Elektronikmekaniker til Forsvarets Satellitkommunikation ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du interesse for satellitkommunikation og trives du godt i stillinger med høj grad af selvstændighed og ansvar, og brænder du for at arbejde sammen med faglige dygtige kolleger – så er du måske vores nye kollega ved Forsvarets SATCOM enhed i Karup.

Om os

SATCOM HUB (som den kaldes i daglig tale) er en del af 3. Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (3 CISOPSBTN), som indgår i Føringsstøtteregimentet.

3 CISOPSBTN består, ud over Commandteam og staben, af seks sektioner. Driften og støtte til igangværende operationer og missioner dækkes af SATCOM HUB’en, CIS-Operationscenteret og Forsvarets Frekvenskontor.

Implementeringssektionen og Danish Mission Networking-sektionen står for videreudvikling og støtte til særligt materielanskaffelses-projekter og kapacitetsudvikling.

Uddannelsessektionen varetager IT- og Kryptouddannelser samt fjernundervisningen i Hæren og gennemfører også Forsvarets Cyberværnepligt.

SATCOM HUB, der holder til i Karup, er ansvarlig for den tekniske drift af alle operative satellitforbindelser til støtte for Forsvarets missioner, operationer og øvelser, både nationalt og internationalt.

SATCOM HUB består af 12 mand, som ud over chefen består af en chefsergent (Chief Planner), en seniorsergent (implementering af videreudvikling af systemerne), en forsyningsbefalingsmand samt en sergent som daglig driftsleder for et teknikerteam på 7 mand.

SATCOM personel er tekniske specialister med stor erfaring, der inden for hver deres område bidrager til en fælles opgaveløsning. Specialisterne arbejder meget selvstændigt og arbejdstempoet kan i perioder være højt som følge af enten at imødekomme dynamiske operative behov og ændringer, eller for at udbedre fejl og problemer på de operative satellitforbindelser.


Om stillingen

Ved SATCOM vil du indgå i et team, der forestår drift, vedligeholdelse og reparation af SATCOM materielsystemer. Du skal blandt andet bidrage til, at de terminaler, der overleveres til brugeren, virker og er testede inden afsendelse fra Danmark samt gøre alt for at opretholde den høje oppetid, der kendetegner sektionens systemer.

Du skal assistere driftsbefalingsmanden med den daglige planlægning af arbejdsopgaver i sektionen, samt bidrage til undervisning af både brugere og teknikere i SATCOM systemer, der deployeres.

Du vil skulle arbejde med de to primære modemsystemer Comtech og Idirect med tilhørende servere, Vipersat og iDirect, der anvendes af SATCOM. Den primære opgave er at sikre den tekniske understøttelse af systemerne, og dermed sikre kritisk kommunikation til brugerne. Der er en høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde, men du skal også kunne virke i et team med kolleger, der besidder stor erfaring med systemerne ved SATCOM.

Uddannelse og træning på SATCOM systemerne vil ske løbende i både ind- og udland.

Kendskab til anvendelse af SAP PM modul er ønskelig.

Til stillingen er der er krav om en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker samt kørekort kategori B (Kørekort kategori C, D og E er en fordel).


Om dig

Du har svendebrev som elektronikfagtekniker/-mekaniker og du er forberedt på at skulle videreuddanne dig for at blive opkvalificeret på netop de systemer, der anvendes ved SATCOM.

Du skal være god til at samarbejde, have en professionel indstilling til opgaveløsningen og være fleksibel indstillet både hvad angår arbejdstider, men også hvad angår skiftende vilkår og kriterier for opgave løsningerne.

Som person sætter du en ære i høj faglighed, og du er god til at samarbejde i både større og mindre teams. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør, og du er i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og så er du omstillingsparat. Du vil og kan motivere andre og du går gerne forrest i opgaveløsningen.

Du skal beherske engelsk i såvel tale som skrift, kunne anvende PC herunder gerne kendskab til SAP PM.

Såfremt du ikke er korporal, vil der ved ansættelsen blive lavet en uddannelsesaftale, hvori du forpligtiger dig til at gennemgå og bestå korporal uddannelsen. Herudover må du forvente at skulle videreuddanne dig for at blive opkvalificeret på netop de systemer der anvendes ved SATCOM.

Du skal beherske engelsk i såvel tale som skrift.
Du må meget gerne kunne beherske tysk tale, da vi ofte har udenlandske håndværkere, som du bliver kontaktperson for.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Driftleder SG Allan Aagaard på telefon 72 82 68 69 eller chefen for SATCOM major Lars Iversen på telefon 72 82 68 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Elektronikmekaniker til Forsvarets Satellitkommunikation ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Har du interesse for satellitkommunikation og trives du godt i stillinger med høj grad af selvstændighed og ansvar, og brænder du for at arbejde sammen med faglige dygtige kolleger – så er du måske vores nye kollega ved Forsvarets SATCOM enhed i Karup.

