Energirådgiver til den danske ambassade i Haag

Energirådgiver til den danske ambassade i Haag Vil du være med til at styrke Danmarks bilaterale energisamarbejde med Nederlandene og samtidig bane vejen for nye eksportmuligheder for dansk erhvervsliv? I samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM) og Energistyrelsen (ENS) tilbyder Udenrigsministeriet spændende udfordringer og en mulighed for at gøre en forskel på et af Danmarks vigtigste energiteknologimarkeder.


Opgaver og ansvar

Som del af finansloven udvides eksportfremmeindsatsen fra 2021 med udsendelse af en energirådgiver til Nederlandene. Med base på ambassaden i Haag vil du få ansvar for at styrke myndighedssamarbejdet på energiområdet mellem Danmark og Nederlandene, hvilket skal være med til at øge den danske eksport af energiteknologi til det nederlandske marked.

Du bliver kontaktpunkt for partnermyndighederne i Nederlandene og dermed ansvarlig for at sikre, at de aftalte indsatser og leverancer under den indgåede samarbejdsaftale eksekveres i tæt samarbejde med KEFM, ENS og Trade Council (TC), ambassaden og andre aktører. Den udsendte energirådgiver til Nederlandene skal have et særligt fokus på fjernvarme, hvor der skal bygges videre på de seneste to års indsats. Der er stor interesse for grøn energi og varme i Nederlandene, og du får til opgave at levere dansk viden til de mest relevante aktører i Nederlandene i tæt samarbejde med ENS.

Ud over videreførelse af samarbejdet med blandt andre Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MINEZK), skal energirådgiveren hurtigt udbygge og konkretisere samarbejdsmuligheder med relevante regionale partnere for derved at inspirere udviklingen af fjernvarmesektoren med dansk viden. Sammen med de lokale og regionale kollegaer vil energirådgiveren desuden bidrage til at afsøge muligheder for myndighedssamarbejder og markedsudvikling inden for energieffektivisering i bygninger samt andre områder, hvor der er øget samarbejde mellem Nederlandene og Danmark, f.eks. inden for vind, sektorkobling eller grøn hydrogen.

En vigtig opgave for rådgiveren vil være at udvikle et stærkt netværk på det nederlandske marked på både nationalt og regionalt niveau samt sikre, at myndighedssamarbejdet skaber værdi for danske virksomheder. Dette kræver en høj grad af energiteknisk forståelse, et godt kendskab til aktører og virksomheder på det danske marked, samt veludviklede netværksevner.

Energirådgiveren indgår i TCs regionale samarbejde på energiområdet og refererer til ambassadøren. Indsatsen koordineres i tæt samarbejde med andre medarbejdere på ambassaden i Haag, KEFMs Center for Global Klimahandling, ENS’ Kontor for Global Rådgivning, TCs regionale koordinator og UM/TC i Kbh. Rådgiverstillingen er ikke behæftet med et indtjeningskrav, men understøtter indirekte og direkte ambassadens kommercielle arbejde på energiområdet, samt ved ind- og udgående højniveaubesøg.


Hvem er du?

  • Du har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden for samfundsvidenskab, handel eller som ingeniør.
  • Du har stor faglig viden om dansk energipolitik, den danske energimodel og særligt om dansk regulering og rammevilkår for fjernvarme eller energieffektivitet.
  • Du har et solidt kendskab til danske tekniske og kommercielle energiløsninger og erfaring med offentlig-private samarbejder, f.eks. fra en af sektorens virksomheder.
  • Du kan tænke langsigtet og strategisk med eksportfremme for øje
  • Du kan skabe tætte relationer til danske og nederlandske virksomheder og myndigheder, og aktivt bruge dit netværk.
  • International erfaring, gerne fra samarbejde med nederlandske energimyndigheder og/eller energisektoren i Nederlandene, er et plus.
  • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk og engelsk samt gerne kendskab til hollandsk.
  • Du arbejder effektivt på egen hånd, men er også en udpræget holdspiller, der kan arbejde tværfagligt på tværs af ministerier og interessenter.
  • Du er engageret, udadvendt og resultatorienteret.
  • Du evner at håndtere mange relationer og projekter samtidig – og er god til at se muligheder og sammenhænge.


