Elementleder af Idrætselementet ved Fighter Wing søges

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du seniorsergent eller erfaren oversergent med en stærk faglighed indenfor militær fysisk træning, og brænder du for at arbejde med mennesker?

Så læs mere nedenfor om stillingen som Elementleder af Idrætselementet i sektionen for Generel Militær Efteruddannelse ved Fighter Wing Skrydstrup.Om os

På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Sektionen for Generel Militær Efteruddannelse forestår efteruddannelse og vedligeholdende uddannelse af militære færdigheder for medarbejderne ved Fighter Wing. Vores primære opgave er at sørge for, at Fighter Wings medarbejdere er indsættelsesparate og klar til at deltage i Flyvevåbnets internationale operationer, øvelser og deployeringer – både fysisk og militærfagligt.

Sektionen består af to elementer: et Generel Militær Efteruddannelseselement der planlægger og gennemfører uddannelse indenfor bl.a. skydning og udvidede militære kvalifikationer (UMK), samt et Idrætselement der planlægger og gennemfører uddannelse der relaterer sig til militær fysisk træning, f.eks. gennemførsel af Forsvarets Fysiske Basistest (FFB).

Om stillingen

Som Elementleder af Idrætselementet vil du være med til at sætte retningen for den militær fysiske træning ved Fighter Wing. Det indebærer f.eks. forløb og træninger som er rettet mod beståelse af Forsvarets Fysiske Basiskrav eller afhjælpning af dine kollegers nakke- og rygsmerter. Du skal både løse opgaver på instruktør-/faglærerniveau, men også på et mere administrativt niveau, hvor du får mulighed for at definere, hvilke forløb og træninger der skal tilbydes medarbejderne ved Fighter Wing.

Du vil også skulle løse sagsbehandleropgaver indenfor militær fysisk træning, hvor det forventes, at du er myndighedens Subject Matter Expert. Du bliver desuden nærmeste foresatte for to idrætsbefalingsmænd.

Dine kolleger i Generel Militær Efteruddannelseselementet vil sommetider anmode om din eller dine medarbejderes støtte i relation til gennemførelsen af kurser inden for andre militære fag såsom førstehjælp, skydning eller lign. Stillingen giver dig derfor også en mulighed for at anvende og vedligeholde andre grene af din faglighed.

Om dig

Du er seniorsergent eller erfaren oversergent i Forsvaret og har tidligere forrettet tjeneste i en uddannelsesenhed, hvilket har bibragt dig erfaring som instruktør eller faglærer, særligt indenfor faget militær fysisk træning. Du er med andre ord en fagnørd med en forkærlighed for dette specifikke fag og du brænder for at bibringe dine kommende kolleger viden, færdigheder og kompetencer, så de kan imødegå de fysiske udfordringer de møder ved en eventuel udsendelse.

Du skal især holde af at arbejde med mennesker og at navigere i folks forskelligheder og vekslende fysiske niveauer, så du kan skabe den optimale motivation for deltagerne på dine forløb og træninger. Ligedan skal du holde af at have en afvekslende hverdag, hvor dine opgaver kan spænde fra at gennemføre holdtræninger og få sved på panden, til at stå/sidde ved computeren og sagsbehandle på enhedens sager.

Udover militær fysisk træning fordrer stillingen også, at du har en solid faglighed indenfor førstehjælp/sanitet, da Idrætselementet sommetider gennemfører førstehjælps- og sanitetskurser for F-16 piloterne og som led i de udvidede militære kvalifikationskurser.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Såfremt du er fra Beredskabsstyrelsen, skal du gennemføre et 7 ugers modul i Grundlæggende Militær Uddannelse(GMU) ved først kommende lejlighed efter ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen og jobbet er du velkommen til at kontakte Max T. D. Jensen, CH GME, FW-GME-001@FIIN.DK eller på tlf. 72848313 / 21631647

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er 5. oktober 2021. Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 45. Ansættelsesstart er 4. januar 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Elementleder af Idrætselementet ved Fighter Wing søges

Er du seniorsergent eller erfaren oversergent med en stærk faglighed indenfor militær fysisk træning, og brænder du for at arbejde med mennesker?