Om os

SATCOM HUB (som den kaldes i daglig tale) er en del af 3. Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (3 CISOPSBTN), som indgår i Føringsstøtteregimentet.

3 CISOPSBTN består, ud over Commandteam og staben, af seks sektioner. Driften og støtte til igangværende operationer og missioner dækkes af SATCOM HUB’en, CIS-Operationscenteret og Forsvarets Frekvenskontor.

Implementeringssektionen og Danish Mission Networking-sektionen står for videreudvikling og støtte til særligt materielanskaffelses-projekter og kapacitetsudvikling.

Uddannelsessektionen varetager IT- og Kryptouddannelser samt fjernundervisningen i Hæren og gennemfører også Forsvarets Cyberværnepligt.

SATCOM HUB, der holder til i Karup, er ansvarlig for den tekniske drift af alle operative satellitforbindelser til støtte for Forsvarets missioner, operationer og øvelser, både nationalt og internationalt.

SATCOM HUB består af 12 mand, som ud over chefen består af en chefsergent (Chief Planner), en seniorsergent (implementering af videreudvikling af systemerne), en forsyningsbefalingsmand samt en sergent som daglig driftsleder for et teknikerteam på 7 mand.

SATCOM personel er tekniske specialister med stor erfaring, der inden for hver deres område bidrager til en fælles opgaveløsning. Specialisterne arbejder meget selvstændigt og arbejdstempoet kan i perioder være højt som følge af enten at imødekomme dynamiske operative behov og ændringer, eller for at udbedre fejl og problemer på de operative satellitforbindelser.


Om stillingen

Ved SATCOM vil du indgå i et team, der forestår drift, vedligeholdelse og reparation af SATCOM materielsystemer. Du skal blandt andet bidrage til, at de terminaler, der overleveres til brugeren, virker og er testede inden afsendelse fra Danmark samt gøre alt for at opretholde den høje oppetid, der kendetegner sektionens systemer.

Du skal assistere driftsbefalingsmanden med den daglige planlægning af arbejdsopgaver i sektionen, samt bidrage til undervisning af både brugere og teknikere i SATCOM systemer, der deployeres.

Du vil skulle arbejde med de to primære modemsystemer Comtech og Idirect med tilhørende servere, Vipersat og iDirect, der anvendes af SATCOM. Den primære opgave er at sikre den tekniske understøttelse af systemerne, og dermed sikre kritisk kommunikation til brugerne. Der er en høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde, men du skal også kunne virke i et team med kolleger, der besidder stor erfaring med systemerne ved SATCOM.

Uddannelse og træning på SATCOM systemerne vil ske løbende i både ind- og udland.

Kendskab til anvendelse af SAP PM modul er ønskelig.

Til stillingen er der er krav om en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker samt kørekort kategori B (Kørekort kategori C, D og E er en fordel).


Om dig

Du har svendebrev som elektronikfagtekniker/-mekaniker og du er forberedt på at skulle videreuddanne dig for at blive opkvalificeret på netop de systemer, der anvendes ved SATCOM.

Du skal være god til at samarbejde, have en professionel indstilling til opgaveløsningen og være fleksibel indstillet både hvad angår arbejdstider, men også hvad angår skiftende vilkår og kriterier for opgave løsningerne.

Som person sætter du en ære i høj faglighed, og du er god til at samarbejde i både større og mindre teams. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør, og du er i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og så er du omstillingsparat. Du vil og kan motivere andre og du går gerne forrest i opgaveløsningen.

Du skal beherske engelsk i såvel tale som skrift, kunne anvende PC herunder gerne kendskab til SAP PM.

Såfremt du ikke er korporal, vil der ved ansættelsen blive lavet en uddannelsesaftale, hvori du forpligtiger dig til at gennemgå og bestå korporal uddannelsen. Herudover må du forvente at skulle videreuddanne dig for at blive opkvalificeret på netop de systemer der anvendes ved SATCOM.

Du skal beherske engelsk i såvel tale som skrift.
Du må meget gerne kunne beherske tysk tale, da vi ofte har udenlandske håndværkere, som du bliver kontaktperson for.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Driftleder SG Allan Aagaard på telefon 72 82 68 69 eller chefen for SATCOM major Lars Iversen på telefon 72 82 68 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.