemorienteret projektarbejde vil være en fordel.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på:
 • Erfaring med undervisning på engelsk og dansk
 • Forskningserfaringer inden for anvendelsen af kemi i miljøvidenskabelige problemstillinger eller molekylærbiologiske systemer
 • Relevant praksiserfaring inden for anvendelsen af kemi i miljøvidenskabelige problemstillinger eller molekylærbiologiske systemer såfremt ansøger ikke er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet

Kandidater der ansøger i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om faget/fagområdets anvendelsesmuligheder.

Introduktionskursus
Alle uddannelser ved Roskilde Universitet udbydes inden for rammerne af RUC’s fælles pædagogiske model og uddannelsesstruktur (link til PPL). For at sikre at alle vores undervisere har et godt kendskab til den pædagogiske model og til projektvejledningsformen, er det obligatorisk for alle nyansatte at deltage i to korte introduktionskurser med netop dette omdrejningspunkt:
 • Introduktion til Roskilde Universitets pædagogiske tilgang
 • Introduktion til projektvejledning

Du kan læse mere om kurserne her: https://study.ruc.dk/eae

Kurserne er henholdsvis 2 og 3 timer og ligger i direkte forlængelse af hinanden på enten dansk eller engelsk. Deltagelse forudsætter ikke nogen forberedelse.

Kemi faggruppen på Roskilde Universitet
Som ekstern lektor i analytisk kemi vil du blive knyttet til Kemi faggruppen ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet (https://forskning.ruc.dk/da/organisations/kemi).

Institut for Naturvidenskab og Miljø er et af ??fire Institutter ved Roskilde Universitet. Instituttet udfører forskning inden for medicinalbiologi, molekylærbiologi, miljøvidenskab, kemi, fysik og matematik. Bachelor- og kandidatuddannelser tilbydes inden for disse områder.

Kemi faggruppen varetager undervisningen på Roskilde Universitets uddannelser med kemi (https://ruc.dk/kemi-paa-roskilde-universitet). Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. I kemigruppen anvender vi projekt- og problemorienteret tilgang til vidensudvikling, fordi vi mener at man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt.

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt studieleder Søren Hvidt +45 4674 2477, hvidt@ruc.dk eller prodekan Annemette Palmqvist +45 4674 2023, apalm@ruc.dk.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Du vil i stillingen referere til prodekan Annemette Palmqvist.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.
Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:
 1. Motiveret ansøgning
 2. CV
 3. Dokumentation for uddannelse
 4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
 5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 10. juli 2020.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.