Så læs mere nedenfor om stillingen som Elementleder af Idrætselementet i sektionen for Generel Militær Efteruddannelse ved Fighter Wing Skrydstrup.Om os

På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Sektionen for Generel Militær Efteruddannelse forestår efteruddannelse og vedligeholdende uddannelse af militære færdigheder for medarbejderne ved Fighter Wing. Vores primære opgave er at sørge for, at Fighter Wings medarbejdere er indsættelsesparate og klar til at deltage i Flyvevåbnets internationale operationer, øvelser og deployeringer – både fysisk og militærfagligt.

Sektionen består af to elementer: et Generel Militær Efteruddannelseselement der planlægger og gennemfører uddannelse indenfor bl.a. skydning og udvidede militære kvalifikationer (UMK), samt et Idrætselement der planlægger og gennemfører uddannelse der relaterer sig til militær fysisk træning, f.eks. gennemførsel af Forsvarets Fysiske Basistest (FFB).

Om stillingen

Som Elementleder af Idrætselementet vil du være med til at sætte retningen for den militær fysiske træning ved Fighter Wing. Det indebærer f.eks. forløb og træninger som er rettet mod beståelse af Forsvarets Fysiske Basiskrav eller afhjælpning af dine kollegers nakke- og rygsmerter. Du skal både løse opgaver på instruktør-/faglærerniveau, men også på et mere administrativt niveau, hvor du får mulighed for at definere, hvilke forløb og træninger der skal tilbydes medarbejderne ved Fighter Wing.

Du vil også skulle løse sagsbehandleropgaver indenfor militær fysisk træning, hvor det forventes, at du er myndighedens Subject Matter Expert. Du bliver desuden nærmeste foresatte for to idrætsbefalingsmænd.

Dine kolleger i Generel Militær Efteruddannelseselementet vil sommetider anmode om din eller dine medarbejderes støtte i relation til gennemførelsen af kurser inden for andre militære fag såsom førstehjælp, skydning eller lign. Stillingen giver dig derfor også en mulighed for at anvende og vedligeholde andre grene af din faglighed.

Om dig

Du er seniorsergent eller erfaren oversergent i Forsvaret og har tidligere forrettet tjeneste i en uddannelsesenhed, hvilket har bibragt dig erfaring som instruktør eller faglærer, særligt indenfor faget militær fysisk træning. Du er med andre ord en fagnørd med en forkærlighed for dette specifikke fag og du brænder for at bibringe dine kommende kolleger viden, færdigheder og kompetencer, så de kan imødegå de fysiske udfordringer de møder ved en eventuel udsendelse.

Du skal især holde af at arbejde med mennesker og at navigere i folks forskelligheder og vekslende fysiske niveauer, så du kan skabe den optimale motivation for deltagerne på dine forløb og træninger. Ligedan skal du holde af at have en afvekslende hverdag, hvor dine opgaver kan spænde fra at gennemføre holdtræninger og få sved på panden, til at stå/sidde ved computeren og sagsbehandle på enhedens sager.

Udover militær fysisk træning fordrer stillingen også, at du har en solid faglighed indenfor førstehjælp/sanitet, da Idrætselementet sommetider gennemfører førstehjælps- og sanitetskurser for F-16 piloterne og som led i de udvidede militære kvalifikationskurser.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Såfremt du er fra Beredskabsstyrelsen, skal du gennemføre et 7 ugers modul i Grundlæggende Militær Uddannelse(GMU) ved først kommende lejlighed efter ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen og jobbet er du velkommen til at kontakte Max T. D. Jensen, CH GME, FW-GME-001@FIIN.DK eller på tlf. 72848313 / 21631647

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er 5. oktober 2021. Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 45. Ansættelsesstart er 4. januar 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.