Ideelt set har du en bred erfaring inden for energisektoren, særligt fjernvarme og energieffektivisering samt gerne sektorkobling, med kendskab til myndighedsniveauet, forsyningssektoren og gerne virksomhederne – dvs. erfaring med regulering og rammevilkår, teknisk erfaring fra den danske forsyningssektor eller kommuner og/eller fra virksomheder med eksport af energiteknologiløsninger eller tilsvarende rådgivningsarbejde. Erfaring med at drive og udvikle strategisk samarbejde med offentlige myndigheder vil være en fordel.

Derved kan du på den ene side kan være sparringspartner for nederlandske myndigheder og forsyningssektoren og på den anden side løbende identificere kommercielle muligheder og binde myndighedssamarbejdet sammen med eksportfremmeindsatsen. Dermed skal du være med til at fremme den danske eksport af energiteknologi på det nederlandske marked, særligt inden for fjernvarme og energieffektivisering. Endvidere skal du være med til at afdække potentialet for dansk eksport og/eller fremtidige samarbejdsmuligheder inden for offshore vindområdet og grøn hydrogen/ PtX.


Organisatorisk placering

Stillingen er placeret ved den danske ambassade i Haag.


Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse frem til 31. december 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation. Herudover vil være mulighed for et mindre kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer. Lønnen vil være skattepligtig i Danmark.

Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles bolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af ansættelsen.


Tiltrædelse:

1. maj 2021 eller snarest muligt derefter.


Ansøgningsfrist og kontakt:

Ansøgningsfristen er fredag d. 26. februar. Vi forventer at afholde samtaler i uge 11. Du søger under ”Job” på www.um.dk. Du skal indsende en målrettet og motiveret ansøgning på maksimum 1 side og et CV indeholdende oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde og øvrige kvalifikationer, niveau for sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæft venligst dit eksamensbevis. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, som ikke er besvaret i opslaget eller kan findes på www.um.dk, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Rasmus Bjørnø, e-mail rasbjo@um.dk, tlf. 33921703, og hvis du har spørgsmål til løn og vilkår kan du kontakte: HR-konsulent Mette Brink Madsen, e-mail metmad@um.dk, tlf. 33920288.


Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.

Se her hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger en stilling hos Udenrigsministeriet.


Om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.

Om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ministeriet har en hovedopgave i at implementere de politisk fastsatte målsætninger på klima-, energi-, forsyningsområdet. I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forsyner vi det danske samfund med energi, værdi og viden. Vi arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for klima-, energi-, forsyningsområdet. Vores arbejdsfelt spænder bredt og dækker bl.a. energi og råstoffer, vand og affald, tele- og bredbåndsforbindelser, digitale kortlægninger af Danmark, viden om meteorologi og klimaforhold samt geologiske undersøgelser af den danske og grønlandske undergrund. Læs mere om ministeriet på www.kefm.dk.

Om Energy Governance Partnership

EGP opbygger myndighedssamarbejde mellem KEFM/Energistyrelsen (ENS) og udenlandske energimyndigheder for at formidle danske erfaringer med energipolitiske rammebetingelser og regulering til relevante myndigheder på centrale eksportmarkeder for dansk energiteknologi, herunder Tyskland. Målet med at inspirere andre myndigheder med danske erfaringer og faglig ekspertise er at udvide, eller fremskynde, energimarkederne i de udvalgte lande for at øge

efterspørgslen efter energiløsninger og derigennem åbne op for muligheder for danske virksomheders eksport af energiteknologi. Myndighedssamarbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem KEFM/Energistyrelsen og Trade Council (TC).
Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.